iSTRONG Online Service
พบนักจิตวิทยาได้โดยไม่ต้องออกจากบ้าน
ห้องให้คำปรึกษาออนไลน์
Mental health solutions

แบบประเมินทางจิตวิทยา

การเห็นคุณค่าในตัวเอง

Self-esteem

ความเข้มแข็งทางจิตใจ

Resilience

Family Package

นักจิตวิทยาที่ปรึกษาประจำครอบครัว

พบนักจิตวิทยาทางออนไลน์ ใช้ได้ทั้งครอบครัว

สะดวก เข้าใจคุณอย่างลึกซึ้ง เป็นส่วนตัว

ให้คำปรึกษาผ่านวิดีโอคอล

Learn more >>

certificate July 2020 posters.jpg

หลักสูตรประกาศนียบัตร

สำหรับนักให้คำปรึกษามืออาชีพ

Workshop

รุ่น 6: 11 - 12 ก.ค. 63 (Workshop)

รุ่น 7: 18 - 19 ก.ค. 63 (Online)

รุ่น 8: 5 - 6 ก.ย. 63 (Workshop)

ดูรายละเอียด

iSTRONG.co

iSTRONG.co เป็นผู้ให้บริการด้านสุขภาพจิต ออกแบบ Solutions ด้านการพัฒนาสุขภาพจิต บริการให้คำปรึกษาโดยจิตแพทย์ นักจิตวิทยา นักจิตบำบัด และนักจิตวิทยาคลินิกที่มีใบรับรอง รวมถึงแบ่งปันความรู้และคุณค่าผ่านบทความจิตวิทยา
 
เกี่ยวกับเรา >>

Why iSTRONG

สิ่งที่ iSTRONG ให้ความใส่ใจ

Interdisciplinary

ในการบำบัดและให้คำปรึกษา ไอ สตรองทำงานเป็นทีมร่วมกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญหลายด้าน ระดมสมองและความเชี่ยวชาญเพื่อช่วยเหลือลูกค้าให้พบทางแก้ปัญหาได้อย่างเห็นผล เป็นองค์รวม และยั่งยืน

Strong experience

ที่ ไอ สตรอง ประสบการณ์และชั่วโมงบินของนักจิตวิทยา และนักจิตบำบัดสำคัญมาก เพราะเพียงวุฒิปริญญาหรือความรู้อย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอต่อการช่วยเหลือให้ลูกค้าพบทางออก นักจิตวิทยาทุกคนที่ไอ สตรองจึงต้องผ่านการฝึกฝนในงานเฉพาะทางนี้มากกว่า 5,000 ชั่วโมงขึ้นไปทุกคน

Individual & Customized

ที่ ไอ สตรอง เราทำความเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้ง คำนึงถึงความแตกต่างและเอกลักษณ์ของบริบทชีวิตแต่ละคน แล้วนำเสนอวิธีและทางแก้ไขที่ใช่ที่สุดสำหรับแต่ละคนให้มากที่สุด

iSTRONG News

บทบาทของไอ สตรองในการส่งเสริมสุขภาพจิตในสังคม

ไอ สตรอง ได้เข้าร่วมเป็นตัวแทนภาคเอกชนในการให้ข้อมูลและระดมสมอง เพื่อกำหนดมาตรฐานวิชาชีพนักจิตวิทยาในสาขาต่างๆ ร่วมกับตัวแทนจากภาครัฐ และสถาบันการศึกษาชั้นนำที่เปิดสอนสาขาจิตวิทยาในเมืองไทย งานนี้จัดขึ้นโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ในวันที่ 17 กันยายน 2562 ที่ The Berkeley Hotel Pratunam

"ร่วมกำหนดมาตรฐานวิชาชีพนักจิตวิทยา"
%E0%B8%99%E0%B8%9E%20%E0%B9%80%E0%B8%A5%

นพ.เลิศศักดิ์, M.D.

จิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัดและรักษา อาจารย์จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ที่ดูแลเด็ก วัยรุ่น และผู้ใหญ่ที่ต้องการความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิต และสอนนักศึกษาแพทย์

วราภรณ์ ชุมภูทองจงสกุล

วราภรณ์, M.Sc.

นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษา ประสบการณ์มากกว่า 25 ปี เชี่ยวชาญในแนวทาง Psychodynamics, Satir และ Humanistics ในการเยียวยาบาดแผลทางใจ และครอบครัวบำบัด

ดร.สัตกร วงศ์สงคราม

ดร.สัตกร, Ph.D.

นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษา และนักปรับพฤติกรรม ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและพฤติกรรมกลุ่ม

IMG_5157.JPG

ชนิตร์นัยน์, M.A.

นักจิตวิทยาคลินิก ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี เชี่ยวชาญในแนวทาง Cognitive Behavioral Therapy ในการสร้าง Self-esteem และจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น

ดร.ชาญ รัตนะพิศิฐ

ดร.ชาญ, Ph.D.

นักจิตวิทยาองค์กร และนักพฤติกรรมศาสตร์ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี เชี่ยวชาญในการบริหารความขัดแย้งระหว่างบุคคล และในองค์กร และการแก้ไขความสัมพันธ์ที่เป็นปัญหา

คอร์สสุขภาพจิต (Workshop/Online course)

Enhancing Interpersonal Communication

การสื่อสารเพื่อความเข้าใจกับคนใกล้ตัว

- Online course

coming soon!

Family Coaching for Generation Gap

โค้ชชิ่งเพื่อความเข้าใจกับคนต่างวัยในครอบครัว

- Online course

coming soon!

Self-therapy

Workshop

การเยียวยาและนำทางชีวิตตนเอง

coming soon!

Positive Psychology for  Life Workshop

จิตวิทยาเชิงบวกเพื่อการใช้ชีวิต

coming soon!

บทความจิตวิทยา

ความโกรธเป็นอารมณ์ทางด้านลบ ที่หากแสดงออกมาอย่างไม่เหมาะสมก็จะเกิดผลเสียกับบุคคลนั้น ดังนั้น บ่อยครั้งที่เราถูกสอนให้กดความโกรธของเราเอาไว้ อย่างไรก็ตาม ความโกรธที่ถูกกดไว้ ไม่ได้หายไปไหน แต่จะถูกแสดงออกมาทางอ้อมในรูปแบบต่างๆ ซึ่งในทางจิตวิทยาเรียกพฤติกรรมนี้ว่า พฤติกร...

หากคนที่คุณรักกำลังมีภาวะ low self-esteem และคุณกำลังคิดว่า คุณจะช่วยเขาได้อย่างไร วันนี้แพรมีบทความจิตวิทยา 10 วิธีที่จะช่วยให้คนที่คุณรักพัฒนา self-esteem ของเขาให้ดีขึ้นได้ มาฝากกันค่ะ

self-esteem คือความรู้สึกที่คนๆ หนึ่งชื่นชอบและพึงพอใจในตัวเอง ซึ่งเป็นคุณสมบัติที...

ความโกรธเป็นอารมณ์พื้นฐานอารมณ์หนึ่งของมนุษย์ เพื่อตอบสนองกับสิ่งที่มากระทบ เพื่อให้ชีวิตอยู่รอด ความโกรธทำให้เรารู้สึกอยากจะต่อสู้ แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นการต่อสู้โดยทะเลาะวิวาทเสมอไป แต่อาจทำอะไรบางอย่างเพื่อการเปลี่ยนแปลง

ถึงแม้ว่าความโกรธจะช่วยทำให้เราเอาตัวรอดจากสถานก...

 New Normal หรือการใช้ชีวิตตามวิถีใหม่ ซึ่งเป็นแนวคิดที่เต็มไปด้วยเจตนาดีที่จะทำให้เราห่างไกลจาก Covid-19 แต่ก็สร้างความลำบากในการใช้ชีวิตให้เราไม่น้อยเลยค่ะ ดิฉันนำหลักจิตวิทยา ที่เรียกว่า “สุนทรียสนทนา” หรือ  dialogue มาฝากคุณผู้อ่าน เพื่อนำมาเพิ่มพลังบวกในการใช้ชีวิ...

ไม่ว่ายุคสมัยไหน นักทรัพยากรมนุษย์ หรือนักทรัพยากรบุคคล (HR) ก็ยังเป็นตำแหน่งสำคัญขององค์กร เพราะพวกเขาคือตัวแทนในการดูแลพนักงานทั้งองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคนี้ไปจนถึงยุคข้างหน้า เทคโนโลยีที่เข้ามาสร้างการเปลี่ยนแปลงแบบเร็วชนิดไม่ทันตั้งตัว จะยิ่งทำให้คนทำงานต้องกา...

งานที่คุณมีความชอบเป็นพิเศษ (งานอดิเรก) หรือ งานหลักที่คุณรัก (อาชีพ) เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงตัวตนและคุณค่าในตัวคุณ หากวันหนึ่งสิ่งนี้ได้ขาดหายไป นั่นหมายถึงไลฟ์สไตล์ของคุณได้หายไปด้วยจึงทำให้ความเครียดเกิดขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จ เป็นสิ่งที่คุณสามารถสร้างมันขึ้นมา...

Please reload

  • อยากรู้ว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่?
  • อยากคุยกับนักจิตวิทยาต้องทำอย่างไร?
  • อยากพาคนในครอบครัวมาพบ แต่เจ้าตัวไม่ยอมมา ทำอย่างไรดี?
  • อยากพบจิตแพทย์ ควรไปที่ไหนดี?
  • อยากเป็นนักให้คำปรึกษาต้องทำอย่างไร?

iSTRONG ผู้ให้บริการด้านสุขภาพจิต Solutions ด้านสุขภาพจิต ให้คำปรึกษาโดยนักจิตวิทยา นักจิตบำบัด นักจิตวิทยาคลินิกที่มีใบรับรอง รวมถึงบทความจิตวิทยา

© 2016-2020 I Am Strong Co.,Ltd. All rights reserved.

contact@istrong.co                     Call 02-0268949

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon