top of page
หลักสูตรประกาศนียบัตร
สำหรับนักให้คำปรึกษามืออาชีพ
Certificate Program : Professional

"มาช่วยให้ผู้คนได้พบแสงสว่างในชีวิตอีกครั้ง."

สู่เส้นทางการเป็นนักให้คำปรึกษา
iStrong เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรเพื่อติดอาวุธให้กับนักให้คำปรึกษาในการนำไปใช้ให้คำปรึกษาคนใกล้ตัว และสำหรับผู้มีอาชีพที่ต้องให้คำปรึกษาแก่ผู้คน และมีโอกาสร่วมงานกับ iStrong ในฐานะนักให้คำปรึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรสำหรับนักให้คำปรึกษา
Level: Professional
 
หลักสูตร 3 วัน 2 คืน กับการผ่อนคลายและเรียนรู้ในคอร์ส Psychology for growth  สำหรับผู้ที่ผ่าน ระดับ Advanced เตรียมความพร้อมผู้ที่จะออกไปเป็นนักให้คำปรึกษาด้วยการดูแลจิตใจตัวเอง เรียนรู้วิธีปล่อยวางสิ่งลบ ๆ ในใจ รวมถึงการดึงศักยภาพในการเป็นนักให้คำปรึกษาออกมาใช้อย่างสูงสุด
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้:
 • สิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนออกไปเป็นนักให้คำปรึกษา
 • การเข้าใจตัวเองในระดับลึก เป้าหมายชีวิต ความปรารถนาที่อยู่ในใจ และวิธีการรับมือกับความคับข้องใจ
 • วิธีผ่อนคลายตัวเองในระดับลึ
 • วิธีล้างสิ่งที่เป็นลบออกจากตัวเอง การปลดปล่อยเรื่องราวที่เป็นทุกข์ออกจากตัวเองโดยไม่เก็บไว้กับตัว
 • การพัฒนาระดับจิตวิญญาณเพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเองในการสร้างคุณค่าให้ผู้อื่นต่อไป
IMG_8362.JPG
ผลลัพธ์ที่คุณจะได้จากคอร์สนี้:
 1. เข้าใจเป้าหมายชีวิตและความปรารถนาของตัวเอง และเหตุผลของการเป็นนักให้คำปรึกษา
 2. รู้จักวิธีการรับมือกับความคับข้องใจของตัวเอง
 3. รู้วิธีการล้างสิ่งที่เป็นลบออกจากตัวเอง ไม่เก็บเรื่องราวของผู้อื่นไว้กับตัวเอง
 4. พัฒนาตัวเองในระดับจิตวิญญาณเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเป็นนักให้คำปรึกษา
 • เน้นการลงมือปฏิบัติที่ใช้ในชีวิตจริง
 • เปิดโลกกับกรณีศึกษาที่พบเจอจริงจากนักจิตวิทยาผู้สอน
 • เรียนรู้ผ่านเครื่องมือการเรียนรู้ที่หลากหลาย
 • สร้างเครือข่ายนักให้คำปรึกษา
 • รับประกาศนียบัตรทันทีหลังเรียนจบ และอีกหนึ่งใบในฐานะผู้ผ่านการฝึกปฏิบัติหลังฝึกครบตามเงื่อนไข
 • มีโอกาสร่วมงานในฐานะนักให้คำปรึกษากับ iSTRONG Mental Health
IMG_7590 2.jpg
IMG_7646.jpg
IMG_8364.JPG
IMG_8363.JPG

คอร์สนี้สำหรับใคร:

 • ผู้ที่ผ่านการเรียนคอร์ส Fundamental และ Advanced Counseling Course มาแล้ว

กำหนดการ
(ทางเราจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง เมื่อเปิด)

ราคาปกติ 55,000 บาท
Promotion ภายใน พิเศษ าคา 49,500 บาท
*สามารถชำระผ่านบัตรเครดิตได้

โปรโมชั่นต่อที่สอง
ลด on top 3 % สำหรับการโอนจ่าย
จ่ายเพียง 48,015 บาท
หลักสูตรประกาศนียบัตร
สำหรับนักให้คำปรึกษามืออาชีพ
Certificate Program 3 ระดับ

การให้คำปรึกษาระดับ FUNDAMENTAL

เรียนรู้ขั้นตอนการให้คำปรึกษาแบบนักจิตวิทยา และฝึกปฏิบัติทักษะที่ต้องใช้ทั้งหมด รวมถึงหลักเบื้องต้น และกรณีศึกษาเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต ครอบครัว และความสัมพันธ์

หลักสูตร 2 วัน

การให้คำปรึกษาระดับ ADVANCED

เรียนรู้ทฤษฎีทางจิตวิทยาและทฤษฎีที่จำเป็นต่อการให้คำปรึกษาเชิงสุขภาพจิตและครอบครัว โดยเฉพาะ Cognitive Behavioral Therapy (CBT) และ Satir's Model โดยเน้นที่การนำไปใช้ในการให้คำปรึกษาโดยตรง

หลักสูตร 6 วัน

การให้คำปรึกษาระดับ PROFESSIONAL

เรียนรู้การผสมผสานทุกแนวคิดที่เรียนรู้มาจากคอร์ส Fundamental และ Advanced และการประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับแต่ละสถานการณ์ รวมถึงการสะสางเรื่องราวภายในใจของนักให้คำปรึกษาเอง และการปลดปล่อยตัวเองจากเรื่องราวความทุกข์ของผู้รับคำปรึกษา

 

หลักสูตร 3 วัน 2 คืน

สอบถามเพิ่มเติม เกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่
Line iSTORNG Academy
คุณขวัญ 063-8329389
LINE_New_App_Icon_(2020-12).png
telephonepng.parspng.com-6.png
บทความ นักให้คำปรึกษา
ยังไม่มีโพสต์ที่เผยแพร่แล้วในภาษานี้
หลังจากที่โพสต์เผยแพร่แล้ว คุณจะเห็นข้อมูลที่นี่
bottom of page