หลักสูตรประกาศนียบัตร
สำหรับนักให้คำปรึกษามืออาชีพ
Certificate Program : Advanced

"Let's help others see  sunshine of their life again."

สู่เส้นทางการเป็นนักให้คำปรึกษา
iStrong เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรเพื่อติดอาวุธให้กับนักให้คำปรึกษาในการนำไปใช้ให้คำปรึกษาคนใกล้ตัว และสำหรับผู้ต้องการต่อยอดสู่การเป็นนักให้คำปรึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรสำหรับนักให้คำปรึกษา
Level: Advanced
 
หลักสูตร 4 วัน สำหรับผู้ที่ผ่านระดับ Basic หรือผู้ที่มีวุฒิปริญญาด้านจิตวิทยา เรียนลึกใน Know-how เพื่อให้คำปรึกษาอย่างได้ผล ในคอร์สนี้ผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะการให้คำปรึกษาโดยประยุกต์เข้ากับองค์ความรู้จิตวิทยาเฉพาะทางอย่าง Satir Model และ Cognitive Behavioral Therapy (CBT) ในการช่วยผู้รับคำปรึกษาได้ค้นพบทางออกในชีวิตได้อย่างเห็นผลและยั่งยืน
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้:
 • Coping Stance รูปแบบการรับมือกับภาวะกดดันของแต่ละคน
 • Satir Model โมเดลการเจาะเข้าไปเข้าใจผู้รับคำปรึกษาในระดับ sub-consciouse
 • Family rules เข้าใจที่มาของกรอบความเชื่อที่ฝังหัวของผู้รับคำปรึกษา
 • Family tree เข้าใจที่มีของปมปัญหาของแต่ละบุคคลผ่านโครงสร้างครอบครัว
 • การประยุกต์ Satir ในระดับ Advanced เข้ากับกระบวนการวิเคราะห์ปัญหา และการให้คำปรึกษา
 • CBT principles หลัักการของการใช้การรู้การคิดในการให้คำปรึกษา
 • A-B-C model เข้าใจที่มาของพฤติกรรม รวมทั้งการนำพาผู้รับคำปรึกษาเปลี่ยนแปลงตัวเองจากการเปลี่ยนวิธีคิด
 • Mapping out problems สูตรในการระบุปัญหาของเคส
 • CBT in applications การประยุกต์ใช้ CBT ในหลากหลายเคส เช่น ภาวะซึมเศร้า ภาวะวิตกกังวล Self-esteem ต่ำ เป็นต้น
ผลลัพธ์ที่คุณจะได้จากคอร์สนี้:
 1. เข้าใจ Satir's model และ CBT ในระดับที่สามารถประยุกต์ใช้ในการให้คำปรึกษาได้อย่างผู้เชี่ยวชาญ
 2. สามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นของผู้รับคำปรึกษาได้อย่างตรงประเด็น
 3. สามารถให้คำปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพจิตบางกรณีที่ลึกซึ้งขึ้น เช่น ภาวะเศร้า ภาวะเครียด วิตกกังวล หรือภาวะเห็นคุณค่าในตัวเองต่ำ
 4. สามารถให้คำปรึกษาประเด็นเรื่องความสัมพันธ์และครอบครัวได้อย่างครอบคลุม
 5. มีโมเดลในการให้คำปรึกษาและช่วยให้ผู้รับคำปรึกษาค้นพบทางออกของปัญหา
 • เน้นการลงมือปฏิบัติที่ใช้ในชีวิตจริง
 • รับประกาศนียบัตรทันทีหลังเรียนจบ และอีกหนึ่งใบในฐานะผู้ผ่านการฝึกปฏิบัติหลังฝึกหัดกับเคสจริงครบตามเงื่อนไข
 • เปิดโลกกับกรณีศึกษาที่พบเจอจริงจากนักจิตวิทยาผู้สอน
 • เรียนรู้ผ่านเครื่องมือการเรียนรู้ที่หลากหลาย
 • สร้างเครือข่ายนักให้คำปรึกษา
 • มีโอกาสร่วมงานในฐานะนักให้คำปรึกษากับบริษัท ไอ สตรอง จำกัด
กำหนดการ
4 วัน เสาร์-อาทิตย์ ที่ 22-23, 29-30 ส.ค. 63
ณ Pullman Hotel G
หลังจากนั้น ฝึกปฏิบัติ 1 เดือน จากเคสคนรอบตัว
แล้วส่งรายงานผลให้กับทีมผู้สอน รับฟีดแบ๊กจากโค้ช
ก่อนมาเจอกันใน Follow up session
>> ดาวน์โหลด Course Outline
ราคาปกติ 45,000 บาท
Promotion ภายใน 15 ส.ค. 63 นี้ ราคา 41,900 บาท
*สามารถออกใบเสร็จในนามนิติบุคคล
คอร์สซึ่งเปิดสำหรับผู้ที่จบสาขาจิตวิทยา หรือสาขาอื่น ๆ ที่สนใจอยากจะเรียนรู้กระบวนให้คำปรึกษาขั้นสูง ที่ผ่านการเรียนขั้นพื้นฐานและฝึกปฏิบัติมาบ้างแล้ว
ลงทะเบียน กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างนี้
contact us.001.png

iSTRONG ผู้ให้บริการด้านสุขภาพจิต Solutions ด้านสุขภาพจิต ให้คำปรึกษาโดยนักจิตวิทยา นักจิตบำบัด นักจิตวิทยาคลินิกที่มีใบรับรอง รวมถึงบทความจิตวิทยา

© 2016-2020 I Am Strong Co.,Ltd. All rights reserved.

contact@istrong.co                     Call 02-0268949

 • Facebook Social Icon
 • YouTube Social Icon