Career at iStrong
ร่วมงานกับเรา
การทำงานที่ iStrong

 

หลักการทำงานที่ iStrong และสิ่งที่เรามองหาในผู้ที่จะมาร่วมงานกับเรา

 

1. ความเป็นมืออาชีพ

ที่นี่เรามีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น แต่มีความรับผิดชอบสูง มีมาตรฐานการทำงานสูง คิดและทำอย่างมีหลักการ โดยไม่ปล่อยให้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผล Do the right things มีจรรยาบรรณในการทำงาน และมีมาตรฐานทางจริยธรรมสูง

 

2. การเป็นตัวของตัวเอง

ที่นี่ทุกคนได้รับอิสรภาพและเสรีภาพในการเป็นตัวของตัวเอง การแสดงความคิดเห็น สื่อสารตรงไปตรงมา ให้เกียรติคนอื่นในความแตกต่าง และปฏิบัติกับทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

 

3. การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เรียนรู้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องให้ใครมาสั่ง พัฒนาตัวเองและการทำงานอย่างไม่หยุดยั้ง มีทัศนคติในการเปิดรับการเรียนรู้เรื่องใหม่ ๆ เสมอ ไม่ทำตัวเป็นน้ำชาล้นถ้วย และสร้างความเชี่ยวชาญของตัวเองทั้งแนวกว้างและแนวลึก (T-shape)

 

4. การทำงานเป็นทีม

ยึดที่เป้าหมายของทีม สนับสนุนเพื่อนร่วมงาน ไม่คิดว่าตัวเองเจ๋งกว่าคนอื่น ไม่มีอีโก้ แต่มองว่าผลสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ต้องร่วมมือกัน

 

5. การปรับตัวที่รวดเร็ว

เราทำงานยืดหยุ่นและปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โดยไม่ยึดติดกับวิธีการทำงานเดิม ๆ หากมีวิธีการใหม่ ๆ ที่ดีกว่า

 

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

ตำแหน่ง : Customer Relationship Management (CRM) Staff
เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

Job level: Junior
*Full-time

 

ตำแหน่งนี้ทำงานเกี่ยวกับการดูแลระบบ ข้อมูล และลูกค้า ซึ่งจะได้เรียนรู้การทำงานเกี่ยวกับ CRM การดูแลระบบฐานข้อมูล การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และสามารถต่อยอด Career Path ถึงการออกแบบระบบ CRM ต้องการคนที่ทำงานเป็นระบบ ละเอียดรอบคอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบ:
 • ดูแลและจัดการข้อมูลของลูกค้าในด้านต่างๆ เช่น Customer Profile หรือ Customer Behavior

 • ใช้โปรแกรม เทคโนโลยีในการจัดการข้อมูลต่าง ๆ

 • ส่งต่อข้อมูล และประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ภายใน เช่น Sales, Marketing, IT เพื่อการบริการลูกค้าที่ดีที่สุด

 • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลข้อมูลลูกค้า

สิ่งที่คุณจะได้รับ:
 • ประสบการณ์การทำงานใกล้ชิดกับทีมงานที่มีความกระตือรือร้น

 • เรียนรู้ทุกผลิตภัณฑ์การพัฒนาตัวเองของ iStrong

 • โอกาสในการเรียนรู้และต่อยอด Career Path ไปถึงการเรียนรู้การออกแบบระบบ CRM ทั้งระบบ

 • เวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น เข้าออฟฟิศ 3-4 วันต่อสัปดาห์

 • วัฒนธรรมการทำงานที่ทุกคนเป็นมืออาชีพ รับผิดชอบสูง มองโลกในแง่บวก เป็นตัวของตัวเอง และกล้าแสดงความคิดเห็น

คุณสมบัติและทักษะ:
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง 0-1 ปี

 • สามารถ multi-tasking ได้

 • มีทักษะการสื่อสารและประสานงาน

 • ทำงานเป็นระบบ ละเอียดรอบคอบ

 • เรียนรู้และใช้เทคโนโลยีและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ได้รวดเร็ว

 • มีความรับผิดชอบสูง

 • มีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คของตัวเอง 💻

 • ไม่แพ้ขนแมว 🐱

ลักษณะงาน:
 • Full-time เข้าออฟฟิศ 3-4 วันต่อสัปดาห์ (10.00 - 19.00 น.)

*ออฟฟิศอยู่เลียบทางด่วนรามอินทรา-เอกมัย

 

สอบถามรายละเอียด และส่งโปรไฟล์ประวัติ พร้อม expected salary ของคุณมาที่ contact@istrong.co

ตำแหน่ง : นักจิตวิทยา

Job level: Middle - Senior
*Full-time / Part-time

 

นักจิตวิทยาคลินิกที่มีใบรับรอง และนักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาที่มีประสบการณ์การให้คำปรึกษามานานกว่า 5 ปีขึ้นไป ที่มี Passion ด้านการช่วยเหลือผู้คนให้มีสุขภาพจิตที่ดี มีความสุขในชีวิต และใช้ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ

หน้าที่และความรับผิดชอบ:
 • วิเคราะห์ วินิจฉัย และให้คำปรึกษาลูกค้าเกี่ยวกับสุขภาพจิตและครอบครัว

 • วางแผนร่วมกับทีมงานและผู้เชี่ยวชาญสาขาอื่น ๆ เพื่อออกแบบโปรแกรมด้านสุขภาพจิตที่ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าและได้ผลลัพธ์

 • เป็นวิทยากรสอนเกี่ยวกับความรู้ด้านสุขภาพจิต

 • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

คุณสมบัติและทักษะ:
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีด้านจิตวิทยาคลินิกหรือจิตวิทยาการให้คำปรึกษา และมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง 5 ปีขึ้นไป

 • มีทักษะการสื่อสารและประสานงาน

 • ทำงานเป็นทีม

 • เรียนรู้และใช้เทคโนโลยีและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ได้รวดเร็ว

 • มีความรับผิดชอบสูง

 • มีใจบริการ (Service Mind)

สอบถามรายละเอียด และส่งโปรไฟล์ประวัติ พร้อม expected salary ของคุณมาที่ contact@istrong.co

 

iStrong ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตและครอบครัว บริการให้คำปรึกษานักจิตวิทยา นักจิตบำบัด นักจิตวิทยาคลินิกที่มีใบรับรอง รวมถึงบทความจิตวิทยา

© 2019 I Strong Co., Ltd.

 • Facebook Social Icon
 • YouTube Social Icon