top of page
บริการสุขภาพจิตสำหรับองค์กร
Mental health solutions for organizations
Learn more

ทำไมองค์กรจึงต้องใส่ใจสุขภาพจิต

ในการทำงานโดยเฉพาะตำแหน่งที่มีความกดดัน KPIs ที่ท้าทาย ภาระงานที่ล้นมือจนไม่สามารถสร้างสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวกับชีวิตการทำงาน การทำงานให้เสร็จทันกำหนดส่ง หรือแม้กระทั่งปัญหาส่วนตัว พนักงานมีแนวโน้มจะเกิดภาวะเครียดและวิตกกังวลได้มากขึ้น ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาทางสุขภาพจิตเรื้อรังที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน และภาวะหมดไฟในการทำงาน

ในประเทศไทยมีรายงานว่า ประชากรกว่า 1.5 ล้านคนกำลังเผชิญกับภาวะปัญหาทางจิตใจ และ 62% เป็นกลุ่มคนทำงานในองค์กรต่าง ๆ โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร หรือเมืองขนาดใหญ่ และมีการคาดการณ์ว่าในอนาคตอันใกล้ ปัญหาสุขภาพจิต เช่น โรคซึมเศร้าจะพบมากในคนไทยเป็นอันดับ 2 รองจากโรคหัวใจ

ปัจจุบันหลายๆ องค์กรเริ่มเห็นความสำคัญของการช่วยเหลือพนักงานด้านจิตใจและปัญหาส่วนตัว เพื่อไม่ให้กระทบงาน โดยกำหนดเป็นสวัสดิการพนักงานนอกเหนือจากการคุ้มครองสุขภาพด้านร่างกาย เช่น จัดหานักจิตวิทยาให้คำปรึกษาเข้าให้คำปรึกษาพนักงานอย่างสม่ำเสมอ หรือการจัด Group Counseling ที่เป็นกิจกรรมเพื่อสร้าง community ของเพื่อนช่วยเพื่อนในที่ทำงาน

What we do

Consulting and designing mental well-being program in organization

เราให้คำปรึกษาและออกแบบโปรแกรมสุขภาพจิตในองค์กร

Safe Working Environment
Work Meeting

Helping employees coping with change more effectively

เราช่วยพนักงานในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยขวัญและกำลังใจที่ดี

Delivering mental health solutions e.g. training, seminar, survey, and psychometrics

เราให้บริการเครื่องมือส่งเสริมสุขภาพจิต เช่น โปรแกรมฝึกอบรม สัมมนา แบบประเมินสุขภาพจิต

Staff Meeting
Online Discussion

Providing counseling service by psychiatrists and psychologists for employees

เราให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตแก่พนักงาน โดยจิตแพทย์และนักจิตวิทยา

Mental Health Solutions

โปรแกรมให้คำปรึกษาแก่พนักงาน โดยจิตแพทย์ นักจิตวิทยา นักจิตบำบัด ทั้งออนไลน์และพบหน้า

Mental Health Check-up

ประเมินและสำรวจสุขภาพจิตใจ ทั้งสุขภาพจิตภาพรวม ภาวะเครียด Burnout ซึมเศร้า ระดับความสุข

Read More >

Burnout & Stress
Program

โปรแกรมที่ออกแบบเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันภาวะเครียดเรื้อรังและหมดไฟของพนักงาน

Counseling Skill for Leaders

โปรแกรมพัฒนาทักษะการเป็นนักให้คำปรึกษาและการฟังอย่างลึกซึ้งแก่หัวหน้าทีม

Read More >

Empathy and Caring Culture

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบเข้าอกเข้าใจและใส่ใจซึ่งกันและกัน นำไปสู่การร่วมมือกันทำงาน และลดความขัดแย้ง

Read More >

Resilience Organization

การพัฒนาบุคลากรให้มีความเข้มแข็งด้านจิตใจในการเผชิญหน้า รับมืออย่างมีสติ และฟื้นฟูจิตใจหลังปัญหา

Read More >

ทำไมต้อง iSTRONG

Caring team

 

iSTRONG มีทีมงานที่คอยรับฟัง ช่วยเหลือ และพร้อมตอบสนองคุณอย่างเต็มที่ เรายินดีที่จะรับฟังเพื่อให้เข้าใจความต้องการขององค์กรของคุณอย่างแท้จริง รวมถึงให้บริการในอัตราค่าบริการที่สมเหตุสมผล

Customized solutions

 

iSTRONG มีความยืดหยุ่นในการส่งมอบงานมากกว่า เราพร้อมปรับตามความต้องการของลูกค้าเท่าที่จะสามารถทำได้ และเรามีทีมออกแบบ solutions ให้เหมาะสมกับเงื่อนไขและสถานการณ์ของลูกค้าให้มากที่สุด จึงมั่นใจได้ว่าบริการที่ลูกค้าได้รับคือสิ่งที่ถูกปรับให้ตอบโจทย์ลูกค้ามากที่สุด

Experienced Experts

 

iSTRONG ให้ความสำคัญกับประสบการณ์และชั่วโมงบินของนักจิตวิทยา และนักจิตบำบัดอย่างมาก เพราะเพียงวุฒิปริญญาหรือความรู้อย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอต่อการช่วยเหลือให้ลูกค้าพบทางออก นักจิตวิทยาทุกคนที่ iSTRONG จึงต้องผ่านการฝึกฝนในงานเฉพาะทางนี้มากกว่า 5-10 ปีขึ้นไปทุกคน

ตัวอย่างลูกค้า

logo_PTT_3.png
640px-Ford-Motor-Company-Logo.png
1200px-Bank_of_Ayudhya_Logo.png
or-logo-sm.png
1024px-AXA_Logo.svg.png
CIMB-Logo.png
index.png
1200px-L'Oréal_logo.svg.png
Mizuho_logo.png
5efa92473e2404207a607998_amity-blog-rebr
shopee-logo-065D1ADCB9-seeklogo.com.png
1571901975924.jpg
Cigna-logo-health360.png
logo-Bridgestone.jpg
lineman wongnai logo.png

หากสนใจ หรือต้องการปรึกษาเพิ่มเติม

กรุณากรอกข้อมูลแล้วทีมงานจะรีบติดต่อกลับหาคุณ
bottom of page