top of page
หลักสูตรประกาศนียบัตร
สำหรับนักให้คำปรึกษาขั้นสูง
Certificate Program : Advanced

"Learn to be an expert."

สู่เส้นทางการเป็นนักให้คำปรึกษาขั้นสูง
iSTRONG เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรเพื่อต่อยอดองค์ความรู้แก่นักให้คำปรึกษาที่ผ่านระดับ Fundamental หรือผู้ที่จบจิตวิทยาสาขาต่างๆ
ให้พัฒนาสู่มืออาชีพ
หลักสูตรประกาศนียบัตรสำหรับนักให้คำปรึกษา
Level: Advanced
 
หลักสูตร 6 วัน ที่เรียนลึกในโมเดลจิตวิทยาเพื่อให้คำปรึกษาแบบลงลึกและมุ่งแก้ปัญหาที่รากสาเหตุที่แท้จริง ในคอร์สนี้ผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะการให้คำปรึกษาโดยประยุกต์เข้ากับองค์ความรู้จิตวิทยาเฉพาะทางอย่าง Satir's Model (การมองคนเชิงระบบโดยเน้นอิทธิพลของครอบครัวที่มีต่อบุคคลนั้น) และ Cognitive Behavioral Therapy (CBT) (การมุ่งแก้ไขความคิดและความเชื่อที่ผิด ๆ ของบุคคล) ในการช่วยผู้รับคำปรึกษาได้ค้นพบทางออกในชีวิตได้อย่างเห็นผล รวดเร็ว และยั่งยืน
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้:
 • Satir's Model
  • Coping Stance รูปแบบการรับมือกับภาวะกดดันของแต่ละคน
  • Iceberg Model โมเดลการเจาะเข้าไปเข้าใจผู้รับคำปรึกษาในทุกระดับตั้งแต่การรับรู้ ความรู้สึก ความคาดหวัง ความปรารถนาลึก ๆ ในใจ ตลอดจนตัวตนที่แท้จริง
  • Family rules เข้าใจกฎครอบครัวของบุคคล ที่มาของกรอบความเชื่อที่ฝังหัวของผู้รับคำปรึกษา
  • Family tree เข้าใจโครงสร้างครอบครัวและรูปแบบความสัมพันธ์ของแต่ละคน ซึ่งอาจเป็นที่มาของปมปัญหา
  • การประยุกต์ Satir's ในระดับ Advanced เจาะตรงเข้าสู่การนำไปใช้ให้คำปรึกษา
 • Cognitive-Behavioral Therapy (CBT)
  • CBT principles หลักการของการใช้การรู้การคิดในการให้คำปรึกษา
  • Identifying moods and situations หลักการวิเคราะห์ ระบุ และประเมินอารมณ์ความรู้สึ
  • Cognitive-Behavioral model เข้าใจที่มาของพฤติกรรม รวมทั้งการนำพาผู้รับคำปรึกษาเปลี่ยนแปลงตัวเองจากการปรับเปลี่ยนวิธีคิดที่อาจผิดเพี้ยนไป
  • Automatic thoughts ความคิดอัตโนมัติที่นำไปสู่ความคิดที่ซับซ้อน หลักการดำเนินชีวิต และความเชื่อหลักของบุคคล
  • CBT in applications การประยุกต์ใช้ CBT ในหลากหลายเคส เช่น การจัดการความโกรธ ความผิดหวัง ภาวะซึมเศร้า ภาวะวิตกกังวล หรือ Self-esteem ต่ำ เป็นต้น
Screen Shot 2563-08-11 at 13.52.26.png

Satir's Model

โมเดลที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อปรับปรุงความสัมพันธ์และการสื่อสารในครอบครัว โมเดลนี้จะช่วยให้นักให้คำปรึกษาสามารถช่วยเหลือผู้อื่น โดยเฉพาะในคนที่อาจเคยผ่านประสบการณ์ที่แสนเจ็บปวดในอดีต (Trauma) ได้ก้าวข้ามผ่าน ปลดปล่อย เติบโต และค้นพบความสงบในชีวิตได้ในที่สุด

 • ภูเขาน้ำแข็ง ที่ซ่อนปริศนาของแต่ละบุคคลไว้มากกมาย

 • อิทธิพลของครอบครัว ผ่านกฎของครอบครัว และแผนผังความสัมพันธ์

 • รูปแบบเมื่อแต่ละคนเผชิญหน้ากับปัญหา ที่อาจเป็นตัวปัญหาที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง

CBT

โมเดลที่มีงานวิจัยจำนวนมากมายมหาศาล และเป็นที่ยอมรับในบรรดาจิตแพทย์ นักจิตวิทยา และนักจิตบำบัด ว่าช่วยให้บุคคลได้ตระหนักรู้ถึงปัญหา รากของปัญหา และแก้ไขตัวเองที่ได้ผลรวดเร็ว แนวคิดที่เชื่อว่าความคิดนำมาสู่อารมณ์ความรู้สึกและพฤติกรรมที่อาจไม่พึงปรารถนา ดังนั้นจึงต้องมุ่งแก้ไขที่ความคิด ตลอดจนความเชื่อที่ผิดเพี้ยนไปของบุคคล

 • โมเดลที่เป็นเหตุเป็นผล และมองเห็นปัจจัยต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกัน

 • มีความเป็นวิทยาศาสตร์ วัดผล และประเมินผลลัพธ์ได้

 • ได้รับการยอมรับว่าสามารถช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว และใช้เวลาสั้นลง

 • ประยุกต์ใช้ได้หลากหลายเรื่อง เช่น ปัญหาด้านภาวะอารมณ์ ความไม่มั่นใจในตัวเอง low Self-esteem หรือการทำงาน เป็นต้น

Screen Shot 2563-08-11 at 13.54.26.png
เรียนรู้ เข้าใจ CBT สำหรับการให้คำปรึกษามากขึ้น ผ่านผู้เชี่ยวชาญ
cd2968b2284f661b356e1cda381679f63_207087
ผลลัพธ์ที่คุณจะได้จากคอร์สนี้:
 1. ช่วยผู้รับคำปรึกษาค้นพบสาเหตุของปัญหา ปมปัญหาในชีวิตที่อยู่ในระดับลึกได้ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขความคับข้องใจในระยะยาว
 2. มีโมเดล Satir's และ CBT ที่ช่วยวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นของผู้รับคำปรึกษาได้
 3. นำไปใช้ให้คำปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพใจ บางกรณีที่ลึกซึ้งขึ้น เช่น ปัญหาด้านภาวะอารมณ์โกรธ เศร้า เครียด วิตกกังวล หรือภาวะเห็นคุณค่าในตัวเองต่ำ
 4. นำไปใช้ให้คำปรึกษาประเด็นเรื่องความสัมพันธ์และครอบครัวได้อย่างลึกซึ้ง
 5. มีวิธีการเลือกใช้ แต่ละสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
 • ไม่ใช่การนั่งฟัง แต่เรียนผ่านเครื่องมือและกิจกรรม
 • เน้น Skill-base เน้นการฝึกปฏิบัติและความเข้าใจในเชิงการนำไปใช้จริง
 • เนื้อหาแบบ Intensive คัดเฉพาะเนื้อ ๆ ตรงประเด็น สำหรับการให้คำปรึกษาโดยเฉพาะ
 • เน้นที่การใช้กับตัวเองให้ได้ผลก่อน ทุกคนจะได้ลงมือปฏิบัติจริงกับตัวเองในคลาส
 • ได้รับคุณค่าจากเคสต่าง ๆ ที่ได้จากผู้สอน และเพื่อนร่วมคลาส
 • เรียนกลุ่มเล็ก ผู้สอนดูแลทั่วถึง ตอบคำถามอย่างละเอียด และบรรยากาศที่อบอุ่น เป็นกันเอง
 • เปิดโลกกับกรณีศึกษาที่พบเจอจริงจากจิตแพทย์และนักจิตวิทยาผู้สอน
 • สัมผัสประสบการณ์การรับคำปรึกษาจริงจากจิตแพทย์และนักจิตวิทยาผู้สอน
 • รับประกาศนียบัตรในฐานะ Practitioner หลังจากเก็บเคสสร้างประสบการณ์

คอร์สนี้สำหรับใคร:

 • ผู้ที่ผ่านการเรียนและฝึกปฏิบัติในคอร์ส Fundamental Counseling ของ iSTRONG มาแล้ว

 • ผู้ที่มีประสบการณ์ในการเป็นนักให้คำปรึกษามานานกว่า 3 ปีขึ้นไป

 • พยาบาลแผนกจิตเวช ที่ต้องให้คำปรึกษาในอาชีพของตน

 • ผู้ที่จบจิตวิทยาในสาขาอื่น ๆ ที่อยากเพิ่มความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษา ในแวดวงต่าง ๆ

psychiatrist.jpg
ระยะเวลา 6 วัน
รุ่นที่ 15 (วันและเวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

ณ โรงแรมในกรุงเทพฯ ใกล้สถานีรถไฟฟ้า

หลังจากนั้น ฝึกปฏิบัติ 1 เดือน จากเคสคนรอบตัว
แล้วส่งรายงานผลให้กับทีมผู้สอน รับฟีดแบ็กจากอาจารย์
ก่อนมาเจอกันใน Follow up session


 ราคาปกติ 114,000 บาท

โปรโมชั่นพิเศษ
สำรับการโอนจ่าย จ่ายเพียง 85,900 บาท
หลักสูตรประกาศนียบัตร
สำหรับนักให้คำปรึกษามืออาชีพ
Certificate Program 3 ระดับ

FUNDAMENTAL COUNSELING LEVEL

เรียนรู้ขั้นตอนการให้คำปรึกษาแบบนักจิตวิทยา และฝึกปฏิบัติทักษะที่ต้องใช้ทั้งหมด รวมถึงหลักเบื้องต้น และกรณีศึกษาเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต ครอบครัว และความสัมพันธ์

หลักสูตร 2 วัน

ADVANCED COUNSELING LEVEL

เรียนรู้ทฤษฎีทางจิตวิทยาและทฤษฎีที่จำเป็นต่อการให้คำปรึกษาเชิงสุขภาพจิตและครอบครัว โดยเฉพาะ Cognitive Behavioral Therapy (CBT) และ Satir's Model โดยเน้นที่การนำไปใช้ในการให้คำปรึกษาโดยตรง

หลักสูตร 6 วัน

PROFESSIONAL COUNSELING LEVEL

เรียนรู้การผสมผสานทุกแนวคิดที่เรียนรู้มาจากคอร์ส Fundamental และ Advanced และการประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับแต่ละสถานการณ์ รวมถึงการสะสางเรื่องราวภายในใจของนักให้คำปรึกษาเอง และการปลดปล่อยตัวเองจากเรื่องราวความทุกข์ของผู้รับคำปรึกษา

 

หลักสูตร 3 วัน 2 คืน

ลงทะเบียน กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างนี้

Sent! ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ ทีมงานจะรีบติดต่อกลับไปยังอีเมล์และเบอร์โทรที่ให้ไว้ค่ะ

สอบถามเพิ่มเติม เกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่
LINE_New_App_Icon_(2020-12).png
telephonepng.parspng.com-6.png
บทความ นักให้คำปรึกษา
bottom of page