top of page
หลักสูตรประกาศนียบัตร
สำหรับนักให้คำปรึกษามืออาชีพ
Certificate Program 3 ระดับ

FUNDAMENTAL COUNSELING LEVEL

เรียนรู้ขั้นตอนการให้คำปรึกษาแบบนักจิตวิทยา และฝึกปฏิบัติทักษะที่ต้องใช้ทั้งหมด รวมถึงหลักเบื้องต้น และกรณีศึกษาเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต ครอบครัว และความสัมพันธ์

หลักสูตร 2 วัน

ADVANCED COUNSELING LEVEL

เรียนรู้ทฤษฎีทางจิตวิทยาและทฤษฎีที่จำเป็นต่อการให้คำปรึกษาเชิงสุขภาพจิตและครอบครัว โดยเฉพาะ Cognitive Behavioral Therapy (CBT) และ Satir's Model โดยเน้นที่การนำไปใช้ในการให้คำปรึกษาโดยตรง

หลักสูตร 6 วัน

PROFESSIONAL COUNSELING LEVEL

เรียนรู้การผสมผสานทุกแนวคิดที่เรียนรู้มาจากคอร์ส Fundamental และ Advanced และการประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับแต่ละสถานการณ์ รวมถึงการสะสางเรื่องราวภายในใจของนักให้คำปรึกษาเอง และการปลดปล่อยตัวเองจากเรื่องราวความทุกข์ของผู้ที่มารับคำปรึกษา

 

หลักสูตร 3 วัน 2 คืน

เส้นทางการเป็นนักให้คำปรึกษา
iSTRONG เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรเพื่อติดอาวุธให้กับนักให้คำปรึกษาในการนำไปใช้ให้คำปรึกษาคนใกล้ตัว หรือมีโอกาสร่วมงานกับ iSTRONG
หลักสูตรนี้ประกอบด้วย 3 คอร์ส คือ
 
1. คอร์สประกาศนียบัตรสำหรับนักให้คำปรึกษา : Fundamental Level
หลักสูตร 2 วัน

เรียนรู้ขั้นตอนการให้คำปรึกษาแบบนักจิตวิทยา และฝึกปฏิบัติทักษะที่ต้องใช้ทั้งหมด รวมถึงหลักเบื้องต้น และกรณีศึกษาเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต ครอบครัว และความสัมพันธ์

พร้อมทั้งการฝึกปฏิบัติกับเคสจริง พร้อมส่งรายงานผลให้กับทีมผู้สอน

คอร์สนี้ถูกออกแบบมาสำหรับ:

 

1) บุคคลทั่วไปที่ไม่จำเป็นต้องเรียนจบด้านจิตวิทยา แต่เกี่ยวข้องใกล้ชิดกับการให้คำปรึกษา เช่น พ่อแม่ที่ให้คำปรึกษาลูก คุณครูอาจารย์ที่ให้คำปรึกษาลูกศิษย์ หรือพ่อแม่ผู้ปกครอง และผู้มีอาชีพที่ต้องให้คำปรึกษาแก่ผู้คน เช่น HR หัวหน้างาน Customer Service โค้ช หรือที่ปรึกษาด้านอื่น ๆ ที่ต้องการมีทักษะของนักให้คำปรึกษาทางสุขภาพจิต

2) ผู้ที่จบจิตวิทยาสาขาอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากจิตวิทยาการให้คำปรึกษา และจิตวิทยาคลินิก ที่ต้องการพัฒนาทักษะนักให้คำปรึกษา

รุ่นที่ 40
โรงแรม ibis Styles Bangkok Ratchada
วันที่ 20 - 21
 ส.ค. 67

ดูรายละเอียด >>
-----------------
------------------------
 
2. คอร์สประกาศนียบัตรสำหรับนักให้คำปรึกษา : Advanced Level
หลักสูตร 6 วัน
 
เรียนรู้ทฤษฎีทางจิตวิทยาและทฤษฎีที่จำเป็นต่อการให้คำปรึกษาเชิงสุขภาพจิตและครอบครัว โดยเฉพาะ Cognitive Behavioral Therapy (CBT) และ Satir's Model โดยเน้นที่การนำไปใช้ในการให้คำปรึกษาโดยตรง
พร้อมทั้งการฝึกปฏิบัติกับเคสจริง พร้อมส่งรายงานผลให้กับทีมผู้สอน
คอร์สนี้ถูกออกแบบมาสำหรับ:
1) ผู้ที่ผ่านคอร์ส Fundamental Counseling Certificate
2) ผู้ที่จบจิตวิทยาทุกสาขา ที่มีประสบการณ์การให้คำปรึกษามาไม่ต่ำกว่า 30 เคส
รุ่นที่ 15
(จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
ดูรายละเอียด >>
-----------------
------------------------
3. คอร์สประกาศนียบัตรสำหรับนักให้คำปรึกษา : Professional Level
หลักสูตร 3 วัน 2 คืน
 
เรียนรู้การผสมผสานทุกแนวคิดที่เรียนรู้มาจากคอร์ส Fundamental และ Advanced และการประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับแต่ละสถานการณ์ รวมถึงการสะสางเรื่องราวภายในใจของนักให้คำปรึกษาเอง และการปลดปล่อยตัวเองจากเรื่องราวความทุกข์ของผู้รับคำปรึกษา
พร้อมทั้งการฝึกปฏิบัติกับเคสจริง พร้อมส่งรายงานผลให้กับทีมผู้สอน
คอร์สนี้ถูกออกแบบมาสำหรับ
1) ผู้ที่ผ่านคอร์ส Fundamental และ Advanced Counseling Certificate
2) ผู้ที่จบจิตวิทยาทุกสาขา และมีใบประกาศนียบัตร CBT และ Satir's Model จากสถาบันที่น่าเชื่อถือ
2) ผู้ที่จบจิตวิทยาทุกสาขา ที่มีประสบการณ์การให้คำปรึกษาโดยใช้ CBT และ Satir's Model มาไม่ต่ำกว่า 30 เคส
3) นักจิตวิทยาให้คำปรึกษา และนักจิตวิทยาคลินิก ที่ต้องการพัฒนาด้านการประยุกต์องค์ความรู้จิตวิทยาในวิชาชีพของตนเอง
รุ่นที่ 5
กำหนดการ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ดูรายละเอียด >>
-----------------
การันตีความสำเร็จ
39
รุ่นที่เราจัดผ่านมาและเพิ่มพูนทักษะนักให้คำปรึกษา
450+
จำนวนผู้เรียนที่ได้รับทักษะ
การให้คำปรึกษา

 
95%
ของผู้เรียน Fundamental
ต่อยอดขึ้นไป สูงกว่าระดับ Advanced
 
เสียงจากผู้เรียนจริง
ส่วนหนึ่งของผู้ที่เรียนจบ 3 หลักสูตร
iSTRONG Counselor Community
สิทธิพิเศษ!! ที่ได้รับสำหรับนักเรียนเท่านั้น
 Exclusive Class
รับสิทธิพิเศษเข้า Live Class หรือ Live Session แบบ Private
ได้ทุกรอบ ที่ทาง iSTRONG จัด 
Up Skills 
ทุก Class มาเรียนรู้ พัฒนาทักษะด้านจิตวิทยาที่หลากหลาย และเสริมทักษะที่เกี่ยวข้องไปด้วยกัน 

 
Community 
เป็นพื้นที่สบายใจที่สร้างความสัมพันธ์ พูดคุย ทบทวน แชร์ระหว่างกัน สม่ำเสมอ
คอร์สซึ่งเปิดสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะและความรู้การให้คำปรึกษา
เพื่อสร้างคุณค่าและช่วยเหลือผู้อื่น


และมีโอกาสที่จะร่วมงานกับ iSTRONG เมื่อผ่านการทดสอบ
และเงื่อนไขการฝึกฝนจนครบตามจำนวนที่ระบุไว้ในเงื่อนไข
ลงทะเบียนคอร์ส Counseling Certificate
สนใจลงทะเบียนรุ่นใด
สมัครในนาม
สอบถามเพิ่มเติม เกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่
LINE_New_App_Icon_(2020-12).png
telephonepng.parspng.com-6.png
บทความ นักให้คำปรึกษา
ยังไม่มีโพสต์ที่เผยแพร่แล้วในภาษานี้
หลังจากที่โพสต์เผยแพร่แล้ว คุณจะเห็นข้อมูลที่นี่
bottom of page