top of page

บริการปรึกษานักจิตวิทยาทาง LINE CHAT

 

 • เหมาจ่ายระยะเวลา 1 สัปดาห์

 • มีนักจิตวิทยาให้บริการระหว่าง 9.00 - 22.00 ทุกวัน

 • คุยบ่อยแค่ไหนก็ได้ นักจิตจะตอบให้เร็วที่สุด หากไม่ติดเคสท่านอื่นๆ 

 • อยู่ที่ไหนในโลกก็สามารถใช้บริการได้

 • การสนทนาเป็นส่วนตัว ไม่เปิดเผยที่ไหน มีแค่คุณกับนักจิตวิทยา

 • ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การดูแลสุขภาพใจในยุคดิจิตอล

 • ให้บริการโดยนักจิตวิทยาคลินิก และนักจิตวิทยาการให้คำปรึกษา

 • *ขอสงวนสิทธิ์งดให้บริการผู้ที่กำลังบำบัดด้านจิตเวช โรคซึมเศร้า หรือโรคทางจิตใจอื่น ๆ

 

----

 

สำหรับผู้ที่:

 • ต้องการนักให้คำปรึกษาส่วนตัวเพื่อปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับความรู้สึก อารมณ์ และจิตใจ

 • กำลังเผชิญกับความเครียด ภาวะหมดไฟ ความวิตกกังวลกับชีวิต การเรียน การทำงาน หรือธุรกิจ

 • ประสบปัญหาความสัมพันธ์ ต้องการหาทางออกหรือพัฒนาให้ดีขึ้น

 • มีสมาชิกในครอบครัวกำลังป่วย ต้องการคำแนะนำในการดูแลทั้งตัวเองและสมาชิกในครอบครัว

 • สูญเสียความมั่นใจ รู้สึกมองไม่เห็นคุณค่าในตัวเอง

 

เงื่อนไขการใช้บริการ:

 

 • มีระยะเวลาในการใช้นานติดต่อกัน 7 วัน หรือ 1 สัปดาห์ โดยจะนับวันแรกคือวันที่เริ่มใช้บริการ
 • สามารถเก็บสิทธิ์ไว้เริ่มใช้บริการเมื่อไหร่ก็ได้ ไม่มีหมดอายุ
 • เมื่อเริ่มใช้บริการแล้ว จะเป็นการใช้แบบต่อเนื่อง จะไม่สามารถหยุดพักระหว่างการใช้บริการได้
 • จะมีนักจิตวิทยาดูแลประจำ 1 ท่าน แต่หากท่านต้องการเปลี่ยน สามารถเปลี่ยนนักจิตวิทยาได้ 1 ครั้ง ภายในระยะเวลา 3 ชั่วโมงหลังจากเริ่มคุย
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
 • เมื่อท่านตกลงใช้บริการ หมายถึงท่านยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้เรียบร้อยแล้ว

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด

 

ดู บริการแชท 1 เดือน 1,500 บาท >>

Chat Counseling 1 week แชทคุยกับนักจิตวิทยา

฿750.00Price
  bottom of page