top of page
บริการให้คำปรึกษาสำหรับพนักงาน
Employee Counseling Program

ทำไมต้อง iSTRONG

Caring team

 

iSTRONG มีทีมงานที่คอยรับฟัง ช่วยเหลือ และพร้อมตอบสนองคุณอย่างเต็มที่ เรายินดีที่จะรับฟังเพื่อให้เข้าใจความต้องการขององค์กรของคุณอย่างแท้จริง รวมถึงให้บริการในอัตราค่าบริการที่สมเหตุสมผล

Customized solutions

 

iSTRONG มีความยืดหยุ่นในการส่งมอบงานมากกว่า เราพร้อมปรับตามความต้องการของลูกค้าเท่าที่จะสามารถทำได้ และเรามีทีมออกแบบ solutions ให้เหมาะสมกับเงื่อนไขและสถานการณ์ของลูกค้าให้มากที่สุด จึงมั่นใจได้ว่าบริการที่ลูกค้าได้รับคือสิ่งที่ถูกปรับให้ตอบโจทย์ลูกค้ามากที่สุด

Experienced counselors

 

iSTRONG ให้ความสำคัญกับประสบการณ์และชั่วโมงบินของนักจิตวิทยา และนักจิตบำบัดอย่างมาก เพราะเพียงวุฒิปริญญาหรือความรู้อย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอต่อการช่วยเหลือให้ลูกค้าพบทางออก นักจิตวิทยาทุกคนที่ iSTRONG จึงต้องผ่านการฝึกฝนในงานเฉพาะทางนี้มากกว่า 5-10 ปีขึ้นไปทุกคน

บริการให้คำปรึกษาสำหรับพนักงานในองค์กร

Employee Counseling Program

 

บริการให้คำปรึกษาจากนักจิตวิทยาคลินิก นักจิตบำบัด และนักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาที่มีใบรับรอง ทั้งทางโทรศัพท์ วิดีโอคอล การพบหน้า และ on-site service รวมทั้งการทำ Group Therapy โดยนักจิตบำบัด

​บริการให้คำปรึกษาพนักงาน

(Employee Counseling)

 

วัตถุประสงค์


เป็นส่วนหนึ่งของ EAP (Employee Assistance Program) เพื่อให้คำปรึกษาแบบพบหน้า ทางโทรศัพท์ หรือทางวิดีโอคอลเป็นรายบุคคล ในทุกประเด็นที่ผู้เข้ารับการปรึกษาต้องการ โดยจะมีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการคุย และผลลัพธ์ที่คาดหวังก่อนการคุย และสรุป Action Plan ที่ต้องทำต่อ รวมถึงคำแนะนำว่ากรณีไหนควรต้องมีการ Follow up หรือไม่อย่างไร

รูปแบบ

 

1. กรณีคุยกันทางโทรศัพท์ (Call) หรือวิดีโอคอล (Video Call) นักจิตวิทยาจะโทรหาพนักงานตามวันเวลาที่นัดหมายไว้ ระยะเวลา 30 - 90 นาที ตามที่กำหนด

2. กรณีพบหน้า (Face-to-Face) ผู้ที่ต้องการเข้ารับคำปรึกษานัดหมายกับทีมงานล่วงหน้า แต่ละครั้งจะใช้เวลา 1 - 2 ชั่วโมง ซึ่งแล้วแต่ผู้เข้ารับคำปรึกษา สถานที่ ห้องประชุมขนาดเล็กในบริษัท (หรือสถานที่อื่นตามที่เห็นสมควร) โดยไม่มีบุคคลที่สามอยู่ในห้อง

การให้คำปรึกษาทางออนไลน์

(Call/Video call Counseling)

 • ระบบ Booking นัดหมายผ่านเว็บไซต์

 • ไม่ต้องติดตั้ง application

 • ให้คำปรึกษาได้ทั้งภาษาไทย และ English language

 • เลือกวัน เวลา การพูดคุย และนักจิตวิทยาได้เอง

 • ระบบแจ้งเตือนผ่าน sms และอีเมล์

 • จองคิวได้ทั้งผ่านคอมพิวเตอร์ แท็บเลต และมือถือ

 • นักจิตวิทยาโทรหาผ่านมือถือ หรือวิดีโอคอลผ่าน Zoom / Line Video Call

 • มีรายงานผลสถิติการใช้งาน ภาพรวม รายเดือน/รายปี

 • ยืดหยุ่นตามปริมาณการใช้งาน เริ่มต้น Package 20 ชั่วโมง ในระยะเวลา 1 ปี

 • Size S/M/L หากชั่วโมงเหลือ ยกไปใช้ในปีถัดไปได้

 • สอบถามรายละเอียด โทร. 02-0268949 หรืออีเมล์ contact@istrong.co

การดูแลสุขภาพจิตที่หลากหลาย

(Mental Support)

Hotline

 

Emergency call สายด่วน 24 ชั่วโมง สำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน

Knowledge sharing session

 

Online session ให้ความรู้ด้านสุขภาพจิต และวิธีการเข้าใช้บริการ โดยนักจิตวิทยา

Screening test

แบบประเมินระดับสุขภาพจิตตนเอง เพื่อช่วยพนักงานตัดสินใจว่าควรเข้ารับคำปรึกษาแล้วหรือยัง

สอบถามทีมงาน ทดลองใช้บริการ

Request a Demo

กรุณากรอกข้อมูลแล้วทีมงานจะรีบติดต่อกลับหาคุณ

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม

(Group Counseling)

group counseling.png

วัตถุประสงค์


เพื่อให้คำปรึกษา และให้ทักษะด้านการดูแลจิตใจเมื่อกำลังเผชิญปัญหาที่ที่ทำให้เกิดภาวะเครียด กดดัน เช่น ความเครียดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายองค์กรบางอย่าง พร้อมกับมีการแลกเปลี่ยนเรื่องราวเพื่อสร้างแรงบันดาลใจระหว่างกันของผู้เข้าร่วม และสร้าง community เพื่อนดูแลเพื่อนในที่ทำงาน รวมทั้งแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างบุคคล

รูปแบบ

ผู้เข้ารับคำปรึกษาจำนวน 4-12 คน นัดหมายเวลากับนักจิตวิทยา เมื่อถึงเวลา นักจิตวิทยาจะนำการพูดคุยตามประเด็นที่ตกลงกันไว้ โดยจะใช้เวลาประมาณ 3-6 ชั่วโมง

บริการนักจิตวิทยา/โค้ชประจำบริษัท

On-site Service

นักจิตวิทยาทุกคนของ iStrong มีใบประกาศนียบัตรหรือใบประกอบวิชาชีพ และพร้อมที่จะเข้าไปประจำการ เพื่อให้คำปรึกษาและช่วยเหลือด้านการพัฒนาสุขภาพจิตของบุคลากรในองค์กรของคุณ

original_1125433289 copy.jpg
Holding Hands

โปรแกรมดูแลพนักงานที่ซึมเศร้า

Depression Care Program

บางครั้งพนักงานที่ได้รับการวินิจฉัยว่าซึมเศร้าอาจพบกับความยากลำบากในการทำงานมากขึ้น โปรแกรมนี้จึงออกแบบมาเพื่อให้คำปรึกษาแก่พนักงานเหล่านั้นเกี่ยวกับการรับมือกับภาวะอารมณ์ในขณะทำงาน การตั้งเป้าหมาย การตั้งสมาธิ และให้คำปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาของพนักงานในการบริหารและสื่อสารกับพนักงาน รวมทั้งเพื่อนร่วมงานในการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น โดยโปรแกรมนี้ดูแลโดยนักจิตวิทยาคลินิก ที่ออกแบบร่วมกับนักจิตวิทยาองค์กร

ทักษะการเป็นนักให้คำปรึกษา สำหรับ HR และหัวหน้างาน

หลักสูตรการฝึกอบรมทักษะการเป็นนักให้คำปรึกษาทางสุขภาพจิต ทั้งระดับ Basic และ Advanced พร้อมชั่วโมงการฝึกปฏิบัติจริง และประกาศนียบัตร สำหรับอาชีพ HR และหัวหน้าทีมที่ต้องทำงานเกี่ยวกับคนและมีบทบาทในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอารมณ์ ความรู้สึก และสุขภาพจิตของผู้คน

คอร์สเรียนจิตวิทยา.png
bottom of page