หลักสูตรประกาศนียบัตร
สำหรับนักให้คำปรึกษามืออาชีพ
Certificate Program : Basic

"Let's help others see  sunshine of their life again."

สู่เส้นทางการเป็นนักให้คำปรึกษา
iStrong เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรเพื่อติดอาวุธให้กับนักให้คำปรึกษาในการนำไปใช้ให้คำปรึกษาคนใกล้ตัว และสำหรับผู้มีอาชีพที่ต้องให้คำปรึกษาแก่ผู้คน เช่น HR หัวหน้างาน Customer Service
และมีโอกาสร่วมงานกับ iStrong ในฐานะนักให้คำปรึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรสำหรับนักให้คำปรึกษา
Level: Basic
 
หลักสูตรที่เปิดสำหรับคนทั่วไปโดยไม่จำเป็นต้องจบด้านจิตวิทยาโดยตรง
คอร์สนี้จะเป็นประตูแห่งการเริ่มต้นสู่การเป็นที่ปรึกษามืออาชีพ
ที่ออกแบบหลักสูตรโดยจิตแพทย์ นักจิตวิทยาคลินิก นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
และนักจิตวิทยาการเรียนรู้
โดยใช้ Design Thinking เข้ามาประยุกต์เข้ากับการให้คำปรึกษา
เพื่อช่วยให้เข้าใจผู้รับคำปรึกษามากขึ้น
รวมทั้งสอนโดยนักจิตวิทยาคลินิกวิชาชีพและ
นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาที่มีประสบการณ์ยาวนานมากกว่า 10 ปี
และประสบความสำเร็จในการให้คำปรึกษาจำนวนเคสนับไม่ถ้วน
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้:
 • ประเมินความพร้อมด้านการเป็นที่ปรึกษาของคุณ
 • โปรไฟล์นักให้คำปรึกษาของคุณ พร้อมจุดแข็งและจุดที่ควรระวัง
 • หัวใจสำคัญของจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
 • ความแตกต่างของนักให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต กับโค้ชด้านอื่น ๆ
 • คุณสมบัติของผู้ให้คำปรึกษาที่ประสบความสำเร็จ
 • จรรยาบรรณของนักให้คำปรึกษา
 • วิธีทำให้ผู้รับคำปรึกษาไว้วางใจคุณ
 • การฟังเพื่อเข้าใจอย่างลึกซึ้ง (Empathic Listening)
 • วิธีการสังเกตภาษากายผู้รับคำปรึกษา (Body language)
 • วิธีการวิเคราะห์รากปัญหาของเคส
 • กระบวนการช่วยผู้รับคำปรึกษาค้นพบทางออกของปัญหา
 • การวัดผลความสำเร็จของการให้คำปรึกษา
 • Bonus: วิธีรับมือกับผู้ป่วยซึมเศร้า
ผลลัพธ์ที่คุณจะได้จากคอร์สนี้:
 1. สามารถเข้าใจคนอื่นและมุมมองคนอื่นมากขึ้น ผ่านการสังเกตพฤติกรรม และการพูดคุย
 2. สามารถเข้าถึงใจ ทำให้คนอื่นไว้วางใจและเปิดเผยเรื่องราวที่เป็นปัญหา
 3. สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของเคสได้ และตัดสินใจเบื้องต้นได้ว่าจะรับมืออย่างไร
 4. สามารถให้คำปรึกษาปัญหาชีวิตที่เกี่ยวข้องกับภาวะอารมณ์ ความรู้สึก และสุขภาพจิตให้กับคนอื่นได้ และช่วยพวกเขาได้ค้นพบทางออก รวมถึงกลับมามีความสุขกับชีวิตอีกครั้ง
 5. มองเห็นจุดแข็งและจุดที่ควรปรับปรุงในฐานะนักให้คำปรึกษาของตนเอง
 • เน้นการลงมือปฏิบัติที่ใช้ในชีวิตจริง
 • รับประกาศนียบัตรทันทีหลังเรียนจบ และอีกหนึ่งใบในฐานะผู้ผ่านการฝึกปฏิบัติหลังฝึกหัดกับเคสจริงครบตามเงื่อนไข
 • เปิดโลกกับกรณีศึกษาที่พบเจอจริงจากนักจิตวิทยาผู้สอน
 • เรียนรู้ผ่านเครื่องมือการเรียนรู้ที่หลากหลาย
 • สร้างเครือข่ายนักให้คำปรึกษา
 • มีโอกาสร่วมงานในฐานะนักให้คำปรึกษากับบริษัท ไอ สตรอง จำกัด
กำหนดการ
2 วัน เสาร์-อาทิตย์ ที่ 15 - 16 ก.พ. 63
ณ โรงแรมในกรุงเทพมหานคร
หลังจากนั้น ฝึกปฏิบัติ 1 เดือน จากเคสคนรอบตัว
แล้วส่งรายงานผลให้กับทีมผู้สอน รับฟีดแบ็กจากโค้ช
ก่อนมาเจอกันในหลักสูตร Advanced
>> ดาวน์โหลด Course Outline
ราคาปกติ 30,000 บาท
Promotion ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 62 ราคา 24,900 บาท
*สามารถออกใบเสร็จในนามนิติบุคคล
คอร์สซึ่งเปิดสำหรับผู้ที่จบสาขาจิตวิทยา หรือสาขาอื่น ๆ ที่สนใจอยากจะเรียนรู้กระบวนให้คำปรึกษาเพื่อใช้สำหรับการให้คำปรึกษาคนรอบตัวและตนเอง
 
กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อสมัครคอร์ส
สมัครคอร์ส Counseling Certificate
contact us.001.png

iStrong ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตและครอบครัว บริการให้คำปรึกษานักจิตวิทยา นักจิตบำบัด นักจิตวิทยาคลินิกที่มีใบรับรอง รวมถึงบทความจิตวิทยา

© 2019 I Strong Co., Ltd.

 • Facebook Social Icon
 • YouTube Social Icon