บทความล่าสุด
ค้นหาตามประเภทบทความ

3 คุณสมบัติที่คนอยากประสบความสำเร็จต้องมี

January 15, 2019

ปัจจัยสำคัญในการที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ ก็คือ “การที่เราไม่ยอมแพ้” แพรว่าหลายๆ คน คงเคยได้ยินเรื่องราวของ Thomas Edison ผู้คิดค้น หลอดไฟ ที่ทำให้เรามีแสงสว่างใช้ในยามค่ำคืนในปัจจุบันนี้ ในระหว่างทาง Edison ต้องพบเจอกับความล้มเหลวนับครั้งไม่ถ้วน แทนที่เขาจะคิดว่า ความล้มเหลวแต่ละครั้ง คือ ความล้มเหลว เขากลับมองมันในอีกมุมหนึ่งที่ส่งผลให้เขาก้าวเดินต่อไป และคิดค้นหลอดไฟขึ้นมาได้ นั่นก็คือ “I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that won’t work” ฉันไม่ได้ล้มเหลว แต่ฉันแค่ค้นพบ 10,000 วิธีที่มันไม่ใช้การไม่ได้เท่านั้นเอง

 

 

คุณคิดว่าอะไรที่ทำให้ Edison ไม่ยอมแพ้ แม้จะผ่านความล้มเหลวนับครั้งไม่ถ้วน อะไรที่ทำให้เขาก้าวเดินต่อไปจนค้นพบ การสร้างหลอดไฟ ให้มนุษยชาติได้ใช้ประโยชน์จนถึงทุกวันนี้ วันนี้แพรมีปัจจัยหลัก 3 ประการที่มีในคนที่จะไม่ยอมแพ้ต่อปัญหาและอุปสรรคง่ายๆ หรือแม้แต่ล้มลงไป ก็สามารถกลับมาลุกยืนต่อสู้ได้ใหม่ โดยการศึกษาของนักจิตวิทยาที่ชื่อว่า Susan Kobasa มาฝากกันค่ะ

 

 

1.ความท้าทาย

บุคคลทึ่มีคุณสมบัติเหมือน Edison จะมองปัญหาเป็นความท้าทาย เขามองความล้มเหลวและความผิดพลาดเป็นบทเรียนที่เขาสามารถเรียนรู้จากมัน ซึ่งทำให้เขาสามารถนำไปพัฒนาปรับปรุงในอนาคต พวกเขาไม่มองตัวเองในแง่ลบ และเห็นคุณค่าของตัวเองมากๆ

 

 

2.ความมุ่งมั่น

คนเหล่านี้มุ่งมั่นกับเป้าหมายในชีวิต และการพัฒนาตัวเอง พวกเขาไม่เพียงมุ่งมั่นกับการทำงานเท่านั้น พวกเขายังมุ่งมันกับการพัฒนาความสัมพันธ์ ปัจจัยที่จะทำให้พวกเขาเติบโต มีความเชื่อที่ชัดเจนอีกด้วย

 

 

3.ความสามารถในการควบคุมตัวเอง

บุคคลเหล่านี้ใช้พลังงานไปกับสิ่งที่พวกเขาสามารถควบคุมได้ พวกเขาไม่เสียเวลาไปกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ เช่น จากสิ่งแวดล้อมภายนอก หรือจากคนอื่น ซึ่งทำให้พวกเขารู้สึกมีพลัง และมีความมั่นใจต่อการแก้ปัญหาต่างๆ

 

 

 

 

มีอีกมุมมองหนึ่งที่น่าสนใจ มาจากการศึกษาของนักจิตวิทยาที่ชื่อว่า Martin Seligman ต่อคนที่สามารถก้าวข้ามผ่านความล้มเหลวมาหยัดยืนต่อสู้ได้ใหม่ ดังต่อไปนี้

 

 

1.ทุกอย่างเกิดขึ้นเพียงชั่วคราว

คนที่มองโลกในแง่ดี จะมีความสามารถในการมองเห็นว่า เรื่องราวร้ายๆ จะไม่ได้อยู่กับเราตลอดไป