iSTRONG Online Service
พบนักจิตวิทยาได้โดยไม่ต้องออกจากบ้าน
ห้องให้คำปรึกษาออนไลน์
Mental health solutions

แบบประเมินทางจิตวิทยา

การเห็นคุณค่าในตัวเอง

Self-esteem

ความเข้มแข็งทางจิตใจ

Resilience

Family Package

นักจิตวิทยาที่ปรึกษาประจำครอบครัว

พบนักจิตวิทยาทางออนไลน์ ใช้ได้ทั้งครอบครัว

สะดวก เข้าใจคุณอย่างลึกซึ้ง เป็นส่วนตัว

ให้คำปรึกษาผ่านวิดีโอคอล

Learn more >>

iSTRONG.co

iSTRONG.co เป็นผู้ให้บริการด้านสุขภาพจิต ออกแบบ Solutions ด้านการพัฒนาสุขภาพจิต บริการให้คำปรึกษาโดยจิตแพทย์ นักจิตวิทยา นักจิตบำบัด และนักจิตวิทยาคลินิกที่มีใบรับรอง รวมถึงแบ่งปันความรู้และคุณค่าผ่านบทความจิตวิทยา
 
เกี่ยวกับเรา >>

Why iSTRONG

สิ่งที่ iSTRONG ให้ความใส่ใจ

Interdisciplinary

ในการบำบัดและให้คำปรึกษา ไอ สตรองทำงานเป็นทีมร่วมกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญหลายด้าน ระดมสมองและความเชี่ยวชาญเพื่อช่วยเหลือลูกค้าให้พบทางแก้ปัญหาได้อย่างเห็นผล เป็นองค์รวม และยั่งยืน

Strong experience

ที่ ไอ สตรอง ประสบการณ์และชั่วโมงบินของนักจิตวิทยา และนักจิตบำบัดสำคัญมาก เพราะเพียงวุฒิปริญญาหรือความรู้อย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอต่อการช่วยเหลือให้ลูกค้าพบทางออก นักจิตวิทยาทุกคนที่ไอ สตรองจึงต้องผ่านการฝึกฝนในงานเฉพาะทางนี้มากกว่า 5,000 ชั่วโมงขึ้นไปทุกคน

Individual & Customized

ที่ ไอ สตรอง เราทำความเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้ง คำนึงถึงความแตกต่างและเอกลักษณ์ของบริบทชีวิตแต่ละคน แล้วนำเสนอวิธีและทางแก้ไขที่ใช่ที่สุดสำหรับแต่ละคนให้มากที่สุด

iSTRONG News

บทบาทของไอ สตรองในการส่งเสริมสุขภาพจิตในสังคม

ไอ สตรอง ได้เข้าร่วมเป็นตัวแทนภาคเอกชนในการให้ข้อมูลและระดมสมอง เพื่อกำหนดมาตรฐานวิชาชีพนักจิตวิทยาในสาขาต่างๆ ร่วมกับตัวแทนจากภาครัฐ และสถาบันการศึกษาชั้นนำที่เปิดสอนสาขาจิตวิทยาในเมืองไทย งานนี้จัดขึ้นโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ในวันที่ 17 กันยายน 2562 ที่ The Berkeley Hotel Pratunam

"ร่วมกำหนดมาตรฐานวิชาชีพนักจิตวิทยา"
%E0%B8%99%E0%B8%9E%20%E0%B9%80%E0%B8%A5%

นพ.เลิศศักดิ์, M.D.

จิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัดและรักษา อาจารย์จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ที่ดูแลเด็ก วัยรุ่น และผู้ใหญ่ที่ต้องการความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิต และสอนนักศึกษาแพทย์

วราภรณ์ ชุมภูทองจงสกุล

วราภรณ์, M.Sc.

นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษา ประสบการณ์มากกว่า 25 ปี เชี่ยวชาญในแนวทาง Psychodynamics, Satir และ Humanistics ในการเยียวยาบาดแผลทางใจ และครอบครัวบำบัด

ดร.สัตกร วงศ์สงคราม

ดร.สัตกร, Ph.D.

นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษา และนักปรับพฤติกรรม ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและพฤติกรรมกลุ่ม

IMG_5157.JPG

ชนิตร์นัยน์, M.A.

นักจิตวิทยาคลินิก ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี เชี่ยวชาญในแนวทาง Cognitive Behavioral Therapy ในการสร้าง Self-esteem และจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น

ดร.ชาญ รัตนะพิศิฐ

ดร.ชาญ, Ph.D.

นักจิตวิทยาองค์กร และนักพฤติกรรมศาสตร์ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี เชี่ยวชาญในการบริหารความขัดแย้งระหว่างบุคคล และในองค์กร และการแก้ไขความสัมพันธ์ที่เป็นปัญหา

คอร์สสุขภาพจิต (Workshop/Online course)

Enhancing Interpersonal Communication

การสื่อสารเพื่อความเข้าใจกับคนใกล้ตัว

- Online course

coming soon!

Family Coaching for Generation Gap

โค้ชชิ่งเพื่อความเข้าใจกับคนต่างวัยในครอบครัว

- Online course

coming soon!

Self-therapy

Workshop

การเยียวยาและนำทางชีวิตตนเอง

coming soon!

Positive Psychology for  Life Workshop

จิตวิทยาเชิงบวกเพื่อการใช้ชีวิต

coming soon!

บทความจิตวิทยา

ว่าด้วยเรื่อง Self-Efficacy หรือการรับรู้ความสามารถตนเอง ใคร ๆ ก็อยากที่จะมีถูกไหมคะ เพราะผลงานวิจัยทางจิตวิทยาหลายงานได้บอกไว้ว่า Self-Efficacy คือกุญแจของการประสบความสำเร็จในชีวิต และวิธีหนึ่งที่นักจิตวิทยาและผู้เชี่ยวชาญทางจิตวิทยาแนะนำว่าสามารถส่งเสริมให้ Self-Effi...

ผู้เชี่ยวชาญทางจิตวิทยาท่านหนึ่งแนะนำไว้ว่า การที่จะให้ลูกรักของเราประสบความสำเร็จ เราต้องเสริม Self-Efficacy หรือการรับรู้ความสามารถตนเองของลูกให้แข็งแกร่ง เพื่อเป็นรากฐาน           ของ Self-esteem หรือความภาคภูมิใจในตนเอง แต่สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่ทำก็คือ การปฏิบ...

ความเชื่อส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพ รวมไปถึงการใช้ชีวิตของเราเป็นอย่างมาก บทความนี้ จะนำเสนอ 4 ความเชื่อด้านลบที่พบเจอในผู้คนทั่วไป รวมถึงวิธีจัดการ

ความเชื่อหลัก (core beliefs) เป็นเสมือนหลักการในการดำเนินชีวิตของเรา ซึ่งความเชื่อหลัก สามารถเป็นได้ทั้งทางบวก และทางลบ ซึ่ง...

การ bully ในที่ทำงานเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของพนักงาน รวมไปถึงส่งผล กระทบต่อองค์กรเป็นอย่างมาก บทความนี้ ขอนำเสนอตัวอย่างพฤติกรรมเพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจและเห็นภาพชัดเจนขึ้น และรวบรวมวิธีในการรับมือ การถูก bully  ในที่ทำงานมาฝากด้วยค่ะ

แอน (นามสมมุ...

จากข่าวสะเทือนใจ และเป็นเคสจิตวิทยาครอบครัวที่น่าหดหู่ใจ ที่ลูกชายวัย 16 ปี ใช้มีดปลายแหลมทำร้ายแม่แท้ ๆ ถึง 12 แผล ถึงแม้ว่าแม่จะปลอดภัย ลูกชายจะสำนึกได้ และแม่ให้อภัยกับสิ่งที่ลูกชายทำ แต่ก็ว่ากันไปตามกฎหมายนะคะ ซึ่งเมื่อตามอ่านข่าวที่สัมภาษณ์แม่และลูกชายถึงเหตุการณ์...

เคยไหมคะที่หลายครั้งเราต้องเสียโอกาสดี ๆ ในชีวิตไปเพียงเพราะความคิดชั่วครู่ หรือ ที่ทางจิตวิทยาเรียกว่า “Automatic Thoughts” ที่ผ่านมา แต่ไม่ผ่านไป ยังสะกิดใจให้เราไม่กล้าทำ       สิ่งต่าง ๆ เช่น เบื่องานเก่าแต่ไม่กล้าไปสมัครงานใหม่ เพียงเพราะเกิด Automatic Thoughts ว่...

Please reload

  • อยากรู้ว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่?
  • อยากคุยกับนักจิตวิทยาต้องทำอย่างไร?
  • อยากพาคนในครอบครัวมาพบ แต่เจ้าตัวไม่ยอมมา ทำอย่างไรดี?
  • อยากพบจิตแพทย์ ควรไปที่ไหนดี?
  • อยากเป็นนักให้คำปรึกษาต้องทำอย่างไร?

iSTRONG ผู้ให้บริการด้านสุขภาพจิต Solutions ด้านสุขภาพจิต ให้คำปรึกษาโดยนักจิตวิทยา นักจิตบำบัด นักจิตวิทยาคลินิกที่มีใบรับรอง รวมถึงบทความจิตวิทยา

© 2016-2020 I Am Strong Co.,Ltd. All rights reserved.

contact@istrong.co                     Call 02-0268949

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon