จิตแพทย์ นักจิตวิทยาคลินิก นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษา

Psychiatrist / Psychologists

นพ.ณัฐพล พิพัฒฐาดร

ช่วยให้คุณเข้าใจตนเองและเข้าใจแนวทางการแก้ปัญหา โดยช่วยแก้ปัญหาให้ได้ในทุกวัย ทั้งความเครียด ปัญหาการทำงาน ความสัมพันธ์ ปัญหาครอบครัว การดูแลเด็กและวัยรุ่น


ประวัติการศึกษา

 • จิตแพทย์ เด็ก และ วัยรุ่น (Child and Adolescent Psychiatrist) , คณะแพทย ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล , TH

 • แพทยศาสตร์ บัณฑิต (Doctor of medicine), คณะ แพทยศาสตร์ ศิริราช พยาบาล , TH (2001)

 

ประวัติการทำงาน

 • รพ.พญาไท3 Phyathai3 hospital

 • อดีตแพทย์ประจำและคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

 • อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลมาบอำมฤตจังหวัดชุมพร

 • อดีตหัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชและคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเสนา​ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • อดีตจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นประจำโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา

 • เคยถูกเชิญให้เป็นคอลัมนิสต์ของนิตยสารรักลูก

 • เคยออกทีวีอมรินทร์ ทีวีช่อง34 คอลัมนิสต์นิตยสารรักลูก คลิปyoutube "เข้าใจวัยซนกับหมอณัฐพล"

 • ชำนาญในการใช้จิตวิทยาเชิงบวกและจิตบำบัดแบบผสมผสานที่ได้ผลไว ใช้เวลาสั้น ซึ่งช่วยอย่างมากในการให้คำปรึกษาปัญหาในผู้ใหญ่ ทั้งความเครียด ปัญหาครอบครัว ปัญหาความสัมพันธ์ ปัญหาในการทำงาน การค้นหาตัวตน ปัญหาหมดไฟ โรคทางจิต เวชต่างๆ

 • เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษา ด้าน จิตเวช เด็ก และ วัยรุ่น เช่นการเลี้ยงลูก การปลูกฝังวินัยลูกเชิงบวก ปัญหาการเรียน ในเด็ก เด็กไม่ยอมไปโรงเรียน bullying เด็กติดเกม เด็กซนสมาธิสั้น เด็กดื้อต่อต้านก้าวร้าวเกเร วิตกกังวล ซึมเศร้า ปัญหาพัฒนา การ ฯ

 • จิตแพทย์ เด็ก และ วัยรุ่น ต้องทำงานกับคนต่างวัย ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ จึงชำนาญเรื่องแก้ปัญหาความสัมพันธ์ และความขัดแย้งในครอบครัว *เคยไปออกทีวีช่องอมรินทร์ 34 รายการต้มยำอมรินทร์ เรื่องการดูแลความเครียดในช่วงโควิด19 เมื่อ17เม.ย.63 https://youtu.be/OqjOqJTkd1E

นพ.เลิศศักดิ์ รุ่งเหมือนพร

จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ดูแลเด็ก วัยรุ่น และผู้ใหญ่ที่ต้องการคำแนะนำและความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิต รวมถึงให้คำปรึกษาครอบครัว และสอนนักศึกษาแพทย์


ประวัติการศึกษา

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 • ประกาศนียบัตรบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ประวัติการทำงาน

 • อาจารย์จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก

  • ดูแลรักษาผู้ป่วยเด็ก วัยรุ่น และผู้ใหญ่ที่มีปัญหาสุขภาพจิต

  • สอนนักศึกษาแพทย์

นพ.ปัญญ์ชัจจ์ พรหมนุรักษ์

จิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรู้จักตัวเองเพื่อพบความสุขและสมดุลชีวิต ความรัก ความสัมพันธ์ ผู้มีความความเชื่อว่า “ความรัก” นำมาซึ่งความสุขสงบ ความเบิกบานยินดี... “ความกลัว” นำทุกข์โศกโรคภัยมาให้ แต่เราเลือกใหม่ได้เสมอว่าจะใช้ชีวิตอยู่กับ "ความรัก" หรือ "ความกลัว" ส่วน “ความสุข”เกิดเองได้ แต่คาดหวังไม่ได้ มันมีอยู่แล้วในปัจจุบันขณะ เมื่อเราตระหนักรู้ และ “รู้สึกตัว” อยู่ตรงนั้นจริงๆ


ประวัติการศึกษา

 • แพทย์เฉพาะทางจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

ประวัติการทำงาน

 • หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวช แผนกจิตเวช โรงพยาบาลอุทัยธานี

 • คลินิกสุขภาพใจหมอปัญญ์ชัจจ์

 •  อาจารย์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ 

 • วิทยากรบรรยายหัวข้อต่าง ๆ เช่น Workshop Dialogue & Darkside of the light chasers, Emotional Intelligence, จิตตปัญญากับการพัฒนาองค์กร, Happy love: รักอย่างไรให้เป็นสุข, เด็กไทยฉลาดคิด ฉลาดทำ, Bedside Teaching และ Mentor and Feedback, Nonviolence communication, Survival Skills in 21th Century, การเผชิญและการจัดการความเครียด, สุนทรียะสื่อสารเพื่อการเข้าใจตัวเอง, พัฒนาการฟังด้วย Dialogue

ดร.สัตกร วงศ์สงคราม

นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาที่เชี่ยวชาญด้านการช่วยเหลือคนทำงาน วัยรุ่น ในการแก้ไขปัญหาชีวิตที่กำลังติดขัด เพื่อเจอทางออกที่สดใส และการให้คำปรึกษาเด็กสมาธิสั้น


ประวัติการศึกษา

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ แขนงวิชา จิตวิทยาพัฒนามนุษย์และการให้คำปรึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 • การศึกษามหาบัณฑิต (จิตวิทยาการแนะแนว) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • นิเทศศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาวารสารศาสตร์ วิชาโทการประชาสัมพันธ์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 

ประวัติการทำงาน

 • กรรมการ และ Project Director บริษัท เดอะวิชั่นมิชชั่น จำกัด

 • Strategic Management Director บริษัท วิสด้อมโปร จำกัด

 • ที่ปรึกษาในโครงการ The Most Admired Service Station โครงการด้านการบริการสถานีบริการน้ำมันบางจาก และโครงการ Bangchak  “Excellence Dealer”

 • นักพัฒนาบุคลากร และด้าน HR ในหลากหลายองค์กรเอกชน เช่น ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา บริษัท คอมเซเว่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

 • วิทยากรบรรยายในกลุ่มธุรกิจเอกชน ทั้งด้านธุรกิจ ด้านจิตวิทยา และด้านการพัฒนาบุคลากรในองค์กร

 • คณะอนุกรรมการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) ในโครงการการโต้วาทีอุดมศึกษา ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

 • ดีเจ Talk Show Society ในหลากหลายรายการ 102 MHz และ 98.5 MHz Good FM กรุงเทพฯ, 100.5 MHz สถานีข่าวของ MCOT, 98.5 Spring Radio, ช่อง 9 MCOT HD, 93.5 HD1

อ.วราภรณ์​ ชุมภูทอง​ จงสกุล

นักจิตวิทยา​การให้คำ​ปรึกษา​ รายบุคคล​ และแบบกลุ่ม​ เชี่ยวชาญด้านการให้คำ​ปรึกษา​ครอบครัว​ การเยียวยา​ปมใน​อดีต​  การปรับบุคลิกภาพ ความขัดแย้งและความสัมพันธ์ในครอบครัว การทำครอบครัวบำบัด และการพัฒนาศักยภาพ

ประวัติการศึกษา​

 • วิทยาศาสตร์​มหาบัณฑิต​(จิต​วิทยาการ​ให้​คำปรึกษา​)​มหาวิทยาลัย​รามคำแหง​ กรุงเทพ​มหา​นคร

 • วิทยาศาสตร์​บัณฑิต​(จิต​วิทยาการ​ให้​คำปรึกษา​และแนะ​แนว​)​มหาวิทยาลัย​รามคำแหง


การอบรมที่เกี่ยวข้อง
-  Family​ Thearpy  and​ Family​  Counseling
-  Satir  Model​  Thearpy
-  อบรมเชิงปฏิบัติการ​กิจกรรม​ฟื้นฟู​จิตใจ​ในแนวทาง​มนุษย์​ปรัชญา​
-  Finding  Life​  Purpose &​ Passion
-  การสะกดจิต​ย้อน​อดีต/อดีต​ชาติ​เพื่อ​การเยียวยา​ (Past​ Life​ Regresstion​ Thearpy)​ ตามแนวทางของ​ นพ.​ไบรอัล  แอล​ ไวส์​ (Dr.Brian​ L. Weiss)​ ทั้ง​ขั้น​ต้น​ และขั้น​สูง​

ประวัติการทำงาน

 • ปี​ 2540  -​  ปัจจุบัน​ รับ​ราชการ​ในสังกัด​กรมคุมประพฤติ​ กระทรวง​ยุติธรรม

 • ปี​ 2536  -​ 2540​ อาจารย์ประจำวิชา​จิต​วิทยาทั่วไป​ และอาจารย์​แนะแนว​ โรงเรียนเทคโนโลยี​สยาม​ (ปัจจุบัน​คือวิทยาลัย​สยาม​)​  ท่าพระ​ กรุงเทพ​มหา​นคร​

 • ปี​ 2534  -​ 2536​ นักจิตวิทยา​โรงพยาบาล​เซน​ต์หลุยส์​ บางรัก​ กรุงเทพมหานคร

อ.ดร.มฤษฎ์ แก้วจินดา

อาจารย์ประจำสอนและฝึกจิตวิทยาการปรึกษารายบุคคลและกลุ่ม ในหลักสูตรปริญญาโทมานานกว่า 10 ปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ psycho-trauma เป็น Trauma therapist และ EMDR Therapy Supervisor ที่ได้รับการอบรมจาก Certified European Trainers ตั้งแต่ปี 2009 และเป็นกรรมการของ EMDR Thailand Association

ประวัติการศึกษา​

 • Applied Behavior Analysis Certificate (Graduate Level): University of Northern Colorado, Greeley, CO, USA.

 • Ph.D. in Counseling and Student Personnel Psychology: University of Minnesota, Minneapolis, MN, USA.

 • Master of Art in Counseling Psychology and Counselor Education: University of Colorado at Denver, Denver, CO, USA.

 • Counseling Psychology and English Teaching: Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand


การอบรมที่เกี่ยวข้อง
-  EMDR Europe Association Accredited

- Personality Assessment of Adolescents and Adults

- WAIS-III

- Psychopharmacology

ประวัติการทำงาน

 • หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว และอาจารย์สอนระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • กรรมการ EMDR Thailand Association

 • นักจิตวิทยา ประจำกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม

 • ประสบการณ์และตำแหน่งอื่น ๆ ได้แก่ อาจารย์ นักฝึกอบรม นักวิจัย นักจิตวิทยา

นักจิตวิทยาคลินิกและนักจิตบำบัด เชี่ยวชาญด้าน Self-esteem ความผิดปกติทางจิต เช่น โรคซึมเศร้า โรคไบโพลาร์ วิตกกังวล ย้ำคิดย้ำทำ PTSD ฯลฯ

ประวัติการศึกษา:

 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (M.A.) สาขา Family and Social Development มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (B.Sc.) สาขาจิตวิทยาคลินิก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการทำงาน:

 • นักจิตวิทยา (ชำนาญการ) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 • นักจิตวิทยาคลินิก แผนกจิตเวช โรงพยาบาลลำพูน, โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จ.อุบลราชธานี, โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จ.เชียงราย, โรงพยาบาลสวนปรุง จ.เชียงใหม่

ประวัติการฝึกอบรม:

 • Neuropsychological Assessment and Intervention in Psychiatry มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • Stir’s Systematic Transformation Therapy โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพนักจิตวิทยาคลินิก Thai Clinical Psychologist association

 • Human Resources development curriculum according to three sound theories จาก Diplomatic speaking institute

ประสงค์ศักดิ์ เจนกิจจาไพบูลย์

นักจิตวิทยาคลินิก เชี่ยวชาญด้านการบำบัดการติดสิ่งเสพติด การช่วยเหลือคนในภาวะวิกฤต การทำร้ายตนเอง ทำงานด้านการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยา การบำบัดทางจิตวิทยา การส่งเสริมสุขภาพจิต และเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต มา 18 ปี

ประวัติการศึกษา:

 • ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยาคลินิก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ประกาศนียบัตรและการฝึกอบรม:

 • การฝึกอบรมการทำจิตบำบัดแนว Humanistic 

 • การฝึกอบรมการทำจิตบำบัดด้านการดูแลบาดแผลทางจิตใจ 

 • การฝึกอบรมเจรจาต่อรองช่วยเหลือบุคคลในภาวะวิกฤต

 • การฝึกอบรมการช่วยเหลือดูแลด้านจิตใจในภาวะวิกฤตต่างๆ 

 • การฝึกอบรม Satir Model และ EMDR และ Mental Health Crisis ร่วมด้วยเป็นทีมแพทย์ไทยช่วยเหลือภัยพิบัติที่เนปาล

 

ประสบการณ์การทำงาน:

 • นักจิตวิทยา ศูนย์สุขภาพจิตเขต 2 กรมสุขภาพจิต

 • นักจิตวิทยาคลินิก โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

ดร.ทัศนีย์ สมเสียง

นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษา และอาจารย์พิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เชี่ยวชาญการช่วยเหลือวัยรุ่น วัยทำงาน ด้านการแก้ไขปัญหาที่เกิดความขัดข้องขึ้นภายในจิตใจ ปัญหาการติดต่อสื่อสาร สัมพันธภาพระหว่างบุคคล การสร้างแรงบันดาลใจและสร้างความมั่นใจในตนเอง

ประวัติการศึกษา:

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาการวิจัยและการพัฒนาศักภาพมนุษย์ แขนงวิชาจิตวิทยาพัฒนามนุษย์และการให้คำปรึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาจิตวิทยาการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

 

ประกาศนียบัตรและการฝึกอบรม:

 • ฝึกอบรมเชิงปฏิบัตการ หลักสูตร“ทฤษฎีและเทคนิคการให้คำปรึกษา” จัดโดย ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • เข้าร่วมอบรมทฤษฎีและฝึกปฏิบัติการ ในมหาวิทยาลัยต้นแบบในการให้คำปรึกษาด้านจิตวิเคราะห์ของประเทศเวียนนา มหาวิทยาลัยเวียนนา

 

ประสบการณ์การทำงาน:

 • อาจารย์พิเศษ ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือการวิจัยให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี

 • วิทยากร “การใช้แนวคิดทางจิตวิทยาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้” ณ ศูนย์การเรียนรู้พิเศษประภาคาร มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

 • วิทยากร โครงการสัมมนา “การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจสำนักงานคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ” ณ ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิย์ จังหวัดชลบุรี

 • วิทยากรบรรยายหลักสูตร เรื่อง วิถีการทำงานร่วมกันอย่างมีสุนทรียภาพ จัดโดย ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • วิทยากร “ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู” ณ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ

วิชญา โมฬีชาติ

นักจิตวิทยา​คลินิกและนักจิตบำบัดที่มีประสบการณ์สูงถึง 20 ปี ในจิตบำบัด พฤติกรรมบำบัด ศิลปะบำบัดในแนวทางมนุษยปรัชญา และแนวทางของจิตบำบัดเพื่อการเยียวยาการจัดระบบความคิดและความรู้สึกโดยมานดาล่าและเซนแทงเกิ้ล

ประวัติการศึกษา​

 • ประกาศนียบัตร การเยียวยาเพื่อจัดระบบความคิดและความรู้สึกโดยมานดาล่าและเซนแทงเกิ้ล :สถาบันการศึกษาเพื่อการเยียวยา ประเทศไทยและสถาบัน EuBiA ประเทศเยอรมันนี

 • ใบรับรองนักศิลปะบำบัดจาก European Academy for Anthroposophical Art Therapies

 • วุฒิบัตรนักศิลปะบำบัดในแนวทางมนุษยปรัชญามาตรฐานเยอรมันนีสถาบันศิลปะบำบัดในแนวทางมนุษยปรัชญา (Foundation Anthroposophical Art Therapies) และ Therapeutikum am Kräherwald e.V. Stuttgart, Germany

 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาคลินิก) คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยาคลินิก) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


การอบรมที่เกี่ยวข้อง
-  ART THERAPY : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
-  ACTING YOUR INNER MUSIC : MUSIC IN PSYCHODRAMA & GROUP THERAPY PROCESSES : มหาวิทยาลัยบูรพา
-  โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการบำบัดรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าแบบ CBT : กรมสุขภาพจิต
-  EXPERIENTIAL ART TRAINING GROUP : HUMAN CENTER
-  CHILDHOOD SEXUAL ABUSE : FROM CONCEPTUALIZATION TO TREATMENT USE OF CREATIVE ARTS FOR THERAPEUTIC PURPOSES : ชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย

ประวัติการทำงาน

 • นักจิตวิทยาคลินิก ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น กรมการแพทย์

 • นักจิตวิทยาคลินิก ศูนย์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จ.ชลบุรี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

 • นักจิตวิทยาคลินิก โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จ.อุบลราชธานี กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

 • อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิ์ประสงค์

 • อาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กนกอร ศรีโรจน์นพคุณ

นักจิตวิทยาคลินิกผู้เชี่ยวชาญในการใช้แบบประเมิน การตรวจวินิจฉัยโดยการใช้เครื่องมือทดสอบทางจิตวิทยาคลินิกเพื่อการค้นหาและอธิบาย รวมไปถึงการทำนายแนวโน้มความผิดปกติทางจิต การมีพยาธิสภาพทางสมอง รวมถึงการประเมินความสามารถทางระดับเชาว์ปัญญาทั้งในเด็กและวัยรุ่น

 

ประวัติการศึกษา:

 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม) สาขาจิตวิทยาคลินิกและชุมชน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาสุขภาพจิต ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน:

 • นักจิตวิทยาคลินิก โรงพยาบาลเด็กเอกชน

 • นักจิตวิทยาคลินิกฝึกปฏิบัติงาน โรงพยาบาลสระบุรี

 • ผู้ช่วยนักวิจัย คลินิกโรคสมองเสื่อม ภาควิชาจิตเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ประวัติการฝึกอบรม:

 • อบรมเชิงปฏิบัติการการทำบำบัดตามแนวซาเทียร์หัวข้อ ประสาทวิทยากับการบำบัดตามแนวซาเทียร์ในถาดทราย หลักสูตรพื้นฐานระดับ 1 รุ่นที่ 3 สมาคมพัฒนาศักยภาพมนุษย์และจิตบำบัดแนวซาเทียร์

 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Medical Clown Workshop 2017”

 • “การบำบัดโดยวิธีปรับปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมในการ  ดูแลผู้ป่วยเด็กและครอบครัว (CBT for Children and Adolescents)” สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

 • “การฝึกปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาคลินิก” กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

เปี่ยมศักดิ์ เหล่าพิเชียรพงษ์

นักจิตวิทยาคลินิก ผู้ให้ความสำคัญกับการสร้างความสงบทางใจ เชื่อว่ามนุษย์มีศักยภาพที่จะเรียนรู้และเติบโตได้ แม้จะอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย เชี่ยวชาญด้านการตรวจประเมินระดับสติปัญญาและบุคลิกภาพ การให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าและวิตกกังวล

 

ประวัติการศึกษา:

 • ขึ้นทะเบียนให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาจิตวิทยาคลินิก

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาจิตวิทยาคลินิก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการทำงาน:

 • นักจิตวิทยาคลินิก โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น

 • นักจิตวิทยาโรงเรียน สพฐ.

 • นักจิตวิทยา โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

 • นักจิตวิทยาคลินิก โรงพยาบาลน่าน

ประวัติการฝึกอบรม:

 • อบรมหลักสูตรนักจิตวิทยาโรงเรียน

 • อบรมโดยมีการฝึกปฏิบัติตามหลักสูตรสติบำบัด (Mindfulness – Based Therapy and Counseling)

 • อบรมหลักสูตรวิทยากร (TOT) สร้างสุขด้วยองค์กรแห่งสติ

ชลดา คงคามี

นักจิตวิทยาคลินิกผู้เชี่ยวชาญด้านโรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล ภาวะอารมณ์ผิดปกติ การควบคุมอารมณ์ รวมถึงการประเมิน การให้คำปรึกษา และการบำบัดผู้มีปัญหาทางจิต

 

ประวัติการศึกษา:

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาจิตวิทยาคลินิก มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประวัติการทำงาน:

 • นักจิตวิทยาคลินิก โรงพยาบาลรัฐ

 • นักจิตวิทยาคลินิกฝึกปฏิบัติงาน โรงพยาบาลศรีธัญญา

 • นักจิตวิทยาคลินิกฝึกปฏิบัติงาน กองจิตเวชและประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรมแพทย์ทหารบก

ประวัติการฝึกอบรม:

 • หลักสูตรครอบครัวบำบัด โรงพยาบาลศรีธัญญา และสถาบันราชานุกูล

ประภาศรี ไกรนรา

นักจิตวิทยาให้การปรึกษา ครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษา เชี่ยวชาญในการให้การปรึกษาโดยใช้การบูรณาการทฤษฎี และเทคนิคการให้การปรึกษาที่หลากหลาย ด้านที่ถนัดคือ ด้านปัญหาชีวิต ความรัก ครอบครัว ความขัดแย้งภายในครอบครัว การค้นหาเป้าหมายในชีวิต การสร้างแรงจูงใจ การศึกษาต่อ การปรับพฤติกรรมเด็ก และวัยรุ่น ความขัดแย้งในการทำงาน ฟื้นฟูสภาพจิตใจ

 

ประวัติการศึกษา:

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วทบ.) สาขาจิตวิทยาการบริการปรึกษาและแนะแนว มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 • ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษม.) สาขาศึกษาศาตร์ การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติการทำงาน:

 • รับราชการ ตำแหน่งครูแนะแนว

 • นักจิตวิทยาให้การปรึกษาออนไลน์

 • นักจิตวิทยา ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น

 • นักสังคมสงเคราะห์ สหทัยมูลนิธิ นครศรีธรรมราช

ประวัติการฝึกอบรม:

 • อบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14

 • อบรมเชิงปฏิบัติการ “การให้การปรึกษาครอบครัว” มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 • ประชุมเชิงปฏิบัติการ “เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการคัดกรองเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา” กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม

 • อบรมหลักสูตร จิตวิญญาณครู : สะพานแห่งความรู้ไปสู่ปัญญา “บ้านพินทุ” ศูนย์การเรียนรู้ของ บราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก

 • อบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ Training Online ในหัวข้อ “การให้การปรึกษาวัยรุ่น กรณีซึมเศร้า” กรมสุขภาพจิต

ศิรินทิพย์ ผอมน้อย

นักจิตวิทยาคลินิก ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช  พฤติกรรมเด็กและวัยรุ่น ความสัมพันธ์ในครอบครัว การใช้/ติดสารเสพติด ปัญหาทางเพศ นักเขียนบทความสุขภาพจิต ทำจิตบำบัด พฤติกรรมบำบัด  แก่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพจิต เช่น ปัญหาการปรับตัว  เครียด  วิตกกังวล ซึมเศร้า จิตเภท  ติดเกม โรคติดสารเสพติด ติดบุหรี่และแอลกอฮอล์  ฝึกกระตุ้นความจำในผู้มีภาวะสมองเสื่อม

 

ประวัติการศึกษา:

 • วิทยาศาตรบัณฑิต (B.S) จิตวิทยาคลินิกและชุมชน เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน:

 • นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ สังกัดโรงพยาบาลพังงา

 • นักจิตวิทยาคลินิก สังกัดศูนย์สุขภาพจิตจังหวัดตรัง กรมสุขภาพจิต

 • นักจิตวิทยาให้คำปรึกษาสายด่วน 1387 (Child line)  สังกัด NGO

ประวัติการฝึกอบรม:

 • พฤติกรรมบำบัดกรณีวิกฤติสุขภาพจิตภัยธรรมชาติ  กรมสุขภาพจิต

 • Art Psychotherapy   สถาบันธัญญารักษ์สงขลา

 • Floor time  การส่งเสริมพัฒนาการแบบองค์รวมผ่านการเล่น  มหาวิทยาลัยมหิดล

 • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ติดสารเสพติดพื้นที่ภาค 8  สำนักงาน ป.ป.ส.

 • การให้คำปรึกษาในการช่วยให้เลิกบุหรี่  มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

 • ผู้ทำหน้าที่เจรจาต่อรองในภาวะวิกฤติฉุกเฉิน  สมาคมช่วยเหลือผู้บกพร่องทางจิตใจ

 • ผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาอาญา  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ชลิดา สาโรจน์

ข้าราชการสังกัดกรมสุขภาพจิต นักสังคมสงเคราะห์จิตเวช นักให้คำปรึกษา เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาวัยรุ่น การค้นหาตัวตน การสร้างความมั่นใจในตัวเอง และ Self-esteem

ประวัติการศึกษา:

 • ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) จิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

ประวัติการทำงาน:

 • ข้าราชการกรมสุขภาพจิต ปี 2541-ปัจจุบัน

 

การอบรมและวิทยากร
-Basic counseling, Family counseling, Telephone
counseling

- Satir Model Psychotherapy

- การให้การปรึกษาในภาวะวิกฤติ

- วิทยากรเตรียมความพร้อมเพื่อความสำเร็จแก่นักเรียนทุน ODOS ที่ศึกษาต่างประเทศ สนง.กพ.

- อบรมเครือข่ายนักสื่อสารสุขภาพจิต
- Community Resilience
- การส่งเสริมสขุ ภาพจิตทุกกลุ่มวัย
- ศิลปะการเป็นพิธีกร

ดร.ณัฐกา สงวนวงษ์

นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษา เน้นจิตวิทยาเชิงบวก การเสริมพลังอำนาจภายในจิตใจ เอื้ออำนวยต่อการค้นหาความหมายชีวิต การผ่านเผชิญและก้าวพ้นในสภาวะวิกฤต การคลี่คลายปมในใจ การสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ การพัฒนาศักยภาพตนเอง มีประสบการณ์ทำงานกับแม่เลี้ยงเดี่ยว

ประวัติการศึกษา:

 • ดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ แขนงสาขาจิตวิทยาพัฒนามนุษย์และการให้คำปรึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาจิตวิทยาการแนะแนว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • วารสารศาสตร์บัณฑิต (วบ.) สาขาหนังสือพิมพ์และสื่อสิ่งพิมพ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน:

 • 2562- ปัจจุบัน นักให้คำปรึกษาในหน่วยงานของรัฐ (ให้คำปรึกษาครอบครัว ผู้พิการ บุคคลทั่วไป)

 • 2542- 2560 นักวิชาการ นักวิจัย นักจัดการความรู้ และนักเขียนในด้านสุขภาพ สุขภาวะ สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม กลุ่มชาติพันธุ์ การพัฒนาตน

ประวัติการฝึกอบรม

 • อบรมเชิงปฏิบัติการการทำบำบัดตามแนวซาเทียร์ หัวข้อ ประสาทวิทยากับการบำบัดตามแนวซาเทียร์ในถาดทราย หลักสูตรพื้นฐานระดับ 1 รุ่นที่ 3 สมาคมพัฒนาศักยภาพมนุษย์และจิตบำบัดแนวซาเทียร์

 • “Couple Therapy Basic and Beyond: a Practical skills Training workshop” โดยศูนย์สุขภาวะทางจิต คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ “คู่มือการเป็นพ่อแม่ที่ดี” สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ“Miracle Connection with the Difference in Family, Organization and Community” สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

 • การสื่อสารอย่างสันติ ขั้นกลาง โดยเสมสิกขาลัย

ดร.อภิชาติ มุกดาม่วง

อาจารย์มหาวิทยาลัย ปริญญาเอกด้านจิตวิทยาพัฒนามนุษย์และการให้คำปรึกษา เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาวัยรุ่น การให้คำปรึกษาแนวละครจิตบำบัด (Psychodrama Therapy) และจิตวิทยาเชิงบวก