บทความล่าสุด
ค้นหาตามประเภทบทความ

ควรระวัง!! การมีตัวเลือกมากเกินไป อาจทำให้กลายเป็นโรควิตกกังวล

January 18, 2020

 

การมีทางเลือกมากเกินไป จะสร้างความวิตกกังวล และเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ลดความสุขในชีวิตของเรา คุณเคยเป็นแบบแพรไหมคะ ตั้งใจจะดูหนังสักเรื่องบน netflix แต่ใช้เวลาเลือกหนังอยู่นานกว่าครึ่งชั่วโมง สุดท้ายก็ไม่ได้ดูสักเรื่อง นี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการมีทางเลือกมากเกินไป ทำให้เราตัดสินใจได้ยากขึ้น และเกิดความวิตกกังวลค่ะ

 

Barry Schwartz นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน และ ผู้เชี่ยวชาญด้านทฤษฎีสังคม (Social Theory) ได้เขียนหนังสือเรื่อง The Paradox of Choice ซึ่งอธิบายไว้ว่า การที่เรามีทางเลือกมากเกินไป จะส่งผลต่อความรู้สึกวิตกกังวลของเราในการตัดสินใจเลือก บ่อยครั้งทำให้เราไม่สามารถตัดสินใจเลือกได้ (Decision Paralysis) หรือ หากเลือกแล้วก็จะรู้สึกไม่พึงพอใจ เนื่องจากรู้สึกว่าทางเลือกที่เราเลือก อาจไม่ดีเท่ากับทางเลือกอื่นๆที่เราไม่ได้เลือกนั่นเอง 

 

 

บทความแนะนำ : จิตวิทยาว่าด้วยเรื่องการไม่ตัดสินใจ 

 

 

 

Barry Schwartz ได้ทำการทดลอง โดยการให้คูปองส่วนลด 1 dollar ให้กลุ่มตัวอย่างทำการซื้อแยม ในการทดลอง Barry ได้แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มแรก มีตัวเลือกแยมเพียง 2 ยี่ห้อ ในขณะที่อีกกลุ่ม มีตัวเลือกแยมถึง 6 ยี่ห้อ จากการทดลองพบว่า กลุ่มตัวอย่างกลุ่มแรก ทำการซื้อแยมถึง 30% ในขณะที่กลุ่มที่สองซื้อแยมเพียง 3% เท่านั้น (ซึ่งต่างกันถึง 10 เท่าทีเดียว) 

 

การที่เราไม่ตัดสินใจเลือกเมื่อมีทางเลือกจำนวนมาก   เกิดจากความรู้สึกวิตกกังวลของเรา

เนื่องจาก   การที่เรามีทางเลือกจำนวนมาก   ทำให้เรามีความคาดหวังที่สูง และเราต้องการที่จะเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดให้กับตัวเอง  เรารู้สึกกดดันกับความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตัวเอง

จนไม่สามารถตัดสินใจเลือกได้นั่นเอง เช่น ตัวอย่างทางเลือกของหนังมากมายบน Netflix ที่เราใช้เวลาเลือกและตัดสินใจนาน 2-3 ชั่วโมง และจบลงด้วยการปิดทีวี แล้วเข้านอนนั่นเอง 

 

บทความแนะนำ : 5 ปัญหาของคนเป็นโรควิตกกังวล ที่คนใกล้ชิดควรรู้

 

 

 

ถึงแม้ว่าเราจะทำการเลือกทางเลือกหนึ่ง จากทางเลือกมากมายที่เรามี เราก็มักจะเกิดความไม่พึงพอใจกับทางเลือกที่เราได้เลือก   เนื่องจากสิ่งที่เราเลือก ไม่ได้เป็นไปตามความคาดหวังของเรา