top of page
คอร์สนักให้คำปรึกษา
สำหรับวัยรุ่น
หลักสูตรประกาศนียบัตร
Counseling Program
for teens
counseling teens Certificate.png

"วัยรุ่นคนไหนที่มีเพื่อนที่รับฟัง

ฟังโดยไม่ตัดสินและถามคำถาม

ที่ช่วยให้พบทางออก

นับว่าวัยรุ่นคนนั้นโชคดี"

ช่วยให้เพื่อน ๆ รอบตัว

มีที่ปรึกษาที่เข้าใจ

 

เพิ่มทักษะนักให้คำปรึกษา สำหรับน้อง ๆ นักเรียนนักศึกษา อายุระหว่าง 12-24 ปี ที่สร้างคุณค่า

ให้ตัวเองและคนรอบข้าง ที่ใช้ได้ตลอดชีวิต

สานสัมพันธ์ในครอบครัว
ทักษะที่ช่วยให้ลูก ๆ คุยกับคุณพ่อคุณแม่ได้อย่างเข้าอกเข้าใจกัน รับฟังกันมากขึ้น เป็นเพื่อนคู่คิดให้กับคุณพ่อคุณแม่ สร้างความสัมพันธ์ที่ดี เป็นที่ปรึกษาให้กับญาติพี่น้อง
 
สร้างประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม
คอร์สนี้จะช่วยให้น้อง ๆ ได้เรียนรู้และสร้างประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมในการเป็นนักให้คำปรึกษากับผู้คนหลากหลายประเภท ที่นำไปสู่การวางแผนอาชีพและอนาคตของตัวเอง
 
รับประกาศนียบัตร
สร้างแฟ้มผลงาน
หลังจากเรียนจบคอร์ส น้อง ๆ นักเรียนนักศึกษาจะได้รับใบประกาศนียบัตร ในฐานผู้ที่ผ่านการอบรม และหากเก็บเคสครบ 10 เคส จะได้รับอีกหนึ่งใบ ในฐานะนักปฏิบัติ ที่จะช่วยสร้าง Port Folio ให้น้อง ๆ ได้อย่างดีเยี่ยม
 
ได้รู้จักตัวเองผ่านการปฏิบัติ
คอร์สนี้จะช่วยน้อง ๆ ได้ค้นหาและรู้จักตัวตน เพื่อต่อยอดให้น้อง ๆ ได้วางแผนเส้นทางอาชีพที่เป็นความหลงใหล (Passion) ในอนาคตของตนเอง เผื่อว่าอาจจะค้นพบความฝันในการเป็นจิตแพทย์ นักจิตวิทยา นักจิตบำบัด โค้ช นักให้คำปรึกษา หรืออาชีพอื่น ๆ
 
สอนโดยนักจิตวิทยา
แต่ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นทางจิตวิทยา
ด้วยการออกแบบเป็นคอร์สที่สั้น กระชับ เข้มข้น และเน้นผลลัพธ์ สิ่งที่นำมาสอนนั้นผ่านการกลั่นกรองจากประสบการณ์จำนวนมากกว่าหนึ่งหมื่นชั่วโมงของพี่นักจิตวิทยาใจดี ออกมาเป็นสิ่งที่ประยุกต์ใช้ได้ทันที ไม่เน้นตั้งต้นที่วิชาการ แต่มุ่งเน้นที่การนำไปใช้ในชีวิตจริง ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ
 
เรียนรู้ผ่านเคสจำนวนมาก
เพื่อช่วยให้เห็นภาพการใช้จริง
ประสบการณ์ที่ทรงคุณค่าของนักจิตวิทยาถูกนำมาร้อยเรียงเป็นเรื่องเล่าของเคสที่หลากหลาย ซึ่งช่วยให้น้อง ๆ ผู้เรียนเห็นภาพการพลิกแพลง และการรับมือกับเคสที่มาในรูปแบบต่าง ๆ ทำให้ผู้เรียนเข้าใจอย่างลึกซึ้งมากกว่าการเรียนแต่ทฤษฎี
 
คอร์สแบบ Skill-base
เน้นทำให้เป็น
หลังจากเข้าใจกระบวนการ ได้เห็นภาพจากตัวอย่างเคสแล้ว น้อง ๆ จะมีโอกาสฝึกฝนในกระบวนการทั้งหมด เพื่อให้มั่นใจว่า แต่ละคนจะลงมือทำได้จริง พร้อมทั้งมีการสังเกตการณ์และเป็นพี่เลี้ยงอย่างใกล้ชิดจากทีมนักจิตวิทยาผู้สอน
 
ไม่ใช่แค่นั่งฟัง แต่ได้ฝึกจริง
แม้เป็น Online แต่การเรียนสดผ่าน Zoom ทุกคนจะต้องสื่อสาร ถามตอบ และจับคู่ จับกลุ่มกันฝึกปฏิบัติ เพื่อให้มีทักษะเกิดขึ้นจริง และนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ทันที
 
คอร์สนักให้คำปรึกษาสำหรับวัยรุ่น
หลักสูตรประกาศนียบัตร
Counseling Program for Teens
สิ่งที่น้อง ๆ จะได้เรียนรู้:
 • สร้าง Mindset การเป็นนักให้คำปรึกษา
 • คุณสมบัติและจรรยาบรรณของผู้ให้คำปรึกษาที่ประสบความสำเร็จ
 • Empathy Mindset การมุ่งเข้าใจคนอื่นอย่างแท้จริง
 • วิธีทำให้ผู้รับคำปรึกษาไว้วางใจที่จะพูด
 • 6 ขั้นตอน และ 7 ทักษะของนักให้คำปรึกษา
 • กรณีศึกษา และ Success cases เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิต ชีวิต และครอบครัวของวัยรุ่นวัยเรียน
 • การฝึกฟังแบบนักให้คำปรึกษา
 • การตั้งคำถามแบบนักจิตวิทยา
 • วิธีการสังเกตภาษากาย (Body language) เพื่อเข้าใจสิ่งที่ผู้รับคำปรึกษาไม่ได้พูดออกมา
 • เทคนิครับมือกับดราม่าของผู้รับคำปรึกษา
 • I'm OK - You're OK Mindset
อ.ชนิตร์นัยน์ แดงเรือน (ครูพี่โอ๊ต)
ผู้สอน​ : นักจิตวิทยาคลินิก ใบรับรองจากสมาคมนักจิตวิทยาคลินิก ประสบการณ์การบำบัดและรักษาผู้ป่วยด้านสุขภาพจิต 15 ปี ในองค์กรสังกัดกระทรวงสาธารณสุข นักจิตวิทยาประจำคณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว โดยเฉพาะด้านโรคซึมเศร้า ภาวะ Low Self-esteem ที่จะมาให้เทคนิคการให้คำปรึกษาที่ทรงพลัง และเป็นพี่เลี้ยงเพื่อให้กับน้อง ๆ ได้ฝึกปฏิบัติตลอดโปรแกรม
IMG_5157.JPG
ผลลัพธ์ที่น้อง ๆ จะได้จากคอร์สนี้:
 1. สามารถใช้สิ่งที่เรียนมาช่วยแก้ปัญหาให้ตัวเองได้ก่อน
 2. ได้เรียนรู้ทักษะการเป็นนักให้คำปรึกษาที่ถูกต้อง
 3. สามารถเข้าใจคนอื่นและมุมมองคนอื่นมากขึ้น ทำให้คนอื่นไว้วางใจและเปิดเผยเรื่องราวที่เป็นปัญหา
 4. สามารถเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับเพื่อน ๆ และครอบครัว
 5. ค้นพบตัวเอง ค้นหา Passion วางแผนเส้นทางอาชีพ
 6. มีพื้นฐานเพื่อต่อยอดการเป็นนักให้คำปรึกษาในระดับ Advanced ต่อไปได้
เรียนจากที่ไหนก็ได้ เพราะเป็น Online
คอร์สนี้ออกแบบมาเพื่อให้น้อง ๆ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้จากที่ไหนก็ได้ ผ่านช่องทางออนไลน์ ผ่าน Zoom Online Session (สอนสด พูดคุยแลกเปลี่ยน และฝึกปฏิบัติในคลาสได้ตามปกติ) ซึ่งสะดวกมาก ๆ
pexels-julia-m-cameron-4144923.jpg
คอร์ส Counseling Program for Teens
เรียนแบบสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระยะเวลา 2 วันเต็ม ผ่าน Zoom Application
สิ่งที่ได้รับ :
 • Workbook (ส่งทางไปรษณีย์)
 • ชุดการ์ดนักให้คำปรึกษา (ส่งทางไปรษณีย์)
 • การฝึกปฏิบัติในคลาส และนอกคลาส
 • การดูแลและเป็นพี่เลี้ยงให้ระหว่างฝึก
 • ประกาศนียบัตรนักให้คำปรึกษา
วันเวลา
เสาร์-อาทิตย์ 10-11 เม.ย. 64
*รับจำนวนจำกัด
-----------------
ราคาเต็ม 15,000 บาท
โปรโมชั่นพิเศษ สำหรับน้อง ๆ นักเรียนนักศึกษา
ลดเหลือ 7,900 บาท
ภายใน 25 มีนาคม 2564
ชำระเงิน
ธนาคารกสิกรไทย
ชื่อบัญชี : บจก. แอคทัวลิซ
เลขที่บัญชี : 009-1-93985-1
สาขาเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9
แจ้งสมัคร :
สมัครที่ LINE : @istrong
หรือ Inbox Facebook page ค้นพบศักยภาพในตัวคุณ istrong.co
contact us.001.png
bottom of page