{ "data": [ { "event_name": "Purchase", "event_time": 1618419539, "action_source": "website", "user_data": { "em": "7b17fb0bd173f625b58636fb796407c22b3d16fc78302d79f0fd30c2fc2fc068", "ph": null }, "custom_data": { "currency": "THB", "value": null } } ] }
 
หลักสูตรประกาศนียบัตร
สำหรับนักให้คำปรึกษามืออาชีพ
Certificate Program : Fundamental
ONLINE

"Let's help others see  sunshine of their life again."

สู่เส้นทางการเป็นนักให้คำปรึกษา
iStrong เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรเพื่อติดอาวุธให้กับนักให้คำปรึกษาในการนำไปใช้ให้คำปรึกษาคนใกล้ตัว พ่อแม่ที่ให้คำปรึกษาลูก คุณครูอาจารย์ที่ให้คำปรึกษาลูกศิษย์ คุณครูที่ต้องให้คำปรึกษาพ่อแม่ผู้ปกครอง และสำหรับผู้มีอาชีพที่ต้องให้คำปรึกษาแก่ผู้คน เช่น HR หัวหน้างาน Customer Service โค้ช หรือที่ปรึกษาด้านอื่น ๆ ที่ต้องการมีทักษะของนักให้คำปรึกษาทางสุขภาพจิต
หลักสูตรประกาศนียบัตรสำหรับนักให้คำปรึกษา
Level: Fundamental
 
 
"สร้างคุณค่าให้กับตัวเองและคนใกล้ชิด ด้วยทักษะนักให้คำปรึกษา"
 
 
1. หลักสูตรที่เปิดสำหรับคนทั่วไปโดยไม่จำเป็นต้องจบด้านจิตวิทยาโดยตรง
2. ออกแบบหลักสูตรโดยจิตแพทย์ นักจิตวิทยาคลินิกที่มีใบรับรอง นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาอาชีพ
3. ถอดบทเรียน Success cases จำนวนมาก จากประสบการณ์มากกว่า 10,000 ชั่วโมงของจิตแพทย์และนักจิตวิทยาที่ทำงานให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตโดยตรงจำนวนหลายท่าน
4. ช่วยสร้างนักให้คำปรึกษาแบบ Shortcut เข้าใจถึงแก่น เก่งเร็ว และประยุกต์ใช้ได้ทันที
5. เน้นการลงมือปฏิบัติ การฝึกฝน และการใช้เครื่องมือช่วยให้คำปรึกษา
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้:
 • ประเมิน Mindset การเป็นนักให้คำปรึกษาของคุณ
 • วิธีเฉพาะของการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต
 • คุณสมบัติของผู้ให้คำปรึกษาที่ประสบความสำเร็จ
 • จรรยาบรรณของนักให้คำปรึกษา
 • โปรไฟล์นักให้คำปรึกษาของคุณในการสื่อสาร
 • วิธีปรับการสื่อสารของผู้รับคำปรึกษาให้พร้อมสำหรับการพูดคุย
 • วิธีทำให้ผู้รับคำปรึกษาไว้วางใจ และยอมเปิดเผยเรื่องราว
 • 6 ขั้นตอน และ 7 ทักษะของนักให้คำปรึกษา
 • กรณีศึกษา และ Success cases เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิต ชีวิต และครอบครัว
 • การฟังแบบนักให้คำปรึกษา
 • การตั้งคำถามแบบนักให้คำปรึกษา
 • วิธีการสังเกตภาษากาย (Body language) เพื่อเข้าใจสิ่งที่ผู้รับคำปรึกษาไม่ได้พูดออกมา
 • เทคนิครับมือกับดราม่าของผู้รับคำปรึกษา
 • กระบวนการช่วยผู้รับคำปรึกษาค้นพบทางออกของปัญหา
 • Bonus: เทคนิคการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์และวิดีโอคอล
 • Bonus: วิเคราะห์ผลการประเมินรูปแบบการสื่อสารในฐานะนักให้คำปรึกษา รายบุคคล
Certification - SAMPLE.png

>>รุ่นที่ 18: ONLINE<<

25-26 กันยายน 2564

ดูนักให้คำปรึกษาบางส่วนที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนักให้คำปรึกษากับ iSTRONG ที่ผ่านมา >>

 
cd2968b2284f661b356e1cda381679f63_207087
ผลลัพธ์ที่คุณจะได้จากคอร์สนี้:
 1. สามารถเข้าใจคนอื่นและมุมมองคนอื่นมากขึ้น ผ่านการสังเกตพฤติกรรม และการพูดคุย
 2. สามารถเข้าถึงใจ ทำให้คนอื่นไว้วางใจและเปิดเผยเรื่องราวที่เป็นปัญหา
 3. สามารถเผชิญหน้ากับอารมณ์ความรู้สึกของผู้รับคำปรึกษา
 4. สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของเคสได้ และตัดสินใจเบื้องต้นได้ว่าจะรับมืออย่างไร
 5. สามารถให้คำปรึกษาปัญหาชีวิตที่เกี่ยวข้องกับภาวะอารมณ์ ความรู้สึก และสุขภาพจิตให้กับคนอื่นได้ และช่วยพวกเขาได้ค้นพบทางออก รวมถึงกลับมามีความสุขกับชีวิตอีกครั้ง
 6. มองเห็นวิธีการสื่อสารในฐานะนักให้คำปรึกษาของตนเอง รวมทั้งวิธีปรับการสื่อสารให้เข้ากับผู้รับคำปรึกษา
Smart Phone Call
จองเวลานัดหมายปรึกษากับพี่เลี้ยงในโปรแกรมฟรี >>
เพื่อแนะนำแนวทางอาชีพนักให้คำปรึกษา
 • Skill base training
 • เน้นการลงมือปฏิบัติที่ใช้ในชีวิตจริงทั้งครอบครัวและการทำงาน
 • รับประกาศนียบัตรในฐานะผู้ผ่านการฝึกปฏิบัติหลังฝึกหัดกับเคสจริงครบตามเงื่อนไข
 • เปิดโลกกับกรณีศึกษาที่พบเจอจริง และวิธีการรับมือกับเคสที่ยาก จากนักจิตวิทยาผู้สอน
 • เรียนรู้ผ่านเครื่องมือการเรียนรู้ที่หลากหลาย
 • สร้างคุณค่าให้คนรอบตัวด้วยการเป็นนักให้คำปรึกษาที่มีทักษะ
 • ได้ connection ที่มีคุณภาพ
 • สำหรับต่อยอดในระดับ Advanced Certificate Program และระดับ Professional Certificate Program
photo.001.png

นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาทั้งปริญญาตรีและโท ประสบการณ์ 30 ปีในการให้คำปรึกษาในหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม ผู้ผ่านหลักสูตรประกาศนียบัตรด้านการให้คำปรึกษาและจิตบำบัดมากมาย รวมทั้ง Satir's, Past Life Regression Therapy, Family Therapy, Art Therapy ฯลฯ

อ.วราภรณ์จะมาแชร์กรณีศึกษาที่พบเจอจริงจำนวนมาก รวมทั้งวิธีการรับมือในเคสต่าง ๆ

อ.ชนิตร์นัยน์ แดงเรือน

นักจิตวิทยาคลินิก ใบรับรองจากสมาคมนักจิตวิทยาคลินิก ประสบการณ์การบำบัดและรักษาผู้ป่วยด้านสุขภาพจิต 15 ปี ในองค์กรสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว โดยเฉพาะด้านโรคซึมเศร้า ภาวะ Low Self-esteem ที่จะมาให้เทคนิคการให้คำปรึกษาที่ทรงประสิทธิภาพ และเป็นพี่เลี้ยงเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติตลอดโปรแกรม

อ.วราภรณ์ ชุมภูทอง
จงสกุล
IMG_8041.jpg
how do you feel 6 colors.001.png
IMG_8050.jpg
IMG_8048.jpg

พิเศษ!
15 คนแรก แถม ชุดอุปกรณ์นักให้คำปรึกษา
Emotion & Feeling Card
ชุดการ์ดอารมณ์และความรู้สึก

สมัครเรียน >>

กำหนดการ 2 วัน workshop + 1 เดือน (ฝึกปฏิบัติ) + 1 วัน follow up
รุ่นที่ 17 (Online)
 
*ก่อนเริ่มเรียน คุณจะได้รับอุปกรณ์การเรียนส่งตรงถึงบ้าน
 
1) Principle & Know-how workshop 2 วัน
เสาร์-อาทิตย์ ที่ 25 - 26 ก.ย. 64
สัมมนาออนไลน์โปรแกรม Zoom

2) แยกย้ายไปฝึกปฏิบัติ 1 เดือนจากเคสคนรอบตัว (อย่างอิสระ)
โดยมีทีมผู้สอนคอยตรวจการบ้านให้

3) Practice workshop 1 วัน
จะแจ้งวันเวลาให้ทราบภายหลัง
ฝึกปฏิบัติกับเคสจริง พร้อม Supervision จากอาจารย์ผู้สอน
ตอบคำถาม และแจกประกาศนียบัตร


ราคา 35,000 บาท
โปรโมชั่นเดือน ส.ค.
เหลือเพียง 21,900 บาท
ถึง 20 ก.ย. 64 นี้เท่านั้น
ชำระผ่านบัตรเครดิต >>

แบ่งชำระ 6 งวด งวดละ 3,700 บาท >>
ส่วนลดพิเศษ
ลดเพิ่มทันที 2,000 บาท เหลือเพียง 19,900 บาท
เมื่อชำระด้วยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
ภายในวันที่ 20 ก.ย. 64


*สามารถออกใบเสร็จในนามนิติบุคคล
ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว


จองเวลานัดหมายปรึกษากับพี่เลี้ยงในโปรแกรม >>
เพื่อแนะนำเส้นทางอาชีพนักให้คำปรึกษา

สนใจอยากเข้าร่วมคอร์สแบบ Workshop

ดูรายละเอียด >>

ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง
สอบถามรายละเอียดได้ที่
LINE: iSTRONG Learning
contact@istrong.co
โทร. 02-0268949
contact us.001.png