บริการสุขภาพจิตสำหรับองค์กร
Mental health solutions for corporates
Learn more

ทำไมองค์กรจึงต้องใส่ใจสุขภาพจิต

ในการทำงานโดยเฉพาะตำแหน่งที่มีความกดดัน KPIs ที่ท้าทาย ภาระงานที่ล้นมือจนไม่สามารถสร้างสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวกับชีวิตการทำงาน การทำงานให้เสร็จทันกำหนดส่ง หรือแม้กระทั่งปัญหาส่วนตัว พนักงานมีแนวโน้มจะเกิดภาวะเครียดและวิตกกังวลได้มากขึ้น ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาทางสุขภาพจิตเรื้อรังที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน และภาวะหมดไฟในการทำงาน

ในประเทศไทยมีรายงานว่า ประชากรกว่า 1.5 ล้านคนกำลังเผชิญกับภาวะปัญหาทางจิตใจ และ 62% เป็นกลุ่มคนทำงานในองค์กรต่างๆ โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร หรือเมืองขนาดใหญ่ และมีการคาดการณ์ว่าในอนาคตอันใกล้ ปัญหาสุขภาพจิต เช่น โรคซึมเศร้าจะพบมากในคนไทยเป็นอันดับ 2 รองจากโรคหัวใจ

ปัจจุบันหลายๆ องค์กรเริ่มเห็นความสำคัญของการช่วยเหลือพนักงานด้านจิตใจและปัญหาส่วนตัว เพื่อไม่ให้กระทบงาน โดยกำหนดเป็นสวัสดิการพนักงานนอกเหนือจากการคุ้มครองสุขภาพด้านร่างกาย เช่น จัดหานักจิตวิทยาให้คำปรึกษาเข้าให้คำปรึกษาพนักงานอย่างสม่ำเสมอ หรือการจัด Group Counseling ที่เป็นกิจกรรมเพื่อสร้าง community ของเพื่อนช่วยเพื่อนในที่ทำงาน

Mental Health Solutions for Organization

โปรแกรมให้คำปรึกษาแก่พนักงาน โดยจิตแพทย์ นักจิตวิทยา นักจิตบำบัด ทั้งออนไลน์และพบหน้า

Mental Health Check-up

ประเมินและสำรวจสุขภาพจิตใจ ทั้งสุขภาพจิตภาพรวม ภาวะเครียด Burnout ซึมเศร้า ระดับความสุข

Burnout & Stress Program

โปรแกรมที่ออกแบบเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันภาวะเครียดเรื้อรังและหมดไฟของพนักงาน

Counseling Skill for Leaders

โปรแกรมพัฒนาทักษะการเป็นนักให้คำปรึกษาและการฟังอย่างลึกซึ้งแก่หัวหน้าทีม

Empathy and Caring Culture

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบเข้าอกเข้าใจและใส่ใจซึ่งกันและกัน นำไปสู่การร่วมมือกันทำงาน และลดความขัดแย้ง

Resilience Organization

การพัฒนาบุคลากรให้มีความเข้มแข็งด้านจิตใจในการเผชิญหน้า รับมืออย่างมีสติ และฟื้นฟูจิตใจหลังปัญหา

ทำไมต้อง iSTRONG

Inter-discipline

 

ในการบำบัดและให้คำปรึกษา ไอ สตรองทำงานเป็นทีมร่วมกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญหลายด้าน ระดมสมองและความเชี่ยวชาญเพื่อช่วยเหลือลูกค้าให้พบทางแก้ปัญหาได้อย่างเห็นผล เป็นองค์รวม และยั่งยืน

Customization

 

iStrong มีทีมออกแบบ solutions ให้เหมาะสมกับเงื่อนไขและสถานการณ์ของลูกค้าให้มากที่สุด จึงมั่นใจได้ว่าบริการที่ลูกค้าได้รับคือสิ่งที่ถูกปรับให้ตอบโจทย์ลูกค้ามากที่สุด

Experienced Experts

 

ที่ ไอ สตรอง ประสบการณ์และชั่วโมงบินของนักจิตวิทยา และนักจิตบำบัดสำคัญมาก เพราะเพียงวุฒิปริญญาหรือความรู้อย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอต่อการช่วยเหลือให้ลูกค้าพบทางออก นักจิตวิทยาทุกคนที่ไอ สตรองจึงต้องผ่านการฝึกฝนในงานเฉพาะทางนี้มากกว่า 5-10 ปีขึ้นไปทุกคน

iSTRONG ผู้ให้บริการด้านสุขภาพจิต Solutions ด้านสุขภาพจิต ให้คำปรึกษาโดยนักจิตวิทยา นักจิตบำบัด นักจิตวิทยาคลินิกที่มีใบรับรอง รวมถึงบทความจิตวิทยา

© 2016-2020 I Am Strong Co.,Ltd. All rights reserved.

contact@istrong.co                     Call 02-0268949

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon