คอร์สฝึกอบรมทางจิตวิทยา

เพื่อพัฒนาศักยภาพและความสุข

Public Workshop & Seminar

 

iSTRONG ออกแบบคอร์สฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและความสุขของตนเอง โดยนักจิตวิทยา นักจิตบำบัด และความรู้ทางจิตวิทยา

ต่างวัยเข้าใจกันด้วยการโค้ช

8 มี.ค. 63

Family Coaching Across Generations เรียนรู้การใช้ศาสตร์โค้ชชิ่งในการสื่อสารระหว่างคนต่างวัยในครอบครัวให้เข้าใจกันมากขึ้น เพื่อลดช่องว่างของความไม่เข้าใจ ลดความขัดแย้ง เพิ่มความเห็นอกเห็นใจกัน เพื่อครอบครัวที่มีความสุข

จิตวิทยาเชิงบวก

เพื่อชีวิตที่เป็นสุข

7 มิ.ย. 63

ชีวิตในปัจจุบันกดดันให้คนมีความสุขได้ยากขึ้น เจ็บป่วยทางใจมากขึ้น คอร์สนี้จะสอนให้คุณใช้จิตวิทยาเชิงบวกเพื่อประยุกต์เข้ากับทุกพื้นที่ของชีวิต เพื่อความสุข ความสำเร็จ และความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบตัว

เลี้ยงลูกให้มี

Self-esteem

25 เม.ย. 63

Raising Self-esteem Child การมองเห็นคุณค่าในตัวเองสำคัญต่อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขของคนเราอย่างมาก และครอบครัวคือจุดเริ่มต้นของ Self-esteem นักจิตวิทยาจะมาสอนวิธีเลี้ยงลูกให้เป็นคนที่รักและเห็นคุณค่าในตัวเอง

ศาสตร์แห่งการเยียวยาตนเอง

23-24 พ.ค. 63

คอร์สที่จะสอนให้คุณสามารถดูแลและเยียวยาจิตใจตัวเอง รวมทั้งแก้ไขนิสัยที่ติดตัวมานาน ด้วยสติและการตระหนักรู้ขั้นสูง ที่จะช่วยแก้ปัญหาด้านอารมณ์ ความรู้สึกผิด การตำหนิตัวเอง นำไปสู่การเติบโตก้าวหน้าอย่างแท้จริง

contact photo.001.jpeg

iSTRONG ผู้ให้บริการด้านสุขภาพจิต Solutions ด้านสุขภาพจิต ให้คำปรึกษาโดยนักจิตวิทยา นักจิตบำบัด นักจิตวิทยาคลินิกที่มีใบรับรอง รวมถึงบทความจิตวิทยา

© 2016-2020 I Am Strong Co.,Ltd. All rights reserved.

contact@istrong.co                     Call 02-0268949

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon