บริการสำหรับองค์กร
Corporate service
 

โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพจิตสำหรับองค์กร

Corporate Mental Health Service

 

iStrong มีบริการออกแบบ Solutions ด้านสุขภาพจิตให้กับองค์กร บริการให้คำปรึกษาจากนักจิตวิทยาคลินิก นักจิตบำบัด และนักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาที่มีใบรับรอง ทั้งทางโทรศัพท์และ on-site service บริการ Group Therapy โปรแกรมวินิจฉัยพร้อมบำบัดความเครียดและภาวะ Burnout ในองค์กร รวมทั้งโปรแกรม Inclusion เพื่อสร้างความไว้วางใจกันและความผูกพันในทีมและองค์กร

ทำไมต้อง iStrong

Inter-discipline

ในการบำบัดและให้คำปรึกษา ไอ สตรองทำงานเป็นทีมร่วมกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญหลายด้าน ระดมสมองและความเชี่ยวชาญเพื่อช่วยเหลือลูกค้าให้พบทางแก้ปัญหาได้อย่างเห็นผล เป็นองค์รวม และยั่งยืน

Customization

iStrong มีทีมออกแบบ solutions ให้เหมาะสมกับเงื่อนไขและสถานการณ์ของลูกค้าให้มากที่สุด จึงมั่นใจได้ว่าบริการที่ลูกค้าได้รับคือสิ่งที่ถูกปรับให้ตอบโจทย์ลูกค้ามากที่สุด

Experienced Experts

ที่ ไอ สตรอง ประสบการณ์และชั่วโมงบินของนักจิตวิทยา และนักจิตบำบัดสำคัญมาก เพราะเพียงวุฒิปริญญาหรือความรู้อย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอต่อการช่วยเหลือให้ลูกค้าพบทางออก นักจิตวิทยาทุกคนที่ไอ สตรองจึงต้องผ่านการฝึกฝนในงานเฉพาะทางนี้มากกว่า 5-10 ปีขึ้นไปทุกคน

ทำไมองค์กรจึงต้องการนักจิตวิทยา

ในการทำงานโดยเฉพาะตำแหน่งที่มีความกดดัน KPIs ที่ท้าทาย ภาระงานที่ล้นมือจนไม่สามารถสร้างสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวกับชีวิตการทำงาน การทำงานให้เสร็จทันกำหนดส่ง หรือแม้กระทั่งปัญหาส่วนตัว พนักงานมีแนวโน้มจะเกิดภาวะเครียดและวิตกกังวลได้มากขึ้น ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาทางสุขภาพจิตเรื้อรังที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน และภาวะหมดไฟในการทำงาน

ในประเทศไทยมีรายงานว่า ประชากรกว่า 1.5 ล้านคนกำลังเผชิญกับภาวะปัญหาทางจิตใจ และ 62% เป็นกลุ่มคนทำงานในองค์กรต่างๆ โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร หรือเมืองขนาดใหญ่ และมีการคาดการณ์ว่าในอนาคตอันใกล้ ปัญหาสุขภาพจิต เช่น โรคซึมเศร้าจะพบมากในคนไทยเป็นอันดับ 2 รองจากโรคหัวใจ

ปัจจุบันหลายๆ องค์กรเริ่มเห็นความสำคัญของการช่วยเหลือพนักงานด้านจิตใจและปัญหาส่วนตัว เพื่อไม่ให้กระทบงาน โดยกำหนดเป็นสวัสดิการพนักงานนอกเหนือจากการคุ้มครองสุขภาพด้านร่างกาย เช่น จัดหานักจิตวิทยาให้คำปรึกษาเข้าให้คำปรึกษาพนักงานอย่างสม่ำเสมอ หรือการจัด Group Counseling ที่เป็นกิจกรรมเพื่อสร้าง community ของเพื่อนช่วยเพื่อนในที่ทำงาน

​บริการให้คำปรึกษาส่วนบุคคล

(Private Counseling)

 

วัตถุประสงค์


เพื่อให้คำปรึกษาแบบพบหน้าเป็นรายบุคคล ในทุกประเด็นที่ผู้เข้ารับการปรึกษาต้องการ โดยจะมีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการคุย และผลลัพธ์ที่คาดหวังก่อนการคุย และสรุป Action Plan ที่ต้องทำต่อ รวมถึงคำแนะนำว่ากรณีไหนควรต้องมีการ Follow up หรือไม่อย่างไร

รูปแบบ

 

1. กรณีพบหน้า (Face-to-Face) ผู้ที่ต้องการเข้ารับคำปรึกษานัดหมายกับทีมงานล่วงหน้า แต่ละครั้งจะใช้เวลา 1 - 2 ชั่วโมง ซึ่งแล้วแต่ผู้เข้ารับคำปรึกษา สถานที่ ห้องประชุมขนาดเล็กในบริษัท (หรือสถานที่อื่นตามที่เห็นสมควร) โดยไม่มีบุคคลที่สามอยู่ในห้อง

2. กรณีคุยกันทางโทรศัพท์ (Call) นักจิตวิทยาจะโทรหาพนักงานตามวันเวลาที่นัดหมายไว้ ระยะเวลา 30 - 90 นาที ตามที่กำหนด

 

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม

(Group Counseling)

วัตถุประสงค์


เพื่อให้คำปรึกษา และให้ทักษะด้านการดูแลจิตใจเมื่อกำลังเผชิญปัญหา ให้คำปรึกษาในหัวข้อที่สามารถพูดคุยแบบรวมกลุ่มได้ พร้อมกับมีการแลกเปลี่ยนเรื่องราวเพื่อสร้างแรงบันดาลใจระหว่างกันของผู้เข้าร่วม และสร้าง community เพื่อนดูแลเพื่อนในที่ทำงาน

รูปแบบ

ผู้เข้ารับคำปรึกษาจำนวน 4-12 คน นัดหมายเวลากับนักจิตวิทยา เมื่อถึงเวลา นักจิตวิทยาจะนำการพูดคุยตามประเด็นที่ตกลงกันไว้ โดยจะใช้เวลาประมาณ 3-6 ชั่วโมง

 

บริการนักจิตวิทยา/โค้ชประจำบริษัท

นักจิตวิทยาทุกคนของ iStrong มีใบประกาศนียบัตรหรือใบประกอบวิชาชีพ และพร้อมที่จะเข้าไปประจำการ เพื่อให้คำปรึกษาและช่วยเหลือด้านการพัฒนาสุขภาพจิตของบุคลากรในองค์กรของคุณ

 

โปรแกรมสุขภาพจิตในองค์กร

(Mental Health Diagnosis & Intervention)

ด้วยความหลากหลายความเชี่ยวชาญของทีมงาน ไอ สตรอง เราออกแบบโปรแกรมเพื่อวินิจฉัยสุขภาพจิตโดยรวมของคนในองค์กร และพัฒนาสุขภาพจิต เช่น ภาวะความเครียด Burnout การสร้างความไว้วางใจในทีม โปรแกรม Inclusion ในทีมงาน

 

ทักษะการเป็นนักให้คำปรึกษา สำหรับ HR และหัวหน้างาน

หลักสูตรการฝึกอบรมทักษะการเป็นนักให้คำปรึกษาทางสุขภาพจิต ทั้งระดับ Basic และ Advanced พร้อมชั่วโมงการฝึกปฏิบัติจริง และะประกาศนียบัตร สำหรับอาชีพ HR และหัวหน้าทีมที่ต้องทำงานเกี่ยวกับคนและมีบทบาทในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอารมณ์ ความรู้สึก และสุขภาพจิตของผู้คน

Brochure - counseling certificate_Page_1
 

iStrong ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตและครอบครัว บริการให้คำปรึกษานักจิตวิทยา นักจิตบำบัด นักจิตวิทยาคลินิกที่มีใบรับรอง รวมถึงบทความจิตวิทยา

© 2019 I Strong Co., Ltd.

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon