{ "data": [ { "event_name": "Purchase", "event_time": 1618419539, "action_source": "website", "user_data": { "em": "7b17fb0bd173f625b58636fb796407c22b3d16fc78302d79f0fd30c2fc2fc068", "ph": null }, "custom_data": { "currency": "THB", "value": null } } ] }
 
หลักสูตรประกาศนียบัตร
สำหรับนักให้คำปรึกษามืออาชีพ
Certificate Program : Professional

"Let's help others see  sunshine of their life again."

สู่เส้นทางการเป็นนักให้คำปรึกษา
iStrong เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรเพื่อติดอาวุธให้กับนักให้คำปรึกษาในการนำไปใช้ให้คำปรึกษาคนใกล้ตัว และสำหรับผู้มีอาชีพที่ต้องให้คำปรึกษาแก่ผู้คน และมีโอกาสร่วมงานกับ iStrong ในฐานะนักให้คำปรึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรสำหรับนักให้คำปรึกษา
Level: Professional
 
หลักสูตร 3 วัน 2 คืน กับการผ่อนคลายและเรียนรู้ในคอร์ส Psychology for growth  สำหรับผู้ที่ผ่าน ระดับ Advanced เตรียมความพร้อมผู้ที่จะออกไปเป็นนักให้คำปรึกษาด้วยการดูแลจิตใจตัวเอง เรียนรู้วิธีปล่อยวางสิ่งลบ ๆ ในใจ รวมถึงการดึงศักยภาพในการเป็นนักให้คำปรึกษาออกมาใช้อย่างสูงสุด
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้:
 • สิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนออกไปเป็นนักให้คำปรึกษา
 • การเข้าใจตัวเองในระดับลึก เป้าหมายชีวิต ความปรารถนาที่อยู่ในใจ และวิธีการรับมือกับความคับข้องใจ
 • วิธีผ่อนคลายตัวเองในระดับลึก
 • วิธีล้างสิ่งที่เป็นลบออกจากตัวเอง การปลดปล่อยเรื่องราวที่เป็นทุกข์ออกจากตัวเองโดยไม่เก็บไว้กับตัว
 • การพัฒนาระดับจิตวิญญาณเพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเองในการสร้างคุณค่าให้ผู้อื่นต่อไป
IMG_8362.JPG
ผลลัพธ์ที่คุณจะได้จากคอร์สนี้:
 1. เข้าใจเป้าหมายชีวิตและความปรารถนาของตัวเอง และเหตุผลของการเป็นนักให้คำปรึกษา
 2. รู้จักวิธีการรับมือกับความคับข้องใจของตัวเอง
 3. รู้วิธีการล้างสิ่งที่เป็นลบออกจากตัวเอง ไม่เก็บเรื่องราวของเคสไว้กับตัวเอง
 4. พัฒนาตัวเองในระดับจิตวิญญาณเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเป็นนักให้คำปรึกษา
 • เน้นการลงมือปฏิบัติที่ใช้ในชีวิตจริง
 • รับประกาศนียบัตรทันทีหลังเรียนจบ และอีกหนึ่งใบในฐานะผู้ผ่านการฝึกปฏิบัติหลังฝึกหัดกับเคสจริงครบตามเงื่อนไข
 • เปิดโลกกับกรณีศึกษาที่พบเจอจริงจากนักจิตวิทยาผู้สอน
 • เรียนรู้ผ่านเครื่องมือการเรียนรู้ที่หลากหลาย
 • สร้างเครือข่ายนักให้คำปรึกษา
 • มีโอกาสร่วมงานในฐานะนักให้คำปรึกษากับ iSTRONG Mental Health
IMG_7590 2.jpg
IMG_7646.jpg
IMG_8364.JPG
IMG_8363.JPG

คอร์สนี้สำหรับใคร:

 • ผู้ที่ผ่านการเรียนคอร์ส Fundamental และ Advanced Counseling Course มาแล้ว

กำหนดการ
3 วัน ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ที่ 09-11 ก.ค. 64
ณ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
ราคาปกติ 52,900 บาท
Promotion ภายใน 15 พ.ค. 63 ราคา 44,900 บาท
*สามารถชำระผ่านบัตรเครดิตได้
>> แบ่งชำระ 6 งวด งวดละ 7,600 บาท
โปรโมชั่นต่อที่สอง
เพียงชำระโดยการโอนผ่านธนาคาร
ลดทันที 2,000 บาท
ชำระเพียง 42,900 บาท
คอร์สซึ่งเปิดสำหรับผู้ที่จบสาขาจิตวิทยา หรือสาขาอื่น ๆ ที่สนใจอยากจะเรียนรู้กระบวนให้คำปรึกษาเพื่อใช้สำหรับการให้คำปรึกษาคนรอบตัวและตนเอง
contact us.001.png