50184_edited.jpg

จิตแพทย์

เด็กและวัยรุ่น พ่อแม่ ครอบครัว

%E0%B8%99%E0%B8%9E%20%E0%B9%80%E0%B8%A5%

จิตแพทย์

เด็กและวัยรุ่น จิตเวชผู้ใหญ่

messageImage_1593241516321_edited.jpg

จิตแพทย์

ครอบครัว ความสัมพันธ์ ความรัก

Screen Shot 2562-12-03 at 18.38.37.png

นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษา

เด็กพิเศษ ความสัมพันธ์ การทำงาน

aj%20james%20marid_edited.jpg

นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษา

โรคซึมเศร้า การบำบัดในเด็กและวัยรุ่น

%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%20%3F%3F%3F%3F%3F%

นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษา

ครอบครัว วัยรุ่นวัยเรียน การทำงาน

%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%

นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษา

วัยรุ่น จิตวิทยาเชิงบวก การเยียวยา

625004_edited.jpg

นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษา

แม่เลี้ยงเดี่ยว ความหลากหลายทางเพศ

cd2968b2284f661b356e1cda381679f63_187245

นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษา

ปมชีวิต การเยียวยา ครอบครัวบำบัด

IMG_5157.JPG

นักจิตวิทยาคลินิก

วัยรุ่น โรคจิตเวช Self-esteem

bird.png

นักจิตวิทยาคลินิก

การเสพติด การทำร้ายตัวเอง โรคจิตเวช

พี่เบนซ์ final.png

นักจิตวิทยาคลินิก

เด็ก ครอบครัว การบำบัด โรคจิตเวช

จอย ศิรินทิพย์ 2.png

นักจิตวิทยาคลินิก

โรคจิตเวช เด็กและวัยรุ่น การเสพติด

S__89423878_edited.jpg

นักจิตวิทยาคลินิก

โรคจิตเวช การวินิจฉัยเบื้องต้น

เปี่ยมศักดิ์_edited.png

นักจิตวิทยาคลินิก

โรคจิตเวช จิตวิญญาณ พุทธศาสนา

%252525E0%252525B8%252525A3%252525E0%252

นักจิตวิทยาคลินิก

โรคจิตเวช การวินิจฉัยเบื้องต้น

IMG_0569_edited.jpg

นักจิตวิทยาคลินิก

โรคซึมเศร้า การวินิจฉัยเบื้องต้น

IMG_7534%202_edited.jpg

นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษา

เด็กและวัยรุ่น นักเรียน เป้าหมายชีวิต

 

นพ.ณัฐพล พิพัฒฐาดร

ช่วยให้คุณเข้าใจตนเองและเข้าใจแนวทางการแก้ปัญหา โดยช่วยแก้ปัญหาให้ได้ในทุกวัย ทั้งความเครียด ปัญหาการทำงาน ความสัมพันธ์ ปัญหาครอบครัว การดูแลเด็กและวัยรุ่น


ประวัติการศึกษา

 • จิตแพทย์ เด็ก และ วัยรุ่น (Child and Adolescent Psychiatrist) , คณะแพทย ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล , TH

 • แพทยศาสตร์ บัณฑิต (Doctor of medicine), คณะ แพทยศาสตร์ ศิริราช พยาบาล , TH (2001)

 

ประวัติการทำงาน

 • รพ.พญาไท3 Phyathai3 hospital

 • อดีตแพทย์ประจำและคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

 • อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลมาบอำมฤตจังหวัดชุมพร

 • อดีตหัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชและคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเสนา​ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • อดีตจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นประจำโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา

 • เคยถูกเชิญให้เป็นคอลัมนิสต์ของนิตยสารรักลูก

 • เคยออกทีวีอมรินทร์ ทีวีช่อง34 คอลัมนิสต์นิตยสารรักลูก คลิปyoutube "เข้าใจวัยซนกับหมอณัฐพล"

 • ชำนาญในการใช้จิตวิทยาเชิงบวกและจิตบำบัดแบบผสมผสานที่ได้ผลไว ใช้เวลาสั้น ซึ่งช่วยอย่างมากในการให้คำปรึกษาปัญหาในผู้ใหญ่ ทั้งความเครียด ปัญหาครอบครัว ปัญหาความสัมพันธ์ ปัญหาในการทำงาน การค้นหาตัวตน ปัญหาหมดไฟ โรคทางจิต เวชต่างๆ

 • เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษา ด้าน จิตเวช เด็ก และ วัยรุ่น เช่นการเลี้ยงลูก การปลูกฝังวินัยลูกเชิงบวก ปัญหาการเรียน ในเด็ก เด็กไม่ยอมไปโรงเรียน bullying เด็กติดเกม เด็กซนสมาธิสั้น เด็กดื้อต่อต้านก้าวร้าวเกเร วิตกกังวล ซึมเศร้า ปัญหาพัฒนา การ ฯ

 • จิตแพทย์ เด็ก และ วัยรุ่น ต้องทำงานกับคนต่างวัย ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ จึงชำนาญเรื่องแก้ปัญหาความสัมพันธ์ และความขัดแย้งในครอบครัว *เคยไปออกทีวีช่องอมรินทร์ 34 รายการต้มยำอมรินทร์ เรื่องการดูแลความเครียดในช่วงโควิด19 เมื่อ17เม.ย.63 https://youtu.be/OqjOqJTkd1E

นพ.เลิศศักดิ์ รุ่งเหมือนพร

จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ดูแลเด็ก วัยรุ่น และผู้ใหญ่ที่ต้องการคำแนะนำและความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิต รวมถึงให้คำปรึกษาครอบครัว และสอนนักศึกษาแพทย์


ประวัติการศึกษา

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 • ประกาศนียบัตรบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ประวัติการทำงาน

 • อาจารย์จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก

  • ดูแลรักษาผู้ป่วยเด็ก วัยรุ่น และผู้ใหญ่ที่มีปัญหาสุขภาพจิต

  • สอนนักศึกษาแพทย์

นพ.ปัญญ์ชัจจ์ พรหมนุรักษ์

จิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรู้จักตัวเองเพื่อพบความสุขและสมดุลชีวิต ความรัก ความสัมพันธ์ ผู้มีความความเชื่อว่า “ความรัก” นำมาซึ่งความสุขสงบ ความเบิกบานยินดี... “ความกลัว” นำทุกข์โศกโรคภัยมาให้ แต่เราเลือกใหม่ได้เสมอว่าจะใช้ชีวิตอยู่กับ "ความรัก" หรือ "ความกลัว" ส่วน “ความสุข”เกิดเองได้ แต่คาดหวังไม่ได้ มันมีอยู่แล้วในปัจจุบันขณะ เมื่อเราตระหนักรู้ และ “รู้สึกตัว” อยู่ตรงนั้นจริงๆ


ประวัติการศึกษา

 • แพทย์เฉพาะทางจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

ประวัติการทำงาน

 • หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวช แผนกจิตเวช โรงพยาบาลอุทัยธานี

 • คลินิกสุขภาพใจหมอปัญญ์ชัจจ์

 •  อาจารย์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ 

 • วิทยากรบรรยายหัวข้อต่าง ๆ เช่น Workshop Dialogue & Darkside of the light chasers, Emotional Intelligence, จิตตปัญญากับการพัฒนาองค์กร, Happy love: รักอย่างไรให้เป็นสุข, เด็กไทยฉลาดคิด ฉลาดทำ, Bedside Teaching และ Mentor and Feedback, Nonviolence communication, Survival Skills in 21th Century, การเผชิญและการจัดการความเครียด, สุนทรียะสื่อสารเพื่อการเข้าใจตัวเอง, พัฒนาการฟังด้วย Dialogue

ดร.สัตกร วงศ์สงคราม

นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาที่เชี่ยวชาญด้านการช่วยเหลือคนทำงาน วัยรุ่น ในการแก้ไขปัญหาชีวิตที่กำลังติดขัด เพื่อเจอทางออกที่สดใส และการให้คำปรึกษาเด็กสมาธิสั้น


ประวัติการศึกษา

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ แขนงวิชา จิตวิทยาพัฒนามนุษย์และการให้คำปรึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 • การศึกษามหาบัณฑิต (จิตวิทยาการแนะแนว) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • นิเทศศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาวารสารศาสตร์ วิชาโทการประชาสัมพันธ์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 

ประวัติการทำงาน

 • กรรมการ และ Project Director บริษัท เดอะวิชั่นมิชชั่น จำกัด

 • Strategic Management Director บริษัท วิสด้อมโปร จำกัด

 • ที่ปรึกษาในโครงการ The Most Admired Service Station โครงการด้านการบริการสถานีบริการน้ำมันบางจาก และโครงการ Bangchak  “Excellence Dealer”

 • นักพัฒนาบุคลากร และด้าน HR ในหลากหลายองค์กรเอกชน เช่น ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา บริษัท คอมเซเว่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

 • วิทยากรบรรยายในกลุ่มธุรกิจเอกชน ทั้งด้านธุรกิจ ด้านจิตวิทยา และด้านการพัฒนาบุคลากรในองค์กร

 • คณะอนุกรรมการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) ในโครงการการโต้วาทีอุดมศึกษา ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

 • ดีเจ Talk Show Society ในหลากหลายรายการ 102 MHz และ 98.5 MHz Good FM กรุงเทพฯ, 100.5 MHz สถานีข่าวของ MCOT, 98.5 Spring Radio, ช่อง 9 MCOT HD, 93.5 HD1

อ.วราภรณ์​ ชุมภูทอง​ จงสกุล

นักจิตวิทยา​การให้คำ​ปรึกษา​ รายบุคคล​ และแบบกลุ่ม​ เชี่ยวชาญด้านการให้คำ​ปรึกษา​ครอบครัว​ การเยียวยา​ปมใน​อดีต​  การปรับบุคลิกภาพ ความขัดแย้งและความสัมพันธ์ในครอบครัว การทำครอบครัวบำบัด และการพัฒนาศักยภาพ

ประวัติการศึกษา​

 • วิทยาศาสตร์​มหาบัณฑิต​(จิต​วิทยาการ​ให้​คำปรึกษา​)​มหาวิทยาลัย​รามคำแหง​ กรุงเทพ​มหา​นคร

 • วิทยาศาสตร์​บัณฑิต​(จิต​วิทยาการ​ให้​คำปรึกษา​และแนะ​แนว​)​มหาวิทยาลัย​รามคำแหง


การอบรมที่เกี่ยวข้อง
-  Family​ Thearpy  and​ Family​  Counseling
-  Satir  Model​  Thearpy
-  อบรมเชิงปฏิบัติการ​กิจกรรม​ฟื้นฟู​จิตใจ​ในแนวทาง​มนุษย์​ปรัชญา​
-  Finding  Life​  Purpose &​ Passion
-  การสะกดจิต​ย้อน​อดีต/อดีต​ชาติ​เพื่อ​การเยียวยา​ (Past​ Life​ Regresstion​ Thearpy)​ ตามแนวทางของ​ นพ.​ไบรอัล  แอล​ ไวส์​ (Dr.Brian​ L. Weiss)​ ทั้ง​ขั้น​ต้น​ และขั้น​สูง​

ประวัติการทำงาน

 • ปี​ 2540  -​  ปัจจุบัน​ รับ​ราชการ​ในสังกัด​กรมคุมประพฤติ​ กระทรวง​ยุติธรรม

 • ปี​ 2536  -​ 2540​ อาจารย์ประจำวิชา​จิต​วิทยาทั่วไป​ และอาจารย์​แนะแนว​ โรงเรียนเทคโนโลยี​สยาม​ (ปัจจุบัน​คือวิทยาลัย​สยาม​)​  ท่าพระ​ กรุงเทพ​มหา​นคร​

 • ปี​ 2534  -​ 2536​ นักจิตวิทยา​โรงพยาบาล​เซน​ต์หลุยส์​ บางรัก​ กรุงเทพมหานคร

อ.ดร.มฤษฎ์ แก้วจินดา

อาจารย์ประจำสอนและฝึกจิตวิทยาการปรึกษารายบุคคลและกลุ่ม ในหลักสูตรปริญญาโทมานานกว่า 10 ปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ psycho-trauma เป็น Trauma therapist และ EMDR Therapy Supervisor ที่ได้รับการอบรมจาก Certified European Trainers ตั้งแต่ปี 2009 และเป็นกรรมการของ EMDR Thailand Association

ประวัติการศึกษา​

 • Applied Behavior Analysis Certificate (Graduate Level): University of Northern Colorado, Greeley, CO, USA.

 • Ph.D. in Counseling and Student Personnel Psychology: University of Minnesota, Minneapolis, MN, USA.

 • Master of Art in Counseling Psychology and Counselor Education: University of Colorado at Denver, Denver, CO, USA.

 • Counseling Psychology and English Teaching: Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand


การอบรมที่เกี่ยวข้อง
-  EMDR Europe Association Accredited

- Personality Assessment of Adolescents and Adults

- WAIS-III

- Psychopharmacology

ประวัติการทำงาน

 • หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว และอาจารย์สอนระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • กรรมการ EMDR Thailand Association

 • นักจิตวิทยา ประจำกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม

 • ประสบการณ์และตำแหน่งอื่น ๆ ได้แก่ อาจารย์ นักฝึกอบรม นักวิจัย นักจิตวิทยา

นักจิตวิทยาคลินิกและนักจิตบำบัด เชี่ยวชาญด้าน Self-esteem ความผิดปกติทางจิต เช่น โรคซึมเศร้า โรคไบโพลาร์ วิตกกังวล ย้ำคิดย้ำทำ PTSD ฯลฯ

ประวัติการศึกษา:

 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (M.A.) สาขา Family and Social Development มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (B.Sc.) สาขาจิตวิทยาคลินิก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการทำงาน:

 • นักจิตวิทยา (ชำนาญการ) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 • นักจิตวิทยาคลินิก แผนกจิตเวช โรงพยาบาลลำพูน, โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จ.อุบลราชธานี, โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จ.เชียงราย, โรงพยาบาลสวนปรุง จ.เชียงใหม่

ประวัติการฝึกอบรม:

 • Neuropsychological Assessment and Intervention in Psychiatry มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • Stir’s Systematic Transformation Therapy โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพนักจิตวิทยาคลินิก Thai Clinical Psychologist association

 • Human Resources development curriculum according to three sound theories จาก Diplomatic speaking institute

ประสงค์ศักดิ์ เจนกิจจาไพบูลย์

นักจิตวิทยาคลินิก เชี่ยวชาญด้านการบำบัดการติดสิ่งเสพติด การช่วยเหลือคนในภาวะวิกฤต การทำร้ายตนเอง ทำงานด้านการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยา การบำบัดทางจิตวิทยา การส่งเสริมสุขภาพจิต และเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต มา 18 ปี

ประวัติการศึกษา:

 • ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยาคลินิก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ประกาศนียบัตรและการฝึกอบรม:

 • การฝึกอบรมการทำจิตบำบัดแนว Humanistic 

 • การฝึกอบรมการทำจิตบำบัดด้านการดูแลบาดแผลทางจิตใจ 

 • การฝึกอบรมเจรจาต่อรองช่วยเหลือบุคคลในภาวะวิกฤต

 • การฝึกอบรมการช่วยเหลือดูแลด้านจิตใจในภาวะวิกฤตต่างๆ 

 • การฝึกอบรม Satir Model และ EMDR และ Mental Health Crisis ร่วมด้วยเป็นทีมแพทย์ไทยช่วยเหลือภัยพิบัติที่เนปาล

 

ประสบการณ์การทำงาน:

 • นักจิตวิทยา ศูนย์สุขภาพจิตเขต 2 กรมสุขภาพจิต

 • นักจิตวิทยาคลินิก โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

ดร.ทัศนีย์ สมเสียง

นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษา และอาจารย์พิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เชี่ยวชาญการช่วยเหลือวัยรุ่น วัยทำงาน ด้านการแก้ไขปัญหาที่เกิดความขัดข้องขึ้นภายในจิตใจ ปัญหาการติดต่อสื่อสาร สัมพันธภาพระหว่างบุคคล การสร้างแรงบันดาลใจและสร้างความมั่นใจในตนเอง

ประวัติการศึกษา:

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาการวิจัยและการพัฒนาศักภาพมนุษย์ แขนงวิชาจิตวิทยาพัฒนามนุษย์และการให้คำปรึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาจิตวิทยาการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

 

ประกาศนียบัตรและการฝึกอบรม:

 • ฝึกอบรมเชิงปฏิบัตการ หลักสูตร“ทฤษฎีและเทคนิคการให้คำปรึกษา” จัดโดย ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • เข้าร่วมอบรมทฤษฎีและฝึกปฏิบัติการ ในมหาวิทยาลัยต้นแบบในการให้คำปรึกษาด้านจิตวิเคราะห์ของประเทศเวียนนา มหาวิทยาลัยเวียนนา

 

ประสบการณ์การทำงาน:

 • อาจารย์พิเศษ ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือการวิจัยให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี

 • วิทยากร “การใช้แนวคิดทางจิตวิทยาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้” ณ ศูนย์การเรียนรู้พิเศษประภาคาร มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

 • วิทยากร โครงการสัมมนา “การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจสำนักงานคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ” ณ ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิย์ จังหวัดชลบุรี

 • วิทยากรบรรยายหลักสูตร เรื่อง วิถีการทำงานร่วมกันอย่างมีสุนทรียภาพ จัดโดย ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • วิทยากร “ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู” ณ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ