top of page
couple counseling.webp

Couple Counseling Services
บริการให้คำปรึกษาคู่รัก

ทำไม Couple Counseling
จึงเป็นตัวช่วยที่ดี สำหรับชีวิตคู่

Couple Counseling หรือการให้คำปรึกษาคู่รักโดยผู้เชี่ยวชาญ
เป็นตัวช่วยในการดูแลความสัมพันธ์ที่สำคัญและมีประโยชน์อย่างมาก
เหตุผลที่การให้คำปรึกษาแบบคู่รักน่าสนใจ มีประโยชน์ และเป็นตัวช่วยทีด่ีของคู่รักคือ

การสื่อสารของคู่รัก

บางคู่อาจมีจุดเริ่มต้นจากการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกัน เพราะต่างฝ่ายจากพื้นฐานที่แตกต่างกัน นำไปสู่การเริ่มตำหนิ หรือการหลบหน้ากัน ทำให้ความสัมพันธ์อาจจบลง ดังนั้นหนึ่งในประโยชน์ที่สำคัญของการให้คำปรึกษาคู่รัก คือการเพิ่มทักษะการสื่อสารให้ทั้งสองฝ่ายได้เรียนรู้วิธีแสดงความคิดและความรู้สึกของตนเองอย่างเหมาะสมไปในเชิงบวก  ฟังกันมากขึ้น และเข้าใจกันมากขึ้น

การแก้ไขความขัดแย้งและการทะเลาะ

ความขัดแย้งของคู่รักในบางเรื่องนั้นซับซ้อนหรือบานปลาย หรือมีบุคคลอื่นมาเกี่ยวข้อง ดังนั้นการมีนักจิตวิทยาที่มาเป็นบุคคลที่สามในเวลาที่มีการจัดการความขัดแย้ง เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่มีประสิทธิภาพ คู่รักได้รับการแก้ไขอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้ความสัมพันธ์นั้นไปต่อและยั่งยืน

การเชื่อมโยงทางอารมณ์ที่ลึกซึ้ง

คู่รักหลาย ๆ คู่กำลังวุ่นวายเรื่องการสร้างตัว การทำงาน จนทำให้ Passion ระหว่างคู่รักนั้นลดน้อยลง การให้คำปรึกษา จะช่วยสำรวจและเข้าใจความต้องการ ความเปราะบางทางอารมณ์ของกันและกัน กระบวนการนี้จะช่วยส่งเสริม Empathy และ Passion ที่ลึกซึ้ง เพื่อจุดประกายความรู้สึกรักและความใกล้ชิดอีกครั้ง

 

การเยียวยาจากบาดแผลในอดีต

บางคู่เคยผ่านช่วงเวลาที่ความไว้วางใจถูกทำลายลง ซึ่งบางคู่ก็ตัดสินใจที่จะให้โอกาสกันและกัน แต่ฝ่ายที่ถูกกระทำก็ยังคงฝันร้ายอยู่ การให้คำปรึกษาคู่รักจะให้พื้นที่ปลอดภัยทั้งสองฝ่ายในการจัดการความรู้สึก เยียวยาจากความเสียใจในอดีต และ move on ต่อไปได้ ไม่ว่าจะมาจากภายในความสัมพันธ์หรือประสบการณ์ส่วนตัวในอดีต 

การป้องกันปัญหาใหญ่โตในอนาคต ความขัดใจเล็ก ๆ ที่เก็บไว้ อาจพาไปสู่ความขัดแย้งที่ใหญ่ในอนาคต หากคู่รักไม่คุยกันเพื่อรีบป้องกัน เช่น การนอนเปิดแอร์ที่ชอบความเย็นไม่เท่ากัน การแบ่งหน้าที่ทำงานบ้าน การจัดการค่าใช้จ่าย ฯลฯ การให้คำปรึกษาจะเป็นแนวทางช่วยให้คู่รักวิเคราะห์ได้ตรงจุด เคลียร์ใจกล้าพูดถึงความขัดใจเล็ก ๆ เพื่อจบประเด็น รวมทั้งร่วมกันแก้ปัญหาแบบ win-win และช่วยป้องกันไม่ให้ปัญหาเล็กๆ ลุกลามเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคตได้

การสนับสนุนในช่วงการเปลี่ยนแปลงชีวิต

การเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งใหญ่ เช่น การตัดสินใจแต่งงานกัน การมีลูก เปลี่ยนงาน หรือย้ายที่อยู่ สามารถทำให้ความสัมพันธ์ตึงเครียดได้ การให้คำปรึกษาจะช่วยสนับสนุนและให้กลยุทธ์เชิงความคิดและการรับมือกับอารมณ์ ในการผ่านช่วงเปลี่ยนผ่าน ทำให้มั่นใจว่าความสัมพันธ์จะยังคงแข็งแกร่งและราบรื่น

การเติบโตและการเข้าใจตนเอง

การให้คำปรึกษาไม่เพียงแต่ให้ประโยชน์กับความสัมพันธ์เท่านั้น แต่ยังมีส่วนในเข้าใจในตนเองและการเติบโตของแต่ละบุคคลด้วย คู่รักมักจะค้นพบเพิ่มเติมเกี่ยวกับความต้องการ พฤติกรรม และรูปแบบทางอารมณ์ของตนเอง ซึ่งสามารถนำไปสู่การพัฒนาส่วนบุคคลและความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น

การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน

ภาพชีวิตคู่ในอนาคต วิธีการเลี้ยงลูกที่แตกต่างกัน การเลือกอาชีพ เหล่านี้อาจเป็นปัญหาใหญ่สำหรับคู่รักได้ การให้คำปรึกษาคู่สามารถช่วยให้คู่รักปรับเป้าหมาย คุณค่า และวิสัยทัศน์ให้สอดคล้องกัน กระบวนการนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าทั้งสองฝ่ายจะรู้สึกว่าความต้องการและความใฝ่ฝันของตนได้รับการเห็นคุณค่าและรวมอยู่ในเส้นทางของความสัมพันธ์

การช่วยคู่รักพัฒนา Resilience ในระหว่างเผชิญปัญหา

ช่วงเวลาที่เผชิญความท้าทาย เช่น ปัญหาด้านการเงิน ปัญหาครอบครัว  ความกดดันจากเรื่องอาชีพการงาน ฯลฯ อาจทำให้ความสัมพันธ์เปราะบาง การให้คำปรึกษาจะช่วยทำให้คู่รักฟื้นตัวจากภาวะอารมณ์ที่เหนื่อยล้าเร็วขึ้น มีพลังเพื่อรับมือกับสิ่งต่างๆ โดยที่ความสัมพันธ์ยังแข็งแรง ยืดหยุ่นและเป็นพลังใจให้กัน 

การช่วยรับมือกับปัญหาสุขภาพจิตของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

เมื่อคู่รักประสบปัญหาสุขภาพจิต  เช่น โรคซึมเศร้า โรคไบโพลาร์ ฯลฯ การให้คำปรึกษาคู่รักเป็นเครื่องมือสำคัญในการรับมือกับความท้าทายด้านสุขภาพจิต ซึ่งช่วยให้คู่รักเข้าใจเรื่องของภาวะสุขภาพจิตได้ดีขึ้น และส่งเสริมการสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยไม่ดึงให้อีกฝ่ายได้รับผลกระทบจากภาวะอารมณ์เหล่านั้น อีกทั้งยังช่วยให้คู่รักได้จับมือกันเดินไปด้วยใจที่เข็มแข็งและสบายใจ

เดินทางเพื่อสำรวจความลึกซึ้ง ในความสัมพันธ์
กับนักจิตวิทยาที่มากประสบการณ์ และพร้อมใส่ใจชีวิตคู่ของคุณ
happy couple in counseling_edited.jpg

ทุกความสัมพันธ์ย่อมเผชิญกับบททดสอบ ซึ่งต้องอาศัยความแข็งแกร่งและความมุ่งมั่นร่วมกันเพื่อหาทางก้าวเดินต่อไป บริการให้คำปรึกษาคู่รัก ของ iSTRONG ดำเนินการโดยนักจิตวิทยาผู้ทรงคุณวุฒิ ขอสร้างพื้นที่ผ่อนคลายและอบอุ่น สำหรับการเยียวยา ความเข้าใจ และการฟื้นฟูความสัมพันธ์ของคุณ

สิ่งที่ iSTRONG มุ่งเน้นในการให้คำปรึกษาคู่รัก ชีวิตคู่ ความสัมพันธ์

1. ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของนักจิตวิทยา

ผู้เชี่ยวชาญที่มีใบปริญญาบัตรด้านจิตวิทยา การฝึกอบรมด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล รวมทั้งประสบการณ์การให้คำปรึกษามาอย่างยาวนาน

2. แนวทางที่ปรับแต่งให้เหมาะสมกับบริบทของคุณ

เราเข้าใจว่าความสัมพันธ์แต่ละคู่มีความเฉพาะตัว ดังนั้นเราจึงใช้แนวทางแบบส่วนบุคคล โดยผสมผสานวิธีการและทฤษฎีทางจิตวิทยาที่ได้รับการยืนยันทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่าช่วยพัฒนาการสื่อสารและพัฒนาความสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิผล

3. การรักษาความลับ ความเป็นส่วนตัว และพื้นที่ที่สบายใจ

ความเป็นส่วนตัวและความสบายใจของคุณเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก การพูดคุยของเราจะดำเนินการในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเป็นมิตร ช่วยให้คุณรู้สึกปลอดภัยในการแสดงออกและสำรวจความสัมพันธ์ของคุณอย่างลึกซึ้ง

4. มีเลขาส่วนตัวคอยนัดหมาย ติดตาม ช่วยเหลือ

เราดูแลและให้บริการแบบส่วนตัว โดยจะมีเลขาส่วนตัวคอยดูแลนัดหมาย ติดตาม ช่วยเหลือและให้คำแนะนำ ระหว่างการใช้บริการจากเรา

เหมาะสำหรับคู่รักและคู่สมรส
ทุกเพศ ทุกวัย

same gender couple counseling.jpg
ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับ:
 • คู่รักที่อยากกำหนด Family Core Value ในการมีชีวิตคู่ร่วมกันก่อนแต่งงาน

 • คู่รักที่ต้องการปรับการสื่อสารและความสัมพันธ์ให้อบอุ่น ใกล้ชิด และ มีความสัมพันธ์ที่ Healthy มากขึ้น

 • คู่รักที่กำลังจะตัดสินใจครั้งสำคัญ เช่น การแต่งงาน การมีลูก การย้ายบ้าน หรือการเลิกรา

 • คู่รักที่ต้องการฟื้นฟูภาวะ Relationship Burnout

 • คู่รักที่ต้องการแก้ไขความขัดแย้งหรือความบาดหมางไม่เข้าใจกัน

 • คู่รักไม่ว่าเพศไหน หรือวัยไหน

เข้าใจ Couple Counseling มากขึ้น
ผ่านประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญด้านความรักความสัมพันธ์

เสมือนมีนักจิตวิทยาที่รู้ใจประจำตัว

นักจิตวิทยาที่เชี่ยวชาญ เรื่องคู่รัก ความสัมพันธ์

iSTRONG Psychologist photo ทัศนีย์.jpeg

ดร.ทัศนีย์ สมเสียง

ให้คำปรึกษา: ภาษาไทย
รูปแบบ: พบหน้าและออนไลน์

 

นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษา ปริญญาเอกด้านจิตวิทยาพัฒนามนุษย์และการให้คำปรึกษา เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การแก้ไขปัญหาที่เกิดความขัดข้องขึ้นภายในจิตใจ ปัญหาการติดต่อสื่อสาร

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจัยและการพัฒนาศักภาพมนุษย์ แขนงวิชาจิตวิทยาพัฒนามนุษย์และการให้คำปรึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • การศึกษามหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

iSTRONG Psychologist photos ดร สัตกร.jpeg

ดร.สัตกร วงศ์สงคราม

ให้คำปรึกษา: ภาษาไทย
รูปแบบ: พบหน้าและออนไลน์

นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาที่เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ การใช้ชีวิต การช่วยเหลือคนในการแก้ไขปัญหาชีวิตที่กำลังติดขัด เพื่อเจอทางออกที่สดใส การให้คำปรึกษาคู่รัก และแบบกลุ่ม

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ แขนงวิชา จิตวิทยาพัฒนามนุษย์และการให้คำปรึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 • การศึกษามหาบัณฑิต (จิตวิทยาการแนะแนว) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

iSTRONG Psychologist photos ณัฏฐนิชชา.jpeg

ณัฏฐนิชชา อัศวจินดานุกุล

ให้คำปรึกษา: ภาษาไทย
รูปแบบ: พบหน้าและออนไลน์

นักจิตวิทยาคลินิก ผู้เชี่ยวชาญในการประเมินทางจิตวิทยา จิตบำบัด และการให้คำปรึกษา ปัญหาทางด้านจิตใจ  การจัดการภาวะเครียดและวิตกกังวล ความสัมพันธ์ในครอบครัว เช่น วัยรุ่น ผู้ปกครอง ปัญหาความสัมพันธ์ ภาวะหมดไฟในการทำงาน รวมถึงให้คำปรึกษาผู้มีภาวะมีบุตรยาก และการเลี้ยงบุตร

 • วท.บ. สาขาจิตวิทยาคลินิกและชุมชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 • Additional Skills in CBT: Anxiety and Fear 2022 IMHCTC Online course, International Mental Health Training Center Taiwan

 • Perinatal Psychology Level |

iSTRONG Psychologist - ดร สิรภัทร.jpeg

ดร.สิรภัทร โสตถิยาภัย

ให้คำปรึกษา: ภาษาไทย
รูปแบบ: ออนไลน์

นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษา เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาปัญหาทุกช่วงวัย ทั้งในเด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ เช่น ปัญหาสมาธิสั้น การเรียน การปรับตัว ความรัก เพศสภาพ การใช้สารเสพติด ภาวะซึมเศร้า ฆ่าตัวตาย เป็นต้น และมีประสบการณ์ดูแลผู้ป่วยจิตเวชและครอบครัว มากกว่า 15  ปี

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์:แขนงวิชาจิตวิทยาพัฒนามนุษย์และการให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

iSTRONG Psychologist photos ชคดี.jpeg

ดร.ชคดี บุญเกษม

ให้คำปรึกษา: English และภาษาไทย
รูปแบบ: ออนไลน์

นักจิตวิทยาคลินิก มีประสบการณ์จิตบำบัดและให้คำปรึกษาครอบคลุม สัมพันธภาพในครอบครัวและคู่สมรส เด็กและวัยรุ่น : วิตกกังวล เครียด ซึมเศร้า ความสูญเสีย การปรับตัวในเด็ก วัยรุ่นและผู้ใหญ่ ส่งเสริมความเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล

 • Ph.D. (Educational Psychology) University of Iowa, USA

 • M.A. (Educational Measurement & Statistics) University of Iowa, USA

 • M.Sc. (Psychology of Individual Differences) University of Edinburgh, UK

 • ศศ.บ. (จิตวิทยา เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

iSTRONG Psychologist photos.007.jpeg

พชร โตอ่วม

ให้คำปรึกษา: English และภาษาไทย
รูปแบบ: ออนไลน์

นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษา เชี่ยวชาญด้านการสร้างการตระหนักรู้ในตนเอง   ปัญหาด้านความสัมพันธ์และครอบครัว ความเครียดและวิตกกังวล การปรับตัว บาดแผลทางใจ การค้นหาและเติมเต็มความปรารถนา ความหมายในชีวิต การฝึกบ่มเพาะความรัก และเมตตาจิตต่อตนเอง

 • วท.ม. สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • Satir Model for Self & Family Understanding

 • Mindful Self-compassion

 • Basic Grief & Bereavement Therapy

 • Basic CBT

iSTRONG Psychologist photos.004.jpeg

กนกอร ศรีโรจน์นพคุณ

ให้คำปรึกษา: English และภาษาไทย

รูปแบบ: พบหน้าและออนไลน์

นักจิตวิทยาคลินิกผู้เชี่ยวชาญในการใช้แบบประเมิน การตรวจวินิจฉัยโดยการใช้เครื่องมือทดสอบทางจิตวิทยาคลินิก การให้คำปรึกษาคู่รัก การปรับวิธีคิดและการใช้ชีวิตด้วย CBT

 • วท.ม. สาขาจิตวิทยาคลินิกและชุมชน  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 • วท.ม. สาขาสุขภาพจิต ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ศศ.บ. สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหิดล

มีเลขาส่วนตัวคอยนัดหมาย
และให้คำแนะนำเบื้องต้น

same sex couple counseling.webp
รูปแบบบริการการรับคำปรึกษา
 • สามารถคุยเป็นคู่และคุยทีละคนก็ได้ ขึ้นอยู่กับคำแนะนำของนักจิตวิทยา
 • เลือกแพ็กเกจแบบพบหน้า (Face-to-face) หรือแบบออนไลน์ (Video Call / Online Meeting) ก็ได้
 • นักจิตวิทยาคนเดียวดูแลคุณแบบส่วนตัวทั้งโปรแกรม แต่สามารถแจ้งเปลี่ยนนักจิตวิทยาระหว่างโปรแกรมได้
 • มีทีมงานที่คอยดูแล ช่วยเหลือ นัดหมาย และให้คำแนะนำเบื้องต้น
Couple Package 2024.001.jpeg
ทำแบบประเมินฟรี !!
เรื่องสุขภาพความสัมพันธ์ของคุณและคนรัก

​แบบประเมินนี้จะช่วยสร้างการตระหนักรู้ของคุณเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ณ ปัจจุบันมากขึ้น นำไปสู่ความเข้าใจ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาความสัมพันธ์ให้แข็งแกร่งขึ้น 

บทความ เรื่องความสัมพันธ์จาก iSTRONG
bottom of page