top of page
GDN 980 x 120 psychiatrist.jpg

การเห็นคุณค่าในตัวเอง (Self-Esteem) ช่วยป้องกันเราจากโรคซึมเศร้าได้

not depression

เมื่อเรากำลังรู้สึกว่าขาดการเห็นคุณค่าในตัวเอง (Self-Esteem) เราอาจเริ่ม หรือ เผชิญกับ ภาวะของโรคซึมเศร้า เมื่อเรารู้สึกว่า เรารู้สึกเศร้าเสียใจเป็นเวลานานๆ และไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากความรู้สึกนี้ได้ เราเริ่มเบื่ออาหารและนอนไม่หลับ รวมไปถึงไม่มีสมาธิ ในการทำกิจกรรมใดๆ เลย สิ่งหนึ่งที่อาจจะเป็นสาเหตุของโรคซึมเศร้าก็คือ “ความรู้สึกไม่ชอบตัวเอง หรือขาดการเห็นคุณค่าในความนับถือตัวเอง” นั่นเอง

Edward Higgins นักจิตวิทยา ได้จัดประเภทของ ตัวตน ออกเป็น 3 มุมมอง ได้แก่

  • ตัวตนที่แท้จริงของเรา

  • ตัวตนที่เราต้องการที่จะเป็น

  • ต้วตนที่เกิดจากมุมมองของคนอื่น

ตัวตนที่แท้จริงของเรา คือ สิ่งที่เราเป็น ไม่ว่าจะเป็น บุคลิกลักษณะ ความฉลาด ความสามารถ รวมไปถึงรูปร่างหน้าตาภายนอก


ตัวตนที่เราต้องการที่จะเป็น ก็คือ คนที่เรามีความฝัน และเป้าหมายที่เราต้องการที่จะเป็น


ตัวตนที่เกิดจากมุมมองของคนอื่น คือ สิ่งที่คนอื่นมองเรา ว่าเราเป็นเช่นไรหากตัวตนที่แท้จริงของเรา สอดคล้องกับ ตัวตนที่เราต้องการจะเป็น ก็จะทำให้เราชอบตัวเราเองทำให้

เรามีการเห็นคุณค่าในตัวเองสูง ส่งผลดีต่อเรา ดังต่อไปนี้

  • ความกล้าที่จะแสดงความคิดเห็น และ สิ่งที่เราต้องการ

  • ความมั่นใจในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ ในชีวิต

  • ความสามารถในการมีความสัมพันธ์ที่มั่นคงและซื่อสัตย์ และไม่ยอมที่จะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ดีต่อตัวเอง

  • มีความคาดหวังต่อสิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริง ไม่มีความคิดแง่ลบต่อตนเองและผู้อื่น

  • มีความสามารถในการจัดการกับปัญหาต่างๆ ที่เข้ามาในชีวิตได้อย่างดี

ดังนั้น เราจะเห็นได้ว่า การเห็นคุณค่าในตัวเอง มีความสำคัญมากๆ ต่อการมีสุขภาพจิตที่ดี


มีงานวิจัยทางจิตวิทยา ได้ทำการศึกษาและค้นพบว่า การที่เรารู้สึกว่า ตัวตนที่แท้จริงของเรา กับ ตัวตนที่เราต้องการที่จะเป็น ไม่สอดคล้องกัน ส่งผลต่อความเสี่ยงในการเป็นโรคซึมเศร้าได้ และคนที่รู้สึกแบบนี้ จะมีการเห็นคุณค่าในตัวเองต่ำ เช่นกันตัวอย่างเช่น หากตัวตนที่เราต้องการที่จะเป็น คือ คนที่ฉลาด ทำงานหนัก และประสบความสำเร็จในชีวิต แต่เนื่องจากปัจจุบัน เรากำลังประสบกับปัญหาที่อาจทำให้เราไม่สามารถที่จะเป็นบุคคลที่เราต้องการที่จะเป็นได้ เราจะรู้สึกล้มเหลว และหากความรู้สึก ความคิดนี้ ไม่สามารถทำการแก้ไขได้ เราก็มีความเสี่ยงที่จะประสบกับโรคซึมเศร้า

Self-esteem woman

การตรวจสอบ และรู้เท่าทัน ความคิด และสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราอย่างมีสติ จะช่วยทำให้เรา จัดการกับปัญหาและลดความเสี่ยงในการเกิดโรคซึมเศร้าได้ และเมื่อไรก็ตามที่เรากำลังเผชิญกับปัญหานี้ เราสามารถจัดการกับมันได้ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

1. พูดคุยให้กำลังใจตัวเอง

การพูดให้กำลังใจตัวเอง ใช้ภาษาที่เป็นบวกเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ เพราะตัวเราเองเป็นคนที่ตัดสินตัวเราเองมากที่สุด การพูดให้กำลังใจตัวเอง เช่น “เหตุการณ์นี้ เป็นเรื่องชั่วคราว เราเก่ง และมีความสามารถ เดี๋ยวเราก็จะจัดการ และผ่านมันไปได้” เป็นสิ่งที่จำเป็น เพราะเราจะต้องเชื่อในตัวเองให้ได้ ก่อนที่จะให้คนอื่นมาเชื่อ เมื่อเรามีกำลังใจจากตัวเอง ก็เป็นเรื่องง่ายที่เราจะฝ่าฝันอุปสรรคต่างๆ ไปได้

2. จัดการกับความคิดภายในของตัวเอง

เมื่อเรากำลังเผชิญกับภาวะซึมเศร้า เราก็อาจจะมองไม่เห็น โอกาส หรือความเป็นไปได้ ที่เหตุการณ์ต่างๆ จะคลี่คลายไปได้ ให้เรา คิดจินตนาการถึงสิ่งที่เราอยากได้ ชีวิตที่เราอยากได้ และคนที่เราอยากจะเป็น โฟกัสไปกับสิ่งนั้น แทนที่จะมองแต่ปัญหาที่เกิดขึ้น และเริ่มลงมือปฏิบัติ รู้สึก ให้เหมือนกับว่าสิ่งที่เราต้องการได้เกิดขึ้นกับเราแล้วในปัจจุบันนี้จริงๆ

3. ฝึกสมาธิ

การมีสติ เท่าทันความรู้สึก นึกคิดที่เกิดขึ้น เป็นเรื่องที่สำคัญ เมื่อใดก็ตามที่เรารู้สึกอะไรอยู่ ให้เรารู้เท่าทัน และเลือกที่จะตอบสนองต่อความคิดที่เกิดขึ้นอย่างมีสติ ไม่ปรุงแต่ง อยู่กับัจจุบันขณะ

4. ดูแลตัวเอง และรักตัวเอง

เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญ เราควรมีความสามารถในการให้อภัยตัวเอง ปลอบใจตัวเองได้บ้าง ในเรื่องที่เราทำผิดพลาดไปในอดีต เรียนรู้ และนำมันมาเป็นประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตต่อไป บอกตัวเองว่า แทนที่จะเป็นคนที่สมบูรณ์แบบ ก็ให้เราเป็นคนที่ดีกว่า เก่งกว่า คนที่เราเคยเป็นเมื่อวานนี้ แล้วค่อยๆ พัฒนาไปเรื่อยๆ จนกว่าเราจะเป็นคนที่สมบูรณ์แบบในวันหนึ่ง อย่ากดดันตัวเองมากจนเกินไป

แพรชอบ quote หนึ่งของ M.Scott Peck ที่กล่าวไว้ว่า

“Until you value yourself, you won’t value your time. Until you value your time, you will not do anything with it.”

“จนกว่าที่คุณจะเห็นคุณค่าของตัวคุณเอง คุณจะไม่เห็นคุณค่าของเวลาของคุณ​ จนกว่าคุณจะเห็นคุณค่าของเวลาของคุณ คุณจะไม่ทำอะไรกับมันเลย”

สำหรับแพร “เวลา” เป็นเรื่องที่สำคัญมาก หากเรารักตัวเอง และเห็นคุณค่าในตัวเอง เราจะไม่ยอมให้ตัวเราเสียเวลากับเรื่องที่ไม่ทำให้เราพัฒนาไปในการที่ดีขึ้นเลย ดังนั้น รักตัวเองมากๆ นะคะ

____________________________________________________

iStrong.co ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตและครอบครัว

บริการให้คำปรึกษาโดยนักจิตวิทยา นักจิตบำบัด นักจิตวิทยาคลินิกที่มีใบรับรอง

สามารถเลือกคุยทางโทรศัพท์หรือการพูดคุยแบบส่วนตัว (Private Counseling)

และคอร์สออนไลน์ | Classroom Workshop

รวมถึงบทความจิตวิทยาอีกมากมาย

תגובות


facebook album post - square (1).png
1.พวกหลีกเลี่ยงความผูกพัน (2).png
บทความล่าสุด
bottom of page