top of page
GDN 980 x 120 psychiatrist.jpg

5 ทักษะที่คุณต้องมีก่อนที่ AI จะออกโรงหากจะมีสิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นมนุษย์ ก็คงจะเป็นเรื่องของความมีชีวิตชีวา ความมีชีวิตจิตใจ แม้ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานสักแค่ไหน สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนไปเลยคือการทำงานของจิตใจมนุษย์ มนุษย์มีจิตใจเป็นแก่นกลางของสายสัมพันธ์ที่ส่งถึงกันและกันจากภายใน ในนั้นมีความรัก มนุษย์ทุกคนมีความรักอยู่แล้วในตัวเอง พร้อมที่จะมอบให้กับคนที่เรารัก ผู้คนรายรอบกาย และมนุษย์ทุกคนคู่ควรที่จะได้รับความรักเช่นกัน มนุษย์ทุกคนมีอารมณ์ ความรู้สึก ที่สื่อถึงความมีชีวิตชีวา ความเป็นมนุษย์คือความเป็นธรรมชาติสิ่งหนึ่งที่จะสามารถแบ่งแยกความเป็นมนุษย์กับหุ่นยนต์ ก็คงจะเป็นความรู้สึก ความรัก ความมีชีวิตจิตใจ ความเป็นธรรมชาติ และความมีเมตตาที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ซึ่งสิ่งนี้หุ่นยนต์จะเข้ามาทดแทนนั้นเป็นไปได้ยาก ในปัจจุบันด้วยปัจจัยหลาย ๆ อย่างทั้งด้านความเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ทำให้มนุษย์กลับมาอยู่กับตัวเองน้อยลงมีความสุขน้อยลง จิตใจอ่อนแอง่าย วันนี้กวางมีทักษะที่มนุษย์ทุกคนจะกลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้ง นั่นคือทักษะที่มนุษย์จะได้ใช้ศักยภาพที่เรามีอย่างเต็มที่ ที่เรามีอยู่แล้วภายในจิตใจ 5 ข้อด้วยกันค่ะ1.ทักษะการรักและเห็นคุณค่าในตัวเอง

ก่อนที่คนเราจะมอบสิ่งดี ๆ ให้กับผู้อื่นนั้น คนแรกที่เราควรมีให้คือตัวเราเอง การรักตัวเองไม่ใช่การเห็นแก่ตัว แต่คือการที่ใส่ใจตัวเอง มอบสิ่งที่ดีให้กับตัวเองก่อน เติมความรักความสุขภายในจิตใจของตัวเองให้เต็มจนสามารถที่จะแบ่งปันความรัก ความสุข และสิ่งดี ๆ เผื่อแผ่ไปให้ผู้คนและโลกภายนอกได้ คนที่รักและเห็นคุณค่าในตัวเองนั้นจะไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่น ไม่สร้างความทุกข์ให้ตัวเอง และพร้อมที่จะรับฟังคำวิจารณ์ที่เป็นประโยชน์ให้ได้เติบโตและพัฒนาตัวเอง2.ทักษะการเชื่อและศรัทธาในตัวเอง

จากรากฐานความเชื่อและกรอบความคิดแบบเดิม ความสำเร็จแบบสำเร็จรูป สิ่งเดิม ๆ ที่ทำตามกันมานาน การที่คนเราจะก้าวออกจากกรอบความเชื่อเดิม ๆ นั้นจึงเป็นสิ่งที่ยาก ทำให้ไม่กล้าที่จะแตกต่างและแสดงความเป็นตัวตนของตัวเองออกมา หลายครั้งที่ศักยภาพ ความสามารถส่วนตัว และความฝัน ถูกกลืนกินและแผดเผาไปเพราะกลัวที่จะออกมาทำในสิ่งที่เราอยากทำ ซึ่งการที่คน ๆ หนึ่งจะได้ใช้ชีวิตและประสบความสำเร็จในแบบของตัวเองได้นั้น ทักษะความเชื่อและศรัทธาในตัวเองอย่างแรงกล้านั้นสำคัญมากค่ะ
3. ทักษะการเห็นอกเห็นใจและทักษะความมีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์

มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่อยู่ร่วมกันมานานแสนนาน มนุษย์ถูกสอนให้มีความรัก ความเมตตา เห็นอกเห็นใจกันและกัน แต่เนื่องจากทุกวันนี้มีหลายอย่างที่เปลี่ยนไป โลกหมุนเร็วขึ้นทุกวัน ทำให้ทุกคนต่างต้องดิ้นรนเอาตัวรอด และรีบประสบความสำเร็จ ใช้ชีวิตเร็วขึ้น จึงทำให้เราอาจจะพลาดบางอย่าง โดยเฉพาะการใส่ใจตัวเองและคนรอบข้าง เรายิ้มให้กันน้อยลง พูดคุยกันน้อยลง ตัดสินกันเร็วเกินไปจากภายนอก เพราะง่ายในการสรุป เหมารวมทางความคิด จะดีกว่ามั้ยหากเราลองมาใช้ชีวิตให้ช้างลงบ้าง มองคนรอบข้างบ้าง เห็นอกเห็นใจกัน เอื้อเฟื้อกัน เริ่มต้นที่รอยยิ้มเลยค่ะ ยิ้มกันบ่อย ๆ นะคะ4.ทักษะในการสร้างความแตกต่าง

ในการดำเนินชีวิตของคนเราในสังคมมีกรอบมาช้านาน มีแบบแผนให้เราได้ใช้ชีวิต วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เพื่อจัดระเบียบให้คนเราอยู่ร่วมกัน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทำให้ง่ายต่อการควบคุม แต่เนื่องจากปัจจุบัน เราเปิดกว้างทางสังคมมากขึ้น โลกเปลี่ยนไป โลกเล็กลงเพียงหน้าจอมือถือ เราสามารถรับรู้เรื่องราว ข่าวสาร ความรู้ได้อย่างรวดเร็ว ผู้คนออกมาแสดงตัวตน เพื่อสร้างความเป็นตัวเอง และสิ่งที่จะทำให้ตัวเรานั้นเด่นชัดขึ้นมาได้นั้นก็คือ ความแตกต่างในตัวเอง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากและเป็นสิ่งที่หลาย ๆ คนอยากที่จะมี “นั่นคือความเป็นตัวของตัวเอง” ซึ่งความเป็นตัวเองนั้นเราทุกคนต่างมีความเป็นตัวเองอยู่ในตัวเรา เพียงแค่เรานั้นต้องศึกษาตัวเองมากขึ้นและขุดมันออกมา แล้วเราจะรู้จักและรักตัวเองมากขึ้น5.ทักษะความถนัดและความสามารถเฉพาะทาง

คนเรานั้นเกิดมามีความเป็นตัวของตัวเองตั้งแต่วินาทีแรก เซลล์นับล้าน ๆ เซลล์ที่ก่อตัวเป็นตัวเรานั้นล้วนเป็นของเรา สิ่งแวดล้อม ครอบครัว สังคม ที่เป็นองค์ประกอบให้เราเป็นเราจนถึงทุกวันนี้ ผ่านการเรียนรู้และประสบการณ์ เป็นของตัวเราเองและไม่เหมือนใคร ที่สำคัญคือมันสามารถที่จะแบ่งปันได้ ผ่านองค์ความรู้ที่เป็นของเราเอง คนเรานั้นมีสิ่งที่เรารัก ชื่นชอบ และถนัดไม่เหมือนกัน ดังนั้นเราควรที่จะค้นหาหรือสร้างมันขึ้นมาจากความสนใจ จากนั้นทำให้เป็นผลงานของเราเอง ที่สำคัญคือเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและสามารถเลี้ยงตัวเราได้


ในยุคที่โลกหมุนไปอย่างรวดเร็ว ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเร็ว แต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนเลยคือจิตใจมนุษย์ จงใช้สิ่งที่เรามีให้เป็นประโยชน์ด้วยการกลับมาอยู่กับตัวเอง ศึกษาตัวเองมากขึ้น และแบ่งปันมากขึ้นนะคะ

Comments


facebook album post - square (1).png
1.พวกหลีกเลี่ยงความผูกพัน (2).png
บทความล่าสุด
bottom of page