{ "data": [ { "event_name": "Purchase", "event_time": 1618419539, "action_source": "website", "user_data": { "em": "7b17fb0bd173f625b58636fb796407c22b3d16fc78302d79f0fd30c2fc2fc068", "ph": null }, "custom_data": { "currency": "THB", "value": null } } ] }
 
Career at iSTRONG
ร่วมงานกับเรา
camera-coffee-colorful-1391374.jpg
การทำงานที่ iSTRONG

 

iSTRONG มีภารกิจในการเป็นผู้ดูแลสุขภาพจิตให้กับผู้คน เราเป็นบริษัทที่มีแนวคิดการทำงานที่มุ่งดึงศักยภาพและจุดแข็งของแต่ละคนในทีมงานออกมาสร้างผลงานให้ได้สูงสุด นอกจากคนทำงานควรมี Passion ในการสร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยาแล้ว หลักการทำงานที่ iSTRONG และสิ่งที่เรามองหาในผู้ที่จะมาร่วมงานกับเรา มีดังนี้

 

1. Professionalism - ความเป็นมืออาชีพ

ที่นี่เรามีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น เน้น Work from home เป็นส่วนใหญ่ แต่ทีมงานต้องมีความรับผิดชอบสูง มีมาตรฐานการทำงานสูง คิดและทำอย่างมีหลักการ โดยไม่ปล่อยให้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผล Do the right things มีจรรยาบรรณในการทำงาน และมีมาตรฐานทางจริยธรรมสูง

 

2. Empathy & Collaboration - การทำงานเป็นทีม

ที่นี่ทุกคนได้รับอิสรภาพและเสรีภาพในการเป็นตัวของตัวเอง ใช้จุดแข็งของตัวเองให้เต็มที่ แสดงความคิดเห็น ให้เกียรติคนอื่นในความแตกต่าง และปฏิบัติกับทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งยึดที่เป้าหมายของทีม สนับสนุนเพื่อนร่วมงาน เข้าอกเข้าใจกัน

 

3. Growth Mindset - การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เรียนรู้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องให้ใครมาสั่ง พัฒนาตัวเองและการทำงานอย่างไม่หยุดยั้ง มีทัศนคติในการเปิดรับการเรียนรู้เรื่องใหม่ ๆ เสมอ ไม่ทำตัวเป็นน้ำชาล้นถ้วย และสร้างความเชี่ยวชาญของตัวเองทั้งแนวกว้างและแนวลึก

 

4. Resilience - ความยืดหยุ่น

เรามองหาเพื่อนร่วมงานที่มีความเข้มแข็งทางจิตใจ มีความยืดหยุ่นที่สามารถฟื้นจากปัญหาอุปสรรคได้รวดเร็ว จัดการอารมณ์ตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

5. Adaptability - การปรับตัวที่รวดเร็ว

เราทำงานยืดหยุ่นและปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โดยไม่ยึดติดกับวิธีการทำงานเดิม ๆ หากมีวิธีการใหม่ ๆ ที่ดีกว่า

*ที่สำคัญ ไม่แพ้ขนแมว

 
 

Who we are looking for

Position : Psychologist

*Full-time

 

At iSTRONG Mental Health, we are passionate in making people have good mental health and happiness. We work with many clients and leading companies in Thailand and Asia. This position is looking for a person with full of clinical or counseling psychology degree and experience who is able to give counseling session to people.

Key responsibilities:
 • Provide mental health counseling session via phone, video call, chat, and face-to-face in Thai or English

 • Handle with emergency cases effectively

 • Design mental health solutions for individuals, families, and corporations

 • Conduct psychological or mental health sessions effectively

Qualifications:
 • Hold​ a bachelor or master degree in clinical psychology or counseling psychology

 • Have at least 2 years in counseling

 • Hold a strong skill in counseling and communication

 • Be proactive.

 • Eager to deliver great results to customers.

 • Be highly responsible, self-control, and discipline.

Benefits and what you will get:
 • Basic salary and commission

 • Social security

 • Medical insurance after achieving a 4-month probation

 • Learning opportunities especially in psychology and mental health

 • Working with a fast growing team and professionals

 • Full-time but flexible working hours, work at Bang Khaen office 2-3 days/week (10 AM - 7 PM) *We are 100% working from home during pandemic situation.

Please submit your interesting profiles and portfolio to pichawee@istrong.co

Position : Content Creator

*Full-time

 

iSTRONG focuses on creating valued mental health and psychological contents for clients. We are looking for a person with creativity to create valued contents for clients.

Key responsibilities:
 • Analyze and identify problems, pain, and needs of clients in specific context in order to design fit mental health solutions for corporate clients. 

 • Design and deliver mental health solutions with excellent results and high satisfaction.

 • Facilitate mental health workshops both in Thai and English for various kinds of clients.

 • Work as a team with many professionals with various backgrounds.

 • Communicate and coordinate with clients on a daily basis.

Qualifications:
 • Hold one or more degrees in Psychology or Mental Health

 • Having a consulting experience is preferred.

 • Have at least 1-2 years of workshop facilitation.

 • Possess great communication and influencing skills

 • Be excellent in English both speaking and writing.

 • Be creative and continuously update trends.

 • Result and high quality focused

 • Be highly responsible, self-control, and discipline.

 • Be able to live with a cat 🐱

Benefits and what you will get:
 • Challenging projects and exposure opportunities in working with many leading companies where you can utilize your full potential and knowledge.

 • Basic salary and bonus

 • Social security

 • Life and medical insurance after achieving a 4-month probation

 • Learning opportunities especially in psychology and mental health

 • Working with a fast growing team and professionals

 • Full-time but flexible working hours, work at Bang Khaen office 2-3 days/week (10.00 - 19.00 น.)

Please submit your interesting profiles and portfolio to pichawee@istrong.co

ตำแหน่ง : Webmaster

Job level: Junior-Middle
*Full-time

 

ตำแหน่งนี้ต้องการคนทำงานที่กระตือรือร้นมาดูแลเว็บไซต์และดูแลระบบหลังบ้าน ให้สามารถบริการลูกค้าและสร้างประสบการณ์ให้ลูกค้าให้ดีที่สุด

หน้าที่และความรับผิดชอบ:
 • ดูแลและอัพเดทเว็บไซต์ Wordpress และ plugins ต่าง ๆ ของบริษัท และบริษัทในเครือให้ข้อมูลทันสมัยและใช้งานได้ตามปกติ รวมทั้งสามารถเขียนโค้ด HTML หรือ CSS ได้ในระดับหนึ่ง

 • วางแผนและวางระบบ Automation บนเว็บไซต์และระบบออนไลน์ได้

 • บริหารจัดการฐานข้อมูลผู้ใช้งานและฐานข้อมูลลูกค้าจากเว็บไซต์

 • แก้ปัญหาต่าง ๆ เชิงเทคนิคที่เกิดขึ้นกับเว็บไซต์

 • วิเคราะห์ในการเพิ่มปริมาณผู้เข้าชมเว็บไซต์ พร้อมมีความรู้ SEO, Web Analytic Tools ต่างๆ เช่น Google Analytics / Web Stat

สิ่งที่คุณจะได้รับ:
 • ทำงานที่ท้าทายความสามารถ ได้ออกความคิดเห็นและใช้ความสามารถของตัวเองอย่างเต็มที่ และไม่ routine

 • เรียนรู้ทุกผลิตภัณฑ์การพัฒนาตัวเองของ iSTRONG

 • เวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น เข้าออฟฟิศ 3 วันต่อสัปดาห์

 • เงินเดือน โบนัส (ตามผลงาน) ประกันสังคม ประกันสุขภาพ เวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น เข้าออฟฟิศเพียง 3 วันต่อสัปดาห์ และทำงานกับทีมงานที่เป็นกันเอง

คุณสมบัติและทักษะ:
 • มีทักษะและประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลระบบไอทีและทำเว็บไซต์

 • ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง 1-3 ปี

 • Hard skills: Wordpress + Plugins, HTML/CSS, excel macro

 • Soft skills: ทำงานอย่างเป็นระบบ มีความรับผิดชอบสูง มีความคิดริเริ่ม

 • มีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คของตัวเองจะพิจารณาเป็นพิเศษ 💻

 • ไม่แพ้ขนแมว 🐱

ลักษณะงาน:
 • Full-time เข้าออฟฟิศ 3-4 วันต่อสัปดาห์ (10.00 - 19.00 น.)

*ออฟฟิศอยู่เลียบทางด่วนรามอินทรา-เอกมัย

 

สอบถามรายละเอียด และส่งโปรไฟล์ประวัติ พร้อม expected salary ของคุณมาที่ pichawee@istrong.co

canva-computer-design-3153204.jpg
original_1125433289 copy.jpg
ตำแหน่ง : จิตแพทย์ / นักจิตวิทยา

Job level: Junior - Middle
*Full-time/Part-time

 

นักจิตวิทยาคลินิกที่มีใบรับรอง นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษา หรือนักจิตวิทยาสาขาอื่น ๆ ที่มีประสบการณ์งานด้านสุขภาพจิต 2-5 ปีขึ้นไป ที่มี Passion ด้านการช่วยเหลือผู้คนให้มีสุขภาพจิตที่ดี มีความสุขในชีวิต และใช้ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ

หน้าที่และความรับผิดชอบ:
 • วิเคราะห์ วินิจฉัย และให้คำปรึกษาลูกค้าเกี่ยวกับสุขภาพจิตและครอบครัว

 • วางแผนร่วมกับทีมงานและผู้เชี่ยวชาญสาขาอื่น ๆ เพื่อออกแบบโปรแกรมด้านสุขภาพจิตที่ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าและได้ผลลัพธ์

 • เป็นวิทยากรสอนเกี่ยวกับความรู้ด้านสุขภาพจิต

 • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

สิ่งที่คุณจะได้รับ:
 • ประสบการณ์การทำงานใกล้ชิดกับทีมงานที่มีความกระตือรือร้น และผู้เชี่ยวชาญที่หลากหลาย

 • เรียนรู้ทุกผลิตภัณฑ์การพัฒนาตัวเองของ iStrong

 • โอกาสในการคิดสร้างสรรค์ solutions ด้านสุขภาพจิตที่ตอบโจทย์ลูกค้า

 • เวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น เข้าออฟฟิศ 3-4 วันต่อสัปดาห์ (กรณี Full-time)

 • วัฒนธรรมการทำงานที่ทุกคนเป็นมืออาชีพ รับผิดชอบสูง มองโลกในแง่บวก ยืดหยุ่น  และเรียนรู้เร็ว

 • การทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่ไม่มีกฎระเบียบที่เคร่งครัดเกินไป อนุญาตให้ทุกคนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และคิดนอกกรอบ

 
คุณสมบัติและทักษะ:
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี โท หรือเอกด้านจิตวิทยา และมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง 2-5 ปีขึ้นไป

 • ให้คำปรึกษาเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ได้

 • หากมีใบรับรองวิชาชีพนักจิตวิทยาคลินิกจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • มีทักษะการสื่อสารและถ่ายทอดได้ดีมาก

 • ทำงานเป็นทีม เปิดกว้าง เรียนรู้เร็ว

 • เรียนรู้และใช้เทคโนโลยีและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ได้รวดเร็ว

 • มีความรับผิดชอบสูง

 • ชอบช่วยเหลือและสร้างคุณค่าให้กับคนอื่น

 • อาศัยอยู่เมืองไทย หรือต่างประเทศก็ได้

สอบถามรายละเอียด และส่งโปรไฟล์ประวัติ พร้อม expected salary ของคุณมาที่ pichawee@istrong.co

งานที่สนุกและท้าทายรอคุณอยู่!

Position : Online Marketing Specialist

*Full-time

 

iSTRONG Mental Health is a fast-growing service business which mainly focuses on delivering mental health solutions to various kinds of customer segments. We are looking for a person who is keen on delivering online marketing campaigns and monitoring objective results to grow business in the specific market and service.

Key responsibilities:
 • Plan and implement online marketing strategies on several platforms especially on Facebook, Google Ads, Youtube, Line OA to achieve company monthly targets and create brand awareness.

 • Plan and implement SEO strategically on iSTRONG’s website 

 • Monitor and analyze campaigns and ads results daily, weekly, and monthly and improve campaigns and ads to deliver the best results

 • Enhance organic traffic growth on website and engagement on social media.

 • Work closely with sales to adapt and develop strategies continuously to achieve assigned targets.

 • Create impactful content in forms of photos, copywriting, and videos to achieve targets and fit with the right target audiences

Qualifications:
 • Have at least 1-3 years of direct experience in online marketing.

 • Be able to evaluate campaign results effectively.

 • Have at least fundamental knowledge and skills in Facebook ads, Google ads, and SEO.

 • Work systematically with the right tools to work best.

 • Learn continuously and always update trends and knowledge proactively.

 • Being able to create content in forms of graphics and video is preferred.

 • Being passionate in psychology or mental health is preferred.

 • Result and high quality focused

 • Be highly responsible, self-control, and discipline.

 • Be able to live with a cat 🐱

Benefits and what you will get:
 • Challenging projects that you can learn faster and opportunities to make your own decisions on work.

 • Basic salary and bonus

 • Social security

 • Life and medical insurance after achieving a 4-month probation

 • Learning opportunities especially in psychology and mental health

 • Flexible working hours

 • Working with a fast growing team and professionals

 • Full-time but flexible working hours, work at Bang Khaen office 2-3 days/week (10.00 - 19.00 น.)

Please submit your interesting profiles and portfolio to pichawee@istrong.co

ตำแหน่ง : Online Marketer ทีมงานด้านการตลาดออนไลน์

Job level: Junior-Middle
*Full-time / Freelance

 

ตำแหน่งนี้ต้องการนักวางแผนและสร้างสื่อออนไลน์ ที่คิด วางแผน และทำงานอย่างเป็นระบบ วัดผลเป็นตัวเลข ขับเคลื่อนการตลาดออนไลน์เพื่อช่วยให้ธุรกิจเติบโต

หน้าที่และความรับผิดชอบ:
 • วางแผนเชิงกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ทุกช่องทางได้อย่างเกิดผลลัพธ์ให้สอดคล้องกับแบรนด์และสร้างยอดขาย

 • จัดการ ปฏิบัติการ สร้าง Content และประสานงานด้านการตลาดและสื่อออนไลน์ ในช่องทาง Facebook, website, email marketing, Line Official ของทุกสินค้าและบริการ

 • ทำงานใกล้ชิดกับทีมขาย และการตลาด วางแผนเพื่อแปลงเป้าของทีมขายออกมาเป็นแผนการตลาดในแต่ละเดือน

 • วัดผลกิจกรรมทางการตลาดออนไลน์ทุกช่องได้ ปรับปรุงให้ดีขึ้น และจัดทำรายงาน

สิ่งที่คุณจะได้รับ:
 • ทำงานที่ท้าทายความสามารถ ได้ออกความคิดเห็นและใช้ความสามารถของตัวเองอย่างเต็มที่

 • เรียนรู้ทุกผลิตภัณฑ์การพัฒนาตัวเองของ iSTRONG

 • เวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น เข้าออฟฟิศ 2 วันต่อสัปดาห์

 • เงินเดือน โบนัส (ตามผลงานและผลประกอบการ) ประกันสังคม ประกันสุขภาพหลังจากผ่านการทดลองงาน 4 เดือน และทำงานกับทีมงานที่เป็นกันเอง

คุณสมบัติและทักษะ:
 • มีประสบการณ์ 1-3 ปี ด้านการทำ online marketing / content marketing 

 • วัดผลกิจกรรมทางการตลาดออนไลน์เป็น

 • มีพื้นฐานความรู้ด้าน Facebook ads / Google ads / Google analytics / SEO

 • ผลิต content แบบภาพและวิดีโอได้

 • มีความคิดสร้างสรรค์ งานมีคุณภาพสูง 

 • ทำงานเป็นระบบ และส่งมอบงานทันเวลา มีวินัย มีความรับผิดชอบสูง

 • ชอบพัฒนาตัวเอง แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ให้ตัวเองอัพเดทอยู่เสมอ

 • มีทักษะการเขียนบทความมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • ใช้โปรแกรม Photoshop หรือ Illustrator ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • มีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คของตัวเองจะพิจารณาเป็นพิเศษ 💻

 • ไม่แพ้ขนแมว 🐱

ลักษณะงาน:
 • ทำงานกับทีมเล็ก ที่ต้องสื่อสารและพร้อมจะยืดหยุ่นการทำงานตลอดเวลา

 • งาน Full-time  แต่ Work from home เป็นหลัก เข้าออฟฟิศสัปดาห์ละ 2 วันเท่านั้น ออฟฟิศอยู่บนถนนเลียบทางด่วนรามอินทรา ไม่ไกลจากทาวน์อินทาวน์

 

สอบถามรายละเอียด และส่งโปรไฟล์ประวัติ Port folio พร้อม expected salary ของคุณมาที่ pichawee@istrong.co

Laptop Work
ตำแหน่ง : CRM ทีมงานด้านการบริหารข้อมูลและความสัมพันธ์กับลูกค้า

Job level: Junior-Middle
*Full-time

 

ตำแหน่งนี้ต้องการนักวิเคราะห์ข้อมูลที่ทำงานอย่างเป็นระบบ ในการจัดการฐานข้อมูลลูกค้า และวางแผนบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าประเภทต่าง ๆ

หน้าที่และความรับผิดชอบ:
 • จัดระบบ วิเคราะห์ และวางแผนฐานข้อมูลลูกค้าแต่ละ Segment ได้อย่างมีกลยุทธ์

 • ทำงานร่วมกับทีมการตลาดและทีมขายเพื่อทำความเข้าใจลูกค้าในเชิงลึก และบริหารจัดการลูกค้าได้อย่างตรงกลุ่ม

 • วางแผนและจัดแคมเปญให้กับลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างตรงจุดและเกิดผลลัพธ์

 • อัพเดทฐานข้อมูล วิเคราะห์ให้ตรงกับความต้องการของธุรกิจ และนำเสนอ CEO

 • วาง Funnel ลูกค้า วิเคราะห์ผลลัพธ์อย่างเป็นระบบ และวัดผลแคมเปญอย่างมีประสิทธิภาพ

 • ดูแลลูกค้าให้เกิด Engagement

สิ่งที่คุณจะได้รับ:
 • ทำงานที่ท้าทายความสามารถ ได้ออกความคิดเห็นและใช้ความสามารถของตัวเองอย่างเต็มที่

 • เรียนรู้ทุกผลิตภัณฑ์การพัฒนาตัวเองของ iSTRONG

 • เวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น เข้าออฟฟิศ 3 วันต่อสัปดาห์

 • เงินเดือน โบนัส (ตามผลงานและผลประกอบการ) ประกันสังคม ประกันสุขภาพหลังจากผ่านการทดลองงาน 4 เดือน และทำงานกับทีมงานที่เป็นกันเอง

คุณสมบัติและทักษะ:
 • มีประสบการณ์ 1-3 ปี ด้านการจัดการฐานข้อมูล การตลาด หรือ CRM

 • วัดผลกิจกรรมทางการตลาดออนไลน์เป็น

 • มีพื้นฐานความรู้ด้านการวาง Funnel

 • ทำงานเป็นระบบ และส่งมอบงานทันเวลา มีวินัย มีความรับผิดชอบสูง

 • พัฒนาตัวเอง แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ให้ตัวเองอัพเดทอยู่เสมอ

 • มีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คของตัวเองจะพิจารณาเป็นพิเศษ 💻

 • ไม่แพ้ขนแมว 🐱

ลักษณะงาน:
 • ทำงานกับทีมเล็ก ที่ต้องสื่อสารและพร้อมจะยืดหยุ่นการทำงานตลอดเวลา

 • งาน Full-time  แต่ Work from home เป็นหลัก เข้าออฟฟิศสัปดาห์ละ 3 วันเท่านั้น ออฟฟิศอยู่บนถนนเลียบทางด่วนรามอินทรา ไม่ไกลจากทาวน์อินทาวน์

 

สอบถามรายละเอียด และส่งโปรไฟล์ประวัติ Port folio พร้อม expected salary ของคุณมาที่ pichawee@istrong.co

pexels-photomix-company-106344.jpg
ตำแหน่ง : Video Content Creator ทีมงานด้านการสร้างสื่อวิดีโอ

Job level: Junior-Middle
*Full-time

 

ตำแหน่งนี้ต้องการนักสร้างสื่อวิดีโอที่กระตือรือร้น มาตรฐานสูง และอัพเดททันกระแส

หน้าที่และความรับผิดชอบ:
 • ทำงานร่วมกับผู้ผลิตเนื้อหาเพื่อจัดทำคลิปวิดีโอตั้งแต่การวางแผนเนื้อหา การถ่ายทำ ไปจนถึงการตัดต่อจนออกสู่โลกออนไลน์

 • วิเคราะห์ผลลัพธ์ของคลิปวิดีโอ ตลอดจนปรับปรุงเพื่อให้ตรงกับกลยุทธ์และวัตถุประสงค์มากขึ้น

 • ผลิตสื่อวิดีโอสำหรับ Youtube, Facebook, Instagram, Tik tok

สิ่งที่คุณจะได้รับ:
 • ทำงานที่ท้าทายความสามารถ ได้ออกความคิดเห็นและใช้ความสามารถของตัวเองอย่างเต็มที่

 • เรียนรู้ทุกผลิตภัณฑ์การพัฒนาตัวเองของ iSTRONG

 • เวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น เข้าออฟฟิศ 3 วันต่อสัปดาห์

 • เงินเดือน โบนัส (ตามผลงานและผลประกอบการ) ประกันสังคม ประกันสุขภาพหลังจากผ่านการทดลองงาน 4 เดือน และทำงานกับทีมงานที่เป็นกันเอง

คุณสมบัติและทักษะ:
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้าน Youtube และการผลิตสื่อวิดีโอสำหรับสังคมออนไลน์ในหลากหลายช่องทาง เช่น Facebook, Instagram, Tik tok

 • ใช้โปรแกรมการตัดต่อและการสร้างสื่อวิดีโอได้

 • วัดผลลัพธ์สื่อออนไลน์เป็น

 • มีความคิดสร้างสรรค์ และความทันโลก ทันกระแส ทันสมัย

 • ทำงานแบบมืออาชีพ ลงรายละเอียด ส่งมอบงานทันเวลา มีวินัย มีความรับผิดชอบสูง

 • พัฒนาตัวเอง แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ให้ตัวเองอัพเดทอยู่เสมอ

 • มีพอร์ทผลงานการผลิตและตัดต่อของตนเองมาประกอบการพิจารณา

 • มีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คของตัวเองจะพิจารณาเป็นพิเศษ 💻

 • ไม่แพ้ขนแมว 🐱

ลักษณะงาน:
 • ทำงานกับทีมเล็ก ที่ต้องสื่อสารและพร้อมจะยืดหยุ่นการทำงานตลอดเวลา

 • งาน Full-time  แต่ Work from home เป็นหลัก เข้าออฟฟิศสัปดาห์ละ 3 วันเท่านั้น ออฟฟิศอยู่บนถนนเลียบทางด่วนรามอินทรา ไม่ไกลจากทาวน์อินทาวน์

 

สอบถามรายละเอียด และส่งโปรไฟล์ประวัติ Port folio พร้อม expected salary ของคุณมาที่ pichawee@istrong.co

pexels-prime-cinematics-2057386.jpg