บริการให้คำปรึกษาสำหรับพนักงาน
Employee Counseling Program

ทำไมต้อง iSTRONG

Inter-discipline

 

ในการบำบัดและให้คำปรึกษา ไอ สตรองทำงานเป็นทีมร่วมกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญหลายด้าน ระดมสมองและความเชี่ยวชาญเพื่อช่วยเหลือลูกค้าให้พบทางแก้ปัญหาได้อย่างเห็นผล เป็นองค์รวม และยั่งยืน

Customization

 

iStrong มีทีมออกแบบ solutions ให้เหมาะสมกับเงื่อนไขและสถานการณ์ของลูกค้าให้มากที่สุด จึงมั่นใจได้ว่าบริการที่ลูกค้าได้รับคือสิ่งที่ถูกปรับให้ตอบโจทย์ลูกค้ามากที่สุด

Experienced Experts

 

ที่ ไอ สตรอง ประสบการณ์และชั่วโมงบินของนักจิตวิทยา และนักจิตบำบัดสำคัญมาก เพราะเพียงวุฒิปริญญาหรือความรู้อย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอต่อการช่วยเหลือให้ลูกค้าพบทางออก นักจิตวิทยาทุกคนที่ไอ สตรองจึงต้องผ่านการฝึกฝนในงานเฉพาะทางนี้มากกว่า 5-10 ปีขึ้นไปทุกคน

บริการให้คำปรึกษาสำหรับพนักงานในองค์กร

Employee Counseling Program

 

บริการให้คำปรึกษาจากนักจิตวิทยาคลินิก นักจิตบำบัด และนักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาที่มีใบรับรอง ทั้งทางโทรศัพท์ วิดีโอคอล การพบหน้า และ on-site service รวมทั้งการทำ Group Therapy โดยนักจิตบำบัด

​บริการให้คำปรึกษาส่วนบุคคล

(Private Counseling)

 

วัตถุประสงค์


เพื่อให้คำปรึกษาแบบพบหน้าเป็นรายบุคคล ในทุกประเด็นที่ผู้เข้ารับการปรึกษาต้องการ โดยจะมีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการคุย และผลลัพธ์ที่คาดหวังก่อนการคุย และสรุป Action Plan ที่ต้องทำต่อ รวมถึงคำแนะนำว่ากรณีไหนควรต้องมีการ Follow up หรือไม่อย่างไร

รูปแบบ

 

1. กรณีคุยกันทางโทรศัพท์ (Call) นักจิตวิทยาจะโทรหาพนักงานตามวันเวลาที่นัดหมายไว้ ระยะเวลา 30 - 90 นาที ตามที่กำหนด

2. กรณีพบหน้า (Face-to-Face) ผู้ที่ต้องการเข้ารับคำปรึกษานัดหมายกับทีมงานล่วงหน้า แต่ละครั้งจะใช้เวลา 1 - 2 ชั่วโมง ซึ่งแล้วแต่ผู้เข้ารับคำปรึกษา สถานที่ ห้องประชุมขนาดเล็กในบริษัท (หรือสถานที่อื่นตามที่เห็นสมควร) โดยไม่มีบุคคลที่สามอยู่ในห้อง

3. กรณีคุยกันทางวิดีโอคอล (Video Call) นักจิตวิทยาจะโทรหาพนักงานตามวันเวลาที่นัดหมายไว้ ระยะเวลา 30 - 90 นาที ตามที่กำหนด

การให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์

(Call Counseling)

 • ระบบ Booking จองผ่านเว็บไซต์

 • ไม่ต้องติดตั้ง application

 • เลือกวัน เวลา การพูดคุย และนักจิตวิทยาได้เอง

 • ระบบแจ้งเตือนผ่าน sms และอีเมล์

 • จองคิวได้ทั้งผ่านคอมพิวเตอร์ แท็บเลต และมือถือ

 • นักจิตวิทยาโทรหาผ่านมือถือ หรือวิดีโอคอลผ่าน Zoom / Line Video Call

 • ให้คำปรึกษาได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 • มีรายงานผลสถิติการใช้งาน ภาพรวม รายเดือน/รายปี

 • ยืดหยุ่นตามปริมาณการใช้งาน เริ่มต้น Package 20 ชั่วโมง ในระยะเวลา 1 ปี

 • Size S/M/L หากชั่วโมงเหลือ ยกไปใช้ในปีถัดไปได้

 • สอบถามรายละเอียด โทร. 02-0268949 หรืออีเมล์ contact@istrong.co

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม

(Group Counseling)

วัตถุประสงค์


เพื่อให้คำปรึกษา และให้ทักษะด้านการดูแลจิตใจเมื่อกำลังเผชิญปัญหาที่ที่ทำให้เกิดภาวะเครียด กดดัน เช่น ความเครียดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายองค์กรบางอย่าง พร้อมกับมีการแลกเปลี่ยนเรื่องราวเพื่อสร้างแรงบันดาลใจระหว่างกันของผู้เข้าร่วม และสร้าง community เพื่อนดูแลเพื่อนในที่ทำงาน รวมทั้งแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างบุคคล

รูปแบบ

ผู้เข้ารับคำปรึกษาจำนวน 4-12 คน นัดหมายเวลากับนักจิตวิทยา เมื่อถึงเวลา นักจิตวิทยาจะนำการพูดคุยตามประเด็นที่ตกลงกันไว้ โดยจะใช้เวลาประมาณ 3-6 ชั่วโมง

บริการนักจิตวิทยา/โค้ชประจำบริษัท

On-site Service

นักจิตวิทยาทุกคนของ iStrong มีใบประกาศนียบัตรหรือใบประกอบวิชาชีพ และพร้อมที่จะเข้าไปประจำการ เพื่อให้คำปรึกษาและช่วยเหลือด้านการพัฒนาสุขภาพจิตของบุคลากรในองค์กรของคุณ

ทักษะการเป็นนักให้คำปรึกษา สำหรับ HR และหัวหน้างาน

หลักสูตรการฝึกอบรมทักษะการเป็นนักให้คำปรึกษาทางสุขภาพจิต ทั้งระดับ Basic และ Advanced พร้อมชั่วโมงการฝึกปฏิบัติจริง และะประกาศนียบัตร สำหรับอาชีพ HR และหัวหน้าทีมที่ต้องทำงานเกี่ยวกับคนและมีบทบาทในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอารมณ์ ความรู้สึก และสุขภาพจิตของผู้คน

Brochure - counseling certificate 3 - ea

iSTRONG ผู้ให้บริการด้านสุขภาพจิต Solutions ด้านสุขภาพจิต ให้คำปรึกษาโดยนักจิตวิทยา นักจิตบำบัด นักจิตวิทยาคลินิกที่มีใบรับรอง รวมถึงบทความจิตวิทยา

© 2016-2020 I Am Strong Co.,Ltd. All rights reserved.

contact@istrong.co                     Call 02-0268949

 • Facebook Social Icon
 • YouTube Social Icon