top of page
Social Distance in Office
คอร์สจัดการกับความเครียดและภาวะหมดไฟ
Coping with stress and burnout session

สุขภาพจิตกลายเป็นเรื่องสำคัญ

ประชากรไทยกว่า 1.5 ล้านคน กำลังทุกข์ทรมานกับโรคซึมเศร้า โดย 62% ของจำนวนผู้ป่วยอยู่ในวัยทำงาน

ผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตมีโอกาสเข้ารักษาตัวในแผนกฉุกเฉินสูงกว่าคนทั่วไป 6 เท่า

ผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตจะใช้จ่ายเงินเพื่อรักษาพยาบาลสูงกว่าคนทั่วไป 2-4 เท่าตัว

สิ่งที่พนักงานมักเผชิญ

 

> เกิดความเครียดจากการทำงานทั้งที่ออฟฟิศและที่บ้าน
> ขาดความรู้ในการจัดการกับภาวะอารมณ์ของตนเองอย่างเหมาะสม
> เครียดเนื่องจากขาดสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและงาน

> พบปัญหาในการรับมือกับภาระงานที่ล้น และปัญหาอื่น ๆ ในงาน

> เครียดเนื่องจากการสื่อสารที่ไม่ชัดเจน และการประสานงานที่อาจยังมีปัญหา

> พบปัญหาในเงื่อนไขการทำงาน วัฒนธรรมองค์กร หรือความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา
> ขาดแรงจูงใจในการทำงานจากที่บ้าน (Work From Home)

​คอร์สจัดการกับความเครียดและภาวะหมดไฟ

Coping with stress and burnout session

 

วัตถุประสงค์


เพื่อให้พนักงานได้กลับมาตระหนักรู้เกี่ยวกับภาวะอารมณ์ของตนเอง เรียนรู้วิธีสังเกตความเครียดที่มากเกินพอดี สัญญาณของภาวะหมดไฟ (Burnout) เรียนรู้วิธีจัดการความเครียดของตนเองอย่างเหมาะสม รวมถึงสัมผัสประสบการณ์เทคนิคการจัดการความเครียดตามแบบฉบับของนักจิตวิทยา

ผลลัพธ์

 

พนักงานตระหนักรู้ระดับความเครียดของตนเอง รู้วิธีการอ่านสัญญาณความเครียดของตนเอง และมีวิธีจัดการกับแต่ละปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างความสามารถในการจัดการกับภาวะอารมณ์ของตนเอง ทั้งในการทำงานและชีวิตส่วนตัว

Woman in an Office
Remote Team Meeting

รูปแบบของคอร์ส

 • แบบพบหน้า (Workshop) นักจิตวิทยาและทีมงานไปให้ความรู้และกิจกรรมที่ออฟฟิศของลูกค้า พร้อมทั้งทำกิจกรรมการผ่อนคลายความเครียดต่าง ๆ เช่น ศิลปะบำบัด หัวเราะและโยคะบำบัด เป็นต้น ระยะเวลา 3 ชั่วโมง (TH / EN)

 • แบบออนไลน์ (Online session) นักจิตวิทยาให้ความรู้ และถาม-ตอบ แบบสด ผ่านโปรแกรมประชุมออนไลน์ เช่น Zoom, WebX หรือโปรแกรมออนไลน์อื่นๆ โดยผู้เข้าร่วมสัมนาทุกคนที่ได้รับเชิญ สามารถเข้าร่วมฟัง และสามารถสื่อสารแบบสองทางได้แบบ real-time ระยะเวลา 1-3 ชั่วโมง (TH / EN)

แบบประเมินความเครียดและแนวโน้มภาวะหมดไฟ

Stress test

แบบประเมินความเครียดก่อนเข้าร่วมคอร์ส

 • ใช้เวลาทำไม่เกิน 5 นาที  ผ่านสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์

 • เลือกทำแบบประเมินได้ทั้งภาษาไทย หรือ English language

 • แบบประเมินความเครียดและภาวะหมดไฟ

 • พนักงานจะได้รับผลการประเมินทันที

 • รายงานภาพรวมในรูปแบบ PDF File สำหรับ HR

 • เพื่อให้ผู้บริการระดังสูงได้เห็นแนวโน้มความเครียดในภาพรวมของทีม

Mobile Phone
Networking Event

คอร์สสัมมนาเกี่ยวกับสุขภาพจิตอื่น ๆ

นอกจากนี้ iSTRONG ยังออกแบบหลักสูตรดูแลสุขภาพจิตอื่น ๆ ซึ่งสามารถดำเนินการได้ทั้งภาษาไทยและ English เช่น

 • Resilience : Coping with Change การสร้างจิตใจที่เข้มแข็ง

 • Building Empathic Team ทีมงานที่เข้าอกเข้าใจกัน

 • Growth Mindset กรอบความคิดที่พัฒนาศักยภาพ

 • Art Therapy คอร์สศิลปะบำบัดความเครียด

 • Music for Healing คอร์สดนตรีเพื่อการบำบัดความเครียด

 • Languishing / Brownout Syndrome / Burnout Syndrome

 • Mental Health Guru การดูแลสุขภาพใจพนักงานสำหรับหัวหน้าทีม

 • Empathic Leader ผู้นำที่เปี่ยมไปด้วยความเข้าอกเข้าใจ

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม

กรุณากรอกข้อมูลแล้วทีมงานจะรีบติดต่อกลับหาคุณ
bottom of page