About us

iSTRONG เป็นหน่วยงานเอกชนที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้คน ครอบครัว และคนในองค์กรกลับมามีความสุขในชีวิตได้อีกครั้งและมีสุขภาพจิตที่แข็งแรง ภารกิจสำคัญของเราคือการสร้าง Solutions ด้านสุขภาพจิต และการพัฒนานักให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตมืออาชีพ เพราะเราเชื่อว่า “สุขภาพจิตที่ดีคือเบื้องหลังความสำเร็จในชีวิตของทุกคน”

 

ในการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือ เราไม่ปฏิบัติกับลูกค้าเหมือนผู้ป่วย ไม่สอบประวัติ การรักษาความลับของลูกค้าเป็นความสำคัญอันดับหนึ่ง และเรามีทีมงานที่ให้บริการอย่างมืออาชีพ

 

จุดเริ่มต้นของ iSTRONG เกิดจากอุดมการณ์เดียวกันของนักจิตวิทยาสองคนที่อยากจะช่วยเหลือผู้คนได้มีความสุขในชีวิต และช่วยผู้คนที่กำลังต้องการความช่วยเหลือทางใจให้กลับมาเป็นปกติสุข

คนแรกเป็นนักจิตวิทยาองค์กรซึ่งทำงานด้านการพัฒนาคนทั้งกับองค์กรและบุคคลทั่วไป เล็งเห็นว่ามีผู้คนจำนวนมากที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือและการแนะนำที่ถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ จึงชักชวนเพื่อนอีกคนซึ่งเป็นนักจิตวิทยาคลินิกที่มีประสบการณ์อย่างลึกซึ้งในการให้คำปรึกษาและบำบัดด้านสุขภาพจิตมานานกว่า 10 ปี มาร่วมกันริเริ่มบริการให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยใช้ชื่อว่า iSTRONG ในปี 2016 หลังจากนั้นก็ได้ชักชวนจิตแพทย์ นักจิตวิทยา นักจิตบำบัด นักให้คำปรึกษา และนักสังคมสงเคราะห์มืออาชีพอีกหลายคนมาร่วมกัน

 

ปัจจุบัน iSTRONG เป็นแหล่งรวมผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตในการมาถ่ายทอดความเชี่ยวชาญของพวกเขา เพื่อสร้างประโยชน์มหาศาลแก่ผู้คน โดยให้บริการทั้งระดับองค์กร ครอบครัว และบุคคลทั่วไป รวมทั้งออกแบบเครื่องมือช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตที่ทันสมัย ตอบโจทย์วิถีชีวิตของผู้คนยุคใหม่ เพื่อให้มัั่นใจว่า solutions เหล่านั้นสามารถช่วยเหลือผูู้คนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด

>> รู้จักผู้เชี่ยวชาญและนักเขียนของ iStrong

 

วิสัยทัศน์ของเรา

เราคือผู้ให้บริการด้านสุขภาพจิตที่มุ่งเน้นคุณภาพสูงสุด

 

ภารกิจของเรา

ภารกิจหลักของ iSTRONG คือ

1. ส่งเสริม: เราออกแบบ Solutions เพื่อส่งเสริมและพัฒนาจิตใจของผู้คนให้มีความสุข ช่วยให้ผู้คนทั่วไปได้มีสุขภาพจิตที่ดี มีจิตใจเข้มแข็งต่อสภาพแวดล้อมที่อาจมากระทบ

 

2. ป้องกัน: เราช่วยเหลือผู้คนที่กำลังเผชิญกับความเครียด ความทุกข์ และปัญหาชีวิตต่าง ๆ ให้ได้รับคำแนะนำอย่างถูกต้องและทันท่วงทีจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อป้องกันก่อนที่จะเกิดโรคทางจิตเวชขึ้น

 

3. ฟื้นฟู:  การช่วยบำบัดและเยียวยาผู้ที่กำลังมีปัญหาหรือผู้ป่วยทางใจที่ต้องการการให้คำปรึกษาและฟื้นฟู

 

Management

พิชาวีร์ เมฆขยาย

Pichawee Mekkayai

Managing Director

M.Sc. Industrial & Organizational Psychology

B.Sc. Psychology

ชนิตร์นัยน์ แดงเรือน

Chanitnai Daengruen

Co-Partner

Licensed Psychological Associate (LPA)

M.A. Family and Social Development

B.Sc. Psychology

 

iStrong ผู้ให้บริการด้านสุขภาพจิต Solutions ด้านสุขภาพจิต ให้คำปรึกษาโดยนักจิตวิทยา นักจิตบำบัด นักจิตวิทยาคลินิกที่มีใบรับรอง รวมถึงบทความจิตวิทยา

© 2020 I Am Strong Co.,Ltd. All rights reserved.

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon