หลักสูตรประกาศนียบัตร
สำหรับนักให้คำปรึกษามืออาชีพ
Certificate Program
เส้นทางการเป็นนักให้คำปรึกษา
iStrong เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรเพื่อติดอาวุธให้กับนักให้คำปรึกษาในการนำไปใช้ให้คำปรึกษาคนใกล้ตัว หรือมีโอกาสร่วมงานกับ iStrong ในฐานะนักให้คำปรึกษา
หลักสูตรนี้ประกอบด้วย 3 คอร์ส คือ
 
1. คอร์สประกาศนียบัตรสำหรับนักให้คำปรึกษา : Basic
ประเมินความพร้อมด้านการเป็นที่ปรึกษา เน้นย้ำความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาการให้คำปรึกษา, คุณสมบัติของผู้ให้คำปรึกษา, หลักจริยธรรมของนักให้คำปรึกษา, Transaction Analysis, Empathic Listening พร้อมรับกล่องเครื่องมือสำหรับนักให้คำปรึกษา
กำหนดการครั้งต่อไป 30 พ.ย. - 1 ธ.ค. 62
คลิกดูรายละเอียด >>
หลังจากนั้น ฝึกปฏิบัติ 1 เดือน ส่งรายงานผลให้กับทีมผู้สอน ก่อนมาเจอกันในหลักสูตร Advanced
ราคาปกติ 30,000 บาท
 
2. คอร์สประกาศนียบัตรสำหรับนักให้คำปรึกษา : Advanced
การเรียนรู้เกี่ยวกับการให้คำปรึกษาในระดับสูง Satir Change model ระดับลึก, การวิเคราะห์ Genogram ในระดับลึก, CBT, การฝึกปฏิบัติจริง การได้รับการโค้ชจากทีมนักจิตวิทยาคลินิกและนักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาของ iStrong อย่างใกล้ชิดและดูแลตัวต่อตัว
หลังจากนั้น ฝึกปฏิบัติ 3 เดือน ส่งรายงานผลให้กับทีมผู้สอน และรับประกาศนียบัตร
ราคาปกติ 45,000 บาท
3. คอร์สประกาศนียบัตรจิตวิทยาเพื่อพัฒนาศักยภาพ Psychology for Growth
เตรียมความพร้อมผู้ที่จะออกไปเป็นนักให้คำปรึกษาด้วยการดูแลจิตใจตัวเอง เรียนรู้วิธีปล่อยวางสิ่งลบ ๆ ในใจ รวมถึงการดึงศักยภาพในการเป็นนักให้คำปรึกษาออกมาใช้อย่างสูงสุด
ราคาปกติ 25,000 บาท
ราคา Package
สมัครพร้อมกัน 3 คอร์ส ลดทันที 35%
จากปกติ 100,000 บาท เหลือเพียง 65,000 บาท
 
สิ่งที่คุณจะได้รับ
  • ประกาศนียบัตร 3 ใบ (3 หลักสูตร)
  • สิทธิ์เซ็นต์สัญญาเป็นนักให้คำปรึกษาของ iStrong
คอร์สซึ่งเปิดสำหรับผู้ที่จบสาขาจิตวิทยา หรือสาขาอื่น ๆ ที่สนใจอยากจะเรียนรู้กระบวนให้คำปรึกษาเพื่อใช้สำหรับการให้คำปรึกษาคนรอบตัวและตนเอง
และมีโอกาสที่จะร่วมงานกับ iStrong ในฐานะนักให้คำปรึกษา
ท่านที่สนใจ กรุณากรอกข้อมูล เพื่อทีมงานจะให้สิทธิสมัครก่อน และอัพเดทรายละเอียดคอร์ส
กรุณากรอกข้อมูล
contact us.001.png

iStrong ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตและครอบครัว บริการให้คำปรึกษานักจิตวิทยา นักจิตบำบัด นักจิตวิทยาคลินิกที่มีใบรับรอง รวมถึงบทความจิตวิทยา

© 2019 I Strong Co., Ltd.

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon