บทความล่าสุด
ค้นหาตามประเภทบทความ

ทำงานไม่เคยเสร็จทัน คุณเข้าข่ายสมาธิสั้นรึเปล่า

May 23, 2019

 

โรคสมาธิสั้น เป็นโรคหนึ่งที่ท้าทายความเป็นผู้ปกครองในยุคดิจิตอล เนื่องจากการควบคุมเวลาของลูกในการใช้ smart phone และอุปกรณ์ electronic ต่างๆ เป็นเรื่องที่ยากมาก มีการศึกษาของนักจิตวิทยาพบว่า การที่เด็ก (หรือแม้แต่ผู้ใหญ่) ใช้เวลากับโลก digital มากจนเกินไป มีผลต่อการเกิดโรค ADHD (Attention-deficit/hyperactivity disorder) หรือ เรียกสั้นๆ ว่าโรคสมาธิสั้นนั่นเอง

 

 

 

 

โรคสมาธิสั้น (ADHD) คืออะไร 

โรคสมาธิสั้น (ADHD) เป็นความผิดปกติของระบบประสาท ส่งผลให้ผู้ป่วยขาดความตั้งใจ ถูกดึงดูดความสนใจได้ง่าย สมาธิสั้น และหุนหันพลันแล่น

 

โรคนี้มักเกิดขึ้นในเด็ก ซึ่งคิดเป็น 5-10% โดยเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้น (ADHD) จะไม่สามารถที่จะมีสมาธิในการตั้งใจเรียน หรือ ทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งได้เป็นเวลานานๆ และมักจะนั่งเหม่อลอยอยู่บ่อยๆ  หรือพวกเขาอาจจะต่อต้านผู้ปกครอง และกฎระเบียบต่างๆ มีปัญหาการเข้ากับเพื่อน ครู และคนรอบตัว มีผลกระทบกับความสามารถในการวางแผน การควบคุมอารมณ์ และการตัดสินใจ

 

 

 

อาการของโรคสมาธิสั้น (ADHD)

นักจิตวิทยาแบ่งอาการของโรคสมาธิสั้น (ADHD)เป็นสองประเภท หลักๆ ดังนี้

1.ขาดความตั้งใจ - ผู้ป่วยในกลุ่มนี้ จะไม่สามารถสนใจอะไรได้เป็นเวลานานๆ จะโดนดึงดูดความสนใจจากสิ่งแวดล้อมได้ง่าย ไม่สามารถที่จะโฟกัสกับรายละเอียด หรือขั้นตอนต่างๆ ได้ ส่งผลให้งานที่ทำมักมีข้อผิดพลาด หรือไม่สามารถจะทำงานใดๆ ให้เสร็จสิ้นได้ รวมไปถึง อาการขี้ลืมด้วย

2.ขาดสมาธิ/หุนหันพลันแล่น - ผู้ป่วยในกลุ่มนี้ มักจะรู้สึกกระตือรือร้นตลอดเวลา พูดมากเกินไป และมักจะรบกวนผู้อื่นในเวลาที่ไม่เหมาะสม

 

อ่านบทความ "14 อาการของผู้ใหญ่สมาธิสั้น" ได้ที่นี่

 

อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยอาจมีอาการทั้งสองกลุ่มรวมกัน ซึ่งคนปกติก็อาจจะมีอาการที่กล่าวมาได้ แต่คนที่จะจัดว่ามีปัญหา เป็นโรคสมาธิสั้น (ADHD) และต้องการการบำบัด คือผู้ที่อาการที่เกิดขึ้นมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันนั่นเอง

 

 

สาเหตุของโรคสมาธิสั้น (ADHD) 

นักจิตวิทยาได้ทำการศึกษาและพบว่า มีปัจจัยมากมายที่อาจเป็นสาเหตุของโรคสมาธิสั้น (ADHD) ได้แก่ พันธุกรรม คนในครอบครัวมีประวัติเป็นโรคสมาธิสั้น (ADHD), ผู้ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษจากสารตะกั่วและควันบุหรี่ หรือการดื่มเครื่องดื่ม alcohol มากๆ นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาค้นพบว่า ผู้ที่ทานหวานจนเกินไป ก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคสมาธิสั้น (ADHD) ได้เช่นกัน

 

ในส่วนของบทบาทของผู้ปกครองที่ปล่อยปละละเลยลูกหลานของตนเอง โดยเฉพาะให้ใช้เวลามากเกินไปกับ smart phone หรือโลก digital ก็มีผลอย่างมาก ที่จะทำให้ลูกหลานของคุณมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคสมาธิสั้น (ADHD) เนื่องจากเด็กๆ จะได้รับความบันเทิงจากสื่อเหล่านี้ได้ง่าย และต่อเนื่อง เมื่อใช้เวลาจำนวนมากกับความบันเทิงตลอดเวลา จะทำให้พวกเขารู้สึกเบื่อง่าย ไม่มีเป้าหมายในการใช้เวลา ขาดฏิสัมพันธ์กับคนรอบตัว ส่งผลถึงพัฒนาการในการสร้างทักษะการสร้างความสัมพันธ์ เมื่อพวกเขาไม่ได้เล่น smart phone หรือใช้เวลากับโลก digital พวกเขาก็จะรู้สึกว่าไม่มีอะไรทำ มีผลต่อ การทำกิจกรรมอื่นๆ ในชีวิต

 

 

 

 

<