ติดตามเราบน Facebook
  • Facebook Social Icon
บทความล่าสุด
ค้นหาตามประเภทบทความ
original_1164948181 copy.jpg

รู้ได้อย่างไรว่าลูกแค่ซนไปตามวัยหรือกลายโรคสมาธิสั้นในเด็กไปแล้ว

November 24, 2019

 

โรคสมาธิสั้นในเด็ก (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder, Children - ADHD) เป็น โรคที่เกิดจากความผิดปกติของระบบประสาท ซึ่งเด็กที่มีอาการสมาธิสั้น มักจะประสบปัญหาในการดำเนินชีวิต โดยมักสังเกตอาการได้ตั้งแต่ยังเล็ก โดยเฉพาะเมื่อเข้าโรงเรียน ซึ่งจะสังเกตได้ว่า เด็กที่มีอาการสมาธิสั้น จะไม่สามารถจดจ่อกับอะไรได้เป็นระยะเวลานานๆ ไม่สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จได้ เสียสมาธิได้ง่าย มีอาการกระสับกระส่าย ไม่สามารถอยู่กับที่ได้เป็นเวลานาน และต้องการความสนใจอยู่ตลอดเวลา เป็นต้น 

 

 

บทความแนะนำ : 14 อาการของผู้ใหญ่ที่สมาธิสั้น

 

 

คำถามก็คือ โรคสมาธิสั้นเกิดได้จากอะไรบ้าง มีวิธีการรักษาอย่างไร ไปจนถึงอาการที่ผู้ปกครองสามารถสังเกตเห็นได้มีอะไรบ้าง วันนี้แพรได้รวบรวมคำตอบ จากบทความวิทยาของ Psychology Today มาฝากทุกคนกันค่ะ

 

 

 

 

สาเหตุของโรคสมาธิสั้นในเด็ก

 

นักจิตวิทยาและนักวิจัยได้ทำการศึกษาหาสาเหตุของโรคสมาธิสั้นในเด็ก และค้นพบสาเหตุจากหลายทฤษฎี ดังต่อไปนี้

 

- ทฤษฎี พันธุศาสตร์ (Genetics) ค้นพบว่า เด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้น จำนวน 25% มีญาติพี่น้องเป็นโรคสมาธิสั้นเช่นกัน ดังนั้น จึงสามารถกล่าวได้ว่า ยีนส์มีผลต่อ โรคสมาธิสั้น 

- การศึกษาของ Child Psychiatry Branch of the National Institute of Mental Health พบว่า เด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้น มีจำนวนสมองบางส่วนน้อยกว่าเด็กทั่วไป ได้แก่ Frontal lobes, temporal gray matter, caudate nucleus และ Cerebellum ซึ่งสมองส่วนดังกล่าวนี้ มีความสำคัญในการแก้ปัญหา วางแผน ควบคุมอารมณ์เราจากสิ่งเร้า และเข้าใจพฤติกรรมของผู้อื่น

- นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยอื่นๆ ค้นพบว่า ปัจจัยภายนอกอื่นๆ ก็มีผลต่อการเกิดโรคสมาธิสั้นในเด็ก ได้แก่ การสูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์​หรือ เสพยาเสพติดระหว่างที่มารดาตั้งครรภ์ หรือ การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีสารตะกั่วจำนวนมาก เด็กที่เกิดก่อนกำหนด และ เด็กที่ได้รับการกระทบกระเทือนทางสมอง

- นักสังคมวิทยาคลินิค ค้นพบว่า โรคสมาธิสั้นในเด็ก เกิดจากโลกยุคดิจิตอลที่มีการรับและตอบข้อความอย่างรวดเร็ว การเล่นวิดีโอเกมส์ หรือดูทีวีมากเกินไป ก็มีผลทำให้เกิดโรคสมาธิสั้นเช่นกัน 

 

 

อาการของโรคสมาธิสั้นในเด็ก

 

จากข้อมูลของ Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition (DSM-5) ได้กล่าวถึงอาการของโรคสมาธิสั้น ไว้ดังต่อไปนี้

 

อาการของการขาดความตั้งใจ (inattention)ได้แก่

- ทำผิดพลาดแบบไม่ตั้งใจบ่อยๆ ไม่สนใจรายละเอียด

- ไม่สามารถมีสมาธิจดจ่อกับการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือ มีบทสนทนากับใครนานๆ ได้

- เสียสมาธิได้ง่าย

- ไม่สามารถทำตามวิธีการ หรือทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จได้

- ไม่สามารจัดการงาน หรือกิจกรรมที่ต้องทำได้

- หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่จะต้องใช้สมาธิในการทำ 

- ทำของหายบ่อยๆ

- ลืมสิ่งที่ต้องทำ เช่น การนัดหมาย กิจกรรมที่ต้องทำในแต่ละวัน

 

อาการของ Hyperactive ได้แก่

- ชอบทะเลาะวิวาท เตะ ต่อย

- อยู่กับที่นั่งไม่ได้

- อยู่ไม่นิ่ง

- อยู่เฉยๆ เป็นระยะเวลานานๆ ไม่ได้

- ไม่สามารถทำกิจกรรมผ่อนคลายได้

- พูดมาก