{ "data": [ { "event_name": "Purchase", "event_time": 1618419539, "action_source": "website", "user_data": { "em": "7b17fb0bd173f625b58636fb796407c22b3d16fc78302d79f0fd30c2fc2fc068", "ph": null }, "custom_data": { "currency": "THB", "value": null } } ] }

คุยกับนักจิตวิทยา 30 นาที

โทรศัพท์หรือวิดีโอคอล (Psychologist / Counselor)

  • 30 minutes
  • 990 Thai baht
  • ทางโทรศัพท์

Service Description

บริการให้คำปรึกษาจากนักจิตวิทยาที่มีใบประกอบวิชาชีพในการให้คำปรึกษาที่เชี่ยวชาญหลากหลายด้าน โดยยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพในการให้คำปรึกษาและบริการอย่างเคร่งครัด ในราคาย่อมเยา หากคุณกำลังรู้สึกหมดพลัง หาทางออกไม่ได้ เครียด ซึมเศร้า ไม่มีสมาธิทำงาน รู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่า นอนไม่หลับ วิตกกังวล ย้ำคิดย้ำทำ อกหัก หรือปัญหาอื่น ๆ คุณกำลังต้องการคนรับฟังและที่ปรึกษาที่จะช่วยหาทางออกให้คุณได้ ------------------ ทำไมจึงเลือกคุยกับเรา: > สะดวก คุณสามารถพูดคุย รับคำปรึกษาผ่านทางโทรศัพท์โดยไม่ต้องเดินทาง > สบายใจ ข้อมูลทุกอย่างของคุณจะถูกเก็บเป็นความลับ > ใส่ใจ นักจิตวิทยาของเราพร้อมรับฟัง ใส่ใจความต้องการ และช่วยเหลือคุณอย่างเต็มที่ ------------------ ตัวอย่างปัญหาหรือสถานการณ์ที่สามารถรับคำปรึกษาได้: > ภาวะซึมเศร้า > ไบโพลาร์ > สมาธิสั้น ADHD > ความเครียด > วิตกกังวล > ย้ำคิดย้ำทำ > หวาดระแวง > Phobia > นอนไม่หลับ > ความรัก อกหัก > การต้องการการยอมรับ เห็นคุณค่าในตนเอง > การจัดการอารมณ์เศร้า เหงา โกรธ > การเลี้ยงลูก > การปรับพฤติกรรมเด็ก > ความสัมพันธ์ในครอบครัว > การค้นหาตัวตน ----------------------- *หากไม่แน่ใจว่าการให้คำปรึกษาจะครอบคลุมสถานการณ์ของคุณหรือไม่ กรุณาส่งอีเมล์เพื่อสอบถามเบื้องต้นได้ที่ contact@istrong.co หรือโทร.087-6937831

Cancellation Policy

เมื่อผู้รับบริการลงทะเบียนนัดหมายเพื่อรับบริการ ผู้รับบริการต้องยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการก่อน ทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการตกลงร่วมกันในการปฏิบัติการตามวันเวลา และเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้อย่างเคร่งครัด หากการบริการล่วงเลยเวลาไปจากเงื่อนไข ผู้รับบริการต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมตามข้อตกลง ผู้รับบริการสามารถเปลี่ยนแปลงเวลานัดหมายได้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง ยกเว้นกรณีฉุกเฉินที่ต้องมีการชี้แจงอย่างสมเหตุสมผล ผ่านทางช่องทางการติดต่อต่าง ๆ มิฉะนั้นจะถือว่า การบริการดังกล่าวได้ดำเนินการลุล่วงเรียบร้อยแล้ว และผู้รับบริการต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง โดยไม่สามารถขอคืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้บริการสามารถยกเลิกเวลานัดหมายได้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงสำหรับบริการคุยทางโทรศัพท์หรือวิดีโอคอล และไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมงสำหรับบริการปรึกษาแบบพบหน้า โดยจะมีการคืนเงินค่าบริการ หลังจากมีการหักค่าธรรมเนียม 10% ยกเว้นกรณีฉุกเฉินที่ต้องมีการชี้แจงอย่างสมเหตุสมผล ผ่านทางช่องทางการติดต่อต่าง ๆ มิฉะนั้นจะถือว่า การบริการดังกล่าวได้ดำเนินการลุล่วงเรียบร้อยแล้ว และผู้รับบริการต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง โดยไม่สามารถขอคืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ​ ในการให้บริการ ผู้ให้บริการ และผู้ดูแลการบริการเป็นเพียงผู้รับฟัง และให้แนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจหาทางออกให้แก่ผู้รับบริการเท่านั้น โดยไม่มีสิทธิ์บังคับให้ผู้รับบริการทำหรือไม่ทำสิ่งใด ๆ ได้ การตัดสินใจลงมือทำหลังจากสิ้นสุดการรับบริการ ถือเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือจากความรับผิดชอบของผู้ให้บริการและผู้ดูแลการบริการ

Contact Details

+6620268949

contact@istrong.co

Din Daeng, Bangkok, Thailand

iSTRONG ผู้ให้บริการด้านสุขภาพจิต Solutions ด้านสุขภาพจิต ให้คำปรึกษาโดยนักจิตวิทยา นักจิตบำบัด นักจิตวิทยาคลินิกที่มีใบรับรอง รวมถึงบทความจิตวิทยา

© 2016-2021 I Am Strong Co.,Ltd. All rights reserved.

contact@istrong.co                     Call 02-0268949

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram
  • Twitter