About us

พิชาวีร์ เมฆขยาย

นักจิตวิทยาองค์กร

ผู้ก่อตั้ง

เกี่ยวกับ iStrong.co

จุดเริ่มต้นของ iStrong เกิดจากอุดมการณ์เดียวกันของแวนกับโอ๊ต ที่อยากจะช่วยเหลือผู้คนได้มีความสุขในชีวิต และช่วยผู้คนที่กำลังต้องการความช่วยเหลือทางใจให้กลับมาเป็นปกติสุข

จากที่แวน นักจิตวิทยาองค์กรซึ่งทำงานด้านการพัฒนาคนทั้งกับองค์กรและบุคคลทั่วไป เล็งเห็นว่ามีผู้คนจำนวนมากที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือและการแนะนำที่ถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ จึงชักชวนโอ๊ตซึ่งเป็นนักจิตวิทยาคลินิกที่มีประสบการณ์อย่างลึกซึ้งในการให้คำปรึกษาและบำบัดด้านสุขภาพจิตมานานกว่า 10 ปี ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนในสาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาร่วมกันริเริ่มบริการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยใช้ชื่อว่า iStrong

หลังจากนั้นก็ได้ชักชวนเพื่อน รุ่นพี่ และรุ่นน้องที่เป็นนักจิตวิทยา นักให้คำปรึกษา และนักสังคมสงเคราะห์มืออาชีพอีกหลายคนมาร่วมกัน

 

ปัจจุบัน iStrong.co เป็นแหล่งรวมนักจิตวิทยา นักจิตบำบัด และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาคนและการใช้ชีวิต มาถ่ายทอดความเชี่ยวชาญของพวกเขา เพื่อสร้างประโยชน์มหาศาลแก่ผู้คน โดยให้บริการทั้งระดับองค์กรและบุคคลทั่วไป รวมทั้งออกแบบเครื่องมือช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการช่วยเหลือผู้คนอีกด้วย

>> รู้จักผู้เชี่ยวชาญและนักเขียนของ iStrong

วิสัยทัศน์ของเรา

เราคือศูนย์ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตและครอบครัวที่ใส่ใจที่สุด

ภารกิจของเรา

ภารกิจหลักของ iStrong.co คือ

1. ส่งเสริม: เราออกแบบ Solutions เพื่อส่งเสริมและพัฒนาใจของผู้คนให้มีความสุข ช่วยให้ผู้คนทั่วไปได้มีสุขภาพจิตที่ดี มีจิตใจเข้มแข็งต่อสภาพแวดล้อมที่อาจมากระทบ

 

2. ป้องกัน: เราช่วยเหลือผู้คนที่กำลังเผชิญกับความเครียด ความทุกข์ และปัญหาชีวิตต่าง ๆ ให้ได้รับคำแนะนำอย่างถูกต้องและทันท่วงทีจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อป้องกันก่อนที่จะเกิดโรคทางจิตเวชขึ้น

 

3. ฟื้นฟู:  การช่วยบำบัดและเยียวยาผู้ที่กำลังมีปัญหาหรือผู้ป่วยทางใจที่ต้องการการให้คำปรึกษาและฟื้นฟู

iStrong ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตและครอบครัว บริการให้คำปรึกษานักจิตวิทยา นักจิตบำบัด นักจิตวิทยาคลินิกที่มีใบรับรอง รวมถึงบทความจิตวิทยา

© 2019 I Strong Co., Ltd.

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon