บทความล่าสุด
ค้นหาตามประเภทบทความ

10 วิธีพิจารณาใครคือนักจิตบำบัดที่ดี

September 13, 2019

 

ในยุคปัจจุบันที่เราเผชิญหน้ากับความเครียดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อสุขภาพจิต มีคนจำนวนมากที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า ดังนั้นบทบาทของนักจิตวิทยาและนักจิตบำบัด จึงเริ่มมีความสำคัญขึ้นอย่างมาก และแน่นอนว่าศาสตร์ในการรักษาอาการทางจิตก็มีหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุย เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าใจพฤติกรรมของตนเองอันมีต้นเหตุมาจากปัญหาทางจิต การสร้างพื้นที่ปลอดภัยเพื่อให้ผู้ป่วยแสดงความเป็นตัวตนที่แท้จริงของตัวเองออกมา เพื่อให้เขาสามารถค้นพบตัวตน รวมถึงการช่วยให้พวกเขาค้นพบความหมายของการมีชีวิตอยู่ หรือแม้แต่การช่วยให้ความสามารถในการพัฒนาความสัมพันธ์กับคนรอบตัวดีขึ้น

 

อย่างไรก็ตาม การรักษาที่ดีไม่สามารถใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งได้ แต่เป็นศิลปะในการผสมผสานในหลายๆ ศาสตร์เพื่อมุ่งประสงค์ให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น 

 

 

 

 

แพรได้อ่านบทความจิตวิทยาบทความหนึ่งชื่อว่า “10 ways to spot a good therapist” ซึ่งเขียนโดย ดร. Noam Shpancer เป็นบทความที่แนะนำ 10 วิธีการในการพิจารณานักจิตบำบัดที่ดี ซึ่งคิดว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับคนที่กำลังคิดอยากหานักจิตวิทยา หรือ นักจิตบำบัดมาฝากกันค่ะ

 

 

1. การรักษาที่ดีไม่ใช่การเป็นเพื่อนกับผู้ป่วย

บ่อยครั้งที่เรารู้สึกไม่สบายใจ เราอาจจะพูดให้เพื่อนฟังเพื่อที่จะระบายให้เรารู้สึกดีขึ้น แต่การรักษากับนักจิตวิทยา/นักจิตบำบัดจะแตกต่างจากการพูดคุยกับเพื่อน การรักษาจะมีจุดมุ่งหมาย และมีแผนในการรักษาที่ชัดเจน มีจุดประสงค์และเป้าหมายเพื่อการรักษาให้อาการของเราดีขึ้น มีการติดตามผล ซึ่งแตกต่างกับการระบายปัญหาให้เพื่อนฟัง

 

 

2. การบำบัดที่ดีจะอ้างอิงวิธีการจากแหล่งที่เชื่อถือได้

นักจิตวิทยาหรือนักจิตบำบัดที่ดี จะมีหลักฐานผลการรักษาที่ดี กล่าวคือ มีตัวอย่างผู้ป่วยที่อาการดีขึ้นเมื่อผ่านการรักษาจากนักจิตวิทยาหรือนักจิตบำบัดท่านนั้น นอกจากนี้ วิธีการรักษาของพวกเขา จะผ่านการตั้งสมมติฐาน และ การทดสอบด้วยหลักการต่างๆ ที่มีทฤษฎี หรืองานวิจัยที่เชื่อถือได้รองรับ อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นว่าการรักษาที่ดี คือการผสมผสานหลายศาสตร์ เพื่อมุ่งหวังให้ผู้ป่วยมีอาการที่ดีขึ้น ซึ่งจะค่อยๆ เป็นค่อยๆ ไป นักจิตวิทยาหรือนักจิตบำบัดที่ดี จะไม่การันตีว่าคุณจะหายในทันที หรือเปลี่ยนคุณในทันที เนื่องจากการรักษาอาการทางจิตเป็นศาสตร์ที่ต้องใช้ศิลปะในการทำความเข้าใจมนุษย์  ซึ่งไม่ตายตัว  และมีความแตกต่างกันไปในผู้ป่วยแต่ละราย

 

 

3. การบำบัดที่ดีจะต้องยืนยันในคุณค่าและเกียรติของผู้ป่วย

นักจิตวิทยาหรือนักจิตบำบัดที่ดีจะยืนยันในคุณค่าและเกียรติของผู้ป่วย พวกเขาทราบดีว่าผู้ที่มาทำการรักษาถูกคนรอบตัวตัดสิน และทำให้รู้สึกด้อยคุณค่ามากพอแล้ว พวกเขาจะทำการรักษาอย่างค่อยเป็นค่อยไป เนื่องจากการพัฒนาสุขภาพจิต เปรียบเสมือนความสามารถในการขับรถที่จะค่อยๆ พัฒนาขึ้น เมื่อพวกเขามีทักษะมากขึ้น นักจิตวิทยาหรือนักจิตบำบัดที่ดีไม่ใช่คนขับรถ แต่เป็นตัวผู้ป่วยเอง นักจิตวิทยาหรือนักจิตบำบัดเป็นเพียงผู้สอนและให้แนวทางเท่านั้น