หลักสูตรประกาศนียบัตรสำหรับนักให้คำปรึกษา

Level: Advanced

 

หลักสูตร 4 วัน สำหรับผู้ที่ผ่านระดับ Basic หรือผู้ที่มีวุฒิปริญญาด้านจิตวิทยา เรียนลึกใน Know-how เพื่อให้คำปรึกษาอย่างได้ผล ในคอร์สนี้ผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะการให้คำปรึกษาโดยประยุกต์เข้ากับองค์ความรู้จิตวิทยาเฉพาะทางอย่าง Satir Model และ Cognitive Behavioral Therapy (CBT) ในการช่วยผู้รับคำปรึกษาได้ค้นพบทางออกในชีวิตได้อย่างเห็นผลและยั่งยืน

 

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้:

 • Coping Stance รูปแบบการรับมือกับภาวะกดดันของแต่ละคน

 • Satir Model โมเดลการเจาะเข้าไปเข้าใจผู้รับคำปรึกษาในระดับ sub-consciouse

 • Family rules เข้าใจที่มาของกรอบความเชื่อที่ฝังหัวของผู้รับคำปรึกษา

 • Family tree เข้าใจที่มีของปมปัญหาของแต่ละบุคคลผ่านโครงสร้างครอบครัว

 • การประยุกต์ Satir เข้ากับกระบวนการวิเคราะห์ปัญหา และการให้คำปรึกษา

 • CBT principles หลัักการของการใช้การรู้้การคิดในการให้คำปรึกษา

 • A-B-C model เข้าใจที่มาของพฤติกรรม รวมทั้งการนำพาผู้รับคำปรึกษาเปลี่ยนแปลงตัวเองจากการเปลี่ยนวิธีคิด

 • Mapping out problems สูตรในการระบุปัญหาของเคส

 • CBT in applications การประยุกต์ใช้ CBT ในหลากหลายเคส เช่น ภาวะซึมเศร้า ภาวะวิตกกังวล Self-esteem ต่ำ เป็นต้น

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด https://www.istrong.co/certificate-advanced

Advanced Counseling Certificate Course

฿45,000.00 Regular Price
฿39,000.00Sale Price

  iStrong ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตและครอบครัว บริการให้คำปรึกษานักจิตวิทยา นักจิตบำบัด นักจิตวิทยาคลินิกที่มีใบรับรอง รวมถึงบทความจิตวิทยา

  © 2019 I Strong Co., Ltd.

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social Icon