บทความล่าสุด
ค้นหาตามประเภทบทความ
Please reload

original_1164948181 copy.jpg

3 เทคนิคค้นหาตัวตน ทำความรู้จักตัวเองอย่างชาญฉลาด

 

ถ้าว่ากันด้วยคำถามที่ตอบยากที่สุดในโลก อาจไม่ใช่คำถามว่า “ไก่กับไข่ใครเกิดก่อนกัน?”   แต่มันคือคำถามที่ว่า  “เราคือใคร?” หรือ “เรารู้จักตัวเองมากน้อยแค่ไหน?”  ซึ่งคำถามนี้เป็นคำถามที่ทั้งกว้างและลึก  ซึ่งความกว้างของคำถามก็คือ เราสามารถตอบได้ทั้งสถานะของเราในอดีต หรือภาพฝันที่เราต้องการจะเป็นในอนาคต และสำหรับความลึกของคำถามก็คือมันลึกถึงขั้นจิตวิญญาณเลยทีเดียว ว่า “แก่นแท้ของเราคืออะไร?” “เราจะค้นหาตัวตนของเราได้ย่างไร?”

 

 

 

 

เราจะเริ่มทำค้นหาตัวตนโดยการตั้งคำถามว่า “เราคือใคร?”

ตามทฤษฎีพัฒนาการ 8 ขั้นของ Erik Erikson กล่าวไว้ว่า เมื่อเราเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น อายุ 11-18 ปี เราจะเข้าสู่พัฒนาการทางสังคมขั้นที่ 5 คือ เราจะเรียนรู้ที่จะเข้าใจบทบาทของตัวเอง หรือ มีความสับสนในบทบาทของตัวเอง (Ego Identity vs Role Confusion) ในขั้นนี้เราจะสามารถสร้างเอกลักษณ์และรู้จักตัวตนของตนเองได้ แต่ถ้าหากเกิดการติดขัดในขั้นนี้ ก็จะเกิดความไม่เข้าใจตนเอง หรือพูดง่ายๆ ก็คือ เป็นพัฒนาการขั้นนี้ช่วยให้เราสามารถตอบคำถามที่ว่า “เราคือใคร?” ได้

 

 

ในประเด็นเดียวกัน Tony Robbins นักเขียนหนังสือจิตวิทยา life coach และอีกหลายหลากหน้าที่ที่ล้วนแล้วก็มีชื่อเสียงทั้งนั้น ได้พูดถึงประเด็น “เราคือใคร?” ไว้อย่างน่าสนใจ โดย  Robbins ได้ให้คำแนะนำถึง 3 ขั้นตอนที่ช่วยให้เรารู้จักตัวเองอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น ตามรายละเอียดต่อไปนี้

 

 

ขั้นที่ 1 ตั้งเป้าหมายในชีวิต

โดยคนเรามีเป้าหมายในชีวิตอยู่ 6 เป้าหมายด้วยกัน คือ

1.ความแน่นอน ทั้งความมั่นคงในชีวิต ทรัพย์สิน และสุขภาพ เพื่อสร้างความมั่นคงทางจิตใจ

2.ความไม่แน่นอน หมายถึง การสร้างความแตกต่างในชีวิต เช่น ออกจาก Safe zone การเปลี่ยนตำแหน่งงานใหม่ การท่องเที่ยวในสถานที่ที่ไม่เคยไป เป็นต้น เพื่อสร้างสีสันในชีวิต และเรียนรู้ความแตกต่าง

3.ความสำคัญ การได้เป็นบุคคลสำคัญแสดงถึงความพิเศษของสถานะในสังคม แสดงถึงการได้รับการยอมรับ

4.ความรักและความสัมพันธ์ การอยู่ในสังคมอย่างโดดเดี่ยวเป็นเรื่องทรมานใจโดยธรรมชาติของคนเรา เพราะเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีสังคม ดังนั้นการที่เรามีคนรัก มีคนสนิทย่อมแสดงถึงการมีตัวตนในสังคม

5.การเติบโต หมายความรวมไปถึงการเติบโตทางร่างกาย สังคม และจิตใจ โดยธรรมชาติ  ของสิ่งที่มีชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงและความปรารถนาของคนเราก็คือการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น

6.การช่วยเหลือผู้อื่น เป็นเป้าหมายที่ทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่า เพราะนอกจากเราจะใช้ชีวิตเพื่อตัวเองแล้ว เรายังสามารถใช้ชีวิตของเราในการช่วยเหลือชีวิตผู้อื่นอีกด้วย     

 

ทีนี้เมื่อเรารู้แล้วว่า เป้าหมายทั้ง 6 ที่เป็นพื้นฐานของทุก ๆ คน  คืออะไร เราก็มาแปลงเป้าหมายทั้ง 6 ให้เป็นเครื่องมือในการค้นหาตัวตนของเราเองกันค่ะ โดยมี 3 วิธี ก็คือ

 

1.ทบทวนตัวเองผ่านความแน่นอน ความไม่แน่นอน การให้ความสำคัญ ความรักและความสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้าง การเติบโตทั้งทางร่างกาย และจิตใจ รวมถึงการช่วยเหลือผู้อื่น ว่าในการใช้ชีวิตที่ผ่านมาเรามีสิ่งเหล่านี้อย่างไร ให้ความสำคัญอย่างไรกับเป้าหมายข้างต้น การที่เรามีและให้ความสำคัญนี่ละค่ะที่สะท้อนว่า “เราเป็นอย่างไร” เช่น 

ความแน่นอนที่เรามี คือ