บทความล่าสุด
ค้นหาตามประเภทบทความ
Please reload

original_1164948181 copy.jpg

3 วิธีการพัฒนาตัวเองเพื่อเป็นผู้หญิงแกร่ง (strong woman)

October 1, 2019

 

ผู้หญิงแกร่ง หรือ strong woman มีทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของตัวเอง ซึ่งพวกเธอหาสิ่งเหล่านี้มาด้วยความสามารถของตัวเอง ผู้หญิงแกร่งเป็นเจ้าของกิจการ หรือทำงานในตำแหน่งสูงๆ พวกเธอดูมีความมั่นใจในตัวเอง และมีความสุขกับชีวิต นอกจากเรื่องงานแล้ว พวกเธอก็มักจะมีความรักที่ดีอีกด้วย เพราะพวกเธอรักและรู้จักตัวเองมากพอ ที่จะเลือกคู่ครองที่จะช่วยส่งเสริมชีวิต ไม่ใช่แค่มีคนรักเพียงเพราะต้องการใครสักคน และเมื่อเจอความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่ พวกเธอก็จะไม่ลังเลเลยที่จะจบความสัมพันธ์นั้นๆ

 

การเป็นอิสระอย่างแท้จริง คือ ความสามารถในการดูแลตัวเองได้ทั้งภายนอก และภายใน วันนี้แพรมี 3 วิธีในการที่จะพัฒนาตัวเองให้เป็น ผู้หญิงแกร่งมาฝากทุกคนกันค่ะ

 

1. มีอิสระทางอารมณ์

มนุษย์เรามีความรู้สึกนึกคิด และความรู้สึกนี้ ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกเชิงบวก (ดีใจ มีความสุข เป็นต้น) หรือเชิงลบ (เสียใจ เครียด เป็นต้น) มีผลต่อการตัดสินใจและใช้ชีวิตของเราแทบทั้งสิ้น ดังนั้น การมีความสามารถที่จะจัดการกับความรู้สึกของตัวเองได้ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง และในการที่เราจะสามารถจัดการกับความรู้สึกของตัวเองได้ มีแนวทางให้ปฏิบัติตามดังต่อไปนี้

 

1.1. รู้จักตัวเอง นั่นคือ เราควรมีสติ รู้เท่าทันถึงความคิดและความรู้สึกของตัวเอง เมื่อเรารู้เท่าทัน เราก็สามารถที่จะควบคุมการตอบสนองต่อความรู้สึกนั้นๆ ได้ ซึ่งจะทำให้เราตัดสินใจ หรือทำอะไรลงไปอย่างมีสติ ไม่มารู้สึกเสียใจภายหลัง

 

1.2. ตัดสินใจด้วยตัวเอง ไม่มีใครจะรู้จักเราดีกว่าตัวเราเอง ดังนั้น การตัดสินใจสิ่งต่างๆ ด้วยตัวเอง จึงเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของ ผู้หญิงแกร่งซึ่งเมื่อพวกเธอตัดสินใจทำอะไรสักอย่างแล้ว พวกเธอก็พร้อมที่จะรับผิดชอบผลที่ตามมาด้วยเช่นกัน ไม่ว่าผลที่เกิดขึ้นนั้นจะดีหรือไม่ดีก็ตาม

 

1.3. ไม่กดดันตัวเองมากจนเกินไป ผู้หญิงแกร่งต้องการที่จะทำให้งานออกมาดี แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อพวกเธอรู้ตัวว่ากำลังมีความเครียดเกิดขึ้น พวกเธอก็ไม่ลืมที่จะหันมาหยุดพักและดูแลตัวเอง พวกเธอรู้จักปล่อยวางสำหรับสิ่งที่พวกเธอไม่สามารถควบคุมได้ แต่ทำอย่างดีที่สุดกับสิ่งที่พวกเธอสามารถทำได้

 

1.4. อยู่คนเดียว ทำอะไรคนเดียวได้

ผู้หญิงแกร่งสามารถที่จะไปดูหนัง กินข้าว หรือทำกิจกรรมที่พวกเธอต้องการได้ด้วยตัวเองคนเดียว โดยไม่ต้องรอให้มีคนไปด้วย เพราะพวกเธอรู้ว่าพวกเธอต้องการอะไร และมีความสุขกับสิ่งที่พวกเธอเลือกทำ 

 

1.5. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบตัว

ผู้หญิงแกร่งสามารถอยู่คนเดียวได้อย่างมีความสุข แต่อย่างไรก็ตาม พวกเธอมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบตัว รู้จักที่จะเป็นผู้รับและผู้ให้ในความสัมพันธ์ต่างๆ

 

 

2. มีอิสระทางการเงิน

แน่นอนค่ะ เรื่องเงินเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะเป็นปัจจัยหลักในการ