top of page
GDN 980 x 120 psychiatrist.jpg

4 วิธีคิดตั้งเป้าหมาย แล้วทำมันให้สำเร็จเริ่มต้นปีใหม่แล้ว แพรเชื่อว่าหลายๆ คนก็มีเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ และ อยากทำให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งการทำให้เป้าหมายของเราประสบความสำเร็จได้ มีสองส่วนประกอบที่เราต้องพิจารณานั่นก็คือ วิธีการตั้งเป้าหมาย และ การลงมือทำให้เป้าหมายเป็นจริง มีงานวิจัยทางจิตวิทยาจำนวนมากที่ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมาย และเปิดเผยว่า การตั้งเป้าหมายที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้ง่ายกว่า และ ได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า คือ การตั้งเป้าหมายให้ท้าทาย และ มีความเฉพาะเจาะจง โดยสามารถใช้หลักการตั้งเป้าหมายที่หลายคนรู้จักกันในชื่อของ SMART goals ได้

Scott Dust นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน ได้แนะนำอีกวิธีที่จะช่วยทำให้เราบรรลุเป้าหมายที่เราตั้งไว้ได้สำเร็จ ด้วยหลักการดังต่อไปนี้

1. มีความเข้าใจ และ ตระหนักรู้ว่าการทำเป้าหมายให้สำเร็จได้ มีปัจจัยอื่นๆ ที่ต้องพิจารณาร่วมด้วย


  • หมั่นกลับมาประเมินตัวเอง และ ปรับเป้าหมายบ่อยๆ ในโลกปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา บางครั้งการเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นแบบทันที และ รวดเร็ว เช่น เหตุการณ์โรคระบาด หรือ บางครั้ง การเปลี่ยนแปลงอาจเกิดจาก เหตุ และ ปัจจัยอื่นๆ ที่เกิดขึ้น เป็นครั้งคราว เช่น ลูกไม่สบาย เปลี่ยนหัวหน้างาน เป็นต้น ดังนั้น การกลับมาประเมินตัวเอง และ เป้าหมายที่ตั้งไว้ ว่ายังสามารถทำได้แบบเดิมอยู่หรือเปล่า หรือ ควรที่จะได้รับการปรับเปลี่ยนจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะไม่มีประโยชน์อะไรเลย ถ้าเราจะมีเป้าหมาย แต่เป้าหมายนั้นไม่ได้สอดคล้องกับชีวิตของเราในปัจจุบันอีกต่อไป

  • นำเอาบทเรียนของความสำเร็จ และ ความล้มเหลวที่ผ่านมา มาปรับประยุกต์ใช้ ที่ผ่านมา เรามีประสบการณ์ในการทำบางอย่างประสบความสำเร็จ หรือ ล้มเหลว ซึ่งสามารถนำบทเรียนที่เราได้เรียนรู้ เอามาปรับประยุกต์ใช้ และ วางเป็นกลยุทธ์ให้เราสามารถทำเป้าหมายปัจจุบันของเราให้ประสบความสำเร็จได้

  • สร้างระบบที่ดี การสร้างระบบที่ดี หมายถึง การผูกอุปนิสัยใหม่ หรือ แผนการการทำงานใหม่ๆ เข้ากับกิจวัตรประจำวันที่เราทำอยู่แล้ว เพื่อให้ง่ายต่อการลงมือทำ และ อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือ การสร้างระบบในการประเมินผลตัวเองอย่างสม่ำเสมอด้วย

2. มีเป้าหมายที่สำคัญ และ มีความโปร่งใส

  • เนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์สังคม มีความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากบุคคลภายนอกที่พวกเขาให้ความสำคัญ ดังนั้น การบอกเป้าหมาย รวมถึงที่มาที่ไป และวิธีการที่เราจะทำให้สำเร็จ กับใครสักคนเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เราโฟกัส และ ลงมือทำให้เป้าหมายของเราสำเร็จได้

  • การให้คนอื่นมามีส่วนร่วมในเป้าหมาย เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่เราสามารถนำมาใช้ได้ เพราะว่า คนส่วนมาก จะโฟกัส และ ทำสิ่งที่ต้องทำ เพราะต้องรับผิดชอบกับทีม และ ไม่ต้องการทำให้คนอื่นรู้สึกผิดหวัง

  • เป้าหมายนั้นมีความสำคัญ​ : หากเป้าหมายที่เราตั้งมีความสำคัญกับเรายิ่งมากเท่าไร เราก็จะมีความพยายามที่จะทำให้มันประสบความสำเร็จได้มากขึ้นเท่านั้น


3. จัดการเป้าหมายหลายๆ อย่างให้สอดคล้องกัน

  • ในความเป็นจริงคนเรามีสิ่งที่ต้องการทำให้ประสบความสำเร็จหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น เรื่องความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว เรื่องงาน เรื่องการเงิน หรือ แม้แต่เรื่องส่วนตัว ดังนั้น การกลับมาสำรวจว่าเป้าหมายที่เราได้ตั้งเอาไว้นั้น มีความสอดคล้อง หรือ ขัดแย้งกันหรือไม่ จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ

  • ไม่เพียงเท่านี้ เนื่องจากเรามีเวลาและพลังงานจำกัด เราไม่สามารถทำหลายๆ อย่างพร้อมกันในเวลาเดียวกันได้ ดังนั้น การจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมาย เพื่อที่จะโฟกัสพลังงาน และใช้เวลาของเราเพื่อทำให้มันสำเร็จ จึงเป็นสิ่งที่ต้องทำเช่นกัน


4. โฟกัสที่การพัฒนาตัวเองในระหว่างการทำเป้าหมายให้สำเร็จ

  • แน่นอนว่าคนเราทุกคนตั้งเป้าหมาย ก็อยากที่จะได้ผลลัพธ์อย่างที่เราตั้งเอาไว้ แต่อย่างไรก็ตาม การที่เราจะมีความสุขกับการทำเป้าหมายให้สำเร็จ การให้ความสำคัญ และ มีความสุขระหว่างทางก็เป็นเรื่องที่สำคัญ เช่นกัน ยิ่งถ้าเป้าหมายที่เราตั้งไว้มีความท้าทาย การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และลงมือทำฝึกฝนจนเป็นทักษะใหม่ และสนุกไปกับมันจะช่วยให้เรามีความสุขกับการทำเป้าหมายของเรามากขึ้น

แพรหวังว่าข้อคิดที่ได้จาก Scott Dust จะทำให้หลายๆ คนนำไปพิจารณาประกอบกับการลงมือทำ เพื่อทำให้เป้าหมายของเราประสบความสำเร็จขึ้นมาได้นะคะ


สำหรับใครที่กำลังเครียด กังวล คิดมาก ทั้งเรื่องของปัญหา Burn Out จากการทำงาน ปัญหาความสัมพันธ์ต่างๆ ในครอบครัว คนรัก ไปจนถึงภาวะต่างๆ เช่น ซึมเศร้า ทุกปํญหาสำคัญและเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเราเสมอ

iSTRONG ยินดีให้บริการ ปรึกษาด้านสุขภาพจิตโดยผู้เชี่ยวชาญ ทั้งจากจิตแพทย์และนักจิตวิทยา ดูรายละเอียดได้ที่นี่


 

iSTRONG Mental Health

ผู้ดูแลสุขภาพใจให้กับบุคคล ครอบครัว และองค์กร


บริการของเรา

สำหรับบุคคลทั่วไป

• บริการปรึกษา จิตแพทย์และนักจิตวิทยา : http://bit.ly/3lmThUa

• คอร์สฝึกอบรมทักษะด้านจิตวิทยา : http://bit.ly/3RQfQwS

สำหรับองค์กร

• EAP โปรแกรมสำหรับองค์กร : http://bit.ly/3RLI8Z8


โทร. 02-0268949 หรือ Line : @istrong

 

ประวัติผู้เขียน : อังคณา เกิดทองมี


ศึกษาด้านศิลปศาศตรมหาบัณฑิต (M.A.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (B.Eng.) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, และ Diploma of International E-Business, Hove College, Brighton, UK

มีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งวิศวกรในบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ขั้นนำของโลกมากกว่า 5 ปี ปัจจุบันทำงานในตำแหน่งที่ปรึกษาบริษัทด้าน Data Science และเขียนบทความด้านจิตวิทยาให้กับบริษัท iStrong
Comentários


facebook album post - square (1).png
1.พวกหลีกเลี่ยงความผูกพัน (2).png
บทความล่าสุด
bottom of page