top of page

About us

iSTRONG เป็นหน่วยงานเอกชนที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้คน ครอบครัว และคนในองค์กรกลับมามีความสุขในชีวิตได้อีกครั้งและมีสุขภาพจิตที่แข็งแรง ภารกิจสำคัญของเราคือการสร้าง Solutions ด้านสุขภาพจิต และการพัฒนานักให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตมืออาชีพ เพราะเราเชื่อว่า “สุขภาพจิตที่ดีคือเบื้องหลังความสำเร็จในชีวิตของทุกคน”

 

ในการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือ เราไม่ปฏิบัติกับลูกค้าเหมือนผู้ป่วย ไม่สอบประวัติ การรักษาความลับของลูกค้าเป็นความสำคัญอันดับหนึ่ง และเรามีทีมงานที่ให้บริการอย่างมืออาชีพ

 

จุดเริ่มต้นของ iSTRONG เกิดจากอุดมการณ์เดียวกันของนักจิตวิทยาสองคนที่อยากจะช่วยเหลือผู้คนได้มีความสุขในชีวิต และช่วยผู้คนที่กำลังต้องการความช่วยเหลือทางใจให้กลับมาเป็นปกติสุข

คนแรกเป็นนักจิตวิทยาองค์กรซึ่งทำงานด้านการพัฒนาคนทั้งกับองค์กรและบุคคลทั่วไป เล็งเห็นว่ามีผู้คนจำนวนมากที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือและการแนะนำที่ถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ จึงชักชวนเพื่อนอีกคนซึ่งเป็นนักจิตวิทยาคลินิกที่มีประสบการณ์อย่างลึกซึ้งในการให้คำปรึกษาและบำบัดด้านสุขภาพจิตมานานกว่า 10 ปี มาร่วมกันริเริ่มบริการให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยใช้ชื่อว่า iSTRONG ในปี 2016 หลังจากนั้นก็ได้ชักชวนจิตแพทย์ นักจิตวิทยา นักจิตบำบัด นักให้คำปรึกษา และนักสังคมสงเคราะห์มืออาชีพอีกหลายคนมาร่วมกัน

 

ปัจจุบัน iSTRONG เป็นแหล่งรวมผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตในการมาถ่ายทอดความเชี่ยวชาญของพวกเขา เพื่อสร้างประโยชน์มหาศาลแก่ผู้คน โดยให้บริการทั้งระดับองค์กร ครอบครัว และบุคคลทั่วไป รวมทั้งออกแบบเครื่องมือช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตที่ทันสมัย ตอบโจทย์วิถีชีวิตของผู้คนยุคใหม่ เพื่อให้มั่นใจว่า solutions เหล่านั้นสามารถช่วยเหลือผู้คนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด

>> รู้จักผู้เชี่ยวชาญและนักเขียนของ iSTRONG

เกี่ยวกับ iSTRONG

Our vision

Striving to be the trusted partner in mental well-being, guiding individuals, families, and organizations toward better mental health.

Vision

ภารกิจของเรา

ภารกิจหลักของ iSTRONG คือ

1. ส่งเสริม: เราออกแบบ Solutions เพื่อส่งเสริมและพัฒนาจิตใจของผู้คนให้มีความสุข ช่วยให้ผู้คนทั่วไปได้มีสุขภาพจิตที่ดี มีจิตใจเข้มแข็งต่อสภาพแวดล้อมที่อาจมากระทบ

 

2. ป้องกัน: เราช่วยเหลือผู้คนที่กำลังเผชิญกับความเครียด ความทุกข์ และปัญหาชีวิตต่าง ๆ ให้ได้รับคำแนะนำอย่างถูกต้องและทันท่วงทีจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อป้องกันก่อนที่จะเกิดโรคทางจิตเวชขึ้น

 

3. ฟื้นฟู:  การช่วยบำบัดและเยียวยาผู้ที่กำลังมีปัญหาหรือผู้ป่วยทางใจที่ต้องการการให้คำปรึกษาและฟื้นฟู

Mission

About Us
 
iStrong is a privately held company that offers mental health services to individuals, families, and organizations. Our goals are to provide solutions to mental health problems and to strengthen the abilities of our mental health care providers. We also strive to help our clients maintain or return to mental health wellness. It is our belief that a healthy mind is the key to success in life.
 
iStrong was founded by the 2 psychologists in 2016. Today, iStrong is the center for trained minds to share their expertise and knowledge about psychology to benefit the people and have expanded to include psychiatrists, licensed therapists, certified counselors, and social workers who offer counseling services, certificate program, online courses, corporate solutions, and workshop opportunities. In addition to our counseling services, our team provides workshops and participates in community outreach activities. Our services are offered to corporations, families, and individuals. Additionally, iStrong provides the tools to help clients live with mental illnesses or to cope with daily stressors.
 
Because iStrong is about helping people find solutions and new directions in life for themselves, we do not investigate or keep records on our clients beyond basic personal contact information. All information is kept confidential.

about English
bottom of page