top of page
iSTRONG Online Service
พบนักจิตวิทยาได้โดยไม่ต้องออกจากบ้าน
ห้องให้คำปรึกษาออนไลน์

แพ็คเก็จให้คำปรึกษาแก่บุคลากรของคุณ โดยนักจิตวิทยา

เริ่มต้น Package S: 20 ชั่วโมง

ดูรายละเอียด >>

หลักสูตรประกาศนียบัตร
สำหรับนักให้คำปรึกษามืออาชีพ
WORKSHOP
รุ่น 39 : Onsite โรงแรม
ibis Styles Bangkok Ratchada

 วันที่ 13-14 ก.ค. 67
ดูรายละเอียด

Rich-Menu_Card_iStrong_Academy_Fundamental_01 (3).png

iSTRONG.co

iSTRONG.co เป็นผู้ให้บริการด้านสุขภาพจิต ออกแบบ Solutions ด้านการพัฒนาสุขภาพจิต บริการให้คำปรึกษาโดยจิตแพทย์ นักจิตวิทยา นักจิตบำบัด และนักจิตวิทยาคลินิกที่มีใบรับรอง รวมถึงแบ่งปันความรู้และคุณค่าผ่านบทความจิตวิทยา
 
เกี่ยวกับเรา >>

Why iSTRONG

สิ่งที่ iSTRONG ให้ความใส่ใจ

Interdisciplinary

ในการบำบัดและให้คำปรึกษา iSTRONG ทำงานเป็นทีมร่วมกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญหลายด้าน ระดมสมองและความเชี่ยวชาญเพื่อช่วยเหลือลูกค้าให้พบทางแก้ปัญหาได้อย่างเห็นผล เป็นองค์รวม และยั่งยืน

Strong experience

ที่ iSTRONG ประสบการณ์และชั่วโมงบินของนักจิตวิทยา และนักจิตบำบัดสำคัญมาก เพราะเพียงวุฒิปริญญาหรือความรู้อย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอต่อการช่วยเหลือให้ลูกค้าพบทางออก นักจิตวิทยาทุกคนที่ไอ สตรองจึงต้องผ่านการฝึกฝนในงานเฉพาะทางนี้มากกว่า 5,000 ชั่วโมงขึ้นไปทุกคน

Individual & Customized

ที่ iSTRONG เราทำความเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้ง คำนึงถึงความแตกต่างและเอกลักษณ์ของบริบทชีวิตแต่ละคน แล้วนำเสนอวิธีและทางแก้ไขที่ใช่ที่สุดสำหรับแต่ละคนให้มากที่สุด

iSTRONG News

บทบาทของ iSTRONG ในการส่งเสริมสุขภาพจิตในสังคม

ไอ สตรอง ได้เข้าร่วมเป็นตัวแทนภาคเอกชนในการให้ข้อมูลและระดมสมอง เพื่อกำหนดมาตรฐานวิชาชีพนักจิตวิทยาในสาขาต่างๆ ร่วมกับตัวแทนจากภาครัฐ และสถาบันการศึกษาชั้นนำที่เปิดสอนสาขาจิตวิทยาในเมืองไทย งานนี้จัดขึ้นโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ในวันที่ 17 กันยายน 2562 ที่ The Berkeley Hotel Pratunam

"ร่วมกำหนดมาตรฐานวิชาชีพนักจิตวิทยา"
%E0%B8%99%E0%B8%9E%20%E0%B9%80%E0%B8%A5%

จิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัดและรักษา อาจารย์จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ที่ดูแลเด็ก วัยรุ่น และผู้ใหญ่ที่ต้องการความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิต และสอนนักศึกษาแพทย์

วราภรณ์ ชุมภูทองจงสกุล

นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษา ประสบการณ์มากกว่า 25 ปี เชี่ยวชาญในแนวทาง Psychodynamics, Satir และ Humanistics ในการเยียวยาบาดแผลทางใจ และครอบครัวบำบัด

ดร.สัตกร วงศ์สงคราม

นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษา และนักปรับพฤติกรรม ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและพฤติกรรมกลุ่ม

IMG_5157.JPG

นักจิตวิทยาคลินิก ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี เชี่ยวชาญในแนวทาง Cognitive Behavioral Therapy ในการสร้าง Self-esteem และจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น

aj%20james%20marid_edited.jpg

อาจารย์ประจำสอนและฝึกจิตวิทยาการปรึกษารายบุคคลและกลุ่ม เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ psycho-trauma เป็น Trauma therapist และ EMDR Therapy Supervisor

Positive Parenting for Smart Parents Workshop

จิตวิทยาการเลี้ยงลูกวัยรุ่นเชิงบวกสำหรับพ่อแม่ยุคใหม่

- Workshop

To be update

Fundamental Counseling

Online Workshop

หลักสูตรประกาศนียบัตร

นักให้คำปรึกษา

- Online

To be update

Fundamental Counseling

Workshop

หลักสูตรประกาศนียบัตร

นักให้คำปรึกษา

- Workshop

ส.ค. 66

Counseling Skills for Teens

Workshop

ทักษะการให้คำปรึกษา

แก่วัยรุ่นวัยเรียน

- Workshop

To be update

Read More
  • อยากรู้ว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่?
  • อยากคุยกับนักจิตวิทยาต้องทำอย่างไร?
  • อยากพาคนในครอบครัวมาพบ แต่เจ้าตัวไม่ยอมมา ทำอย่างไรดี?
  • อยากพบจิตแพทย์ ควรไปที่ไหนดี?
  • อยากเป็นนักให้คำปรึกษาต้องทำอย่างไร?
ปรึกษา นักจิตวิทยา, ปัญหา สุขภาพจิต
bottom of page