top of page
GDN 980 x 120 psychiatrist.jpg

10 คุณสมบัติสร้างคุณให้ลุกขึ้นยืนแบบคนเข้มแข็ง

คนที่มีความ resilient คือคนที่มีความสามารถในการกลับมายืนหยัดอย่างเข้มแข็งได้อีกครั้งหลังจากผ่านเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆ ในชีวิต ซึ่งในแต่ละคนมีความสามารถนี้ไม่เท่ากัน บางคนมีมาก สามารถผ่านเหตุการณ์ต่างๆ และลุกขึ้นกลับมาหยึดยืนต่อสู้ได้อย่างเข้มแข็งอีกครั้ง บางคนมีน้อย ทำให้พวกเขาจมอยู่กับความทุกข์เป็นเวลานานๆResilient เป็นเหมือนทักษะ ที่สามารถพัฒนาและเรียนรู้ได้ เพียงแค่จัดการกับความคิดของเราให้ถูกต้อง เพราะเรื่องความทุกข์ ความสุขล้วนมาจากใจของตัวเราเองด้วยกันทั้งนั้น วันนี้แพรมี คุณสมบัติ 10 ประการที่มักจะพบเจอในคนที่มี resilient มาฝากกันค่ะ1.พวกเขามีความสามารถในการควบคุมตัวเอง

คนที่มีความ resilient สามารถที่จะแยกแยะ ตัวตนและคุณค่าที่แท้จริงของพวกเขาได้ พวกเขาสามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเอง และจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น ในส่วนที่พวกเขาสามารถทำได้ และไม่เอาความล้มเหลว ความเครียด หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นชั่วคราวนี้มาเป็นตัวกำหนดตัวตนของพวกเขา

ควบคุมอารมณ์ตนเอง

ความสามารถในการควบคุมตัวเอง คือ ความสามารถในการจัดการกับความคิด อารมณ์ของตัวเอง และจัดการกับปัญหาได้อย่างมีสติแม้ ในสถานการณ์ที่เลวร้ายหรือคับขัน Maria Konnikova นักจิตวิทยา ได้ทำการทดสองโดยการฝึกให้คนเปลี่ยนวิธีการอธิบายถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น จากการโทษคนอื่น เช่น นี่ไม่ใช่ความผิดของฉัน แต่เป็นเพราะ… มาเป็นการอธิบายแบบเจาะจงและกว้างๆ เช่น เหตุการณ์ (เฉพาะเจาะจง) ที่เกิดขึ้น ไม่ได้เป็นตัวชี้วัดว่า ชีวิตของฉันล้มเหลว และฉันสามารถจัดการ เปลี่ยนแปลงสถานการณ์นี้ได้ การอธิบายในลักษณะนี้ ทำให้พวกเขารู้สึกว่า เรื่องราวต่างๆ นี้เกิดขึ้นเพียงชั่วคราว เท่านั้น และคนเหล่านี้ มีโอกาสการป่วยเป็นโลกซึมเศร้าน้อยกว่า และประสบความสำเร็จมากกว่า คนที่อธิบายถึงเหตุการณ์เลวร้ายที่เกิดขึ้นด้วยวิธีแรก2.พวกเขาคบคนที่ดี

คบคนที่ดี

เราจะเป็นค่าเฉลี่ยของคน 5 คนที่เราใช้เวลาด้วย ยังเป็นคำพูดที่สามารถนำมาปรับใช้ได้กับความสามารถ resilient ของแต่ละบุคคล คนที่มีความสามารถ resilient ที่สูงๆ มักจะมีกลุ่มเพื่อน หรือแวดล้อมไปคนที่มีความสามารถนี้เช่นกัน ซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เลวร้ายขึ้น พวกเขาเหล่านี้จะมี กลุ่มคนที่คอยให้กำลังใจ และชี้ให้เห็นบทเรียน ความคิดในแนวบวก แต่ในทางกลับกัน หากเราคบคนที่มองโลกในแง่ร้าย สิ่งที่เราเห็น ความคิดของคนรอบตัว ก็จะทำให้ชีวิตเราดูแย่ และสิ้นหวังไปด้วยเช่นกัน


Dr.Romeo vitelli กล่าวว่า คนที่ไม่มีคนที่เป็นกำลังใจที่ดี จะทำให้พวกเขาจมอยู่กับความเหงาและทำให้การเยียวยาจากเหตุการณ์ร้ายๆ นั้นเป็นไปได้ช้าอีกด้วย3.พวกเขามีสติรู้เท่าทันอารมณ์และความคิดต่างๆ ที่เกิดขึ้น

ความสามารถในการรู้เท่าทันอารมณ์ ความนึกคิด ไม่ปรุงแต่งต่อ รู้เมื่อเรารู้สึกโกรธ ไม่พอใจ เรากำลังรู้สึกเครียด ทำให้เราสามารถหยุดและปล่อยวางความคิดนั้นๆ และจัดการกับความรู้สึก รวมถึงสภาพจิตใจของเราได้ดีกว่าคนที่ไม่มีสติ ให้อารมณ์นำพาเราไปทำสิ่งต่างๆ ที่สร้างความเสียหายตามมาอีกมากมาย4.พวกเขายอมรับความจริง

คนกลุ่มนี้เข้าใจดีว่า ความเจ็บปวด ความเครียด ต้องใช้เวลาเพื่อเยียวยา และเข้าใจว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต พวกเขายอมรับและอยู่กับมัน แต่พยายามที่จะปล่อยวาง เฝ้าดูความรู้สึกของตัวเองที่เกิดขึ้น และเรียนรู้จากเหตุการณ์นั้นๆ เข้าใจว่า เดี๋ยวเรื่องราวเหล่านี้ก็จะผ่านไป5.พวกเขาไม่ตัดสิน

ไม่ตัดสินคน

คนที่มีความ resilient มักจะไม่ตัดสินคนอื่น เช่น คนนี้โง่ ดูตลก สิ่งนี้ไม่ดีพอ หรืออื่นๆ พวกเขาไม่ถูกดึงดูดความสนใจง่ายๆ จากสิ่งภายนอก ไม่ว่าจะเป็น smart phone โทรทัศน์ การพูดคุยนินทา หรือเรื่องไร้สาระ ที่มีผลต่อความสงบภายในใจของพวกเขา มีงานวิจัยจำนวนมากที่ได้ทำไว้เกี่ยวกับการนั่งสมาธิ พบว่า คนที่ฝึกการนั่งสมาธิ มีสติ จะตัดสินผู้อื่น และถูกดึงดูดจากสิ่งเร้าภายนอก น้อยกว่าคนที่ไม่ได้ฝึกการนั่งสมาธิ6.พวกเขาเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้น

เมื่อเกิดปัญหาในชีวิต หรือต้องเผชิญกับอุปสรรค แทนที่พวกเขาจะนั่งจมอยู่กับความทุกข์​ด้วยความสิ้นหวัง พวกเขาเหล่านี้ใช้โอกาสนี้ในการเรียนรู้จากข้อผิดพลาด บางคนสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส ได้รู้เป้าหมายของชีวิตที่แท้จริง บางคนมีความเข้มแข็งขึ้น เพิ่มทักษะในความเป็นผู้นำให้กับตัวเอง7.รักและดูแลตัวเอง

คนกลุ่มนี้มีความรักตัวเอง และพยายามที่จะพาตัวเองให้หลุดพ้นจากความเครียด หรือความทุกข์ที่เกิดขึ้น โดยการหันกลับมาดูแลร่างกายและจิตใจของตนเอง บางคนฝึกนั่งสมาธิ บางคนใช้การเขียนบำบัด Dr.James Pennebaker ได้กล่าวไว้ว่า คนที่เขียนเล่าถึงความรู้สึกของตนเองออกมา มีความสุขและมีโอกาสในการเป็นโรคในการซึมเศร้าน้อยกว่าคนที่ไม่ได้ระบายความรู้สึกภายในใจของตน”
มองโลกในแง่ดี

8.พวกเขามองโลกในแง่ดี

ความสามารถในการมองโลกในแง่ดี สามารถฝึกฝนกันได้ เพียงเราเปลี่ยนมุมมองสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นใหม่ ตั้งคำถามต่อสิ่งต่างๆ ใหม่ ตัวอย่างเช่น การที่คนที่เรารักทอดทิ้งเราไป แทนที่เราจะมองว่าตัวเองเป็นเหยื่อ มองแต่สิ่งเลวร้าย มองหาความผิดพลาดของตนเอง ก็ให้เปลี่ยนวิธีการมองใหม่ว่า โอกาสที่เราจะสร้างได้ต่อไปคืออะไร เวลาที่เราได้กลับมาให้กับตัวเองมากขึ้น เราสามารถนำไปทำประโยชน์ให้กับตัวเองได้อีกมากมาย เป็นต้น9.ความสามารถในการตีความและหาทางออก

เรื่องทุกเรื่องที่เกิดขึ้นกับเรา มีเหตุและปัจจัย และตัวเราเป็นคนที่ตีความจากเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้น เราอาจจะตีความว่านี่เป็นเรื่องเลวร้ายที่เกิดขึ้นกับเรา หรือเราอาจจะตีความเป็นโอกาสที่ทำให้เราได้เก่งขึ้นจากการแก้ปัญหา และสร้างโอกาสให้กับตัวเองก็ได้10.พวกเขาไม่จมอยู่กับปัญหา

คนเหล่านี้ จะไม่จมอยู่กับปัญหานานๆ พวกเขาจะทำความเข้าใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้น หาทางแก้ปัญหาในสิ่งที่พวกเขาสามารถทำได้ หากิจกรรมอื่นๆ ทำ หรือช่วยเหลือคนอื่น ทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวของพวกเขาเอง ดังนั้นคนกลุ่มนี้จะรู้ดีว่า ปัญหาเป็นเรื่องธรรมดา และคนอื่นๆ ก็มีปัญหาเช่นกัน ที่สำคัญพวกเขาจะผ่านมันไปได้นี่แหละคะ คุณสมบัติทั้ง 10 ข้อของคนที่ resilient ซึ่งเราสามารถฝึกฝนได้ เพื่อประโยชน์ต่อตัวเราเอง เมื่อต้องเจอปัญหาในชีวิต เราจะได้มีความสามารถกลับมายืนหยัดด้วยความเข้มแข็งได้อย่างรวดเร็ว

 

เพราะทุกก้าวของชีวิตคือจิตวิทยา


iStrong บริการให้คำปรึกษาโดยนักจิตวิทยาที่มีใบรับรอง สามารถเลือกคุยทางโทรศัพท์หรือคุยแบบพบหน้า


Comments


facebook album post - square (1).png
1.พวกหลีกเลี่ยงความผูกพัน (2).png
บทความล่าสุด
bottom of page