หลักสูตรประกาศนียบัตร
สำหรับนักให้คำปรึกษามืออาชีพ
Certificate Program : Basic

"Let's help others see  sunshine of their life again."

สู่เส้นทางการเป็นนักให้คำปรึกษา
iStrong เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรเพื่อติดอาวุธให้กับนักให้คำปรึกษาในการนำไปใช้ให้คำปรึกษาคนใกล้ตัว พ่อแม่ที่ให้คำปรึกษาลูก คุณครูอาจารย์ที่ให้คำปรึกษาลูกศิษย์ คุณครูที่ต้องให้คำปรึกษาพ่อแม่ผู้ปกครอง และสำหรับผู้มีอาชีพที่ต้องให้คำปรึกษาแก่ผู้คน เช่น HR หัวหน้างาน Customer Service โค้ช หรือที่ปรึกษาด้านอื่น ๆ ที่ต้องการมีทักษะของนักให้คำปรึกษาทางสุขภาพจิต
หลักสูตรประกาศนียบัตรสำหรับนักให้คำปรึกษา
Level: Basic
 
 
"สร้างคุณค่าให้กับตัวเองและคนใกล้ชิด ด้วยทักษะนักให้คำปรึกษา"
 
 
1. หลักสูตรที่เปิดสำหรับคนทั่วไปโดยไม่จำเป็นต้องจบด้านจิตวิทยาโดยตรง
2. ออกแบบหลักสูตรโดยจิตแพทย์ นักจิตวิทยาคลินิกที่มีใบรับรอง นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาอาชีพ
3. ถอดบทเรียน Success cases จำนวนมาก จากประสบการณ์มากกว่า 10,000 ชั่วโมงของจิตแพทย์และนักจิตวิทยาที่ทำงานให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตโดยตรงจำนวนหลายท่าน
4. ออกแบบจนเป็น Model การสร้างนักให้คำปรึกษาเฉพาะของ iSTRONG
5. ช่วยสร้างนักให้คำปรึกษาแบบ Shortcut เข้าใจถึงแก่น เก่งเร็ว และประยุกต์ใช้ได้ทันที
6. ไม่เน้นภาคทฤษฎี แต่คอร์สนี้เน้นการลงมือปฏิบัติ และใช้เครื่องมือการเรียนรู้ที่หลากหลาย
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้:
 • ประเมิน Mindset การเป็นนักให้คำปรึกษาของคุณ
 • วิธีเฉพาะของการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต
 • คุณสมบัติของผู้ให้คำปรึกษาที่ประสบความสำเร็จ
 • จรรยาบรรณของนักให้คำปรึกษา
 • โปรไฟล์นักให้คำปรึกษาของคุณ พร้อมจุดแข็งและจุดที่ควรระวังในการสื่อสาร
 • วิธีปรับการสื่อสารของผู้รับคำปรึกษาให้พร้อมสำหรับการพูดคุย
 • วิธีทำให้ผู้รับคำปรึกษาไว้วางใจ และยอมเปิดเผยเรื่องราว
 • 6 ขั้นตอน และ 7 ทักษะของนักให้คำปรึกษา
 • กรณีศึกษา และ Success cases เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิต ชีวิต และครอบครัว
 • การฟังแบบนักให้คำปรึกษา
 • การตั้งคำถามแบบนักให้คำปรึกษา
 • วิธีการสังเกตภาษากาย (Body language) เพื่อเข้าใจสิ่งที่ผู้รับคำปรึกษาไม่ได้พูดออกมา
 • เทคนิครับมือกับดราม่าของผู้รับคำปรึกษา
 • กระบวนการช่วยผู้รับคำปรึกษาค้นพบทางออกของปัญหา
 • Bonus: วิธีรับมือกับผู้ป่วยซึมเศร้า
 • Bonus: วิเคราะห์ผลการประเมินรูปแบบการสื่อสารในฐานะนักให้คำปรึกษา รายบุคคล
ผลลัพธ์ที่คุณจะได้จากคอร์สนี้:
 1. สามารถเข้าใจคนอื่นและมุมมองคนอื่นมากขึ้น ผ่านการสังเกตพฤติกรรม และการพูดคุย
 2. สามารถเข้าถึงใจ ทำให้คนอื่นไว้วางใจและเปิดเผยเรื่องราวที่เป็นปัญหา
 3. สามารถเผชิญหน้ากับอารมณ์ความรู้สึกของผู้รับคำปรึกษา
 4. สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของเคสได้ และตัดสินใจเบื้องต้นได้ว่าจะรับมืออย่างไร
 5. สามารถให้คำปรึกษาปัญหาชีวิตที่เกี่ยวข้องกับภาวะอารมณ์ ความรู้สึก และสุขภาพจิตให้กับคนอื่นได้ และช่วยพวกเขาได้ค้นพบทางออก รวมถึงกลับมามีความสุขกับชีวิตอีกครั้ง
 6. มองเห็นวิธีการสื่อสารในฐานะนักให้คำปรึกษาของตนเอง รวมทั้งวิธีปรับการสื่อสารให้เข้ากับผู้รับคำปรึกษา
 • เน้นการลงมือปฏิบัติที่ใช้ในชีวิตจริงทั้งครอบครัวและการทำงาน
 • รับประกาศนียบัตรทันทีหลังเรียนจบ และอีกหนึ่งใบในฐานะผู้ผ่านการฝึกปฏิบัติหลังฝึกหัดกับเคสจริงครบตามเงื่อนไข
 • เปิดโลกกับกรณีศึกษาที่พบเจอจริง และวิธีการรับมือกับเคสที่ยาก จากนักจิตวิทยาผู้สอน
 • เรียนรู้ผ่านเครื่องมือการเรียนรู้ที่หลากหลาย
 • สร้างคุณค่าให้คนรอบตัวด้วยการเป็นนักให้คำปรึกษาที่มีทักษะ
 • ได้ connection ที่มีคุณภาพ
 • สำหรับต่อยอดในระดับ Advanced Certificate Program และระดับ Professional Certificate Program
กำหนดการ โปรแกรม 2.5 วัน + 1 เดือน (ฝึกปฏิบัติ)
รุ่นที่ 6
1) Principle & Know-how workshop 2 วัน
เสาร์ - อาทิตย์ ที่ 11 - 12 ก.ค. 63
ณ โรงแรม Pullman Hotel G
2) แยกย้ายไปฝึกปฏิบัติ 1 เดือนจากเคสคนรอบตัว (อย่างอิสระ)
โดยมีทีมนักจิตวิทยาคอยตรวจการบ้านให้
3) Conclusion workshop 0.5 วัน
วันอาทิตย์ ที่ 9 ส.ค. 63
สรุปเทคนิคการนำไปใช้ จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนาของแต่ละคน
ตอบคำถาม และแจกประกาศนียบัตร
>> ดาวน์โหลด Course Outline
ราคา 30,000 บาท
EARLY BIRD PROMOTION
เหลือเพียง 24,900 บาท
ถึง 15 มิ.ย. 63 นี้เท่านั้น
*สามารถออกใบเสร็จในนามนิติบุคคล
ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 
กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อสมัครคอร์ส
สมัครคอร์ส Counseling Certificate

ไม่สะดวกเดินทาง?

เรียนหลักสูตรเดียวกันนี้แบบ Online

ผ่าน Zoom เรียนสด 2 วันเต็ม

>> ดูรายละเอียด

ตอบข้อกังวลเกี่ยวกับ COVID-19

กับการจัดสัมมนา

โรงแรม Pullman Hotel G สีลม สถานที่จัดสัมมนา ชี้แจงมาว่า ทางโรงแรมมีขั้นตอนปฏิบัติในการรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ ตามหลัก WHO ประกอบกับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เป็นแขกที่เข้ามาพักลดลงมาก โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ผู้เข้าสัมมนาจึงมั่นใจได้ว่าสถานที่ความปลอดจากเชื้อไวรัส COVID-19

contact us.001.png

iStrong ผู้ให้บริการด้านสุขภาพจิต Solutions ด้านสุขภาพจิต ให้คำปรึกษาโดยนักจิตวิทยา นักจิตบำบัด นักจิตวิทยาคลินิกที่มีใบรับรอง รวมถึงบทความจิตวิทยา

© 2016-2020 I Am Strong Co.,Ltd. All rights reserved.

contact@istrong.co                     Call 02-0268949

 • Facebook Social Icon
 • YouTube Social Icon