บทความล่าสุด
ค้นหาตามประเภทบทความ

10 คุณสมบัติสร้างคุณให้ลุกขึ้นยืนแบบคนเข้มแข็ง

February 12, 2019

 

 

คนที่มีความ resilient คือคนที่มีความสามารถในการกลับมายืนหยัดอย่างเข้มแข็งได้อีกครั้งหลังจากผ่านเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆ ในชีวิต ซึ่งในแต่ละคนมีความสามารถนี้ไม่เท่ากัน บางคนมีมาก สามารถผ่านเหตุการณ์ต่างๆ และลุกขึ้นกลับมาหยึดยืนต่อสู้ได้อย่างเข้มแข็งอีกครั้ง บางคนมีน้อย ทำให้พวกเขาจมอยู่กับความทุกข์เป็นเวลานานๆ 

 

 

Resilient เป็นเหมือนทักษะ ที่สามารถพัฒนาและเรียนรู้ได้ เพียงแค่จัดการกับความคิดของเราให้ถูกต้อง เพราะเรื่องความทุกข์ ความสุขล้วนมาจากใจของตัวเราเองด้วยกันทั้งนั้น วันนี้แพรมี คุณสมบัติ 10 ประการที่มักจะพบเจอในคนที่มี resilient มาฝากกันค่ะ

 

 

1.พวกเขามีความสามารถในการควบคุมตัวเอง

คนที่มีความ resilient สามารถที่จะแยกแยะ ตัวตนและคุณค่าที่แท้จริงของพวกเขาได้ พวกเขาสามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเอง และจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น ในส่วนที่พวกเขาสามารถทำได้ และไม่เอาความล้มเหลว ความเครียด หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นชั่วคราวนี้มาเป็นตัวกำหนดตัวตนของพวกเขา

 

ความสามารถในการควบคุมตัวเอง คือ ความสามารถในการจัดการกับความคิด อารมณ์ของตัวเอง และจัดการกับปัญหาได้อย่างมีสติแม้ ในสถานการณ์ที่เลวร้ายหรือคับขัน Maria Konnikova นักจิตวิทยา ได้ทำการทดสองโดยการฝึกให้คนเปลี่ยนวิธีการอธิบายถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น จากการโทษคนอื่น เช่น นี่ไม่ใช่ความผิดของฉัน แต่เป็นเพราะ… มาเป็นการอธิบายแบบเจาะจงและกว้างๆ เช่น เหตุการณ์ (เฉพาะเจาะจง) ที่เกิดขึ้น ไม่ได้เป็นตัวชี้วัดว่า ชีวิตของฉันล้มเหลว และฉันสามารถจัดการ เปลี่ยนแปลงสถานการณ์นี้ได้ การอธิบายในลักษณะนี้ ทำให้พวกเขารู้สึกว่า เรื่องราวต่างๆ นี้เกิดขึ้นเพียงชั่วคราว เท่านั้น และคนเหล่านี้ มีโอกาสการป่วยเป็นโลกซึมเศร้าน้อยกว่า และประสบความสำเร็จมากกว่า คนที่อธิบายถึงเหตุการณ์เลวร้ายที่เกิดขึ้นด้วยวิธีแรก

 

 

2.พวกเขาคบคนที่ดี

เราจะเป็นค่าเฉลี่ยของคน 5 คนที่เราใช้เวลาด้วย ยังเป็นคำพูดที่สามารถนำมาปรับใช้ได้กับความสามารถ resilient ของแต่ละบุคคล คนที่มีความสามารถ resilient ที่สูงๆ มักจะมีกลุ่มเพื่อน หรือแวดล้อมไปคนที่มีความสามารถนี้เช่นกัน ซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เลวร้ายขึ้น พวกเขาเหล่านี้จะมี กลุ่มคนที่คอยให้กำลังใจ และชี้ให้เห็นบทเรียน ความคิดในแนวบวก แต่ในทางกลับกัน หากเราคบคนที่มองโลกในแง่ร้าย สิ่งที่เราเห็น ความคิดของคนรอบ