บทความล่าสุด
ค้นหาตามประเภทบทความ

3 วิธีสร้างชีวิตคู่ให้สดใสและยืนยาว

 

ในช่วงนี้คุณผู้อ่านคงได้เห็นข่าวการเลิกลาของคนดังหลายๆ คู่ หรือได้เห็นข่าวการก่อเหตุความรุนแรงในครอบครัวที่เป็นผลมาจากความรักที่สวนทางกัน หรืออาจจะได้เห็นคู่รักใกล้ตัวที่เลิกลากันบ้าง ทะเลาะกันแบบที่เรียกว่าบ้านแตกบ้าง จนอาจทำให้สงสัยว่า จริงๆ แล้วการมีคู่ชีวิตมันเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่?

 

 

ในวันนี้ผู้เขียนจึงได้ขอนำเนื้อหาในการบรรยายของคุณหมอ George Blair จิตแพทย์ชื่อดังชาวออสเตรเลีย ซึ่งได้กล่าวถึงแนวทางการสร้างความสุขในการใช้ชีวิตคู่ และวิธีการหลีกเลี่ยงการหย่าร้าง ซึ่งน่าสนใจและเป็นประโยชน์ทีเดียวค่ะ

 

 

 

คุณหมอ Blair ได้แสดงทัศนะว่า การเลือกแต่งงานเป็นการแบ่งปันชีวิตของเรากับคนที่เรารัก ซึ่งเป็นการตัดสินใจที่สำคัญที่สุดในชีวิต เพราะการแต่งงานหรือการตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ เป็นการแสดง ความแน่วแน่ว่าตลอดชีวิตที่เหลือ เราจะใช้ร่วมกับคนที่เราเลือก แต่เมื่อเรามาดูอัตราการหย่าร้างพบว่า ในทุกประเทศทั่วโลกมีอัตราการหย่าร้างสูงเกือบ 50% ของจำนวนคู่แต่งงานเลยทีเดียว สำหรับประเทศไทยนั้น ผู้เขียนได้ลองค้นข้อมูลดู พบว่า มีอัตราการหย่าสูงถึง 39% เลยทีเดียว 

 

 

ด้วยเหตุนี้คุณหมอ Blair จึงต้องการกระตุ้นให้ผู้คนตระหนักถึงนัยสำคัญของการหย่า และความสำคัญของการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างคู่ชีวิต เพราะการหย่าร้างนั้นนอกจากจะส่งผลกระทบต่อจิตใจของคู่รักแล้ว ยังส่งผลต่อลูกของพ่อแม่ที่หย่าร้างกันด้วย ทั้งนี้ มีงานวิจัยทางสุขภาพจิตยืนยันว่าเด็กๆ ที่พ่อแม่หย่าร้างกันนั้นมักมีแนวโน้มเป็นโรคทางจิตเวชสูงกว่าเด็กทั่วไปถึง 35% โดยเฉพาะโรคซึมเศร้าและโรควิตกกังวล ดังนั้น คุณหมอ Blair จึงได้เสนอ 3 วิธีสร้างชีวิตคู่สดใส ห่างไกลการร้างรา มีรายละเอียด ดังนี้

 

 

วิธีที่ 1 ให้ความสำคัญกับการพูดคุยมากกว่าเรื่อง Sex

 

 

 

เชื่อหรือไม่ว่าการนอกใจของคู่รักไม่ได้มีสาเหตุมาจากเรื่อง Sex แต่มีสาเหตุมาจากการไม่พูดคุยกัน และไม่น่าเชื่อว่าคู่รักส่วนใหญ่ที่ยิ่งใช้ชีวิตมาด้วยกันนานเท่าไหร่ ยิ่งใส่ใจต่อการพูดคุยกันน้อยลงเท่านั้น ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ดีเลยค่ะ เพราะการไม่คุยกันจะยิ่งทำให้ความสัมพันธ์ห่างเหิน ทำให้เกิดความไม่เข้าใจต่อกันได้ง่าย คุณหมอ Blair ได้สัมภาษณ์ผู้ที่นอกใจคู่รัก โดย 100% ให้ข้อมูลตรงกันว่า ที่ไปมี Sex กับคนอื่นนั้นไม่ใช่เพราะคู่รักขาดเรื่อง Sex แต่เพราะคู่รักเฉยชา ไม่ใส่ใจ ไม่พูดคุยด้วยมากกว่า รู้แบบนี้แล้ว หาเวลาคุยกันอย่างใส่ใจให้มากขึ้นนะคะ

 

 

วิธีที่ 2 แบ่งปันพลังบวกให้แก่กัน

 

 

 

คุณหมอ Blair ได้อ้างถึงผลการศึกษาของ John Gottman นักจิตวิทยาชาวออสเตรเลีย ซึ่งได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยการรักษาชีวิตคู่ให้ยืนยาว ผลการศึกษาพบว่า คู่รักที่ใช้ชีวิตมาด้วยกันมากกว่า 30 ปี มีปัจจัยสำคัญในการใช้ชีวิตร่วมกันคือการแบ่งปันพลังบวก ได้แก่ การมองโลกในแง่ดี การคิดดี การมีน้ำใจ การใส่ใจกันและกัน โดยคู่รักที่อยู่ด้วยกันยืนยาวนั้นมักจะพูดคุย สื่อสาร และชวนกันทำกิจกรรมที่สร้างความสุขให้ชีวิต สร้างการเจริญเติบโตทางความคิด