top of page
GDN 980 x 120 psychiatrist.jpg

จิตวิทยาความสำเร็จ


แพรเป็นคนหนึ่งที่อยากมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งแน่นอนว่าความหมายของ ความสำเร็จ ของแต่ละคนอาจจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันไป ในทางจิตวิทยา การจัดการกับความคิด และ สภาพจิตใจ เป็นส่วนที่สำคัญอย่างมากที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้ตามที่เราต้องการ


“Being successful requires us to wake up and be present in our own lives, aligning ourselves, our greatest destiny and mapping out the way. We must consciously select a path that facilitates the awakening of our awareness, both individually and collectively.” - Joyce Marter


Joyce Marter นักจิตวิทยาและผู้ก่อตั้ง Urban Balance ได้กล่าวไว้ว่า “การที่เราจะประสบความสำเร็จ เราจะต้องตื่นรู้และอยู่กับปัจจุบันขณะ ปรับตัวของเราให้ตรงกับเส้นทางที่เราต้องการที่จะไปให้ถึง เราจะต้องเลือกเส้นทาง และ วิธีการที่จะทำให้เราตื่นรู้อย่างมีสติ ไม่ว่าจะเลือกคนเดียว หรือเลือกหลายคน”


จากคำกล่าวของ Joyce จะเห็นได้ว่า การมีสติเป็นเรื่องที่สำคัญมากต่อการที่เราจะประสบความสำเร็จ และเลือกตัดสินใจ เดินทางถูกต้องตามเป้าหมายที่เราวางไว้ Joyce ได้เล่าถึง หลักการทางจิตวิทยาที่สำคัญจำนวน 10 ข้อที่จะช่วยให้เราดำเนินชีวิตได้อย่างประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้ ดังต่อไปนี้


1. มีสติและตั้งคำถามว่า เรากำลังทำในสิ่งที่เราทำอยู่เพราะอะไร


หลายๆ คนทำในสิ่งที่ทำอยู่ด้วยความเคยชิน ทำเพราะว่ามีคนบอกให้ทำ ทำเพราะความกลัว โดยที่เราไม่เคยกลับมาหยุดคิด และตั้งคำถามกับตัวเองว่า สิ่งที่เรากำลังทำอยู่จะนำพาเราไปยังเป้าหมายที่เราวางไว้หรือไม่ เราทำสิ่งนี้เพื่ออะไร เป็นต้น


2. เปิดโอกาสให้กับตัวเอง


นักจิตวิทยาด้าน Cognitive แนะนำไว้ว่า ความคิด เป็นจุดเริ่มต้นของความรู้สึก อารมณ์ และพฤติกรรมของเรา การที่เราคิดถึงข้อจำกัดที่อาจจะมีสำหรับตัวเราเอง ส่งผลต่อการตัดสินใจของเรา เช่น หากเรามีความเชื่อว่า เราไม่สามารถทำได้หรือพัฒนาได้ เราก็จะไม่ลงมือทำ และแน่นอนการที่เราไม่ลงมือทำ เราไม่มีวันที่จะประสบความสำเร็จได้


แน่นอนค่ะ ว่า แม้เราจะลงมือทำ เราอาจมีคำถามขึ้นในใจว่า แล้วเราจะประสบความสำเร็จไหม Joyce แนะนำว่า ให้เรามีความชื่อใน abundance theory นั่นก็คือ ทฤษฎีที่ให้เราปรับความคิดและความรู้สึกของเรากับเรื่องราวในเชิงบวก และโอกาสอันมากมาย และด้วยการคิดและรู้สึกเช่นนั้น จะส่งพลังเพื่อไปดึงดูดสิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต


สำหรับแพร เราทำดีที่สุด ในสิ่งที่เราทำได้ ด้วยทรัพยากรที่เรามีอยู่ ด้วยความเชื่อว่า เราจะไปยังเป้าหมายของเราได้ ที่เหลือปล่อยให้เป็นพลังของ universe ซึ่งอย่างไรก็ตามจะนำพาเราไปยังโอกาสต่าง ๆ ที่ไม่มีข้อจำกัดอย่างแน่นอน


3. อยู่กับปัจจุบัน


เรียนรู้จากเหตุการณ์ในอดีต ปล่อยให้มันอยู่กับอดีต อยู่กับปัจจุบัน และ ทำปัจจุบันให้ดี เพราะปัจจุบันจะเป็นตัวกำหนดอนาคตของเรา (ถ้าเราทำดีที่สุดในปัจจุบัน ก็ไม่จำเป็นต้องกังวลกับอนาคต เพราะเราได้ทำมันดีที่สุดแล้ว และเราก็จะไม่นึกถึงอดีต เพราะเราก็ทำมันดีที่สุดแล้วเช่นกัน)


4. มุ่งมั่นตั้งใจ


ถ้าเรามุ่งมั่นแน่วแน่ในเรื่องใด แล้วโฟกัสกับสิ่งนั้น เราก็จะสามารถทำให้สิ่งนั้นประสบความสำเร็จได้


5. สร้างวิสัยทัศน์อนาคตของตัวเอง


นักจิตวิทยาการกีฬา ได้กล่าวไว้ว่า การสร้างภาพความสำเร็จของอนาคต มีผลช่วยให้เราประสบความสำเร็จ ให้ลองถามตัวเองว่า ถ้าเรามีไม้วิเศษหนึ่งอันที่จะเสกอะไรก็ได้ เราจะอยากได้อะไร


ตั้งเป้าหมายให้สูง ค้นหาจุดแข็งของตัวเอง และถามตัวเองว่า เราจะสามารถใช้จุดแข็งนี้ในการทำประโยชน์ให้กับคนอื่นได้อย่างไรบ้าง


6. เลิกคุยกับตัวเองในด้านลบ


บ่อยครั้งที่ความเจ็บปวดและความผิดพลาดในอดีตทำให้เรากลัว และทำให้เราพูดกับตัวเองว่า เราไม่ดีพอ ไม่เก่งพอ ทำไม่ได้หรอก มีข้อจำกัดมากมาย


พยายามฝึกสมาธิ และ ตามให้ทันความคิดลบ ๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวเอง


จากนั้นลองมามองเห็นการณ์ที่เกิดขึ้นแบบเป็นบุคคลที่สาม มองด้วยใจที่เป็นกลางเพื่อหาทางออกให้กับสิ่งที่เกิดขึ้น7. ฝึกเป็นคนคิดบวก


การที่เราคิดดี คิดบวก เราก็จะดึงดูดเรื่องดี ๆ เข้ามาในชีวิตด้วย


การขอบคุณ เป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยให้เราค้นหาเรื่องราวดี ๆ ในแต่ละวัน และ รู้สึกดีกับตัวเองและชีวิตของตัวเองอีกด้วย


8. ฝึกยอมรับ


ยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้น เรียนรู้ที่จะปล่อยวาง อย่ายึดติด เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคนอื่น ความคิด หรือ การกระทำของคนอื่นได้ แต่เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ที่ตัวเรา เรียนรู้ที่จะให้อภัย และปล่อยวาง


9. ยอมรับและชื่นชมว่าความพัฒนาหรือการเติบโต ไม่จะเป็นจำต้องก้าวไปข้างหน้าเสมอไป


เพราะชีวิตเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอน มีอุปสรรค และสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นมากมาย แต่ให้กลับมาสนใจว่า เราจะรับมือและจัดการกับเรื่องที่เข้ามาอย่างไร ทำความเข้าใจว่า ทุกคนทำผิดพลาดได้ ไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบ เรียนรู้จากความผิดพลาดและก้าวเดินต่อไป


10. รักตัวเอง


การเรียนรู้ที่จะรักตัวเองเป็นเรื่องที่สำคัญมาก หันกลับมาดูชีวิตตัวเอง จัดการ แบ่งเวลา ระหว่าง การทำงาน และ การใช้ชีวิตส่วนตัว ให้เวลากับเพื่อน ครอบครัว และคนที่เรารัก การรักตัวเองทำได้หลากหลายรูปแบบ เมื่อไรก็ตามที่เรารักตัวเอง เติบเต็มชีวิตตัวเองด้วยตัวเราเอง เมื่อนั้น เราจะรักคนอื่นได้แบบไม่มีเงื่อนไข และเข้าใจคนอื่นเช่นกันแพรหวังว่าแนวคิดทางจิตวิทยาทั้ง 10 ข้อจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จนะคะ


สำหรับใครที่กำลังเครียด กังวล คิดมาก ทั้งเรื่องของปัญหา Burn Out จากการทำงาน ปัญหาความสัมพันธ์ต่างๆ ในครอบครัว คนรัก ไปจนถึงภาวะต่างๆ เช่น ซึมเศร้า ทุกปํญหาสำคัญและเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเราเสมอ

iSTRONG ยินดีให้บริการ ปรึกษาด้านสุขภาพจิตโดยผู้เชี่ยวชาญ ทั้งจากจิตแพทย์และนักจิตวิทยา ดูรายละเอียดได้ที่นี่


 

iSTRONG Mental Health

ผู้ดูแลสุขภาพใจให้กับบุคคล ครอบครัว และองค์กร


บริการของเรา

สำหรับบุคคลทั่วไป

• บริการปรึกษา จิตแพทย์และนักจิตวิทยา : http://bit.ly/3lmThUa

• คอร์สฝึกอบรมทักษะด้านจิตวิทยา : http://bit.ly/3RQfQwS

สำหรับองค์กร

• EAP โปรแกรมสำหรับองค์กร : http://bit.ly/3RLI8Z8


โทร. 02-0268949 หรือ Line : @istrong

 

ประวัติผู้เขียน : อังคณา เกิดทองมี ศึกษาด้านศิลปศาศตรมหาบัณฑิต (M.A.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (B.Eng.) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, และ Diploma of International E-Business, Hove College, Brighton, UK มีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งวิศวกรในบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ขั้นนำของโลกมากกว่า 5 ปี ปัจจุบันทำงานในตำแหน่งที่ปรึกษาบริษัทด้าน Data Science และเขียนบทความด้านจิตวิทยาให้กับบริษัท iStrong

Comments


facebook album post - square (1).png
1.พวกหลีกเลี่ยงความผูกพัน (2).png
บทความล่าสุด
bottom of page