top of page

หลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำ
Heart-to-Heart Leadership

Heart-to-Heart Leadership
Ignite Passion and Deepen Commitment in Your Team

"ผู้นำที่เข้าใจคน" สร้างทีมที่ประสบความสำเร็จได้ง่ายกว่าอย่างไร

 

 • 🔥 ขับเคลื่อนทีมงานด้วยพลังเชิงบวก เช่น แรงบันดาลใจ ความมุ่งมั่น ซึ่งในระยะยาวจะทำให้การเติบโตนั้นยั่งยืนกว่า

 • 🔥 สามารถกระตุ้น Passion ของทีมงานได้ดีกว่า เพราะผู้นำเข้าใจแรงจูงใจของแต่ละคน

 • 🔥 ขับเคลื่อนผลงานในระดับสูงได้ โดยไม่ต้องข่มขวัญคนทำงาน

 • 🔥 มีวิธีถามให้คนทำงานได้ฝึกคิด มากกว่าที่จะสั่งการให้ทำอย่างเดียว

 • 🔥 นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์เกิดได้ง่ายกว่า เพราะทีมงานกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นและให้ไอเดีย

 • 🔥 ทีมงานมีสุขภาพใจที่ดีกว่า ความเครียดน้อยกว่า โอกาสทีมงานเกิด Job Burnout น้อยกว่า

 • 🔥 ลูกน้องรู้สึกว่ามีตัวตน ได้รับการให้เกียรติ และถูกมองเห็นคุณค่า จึงรักษาคนเก่งให้อยู่ทำงานด้วยได้นานกว่า


 

ข้อมูลที่น่าสนใจ
 • 50% ของพนักงานที่ลาออก เนื่องจากรู้สึกว่าหัวหน้าไม่เห็นคุณค่าพวกเขา (Gallup's 2017 State of the American Workplace report)

 • 85% ของพนักงานที่รู้สึกว่าหัวหน้าเข้าใจพวกเขาจะผูกพันกับทีมและองค์กร (Dale Carnegie Training's 2018 Global Leadership Forecast report)

 • บริษัทที่มีพนักงานผูกพันกับองค์กรมากกว่าจะมีผลกำไรสูงขึ้น 21% (Journal of Management Studies, 2013)

 • 96% ของพนักงานบอกว่าการที่นายจ้างเข้าอกเข้าใจเขานั้นเป็นเรื่องสำคัญ และ 80% ของพนักงานพร้อมที่จะลาออกหากพบว่ามีที่อื่นที่เข้าอกเข้าใจพวกเขามากกว่า (State of Workplace Empathy study by Businessolver, 2018)

ok-xxl.png
ok-xxl.png
ok-xxl.png
ok-xxl.png
ok-xxl.png
ok-xxl.png

ตรวจสอบอุณหภูมิภาวะผู้นำของคุณในฐานะผู้นำทีม
คุณเคยเผชิญกับความกังวลใจเหล่านี้บ้างหรือไม่

ทีมงานของคุณพึ่งพาคุณตลอดเวลา ขาดความมั่นใจในการตัดสินใจด้วยตนเอง 

คุณสังเกตว่ามีความมุ่งมั่น (Commitment) และความหลงใหล (Passion) ในทีมงานลดลง

การสื่อสารในทีมมักมีปัญหา พูดอีกอย่างแต่อีกฝ่ายเข้าใจอีกอย่าง เกิดการไม่เข้าใจกัน

ทีมงานของคุณมีความเครียดเรื้อรัง รวมถึงมีภาวะหมดไฟในการทำงาน

คุณรู้สึกทำตัวไม่ถูก เมื่อพบว่าสมาชิกในทีมซึมเศร้าหรือมีปัญหาทางอารมณ์

คุณไม่รู้ว่าจะฟีดแบ็กพนักงานอย่างไรให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่คงความรู้สึกที่ดีต่อกัน

หากเกิดสถานการณ์เหล่านี้ขึ้นกับคุณอย่างน้อยหนึ่งข้อ นั่นเป็นสัญญาณที่ดีที่คุณจะได้ปรับเปลี่ยนมุมคิดและลองใช้วิธีการใหม่ ๆ แบบ Empathic Leader ในการบริหารทีมงาน ซึ่งคุณจะได้พบเจอในสัมมนา "Heart-to-Heart Leadership: Ignite Passion and Deepen Commitment in Your Team" Workshop
แจกฟรี !! Empathic Leadership Checklist  
จาก iSTRONG สิ่งที่ต้องทำเพื่อจะทำให้คุณเป็น "ผู้นำที่เข้าใจผู้อื่น"

 
play (1).png
คุณจะได้เรียนรู้อะไรในคอร์สนี้
ภาพกราฟฟิค(73).png

 • Empathic Mindset 3 กรอบความคิดสำคัญของผู้นำที่เข้าใจคน

 • Heart-to-Heart leadership framework การเป็นผู้นำที่เข้าใจแต่ไม่อ่อนแอ

 • Put yourself in someone else’s shoes เทคนิคการคิดในมุมของเขา
   และรู้สึกในแบบที่คนคนนั้นรู้สึก 

 • Empathy Map for Leader เครื่องมือเพื่อสร้างความเข้าใจมุมมองของทีมงาน

 • Empathic Listening ศิลปะการฟังด้วยความเข้าใจ

 • Counseling skills ทักษะการให้คำปรึกษาสำหรับผู้นำทีม

 • Powerful Questioning การเปลี่ยนคำสั่งเป็นการถามที่สร้างสรรค์
   และยกระดับศักยภาพ

 • Initiating a Sensitive Conversation การเริ่มบทสนทนาที่เปราะบางและอ่อนไหว

 • Feedback Rules 5 กฎทองของการให้ฟีดแบ็กทีมงานอย่างสร้างสรรค์

 • The Art of Appreciation ศิลปะการชมอย่างจริงใจ

 • Sowing the Seeds of Trust การหว่านเมล็ดพันธุ์ความไว้วางใจในทีมงาน

play (1).png
Key Features

ทีมนักจิตวิทยาออกแบบหลักสูตรของ iSTRONG ที่เชี่ยวชาญในการประยุกต์ศาสตร์ด้านจิตวิทยามาพัฒนา Empathy  •

กรณีศึกษาที่ใกล้เคียงกับบริบทของคนเรียน  •

การฝึกปฏิบัติจริงโดยมีวิทยากรคอยดูและให้ฟีดแบ็กโดยตรง  •

การใช้ coaching card มาช่วยในการสนทนากับลูกน้อง  •

การเรียนรู้ใน workshop เสริมด้วย private coaching session  •

80 คำถามทรงพลังสำหรับการโค้ชลูกน้อง  •

การช่วยติดตามผลโดยทีมงาน iSTRONG  •

เสริมด้วยเทคนิคการพูดคุยและช่วยเหลือกรณีลูกน้องมีปัญหาด้าน Mental Health  •

Community ของผู้นำ  •

ภาพกราฟฟิค(74).png
play (1).png
ผลลัพธ์ที่คุณจะได้จากคอร์สนี้
Asian woman having a job interview
 • 🔥 การมีจิตวิทยาในการสื่อสารกับลูกน้อง โดยเฉพาะการให้ Feedback ผลงาน หรือการวิจารณ์งานที่ยังทำให้ลูกน้องยังรู้สึกดีและมีกำลังใจที่จะพัฒนาต่อ

 • 🔥 สามารถขับเคลื่อนผลงานแบบ result-oriented ในขณะที่ยังสามารถรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันไว้ได้

 • 🔥 วิธีทำให้ลูกน้องรับรู้ว่าหัวหน้าเข้าใจความคิดและความรู้สึกของพวกเขา

 • 🔥 เทคนิคการตั้งคำถามให้ลูกน้องได้ฝึกคิด เพื่อผลักดันศักยภาพให้สูงขึ้น

 • 🔥 โอกาสที่คุณจะกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในทีมที่มากขึ้น

 • 🔥 บรรยากาศการทำงานที่เป็นบวกมากขึ้นในทีม

 • 🔥 ทีมงานที่มี Engagement ที่สูงขึ้น

 • 🔥 โอกาสในการรักษาคนเก่งได้มากขึ้น

 • 🔥 การปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับลูกน้องที่มีปัญหาด้านสุขภาพใจ

คอร์สนี้เหมาะกับใคร
play.png

ผู้บริหารทุกระดับในองค์กร 
ที่มีอิทธิพลต่ออารมณ์และความคิดของพนักงาน

ผู้จัดการ 
ที่ต้องบริหารทีมงานเพื่อความสำเร็จ

Asset 2.png
Asset 4.png

หัวหน้างาน 

ที่ต้องการสร้างทักษะทั้งการบริหารงานและบริหารคน

เจ้าของธุรกิจและผู้ประกอบการ 

ที่ต้องการสร้างวัฒนธรรมที่เป็นบวกในองค์กร

Asset 7.png

คนเก่ง 
ที่กำลังจะถูกโปรโมทขึ้นเป็นหัวหน้าทีม

Asset 5.png

HR
ที่ต้องการเรียนรู้การสร้างผู้นำที่เข้าอกเข้าใจ

Asset 8.png
Asset 6.png
0M6A8408_edited.jpg

ผู้สอน

กฤษฏิ์พล ศุภรัสมิ์ภากรณ์ (โค้ชต้น)

The International Coaching Federation (ICF)

Leadership Coach from Marshall Goldsmith

หลังจากจบ MBA จากประเทศสหรัฐอเมริกา โค้ชต้นก็กลับมาประเทศไทยและได้สั่งสมประสบการณ์ทั้งในธุรกิจส่วนตัวและการเป็นโค้ช โดยได้ใบรับรองจากสถาบันโค้ชที่มีชื่อเสียงจาก The International Coaching Federation (ICF) (Certified ICF coach) แถมยังได้ประกาศนียบัตรด้าน Leadership Coach รับรองจากสถาบันระดับโลกอย่าง Marshall Goldsmith อีกด้วย

 

โค้ชต้นเป็นคนอารมณ์ดี เลี้ยงแมว ชอบความสงบ ชอบเล่นเกม PC กับบอร์ดเกม มีความรู้รอบตัวเยอะมาก เพราะชอบอ่าน ชอบศึกษา ตั้งแต่ประวัติศาสตร์ ศาสนา นวัตกรรม ไปจนถึง Disruption ต่าง ๆ โค้ชต้นเป็นคนเล่าเรื่องเก่ง มีจิตวิทยาสูงมากในการกระตุ้นให้คนใช้ศักยภาพ และสื่อสารแบบเข้าใจได้ง่ายมาก ๆ

ในด้านประสบการณ์ โค้ชต้นมีครบทุกด้าน ทั้งธุรกิจส่วนตัว โค้ช และวิทยากรมืออาชีพมานานกว่า 20 ปี

play.png
รีวิวจากผู้เรียนจริง
play.png
ภาพบรรยากาศการเรียน
คำบอกเล่าความประทับใจ จากผู้เรียนจริง
play.png

อาจารย์ยกตัวอย่างและแชร์ประสบการณ์เพื่อเป็นสื่อการเรียนได้ดี

ชอบการ Workshop และ Roleplay เพราะเป็นการแชร์

สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและงานได้

สนุก ประทับใจ ชอบ workshop กิจกรรมที่มีให้ร่วมทำเพื่อให้เข้าใจมากขึ้น

ทุกคนมีส่วนร่วม และตั้งใจฟังและร่วมกิจกรรมของหัวข้อสัมมนา อย่างตั้งใจ และมีความสนุกสนาน

การได้มาแชร์และรับฟังความคิดเห็นและประสบการณ์ รวมถึงกิจกรรมสนุกๆที่มีประโยชน์

ไ้ด้รับแนวทางในการปฏิบัติต่อตัวเองและผู้ใต้บังคับบัญชา

อธิบายเข้าใจง่าย สามารถนำไปใช้ได้จริง

ช่วยให้เราเข้าใจผู้อื่นมากขึ้น

อาจารย์นำเสนอและยกตัวอย่างได้ดี

สิ่งที่คุณจะได้รับ

Empathic Leadership Workbook (TH)

หนังสือเรียนและแบบฝึกหัดสู่การเป็น Empathic Leadership

Book-Mockup.png
Box1.png

Empathic Leader Card set (EN-TH)

ชุดการ์ดผู้นำที่เข้าอกเข้าใจ เพื่อช่วยนำทางการพัฒนาสู่ Empathic Leadership

Box2.png

Powerful Questioning for Team Leader Card set
(EN-TH)

ชุดการ์ดคำถามทรงพลังสำหรับหัวหน้าทีม ที่จะเป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับทีม

Certificate Fundamental_Kunanya.png

ประกาศนียบัตร
Heart-to-Heart Leadership Ce
rtificate

รายละเอียดสัมมนา
Heart-to-Heart Leadership
"Ignite Passion and Deepen Commitment in Your Team" Workshop
 • ระยะเวลา 2 วัน

 • วันเสาร์และอาทิตย์ ที่ 20-21 มกราคม 2024 

 • ที่ Hotel ibis Styles BKK Ratchada (โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา)

สรุปสิ่งที่คุณจะได้รับ

 

 • 🧳 Workshop 2 วันเต็ม

 • 📖 Workbook พร้อม Checklist และ Do's & Don'ts

 • 📜 ประกาศนียบัตร Heart-to-Heart Leadership Certificate

 • 🎴 การ์ดสำหรับโค้ชชิ่ง เรื่อง Empathic Leader มูลค่า 950 บาท

 • 🗃️ การ์ดสำหรับโค้ชชิ่ง เรื่อง Powerful Questioning for Team Leader มูลค่า 950 บาท

Early bird discount  !

จากราคาปกติ 45,000 บาท

พิเศษ วันนี้ - 31 ธันวาคม !!

เหลือเพียง 29,000 บาท 
(ราคารวม Vat แล้ว)

รับจำนวนจำกัด ขอสงวนสิทธิ์ให้ท่านที่ลงทะเบียนและชำระเงินก่อน

*หากสนใจจัดแบบ In-House Training ในองค์กร สามารถติดต่อได้ที่
คุณขวัญ 063-832-9389

ลงทะเบียนคอร์ส
Heart-to-Heart Leadership
สนใจลงทะเบียนวันใด
สมัครในนาม
สอบถามเพิ่มเติม เกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่
LINE_New_App_Icon_(2020-12).png
telephonepng.parspng.com-6.png

หลักสูตรประกาศนียบัตร

สำหรับนักให้คำปรึกษา

 

 

 

bottom of page