iSTRONG logo horizontal.png
ผศ.พญ.กนกขวัญ เอื้อวิริยานุกูล

จิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาแก่วัยรุ่น/ผู้ใหญ่/ผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาด้านอารมณ์ เช่น ซึมเศร้า วิตกกังวล ย้ำคิดย้ำทำ แพนิค อารมณ์สองขั้ว นอนไม่หลับ ปัญหาความสัมพันธ์ ปัญหาความเครียดทั่วไป ปรึกษาเรื่องยาด้านจิตเวช


ประวัติการศึกษา

  • แพทย์เฉพาะทางด้านจิตเวชศาสตร์ทั่วไป จากโรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

  • แพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ประวัติการทำงาน

  • จิตแพทย์ประจำศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • อดีตแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลธัญรักษ์ขอนแก่น

  • มีประสบการณ์สอนแพทย์ และ นักศึกษาแพทย์ ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • มีผลงานวิจัยระดับนานาชาติ

  • วิทยากรเพื่อพัฒนาความเข้าใจตัวเอง ( Mindfulness )

นัดหมายปรึกษากับ ผศ.พญ.กนกขวัญ