บทความล่าสุด
ค้นหาตามประเภทบทความ

3 เทคนิคทางจิตวิทยา พัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่ดีกว่าปัจจุบัน

 

"คนดี" ใครๆ ก็อยากเป็นใช่มั้ยคะ มีบทความจิตวิทยามากมายที่สนับสนุนให้เราเป็นคนดีค่ะ แต่วันนี้จะขอชวนทุกท่านมาพัฒนาตัวเองเพื่อเป็น “คนที่ดีกว่า”  ผ่านบทความจิตวิทยาบทความนี้กันค่ะ

 

บทความจิตวิทยาฉบับนี้ ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Talk Show ของ Dolly Chugh นักสังคมวิทยาผู้สนใจจิตวิทยาการพัฒนาตัวเอง ที่ได้เสนอวิธีเลิกเป็นคนดี เพื่อพัฒนาสู่การเป็น “คนที่ดีกว่า” เพราะ Chugh มีแนวคิดว่า เราจะเป็นคนดีไปทำไม ในเมื่อเราสามารถเป็น “คนที่ดีกว่า” ได้ การเป็นคนดีใคร ๆ ก็สามารถสร้างภาพว่าตัวเองเป็นได้ และมุ่งแสดงออกว่าเป็นคนดีเพื่อให้คนอื่นเห็น แต่การเป็น “คนที่ดีกว่า” เป็นการท้าทายตัวผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเอง โดยคนที่รู้ดีที่สุดว่าเราเป็น “คนที่ดีกว่า” หรือไม่ คือตัวเราเอง และเรานั่นแหละที่จะได้รับประโยชน์จากการพัฒนาตัวเองในครั้งนี้ค่ะ

 

 

 

 

วิธีการพัฒนาตัวเองให้เป็น “คนที่ดีกว่า” ตามแนวทางของ Chugh สามารถทำตามได้ไม่ยากเลยค่ะ โดยมีรายละเอียดตามนี้

 

1.ปิดระบบพฤติกรรมอัตโนมัติของเรา และใช้เหตุผลในการทำสิ่งต่าง ๆ มากขึ้น

 

ในข้อนี้ Chugh อธิบายว่า เราทุกคนเมื่อทำกิจกรรม หรือแสดงพฤติกรรมใดซ้ำ ๆ ติดต่อกันเป็นเวลานาน สมองจะเกิดความเคยชิน และจะแสดงออกโดยอัตโนมัติเหมือนหุ่นยนต์ เช่น ขับรถไปทำงานทุกวัน เราก็ขับจากที่บ้าน ไปที่ทำงาน โดยไม่ได้สนใจว่าระหว่างทางเราพบเจอกับเรื่องอะไรบ้าง หรือเราเคยทานข้าวเที่ยงร้านเดิม อาหารแบบเดิมทุกวัน เราก็จะเคยชินกับการสั่งแบบเดิม จนไม่คิดจะหาความแปลกใหม่ให้ชีวิต ดังนั้นการปิดระบบพฤติกรรมอัตโนมัติเหล่านี้ จะทำให้เราใส่ใจกับสิ่งรอบข้างมากขึ้น มีความใฝ่หาความสดใส สิ่งแปลกใหม่ให้กับชีวิตมากขึ้น และสามารถทำให้เราเกิดความคิดสร้างสรรค์ และสามารถเป็น “คนที่ดีกว่า” ได้ด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นนั่นเอง 

 

 

2.ลดอคติ และเพิ่มความยุติธรรมในความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง

 

Chugh ให้เหตุผลว่า คนเราทุกคนย่อมมีความเลือกปฏิบัติโดยธรรมชาติ ก็คือ เราไม่สามารถรักทุกคนได้เท่ากัน เราไม่สามารถชอบทุกคนได้เท่ากัน และแน่นอนเราเลือกที่จะเกลียดใครบางคนเพราะความรู้สึกที่ไม่เท่ากันนั้นด้วย ดังนั้น ในการมีความสัมพันธ์ในสถานะใดกับใครก็ตาม ขอให้เราลดความชอบ ลดความชัง แล้วเพิ่มความเป็นกลางในการแสดงออกมากขึ้น เราก็สามารถเป็น “คนที่ดีกว่า”  ได้แล้วค่ะ

 

 

<