top of page
บริการของเรา
Our service

โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพจิต

สำหรับองค์กร

  • บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาชีวิต โดยนักจิตวิทยา/นักจิตบำบัด แบบแพ็คเก็จ รายเดือน / รายปี

  • บริการโค้ชเพื่อกระตุ้นผลการปฏิบัติงานและ KPIs และการวางแผนด้านอาชีพ แบบแพ็คเก็จ รายเดือน / รายปี

  • หลักสูตรพัฒนาตัวเองสำหรับพนักงาน

  • บริการออกแบบหลักสูตรพัฒนาพนักงาน เฉพาะสำหรับแต่ละองค์กร

สำหรับองค์กรที่ต้องการบริการสำหรับพนักงานจำนวนมาก กรุณาติดต่อ contact@istrong.co

contact photo.001.jpeg
bottom of page