บริการของเรา
Our service

โปรแกรมส่งเสริม

สุขภาพจิต

สำหรับองค์กร

โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพจิต

สำหรับองค์กร

  • บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาชีวิต โดยนักจิตวิทยา/นักจิตบำบัด แบบแพ็คเก็จ รายเดือน / รายปี

  • บริการโค้ชเพื่อกระตุ้นผลการปฏิบัติงานและ KPIs และการวางแผนด้านอาชีพ แบบแพ็คเก็จ รายเดือน / รายปี

  • หลักสูตรพัฒนาตัวเองสำหรับพนักงาน

  • บริการออกแบบหลักสูตรพัฒนาพนักงาน เฉพาะสำหรับแต่ละองค์กร

สำหรับองค์กรที่ต้องการบริการสำหรับพนักงานจำนวนมาก กรุณาติดต่อ contact@istrong.co

contact photo.001.jpeg

iStrong ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตและครอบครัว บริการให้คำปรึกษานักจิตวิทยา นักจิตบำบัด นักจิตวิทยาคลินิกที่มีใบรับรอง รวมถึงบทความจิตวิทยา

© 2019 I Strong Co., Ltd.

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon