ติดตามเราบน Facebook
  • Facebook Social Icon
บทความล่าสุด
ค้นหาตามประเภทบทความ

10 เหตุผลที่ควรสอนให้ลูกรักการอ่าน

 

ทุกวันนี้ต้องยอมรับเลยว่าเราได้ใช้เทคโนโลยีในการอำนวยความสะดวกให้ชีวิตของเราในหลายๆ
ด้านซึ่งรวมไปถึงการเลี้ยงลูกของคุณพ่อ คุณแม่ และการดูแลหลานๆของผู้ปกครองหลายท่าน และเครื่องมือหนึ่งที่นิยมใช้อย่างมากเลยก็คือ smart phone นั้นเอง แต่เจ้า smart phone สุดฉลาดของเรานั้นก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียต่อเด็ก ๆ ที่รักของเรา  ถึงแม้เจ้า smart phone จะช่วยสอนอะไรมากมายให้เด็ก ๆ ของเรา แต่ก็อาจทำให้เด็กสมาธิสั้น สายตาเสียได้

 

แล้วถ้าอย่างนั้นเราจะทำอย่างไรดี?

 

วันนี้ผู้เขียนจึงขอนำคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครองไปรู้จักกับผู้ช่วยในการดูแลเด็ก ๆ อีกแบบหนึ่งที่ข้อดีมากกว่า ข้อเสียน้อยกว่ามากไป ผู้ช่วยที่ว่า ก็คือ หนังสือ นั่นเอง มาดูกันสิว่าการสอนให้ลูกรักการอ่านมีข้อดีอย่างไร?


     1.ช่วยฝึกประสาทสัมผัส
 

การที่เด็กๆได้สัมผัสกับหนังสือ ได้ดู ได้ออกเสียงตามที่คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครองได้อ่านให้ฟัง ได้
เรียนรู้ความรู้สึกของตัวละครในหนังสือ สิ่งต่างๆเหล่านี้จะช่วยกระตุ้นประสาทสัมผัสตามวัยของเด็กๆได้อย่างดีเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นฝึกสายตาในการมองภาพสีสดใส ฝึกการฟังจากการฟังเสียงคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง ฝึกการดมกลิ่นในกรณีที่หนังสือมีกลิ่น หรือคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครองหาสิ่งของตามรูปภาพให้เด็กได้ ฝึกการสัมผัสในกรณีที่หนังสือมีพื้นผิวให้เด็กๆได้สัมผัส และฝึกการรับรู้ความรู้สึกผ่านตัวละครในหนังสือ


     2.ช่วยเพิ่มคลังคำศัพท์ให้แก่เด็กๆ
 

ถึงแม้ว่าการดูคลิปวีดีโอจาก smart phone จะช่วยสอนคำศัพท์ให้แก่เด็กๆได้เช่นกัน แต่การเรียนรู้
จาก smart phone นั้นเป็นการสื่อสารทางเดียว แต่การอ่านหนังสือเป็นการที่เด็กๆและคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครองได้สื่อสารกันผ่านการอ่านหนังสือ หากคำศัพท์คำไหนที่เด็กไม่รู้ความหมายก็สามารถถามจากผู้ใหญ่ได้ หรือหากผู้ใหญ่เห็นว่าคำศัพท์ไหนที่เด็กๆออกเสียงไม่ชัด คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครองก็สามารถอ่านย้ำคำนั้นให้เด็กๆฟังได้


     3.ช่วยเสริมสร้างจินตนาการ
 

การอ่านหนังสือนั้น แม้จะไม่ได้แสดงเป็นรูปภาพเคลื่อนไหวเหมือนคลิปวีดีโอจาก smart phone แต่
เสน่ห์ของหนังสือนั้น คือ การสร้างภาพในจินตนาการ ยิ่งเด็กๆได้ฝึกจินตนาการมาก เเด็กไปก็จะยิ่งมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นไปด้วย


     4.ช่วยกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัว
 

การอ่านหนังสือร่วมกันระหว่างคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง และเด็กๆ นอกจากจะฝึกการอ่านแล้ว
ยังช่วยสานความสัมพันธ์ในครอบครัวให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น เพราะคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครองจะใช้เวลาอยู่กับเด็กๆได้เต็มที่ ได้สร้างจินตนาการร่วมกัน ได้มีกิจกรรมสนุกสนานทำร่วมกัน


     5.ช่วยปลูกฝังความดีให้แก่เด็กๆ
 

เพราะการอ่านหนังสือ ไม่ใช่แค่ทำให้เด็กๆได้ “อ่าน” แต่ยังทำให้เด็กๆได้เข้าใจ และเรียนรู้สิ่งต่างๆ
ผ่านตัวละครในหนังสือ คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครองจะเห็นได้ว่าหนังสือนิทานทุกเล่มจะแทรกข้อคิดต่างๆไว้เพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้ และได้รับการปลูกฝังสิ่งที่ดีไปในตัวด้วย

 

 
     6.ช่วยฝึกสมาธิให้แก่เด็กๆ
 

การอ่านนั้น เป็นกิจกรรมที่ต้องเาศัยความสงบอย่างมาก ดังนั้น เด็กๆที่รักการอ่านจะไก็ก็ฝึกสมาธิ
ได้ใช้ความคิดอยู่กับตัวหนังสือ ได้ใช้จินตนาการอยู่กับเรื่องราวในหนังสือ ทำให้เด็กสามารถจดจ่อต่อการทำกิจกรรมได้นาน และส่งผลให้เด็กมีความอดทนต่อการทำกิจกรรมที่ต้องใช้เวลาได้ดี


     7. ช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาให้แก่เด็กไทย
 

การอ่านนอกจากจะช่วยเพิ่มคลังคำศัพท์ดังเช่นที่กล่าวในหัวข้อก่อนหน้าแล้ว ยังช่วยพัฒนาทักษะ
ในการใช้ภาษาให้แก่เด็กๆได้เป็นอย่างดี เพราะการอ่านจะช่วยให้เด็กได้รู้จัอ่านหนังสือมากๆจะมีประสบการณ์ด้านภาษามากามไปด้วย ส่งผลให้เด็กๆที่รักการอ่านสามารถเขียน หรือพูดได้ดี และมีการใช้ภาษาที่สวยงาม


     8. ช่วยให้เด็กๆใส่ใจในรายละเอียด
 

เสน่ห์ของการอ่าน คือ การเก็บเกี่ยวถ้อยคำในหนังสือมารวมเป็นเรื่องราว ดังนั้น การอ่านจึงสามารถ
ช่วยให้เด็กๆฝึกความใส่ใจ ให้ความสนใจในรายละเอียด ส่งผลให้เด็กเป็นคนช่างสังเกต