ติดตามเราบน Facebook
  • Facebook Social Icon
บทความล่าสุด
ค้นหาตามประเภทบทความ
Please reload

original_1164948181 copy.jpg

เลี้ยงลูกตามบุคลิกภาพผ่านสัตว์ 4 ประเภท

 

คุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครองคงเคยสงสัยกันว่า เอ๊ะ!  ทำไมลูกคนโตกับลูกคนเล็กถึงมีบุคลิกไม่เหมือนกันนะ? หรือ เอ๊ะ!  ทำไมหลานของเราถึงไม่เหมือนเพื่อนๆนะ? หรือ เอ๊ะ!  เราจะสนับสนุนลูก/หลานยังไงดีนะที่เหมาะกับเขา?

 

ในบทความนี้จะมาช่วยคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครองหาคำตอบเกี่ยวกับตัวตนของเด็กด้วยการแนะนำแนวทางรู้จักน้อง ๆ ให้มากขึ้นผ่านทฤษฎีที่เรียกว่า “สัตว์ 4 ชนิด” รับประกันว่าพออ่านจบแล้วจะสามารถส่งเสริมบุคลิกของเจ้าตัวเล็กได้อย่างเหมาะสมค่ะ
 

“สัตว์ 4 ประเภท” เป็นทฤษฎีที่มีที่มาจากการเปรียบบุคลิกของคนเรากับสัตว์ 4 ชนิด ของชนเผ่าพื้นเมืองแถบสกอตแลนด์ สัตว์ทั้ง 4 ชนิด ได้แก่ กระทิง เหยี่ยวหนูและหมี ทีนี้คนแต่ละประเภทมีจุดเด่น และแนวทางสนับสนุนอย่างไร ไปดูกันเลย
 

 

เด็กสายกระทิง

จุดเด่น : เด็กจะมีความกล้าสูงมาก สังเกตได้จากการเล่นที่ผาดโผน เล่นแรง จริงจังกับการทำ
กิจกรรม ยึดมั่นในคำพูดตัวเอง พูดคำไหนคำนั้น รักครอบครัว มุ่งมั่นต่อการทำให้เป้าหมายสำเร็จ รักความยุติธรรม มีความเป็นผู้นำสูงมาก รักอิสระ เปิดเผย จริงใจ ปากกับใจตรงกัน คิดอย่างไรพูดอย่างนั้น รู้สึกอย่างไรจะแสดงออกชัดเจน

Tip : สิ่งสำคัญที่ควรส่งเสริมให้กับเด็กสายกระทิง คือ การทำงานร่วมกับผู้อื่น เพราะตัวตนของเด็กจะมีความเป็นผู้นำอยู่ในตัวอยู่แล้ว แต่ยังขาดทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครองจึงควรสนับสนุนให้น้องทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกับเพื่อนๆรุ่นเดียวกันมากขึ้น โดยเน้นความเห็นอกเห็นใจ เน้นความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ หรืออาจจะมอบหมายให้น้องดูแลน้องที่เล็กกว่าก็ได้

อย่าทำ : สิ่งที่เด็กสายกระทิงไม่ชอบมากที่สุด คือ การผิดคำพูดและการโกหก เพราะฉะนั้น
คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง ต้องระวังเรื่องการรักษาสัญญาให้มาก เพราะหากไม่ทำตามสัญญาแล้วน้องๆอาจจะไม่เชื่อถือคำพูดของคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครองไปเลยก็ได้

 

 

เด็กสายเหยี่ยว

จุดเด่น : เด็กสายเหยี่ยว จะมีความคิดสร้างสรรค์สูงมาก โดยคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครองจะสังเกต
ได้จากความสนใจในงานศิลปะ ดนตรี การแสดงของน้อง ๆ โดยน้องมักจะแสดงความคิดเห็นที่โดดเด่นจากเพื่อน ๆ ชอบพบปะผู้คน ชอบปาร์ตี้ ชอบงานสังสรรค์ ชอบประดิษฐ์ ชอบทดลองสิ่งใหม่ๆ แต่มักคงความสนใจได้ไม่นาน หรือพูดอีกอย่างคือเบื่อง่ายนั้นเอง

Tip : คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครองสามารถสนับสนุนน้อง ๆ ได้โดยการให้อิสระในการทำกิจกรรม
โดยให้น้องเลือกกิจกรรมด้วยตนเอง กระตุ้นให้น้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ของเขาในการสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง เมื่อน้องรับรู้ว่าคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครองให้ความสนใจและยอมรับในตัวตนของเขา “ศิลปินน้อย” ก็สามารถเกิดขึ้นได้ไม่ยาก

อย่าทำ : สิ่งที่เด็ดสายเหยี่ยวไม่ชอบมากที่สุด คือ การถูกบังคับ หากน้องถูกคุณพ่อ คุณแม่
ผู้ปกครองจำกัดความคิด หรือบังคับให้ทำบางสิ่งบางอย่างเมื่อไหร่ น้องพร้อมที่จะ “เท” หรือหลีกเลี่ยงกิจกรรมนั้นๆทันที

 

 

เด็กสายหนู

จุดเด่น : เด็กสายหนูมีจุดเด่นที่สุด คือ ความอ่อนโยน น้อง ๆ จะใส่ใจผู้อื่นก่อนตนเองเสมอ รักครอบครัว รักเพื่อนมาก และจะขาดความมั่นใจทันทีถ้าต้องทำอะไรคนเดียว น้องๆจะมีน้ำใจในระดับมหาศาล มองโลกในแง่ดี รักสันติ ไม่ชอบโต้แย้ง และจะปลื้มมากๆถ้าน้องรับรู้ว่าเป็นที่รักของคนรอบข้าง

Tip : เด็กสายหนู จะภาคภูมิใจในตนเองอย่างมากหากได้รับคำชื่นชมจากคุณพ่อ คุณแม่
ผู้ปกครอง และจะภูมิใจอย่างมากหากคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครองชื่นชมน้องๆต่อหน้าคนอื่น หรือพูดอีกอย่างก็คือรางวัลที่เด็กสายหนูต้องการมากที่สุดก็คือการแสดงความรักและการยอมรับจากคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง

อย่าทำ : สิ่งที่คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครองของเด็กสายหนูไม่ควรทำที่สุด ก็คือ การแสดงความไม่
ยอมรับในตัวน้อง ทั้งการไม่สนใจสิ่งที่น้องทำ ไม่ฟังสิ่งที่น้องพูด หรือการดุด่าน้อง ต่างก็เป็นการทำร้ายจิตใจของน้องอย่างรุนแรง เพราะฉะนั้น คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครองของน้องที่เป็นเด็กสายหนูต้องระมัดระวังคำพูดอย่างมากเลยทีเดียว

 

 

เด็กสายหมี

จุดเด่น : เด็กสายหมีจะเป็นเด็กที่รักสันโดษ พิถีพิถัน เรียบร้อย เป็นนักคิด นักวางแผนตัวยง
ชอบให้ทุกอย่างอยู่ในกฎระเบียบ เป็นนักวิเคราะห์ ถนัดมากในงานที่ต้องใช้ความละเอีบดรอบคอบ แต่ไม่ชอบเลยที่ต้องแสดงออกต่อหน้าคนมากๆ เป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงมาก และมักคาดหวังต่อสิ่งต่าง ๆ สูงมากเช่นกัน มีความอดทนสูง เป็นนักฟังที่ดี

Tip : เวลาที่คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครองมอบหมายงานให้น้องรับผิดชอบ ควรระบุรายละเอียด
ของงานให้ชัดเจน ทั้งรูปแบบ วิธีการ และกำหนดเวลา เพื่อให้น้องสามารถวางแผนในการทำงานที่ได้รับมอบหมายนั้นให้สำเร็จตามที่ต้องการได้อย่างถูกต้อง

อย่าทำ : สิ่งที่เด็กสายหมีไม่ชอบที่สุด มี 2 อย่าง คือ การไม่ทำตามแผน และการรุกล้ำเรื่อง
ส่วนตัว เนื่องจากน้องๆต้องการพื้นที่ส่วนตัวให้ทบทวนความคิด และตั้งใจอย่างมากที่จะทำตามแผน การเข้าไปในพื้นที่ส่วนตัวของน้องจนเกินพอดี (ในที่นี้รวมถึงห้องส่วนตัว และเรื่องส่วนตัว) และการที่เกิดเรืาองที่น้องไม่ได้คาดคิดไว้ขึ้นมา เช่น การเปลี่ยนตารางชีวิต การผิดไปจากที่ตกลงกันไว้ สิ่งเหล่านี้จะทำให้เด็กสายหมีไม่พอใจอย่างมาก

มาถึงตรงนี้ คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครองคงพอได้แนวทางในการทำความรู้จักตัวตนของเด็ก ๆ รวมถึง
แนวทางส่งเสริม และข้อควรระวังในการดูแลน้อง ๆ บ้างแล้ว ทั้งนี้ผู้เขียนก็ขอฝากข้อคิดเล็ก ๆ ไว้ว่า เด็ก ๆ นั้นจะเป็นอะไรก็ไม่มีความสุขเท่าเป็นตัวของตัวเอง

อ้างอิง : วรภัทร ภู่เจริญ. 2552. สัตว์ 4 ทิศ

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload