top of page

คุยกับนักจิตวิทยา 1 ชั่วโมง

โทรศัพท์ (Psychologist / Counselor)

  • 1 h
  • 1,900 บาทไทย
  • ทางโทรศัพท์

Service Description

บริการให้คำปรึกษาจากนักจิตวิทยาที่มีใบประกอบวิชาชีพในการให้คำปรึกษาที่เชี่ยวชาญหลากหลายด้าน โดยยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพในการให้คำปรึกษาและบริการอย่างเคร่งครัด หากคุณกำลังรู้สึกหมดพลัง หาทางออกไม่ได้ เครียด ซึมเศร้า ไม่มีสมาธิทำงาน รู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่า นอนไม่หลับ วิตกกังวล ย้ำคิดย้ำทำ อกหัก หรือปัญหาอื่น ๆ คุณกำลังต้องการคนรับฟังและที่ปรึกษาที่จะช่วยหาทางออกให้คุณได้ ------------------ ทำไมจึงเลือกคุยกับเรา: > สะดวก คุณสามารถพูดคุย รับคำปรึกษาผ่านทางโทรศัพท์โดยไม่ต้องเดินทาง > สบายใจ ข้อมูลทุกอย่างของคุณจะถูกเก็บเป็นความลับ > ใส่ใจ นักจิตวิทยาของเราพร้อมรับฟัง ใส่ใจความต้องการ และช่วยเหลือคุณอย่างเต็มที่ ------------------ ตัวอย่างปัญหาหรือสถานการณ์ที่สามารถรับคำปรึกษาได้: > ภาวะซึมเศร้า > ไบโพลาร์ > สมาธิสั้น ADHD > ความเครียด > วิตกกังวล > ย้ำคิดย้ำทำ > หวาดระแวง > Phobia > นอนไม่หลับ > ความรัก อกหัก > การต้องการการยอมรับ เห็นคุณค่าในตนเอง > การจัดการอารมณ์เศร้า เหงา โกรธ > การเลี้ยงลูก > การปรับพฤติกรรมเด็ก > ความสัมพันธ์ในครอบครัว > การค้นหาตัวตน ----------------------- *หากไม่แน่ใจว่าการให้คำปรึกษาจะครอบคลุมสถานการณ์ของคุณหรือไม่ กรุณาส่งอีเมล์เพื่อสอบถามเบื้องต้นได้ที่ contact@istrong.co หรือโทร.02-0268949


Cancellation Policy

เมื่อผู้รับบริการลงทะเบียนนัดหมายเพื่อรับบริการ ผู้รับบริการต้องยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการก่อน ทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการตกลงร่วมกันในการปฏิบัติการตามวันเวลา และเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้อย่างเคร่งครัด หากการบริการล่วงเลยเวลาไปจากเงื่อนไข ผู้รับบริการต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมตามข้อตกลง ผู้รับบริการสามารถเปลี่ยนแปลงเวลานัดหมายได้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง ยกเว้นกรณีฉุกเฉินที่ต้องมีการชี้แจงอย่างสมเหตุสมผล ผ่านทางช่องทางการติดต่อต่าง ๆ มิฉะนั้นจะถือว่า การบริการดังกล่าวได้ดำเนินการลุล่วงเรียบร้อยแล้ว และผู้รับบริการต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง โดยไม่สามารถขอคืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้บริการสามารถยกเลิกเวลานัดหมายได้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงสำหรับบริการคุยทางโทรศัพท์หรือวิดีโอคอล และไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมงสำหรับบริการปรึกษาแบบพบหน้า โดยจะมีการคืนเงินค่าบริการ หลังจากมีการหักค่าธรรมเนียม 10% ยกเว้นกรณีฉุกเฉินที่ต้องมีการชี้แจงอย่างสมเหตุสมผล ผ่านทางช่องทางการติดต่อต่าง ๆ มิฉะนั้นจะถือว่า การบริการดังกล่าวได้ดำเนินการลุล่วงเรียบร้อยแล้ว และผู้รับบริการต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง โดยไม่สามารถขอคืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ​ ในการให้บริการ ผู้ให้บริการ และผู้ดูแลการบริการเป็นเพียงผู้รับฟัง และให้แนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจหาทางออกให้แก่ผู้รับบริการเท่านั้น โดยไม่มีสิทธิ์บังคับให้ผู้รับบริการทำหรือไม่ทำสิ่งใด ๆ ได้ การตัดสินใจลงมือทำหลังจากสิ้นสุดการรับบริการ ถือเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือจากความรับผิดชอบของผู้ให้บริการและผู้ดูแลการบริการ


Contact Details

+6620268949

contact@istrong.co

Bang Khen, Bangkok, Thailand


bottom of page