top of page

Counselors in School

โครงการส่งนักให้คำปรึกษาสู่โรงเรียน

iSTRONG มีโครงการส่งนักให้คำปรึกษาของ iSTRONG เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษาในโรงเรียน แก่นักเรียน คุณครู บุคลากรของโรงเรียน รวมทั้งผู้ปกครอง เสมือนนักจิตวิทยาที่คอยช่วยรับฟังและหาทางออก

หากโรงเรียนใดมีความสนใจอยากให้นักให้คำปรึกษาของ iSTRONG ไปให้คำปรึกษาในโรงเรียนของท่าน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย กรุณาติดต่อทีมงาน iSTRONG

พันธมิตรของเรา

index.png
bottom of page