Career at iSTRONG
ร่วมงานกับเรา
การทำงานที่ iSTRONG

 

หลักการทำงานที่ iSTRONG และสิ่งที่เรามองหาในผู้ที่จะมาร่วมงานกับเรา

 

1. ความเป็นมืออาชีพ

ที่นี่เรามีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น แต่มีความรับผิดชอบสูง มีมาตรฐานการทำงานสูง คิดและทำอย่างมีหลักการ โดยไม่ปล่อยให้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผล Do the right things มีจรรยาบรรณในการทำงาน และมีมาตรฐานทางจริยธรรมสูง

 

2. การเป็นตัวของตัวเอง

ที่นี่ทุกคนได้รับอิสรภาพและเสรีภาพในการเป็นตัวของตัวเอง ใช้จุดแข็งของตัวเองให้เต็มที่ แสดงความคิดเห็น สื่อสารตรงไปตรงมา ให้เกียรติคนอื่นในความแตกต่าง และปฏิบัติกับทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

 

3. การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เรียนรู้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องให้ใครมาสั่ง พัฒนาตัวเองและการทำงานอย่างไม่หยุดยั้ง มีทัศนคติในการเปิดรับการเรียนรู้เรื่องใหม่ ๆ เสมอ ไม่ทำตัวเป็นน้ำชาล้นถ้วย และสร้างความเชี่ยวชาญของตัวเองทั้งแนวกว้างและแนวลึก

 

4. การทำงานเป็นทีม

ยึดที่เป้าหมายของทีม สนับสนุนเพื่อนร่วมงาน ไม่คิดว่าตัวเองเจ๋งกว่าคนอื่น ไม่มีอีโก้ แต่มองว่าผลสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ต้องร่วมมือกัน

 

5. การปรับตัวที่รวดเร็ว

เราทำงานยืดหยุ่นและปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โดยไม่ยึดติดกับวิธีการทำงานเดิม ๆ หากมีวิธีการใหม่ ๆ ที่ดีกว่า

*ที่สำคัญ ไม่แพ้ขนแมว

 

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

ตำแหน่ง : Webmaster

Job level: Junior-Middle
*Full-time

 

ตำแหน่งนี้ต้องการคนทำงานที่กระตือรือร้นมาดูแลเว็บไซต์และดูแลระบบหลังบ้าน ให้สามารถบริการลูกค้าและสร้างประสบการณ์ให้ลูกค้าให้ดีที่สุด

หน้าที่และความรับผิดชอบ:
 • ดูแลและอัพเดทเว็บไซต์ Wordpress และ plugins ต่าง ๆ ของบริษัท และบริษัทในเครือให้ข้อมูลทันสมัยและใช้งานได้ตามปกติ รวมทั้งสามารถเขียนโค้ด HTML หรือ CSS ได้ในระดับหนึ่ง

 • วางแผนและวางระบบ Automation บนเว็บไซต์และระบบออนไลน์ได้

 • บริหารจัดการฐานข้อมูลผู้ใช้งานและฐานข้อมูลลูกค้าจากเว็บไซต์

 • แก้ปัญหาต่าง ๆ เชิงเทคนิคที่เกิดขึ้นกับเว็บไซต์

 • วิเคราะห์ในการเพิ่มปริมาณผู้เข้าชมเว็บไซต์ พร้อมมีความรู้ SEO, Web Analytic Tools ต่างๆ เช่น Google Analytics / Web Stat

สิ่งที่คุณจะได้รับ:
 • ทำงานที่ท้าทายความสามารถ ได้ออกความคิดเห็นและใช้ความสามารถของตัวเองอย่างเต็มที่ และไม่ routine

 • เรียนรู้ทุกผลิตภัณฑ์การพัฒนาตัวเองของ iSTRONG

 • เวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น เข้าออฟฟิศ 3 วันต่อสัปดาห์

 • เงินเดือน โบนัส (ตามผลงาน) ประกันสังคม ประกันสุขภาพ เวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น เข้าออฟฟิศเพียง 3 วันต่อสัปดาห์ และทำงานกับทีมงานที่เป็นกันเอง

คุณสมบัติและทักษะ:
 • มีทักษะและประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลระบบไอทีและทำเว็บไซต์

 • ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง 1-3 ปี

 • Hard skills: Wordpress + Plugins, HTML/CSS, excel macro

 • Soft skills: ทำงานอย่างเป็นระบบ มีความรับผิดชอบสูง มีความคิดริเริ่ม

 • มีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คของตัวเองจะพิจารณาเป็นพิเศษ 💻

 • ไม่แพ้ขนแมว 🐱

ลักษณะงาน:
 • Full-time เข้าออฟฟิศ 3-4 วันต่อสัปดาห์ (10.00 - 19.00 น.)

*ออฟฟิศอยู่เลียบทางด่วนรามอินทรา-เอกมัย

 

สอบถามรายละเอียด และส่งโปรไฟล์ประวัติ พร้อม expected salary ของคุณมาที่ pichawee@istrong.co

ตำแหน่ง : นักจิตวิทยา / ที่ปรึกษาด้านสุขภาพจิต

Job level: Junior - Middle
*Full-time/Part-time

 

นักจิตวิทยาคลินิกที่มีใบรับรอง นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษา หรือนักจิตวิทยาสาขาอื่น ๆ ที่มีประสบการณ์งานด้านสุขภาพจิต 2-5 ปีขึ้นไป ที่มี Passion ด้านการช่วยเหลือผู้คนให้มีสุขภาพจิตที่ดี มีความสุขในชีวิต และใช้ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ

หน้าที่และความรับผิดชอบ:
 • วิเคราะห์ วินิจฉัย และให้คำปรึกษาลูกค้าเกี่ยวกับสุขภาพจิตและครอบครัว

 • วางแผนร่วมกับทีมงานและผู้เชี่ยวชาญสาขาอื่น ๆ เพื่อออกแบบโปรแกรมด้านสุขภาพจิตที่ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าและได้ผลลัพธ์

 • เป็นวิทยากรสอนเกี่ยวกับความรู้ด้านสุขภาพจิต

 • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

สิ่งที่คุณจะได้รับ:
 • ประสบการณ์การทำงานใกล้ชิดกับทีมงานที่มีความกระตือรือร้น และผู้เชี่ยวชาญที่หลากหลาย

 • เรียนรู้ทุกผลิตภัณฑ์การพัฒนาตัวเองของ iStrong

 • โอกาสในการคิดสร้างสรรค์ solutions ด้านสุขภาพจิตที่ตอบโจทย์ลูกค้า

 • เวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น เข้าออฟฟิศ 3-4 วันต่อสัปดาห์ (กรณี Full-time)

 • วัฒนธรรมการทำงานที่ทุกคนเป็นมืออาชีพ รับผิดชอบสูง มองโลกในแง่บวก ยืดหยุ่น  และเรียนรู้เร็ว

 • การทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่ไม่มีกฎระเบียบที่เคร่งครัดเกินไป อนุญาตให้ทุกคนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และคิดนอกกรอบ

 
คุณสมบัติและทักษะ:
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี โท หรือเอกด้านจิตวิทยา และมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง 2-5 ปีขึ้นไป

 • ให้คำปรึกษาเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ได้

 • หากมีใบรับรองวิชาชีพนักจิตวิทยาคลินิกจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • มีทักษะการสื่อสารและถ่ายทอดได้ดีมาก

 • ทำงานเป็นทีม เปิดกว้าง เรียนรู้เร็ว

 • เรียนรู้และใช้เทคโนโลยีและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ได้รวดเร็ว

 • มีความรับผิดชอบสูง

 • ชอบช่วยเหลือและสร้างคุณค่าให้กับคนอื่น

 • อาศัยอยู่เมืองไทย หรือต่างประเทศก็ได้

สอบถามรายละเอียด และส่งโปรไฟล์ประวัติ พร้อม expected salary ของคุณมาที่ pichawee@istrong.co

งานที่สนุกและท้าทายรอคุณอยู่!

 
ตำแหน่ง : Online Marketer ทีมงานด้านการตลาดออนไลน์

Job level: Junior-Middle
*Full-time / Freelance

 

ตำแหน่งนี้ต้องการนักวางแผนและสร้างสื่อออนไลน์ ที่คิด วางแผน และทำงานอย่างเป็นระบบ วัดผลเป็นตัวเลข ขับเคลื่อนการตลาดออนไลน์เพื่อช่วยให้ธุรกิจเติบโต

หน้าที่และความรับผิดชอบ:
 • วางแผนเชิงกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ทุกช่องทางได้อย่างเกิดผลลัพธ์ให้สอดคล้องกับแบรนด์และสร้างยอดขาย

 • จัดการ ปฏิบัติการ สร้าง Content และประสานงานด้านการตลาดและสื่อออนไลน์ ในช่องทาง Facebook, website, email marketing, Line Official ของทุกสินค้าและบริการ

 • ทำงานใกล้ชิดกับทีมขาย และการตลาด วางแผนเพื่อแปลงเป้าของทีมขายออกมาเป็นแผนการตลาดในแต่ละเดือน

 • วัดผลกิจกรรมทางการตลาดออนไลน์ทุกช่องได้ ปรับปรุงให้ดีขึ้น และจัดทำรายงาน

สิ่งที่คุณจะได้รับ:
 • ทำงานที่ท้าทายความสามารถ ได้ออกความคิดเห็นและใช้ความสามารถของตัวเองอย่างเต็มที่

 • เรียนรู้ทุกผลิตภัณฑ์การพัฒนาตัวเองของ iSTRONG

 • เวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น เข้าออฟฟิศ 2 วันต่อสัปดาห์

 • เงินเดือน โบนัส (ตามผลงานและผลประกอบการ) ประกันสังคม ประกันสุขภาพหลังจากผ่านการทดลองงาน 4 เดือน และทำงานกับทีมงานที่เป็นกันเอง

คุณสมบัติและทักษะ:
 • มีประสบการณ์ 1-3 ปี ด้านการทำ online marketing / content marketing 

 • วัดผลกิจกรรมทางการตลาดออนไลน์เป็น

 • มีพื้นฐานความรู้ด้าน Facebook ads / Google ads / Google analytics / SEO

 • ผลิต content แบบภาพและวิดีโอได้

 • มีความคิดสร้างสรรค์ งานมีคุณภาพสูง 

 • ทำงานเป็นระบบ และส่งมอบงานทันเวลา มีวินัย มีความรับผิดชอบสูง

 • ชอบพัฒนาตัวเอง แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ให้ตัวเองอัพเดทอยู่เสมอ

 • มีทักษะการเขียนบทความมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • ใช้โปรแกรม Photoshop หรือ Illustrator ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • มีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คของตัวเองจะพิจารณาเป็นพิเศษ 💻

 • ไม่แพ้ขนแมว 🐱

ลักษณะงาน:
 • ทำงานกับทีมเล็ก ที่ต้องสื่อสารและพร้อมจะยืดหยุ่นการทำงานตลอดเวลา

 • งาน Full-time  แต่ Work from home เป็นหลัก เข้าออฟฟิศสัปดาห์ละ 2 วันเท่านั้น ออฟฟิศอยู่บนถนนเลียบทางด่วนรามอินทรา ไม่ไกลจากทาวน์อินทาวน์

 

สอบถามรายละเอียด และส่งโปรไฟล์ประวัติ Port folio พร้อม expected salary ของคุณมาที่ pichawee@istrong.co

ตำแหน่ง : CRM ทีมงานด้านการบริหารข้อมูลและความสัมพันธ์กับลูกค้า

Job level: Junior-Middle
*Full-time

 

ตำแหน่งนี้ต้องการนักวิเคราะห์ข้อมูลที่ทำงานอย่างเป็นระบบ ในการจัดการฐานข้อมูลลูกค้า และวางแผนบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าประเภทต่าง ๆ

หน้าที่และความรับผิดชอบ:
 • จัดระบบ วิเคราะห์ และวางแผนฐานข้อมูลลูกค้าแต่ละ Segment ได้อย่างมีกลยุทธ์

 • ทำงานร่วมกับทีมการตลาดและทีมขายเพื่อทำความเข้าใจลูกค้าในเชิงลึก และบริหารจัดการลูกค้าได้อย่างตรงกลุ่ม

 • วางแผนและจัดแคมเปญให้กับลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างตรงจุดและเกิดผลลัพธ์

 • อัพเดทฐานข้อมูล วิเคราะห์ให้ตรงกับความต้องการของธุรกิจ และนำเสนอ CEO

 • วาง Funnel ลูกค้า วิเคราะห์ผลลัพธ์อย่างเป็นระบบ และวัดผลแคมเปญอย่างมีประสิทธิภาพ

 • ดูแลลูกค้าให้เกิด Engagement

สิ่งที่คุณจะได้รับ:
 • ทำงานที่ท้าทายความสามารถ ได้ออกความคิดเห็นและใช้ความสามารถของตัวเองอย่างเต็มที่

 • เรียนรู้ทุกผลิตภัณฑ์การพัฒนาตัวเองของ iSTRONG

 • เวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น เข้าออฟฟิศ 3 วันต่อสัปดาห์

 • เงินเดือน โบนัส (ตามผลงานและผลประกอบการ) ประกันสังคม ประกันสุขภาพหลังจากผ่านการทดลองงาน 4 เดือน และทำงานกับทีมงานที่เป็นกันเอง

คุณสมบัติและทักษะ:
 • มีประสบการณ์ 1-3 ปี ด้านการจัดการฐานข้อมูล การตลาด หรือ CRM

 • วัดผลกิจกรรมทางการตลาดออนไลน์เป็น

 • มีพื้นฐานความรู้ด้านการวาง Funnel

 • ทำงานเป็นระบบ และส่งมอบงานทันเวลา มีวินัย มีความรับผิดชอบสูง

 • พัฒนาตัวเอง แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ให้ตัวเองอัพเดทอยู่เสมอ

 • มีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คของตัวเองจะพิจารณาเป็นพิเศษ 💻

 • ไม่แพ้ขนแมว 🐱

ลักษณะงาน:
 • ทำงานกับทีมเล็ก ที่ต้องสื่อสารและพร้อมจะยืดหยุ่นการทำงานตลอดเวลา

 • งาน Full-time  แต่ Work from home เป็นหลัก เข้าออฟฟิศสัปดาห์ละ 3 วันเท่านั้น ออฟฟิศอยู่บนถนนเลียบทางด่วนรามอินทรา ไม่ไกลจากทาวน์อินทาวน์

 

สอบถามรายละเอียด และส่งโปรไฟล์ประวัติ Port folio พร้อม expected salary ของคุณมาที่ pichawee@istrong.co

ตำแหน่ง : Video Content Creator ทีมงานด้านการสร้างสื่อวิดีโอ

Job level: Junior-Middle
*Full-time

 

ตำแหน่งนี้ต้องการนักสร้างสื่อวิดีโอที่กระตือรือร้น มาตรฐานสูง และอัพเดททันกระแส

หน้าที่และความรับผิดชอบ:
 • ทำงานร่วมกับผู้ผลิตเนื้อหาเพื่อจัดทำคลิปวิดีโอตั้งแต่การวางแผนเนื้อหา การถ่ายทำ ไปจนถึงการตัดต่อจนออกสู่โลกออนไลน์

 • วิเคราะห์ผลลัพธ์ของคลิปวิดีโอ ตลอดจนปรับปรุงเพื่อให้ตรงกับกลยุทธ์และวัตถุประสงค์มากขึ้น

 • ผลิตสื่อวิดีโอสำหรับ Youtube, Facebook, Instagram, Tik tok

สิ่งที่คุณจะได้รับ:
 • ทำงานที่ท้าทายความสามารถ ได้ออกความคิดเห็นและใช้ความสามารถของตัวเองอย่างเต็มที่

 • เรียนรู้ทุกผลิตภัณฑ์การพัฒนาตัวเองของ iSTRONG

 • เวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น เข้าออฟฟิศ 3 วันต่อสัปดาห์

 • เงินเดือน โบนัส (ตามผลงานและผลประกอบการ) ประกันสังคม ประกันสุขภาพหลังจากผ่านการทดลองงาน 4 เดือน และทำงานกับทีมงานที่เป็นกันเอง

คุณสมบัติและทักษะ:
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้าน Youtube และการผลิตสื่อวิดีโอสำหรับสังคมออนไลน์ในหลากหลายช่องทาง เช่น Facebook, Instagram, Tik tok

 • ใช้โปรแกรมการตัดต่อและการสร้างสื่อวิดีโอได้

 • วัดผลลัพธ์สื่อออนไลน์เป็น

 • มีความคิดสร้างสรรค์ และความทันโลก ทันกระแส ทันสมัย

 • ทำงานแบบมืออาชีพ ลงรายละเอียด ส่งมอบงานทันเวลา มีวินัย มีความรับผิดชอบสูง

 • พัฒนาตัวเอง แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ให้ตัวเองอัพเดทอยู่เสมอ

 • มีพอร์ทผลงานการผลิตและตัดต่อของตนเองมาประกอบการพิจารณา

 • มีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คของตัวเองจะพิจารณาเป็นพิเศษ 💻

 • ไม่แพ้ขนแมว 🐱

ลักษณะงาน:
 • ทำงานกับทีมเล็ก ที่ต้องสื่อสารและพร้อมจะยืดหยุ่นการทำงานตลอดเวลา

 • งาน Full-time  แต่ Work from home เป็นหลัก เข้าออฟฟิศสัปดาห์ละ 3 วันเท่านั้น ออฟฟิศอยู่บนถนนเลียบทางด่วนรามอินทรา ไม่ไกลจากทาวน์อินทาวน์

 

สอบถามรายละเอียด และส่งโปรไฟล์ประวัติ Port folio พร้อม expected salary ของคุณมาที่ pichawee@istrong.co

ตำแหน่ง : วิทยากรฝึกอบรม/ที่ปรึกษาด้านสุขภาพจิต

Job level: Middle
*Full-time

 

ตำแหน่งนี้ต้องการผู้ที่มีปริญญาบัตรด้านจิตวิทยาและมีประสบการณ์ในการฝึกอบรม หรือเป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากรหรือด้านสุขภาพจิต

หน้าที่และความรับผิดชอบ:
 • วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของลูกค้า เพื่อออกแบบ solutions ด้านสุขภาพจิตให้กับลูกค้าทั้งบุคคลทั่วไปและลูกค้าองค์กร

 • สร้าง Solutions ด้านการดูแลสุขภาพจิตที่ตอบโจทย์และใช้ได้ผลจริง

 • จัดฝึกอบรมด้านสุขภาพจิตอย่างมืออาชีพ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยประยุกต์ใช้ความรู้ด้านจิตวิทยา

 • ออกแบบโปรแกรมฝึกอบรมให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้า

 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าองค์กร เพื่อส่งมอบบริการและ Solutions

สิ่งที่คุณจะได้รับ:
 • ทำงานที่ท้าทายความสามารถ ได้ออกความคิดเห็นและใช้ความสามารถของตัวเองอย่างเต็มที่

 • เรียนรู้ทุกผลิตภัณฑ์การพัฒนาตัวเองของ iSTRONG

 • เวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น เข้าออฟฟิศ 3 วันต่อสัปดาห์

 • เงินเดือน โบนัส (ตามผลงานและผลประกอบการ) ประกันสังคม ประกันสุขภาพหลังจากผ่านการทดลองงาน 4 เดือน และทำงานกับทีมงานที่เป็นกันเอง

คุณสมบัติและทักษะ:
 • มีปริญญาบัตรด้านจิตวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • มีประสบการณ์การเป็นวิทยากร มากกว่า 2 ปี ขึ้นไป

 • หากมีประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาให้แก่องค์กร จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • มีทักษะการสื่อสารดีเยี่ยม

 • มีทักษะการโน้มน้าวจูงใจสูง

 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับคล่องแคล่ว

 • มีความคิดสร้างสรรค์ และความทันโลก ทันกระแส ทันสมัย

 • ทำงานแบบมืออาชีพ ลงรายละเอียด ส่งมอบงานทันเวลา มีวินัย มีความรับผิดชอบสูง

 • พัฒนาตัวเอง แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ให้ตัวเองอัพเดทอยู่เสมอ

 • มีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คของตัวเองจะพิจารณาเป็นพิเศษ 💻

 • ไม่แพ้ขนแมว 🐱

ลักษณะงาน:
 • ทำงานกับทีมเล็ก ที่ต้องสื่อสารและพร้อมจะยืดหยุ่นการทำงานตลอดเวลา

 • งาน Full-time  แต่ Work from home เป็นหลัก หรือบางครั้งเดินทางพบปะลูกค้า เข้าออฟฟิศสัปดาห์ละ 3 วันเท่านั้น ออฟฟิศอยู่บนถนนเลียบทางด่วนรามอินทรา ไม่ไกลจากทาวน์อินทาวน์

 

สอบถามรายละเอียด และส่งโปรไฟล์ประวัติ Port folio พร้อม expected salary ของคุณมาที่ pichawee@istrong.co

iSTRONG ผู้ให้บริการด้านสุขภาพจิต Solutions ด้านสุขภาพจิต ให้คำปรึกษาโดยนักจิตวิทยา นักจิตบำบัด นักจิตวิทยาคลินิกที่มีใบรับรอง รวมถึงบทความจิตวิทยา

© 2016-2021 I Am Strong Co.,Ltd. All rights reserved.

contact@istrong.co                     Call 02-0268949

 • Facebook Social Icon
 • YouTube Social Icon
 • Instagram
 • Twitter