top of page
GDN 980 x 120 psychiatrist.jpg

3 วิธีการพัฒนาตัวเองเพื่อเป็นผู้หญิงแกร่ง (strong woman)


strong woman

ผู้หญิงแกร่ง หรือ strong woman มีทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของตัวเอง ซึ่งพวกเธอหาสิ่งเหล่านี้มาด้วยความสามารถของตัวเอง ผู้หญิงแกร่งเป็นเจ้าของกิจการ หรือทำงานในตำแหน่งสูงๆ พวกเธอดูมีความมั่นใจในตัวเอง และมีความสุขกับชีวิต นอกจากเรื่องงานแล้ว พวกเธอก็มักจะมีความรักที่ดีอีกด้วย เพราะพวกเธอรักและรู้จักตัวเองมากพอ ที่จะเลือกคู่ครองที่จะช่วยส่งเสริมชีวิต ไม่ใช่แค่มีคนรักเพียงเพราะต้องการใครสักคน และเมื่อเจอความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่ พวกเธอก็จะไม่ลังเลเลยที่จะจบความสัมพันธ์นั้นๆ

การเป็นอิสระอย่างแท้จริง คือ ความสามารถในการดูแลตัวเองได้ทั้งภายนอก และภายใน วันนี้แพรมี 3 วิธีในการที่จะพัฒนาตัวเองให้เป็น ผู้หญิงแกร่งมาฝากทุกคนกันค่ะ

1. มีอิสระทางอารมณ์

มนุษย์เรามีความรู้สึกนึกคิด และความรู้สึกนี้ ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกเชิงบวก (ดีใจ มีความสุข เป็นต้น) หรือเชิงลบ (เสียใจ เครียด เป็นต้น) มีผลต่อการตัดสินใจและใช้ชีวิตของเราแทบทั้งสิ้น ดังนั้น การมีความสามารถที่จะจัดการกับความรู้สึกของตัวเองได้ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง และในการที่เราจะสามารถจัดการกับความรู้สึกของตัวเองได้ มีแนวทางให้ปฏิบัติตามดังต่อไปนี้

1.1. รู้จักตัวเอง นั่นคือ เราควรมีสติ รู้เท่าทันถึงความคิดและความรู้สึกของตัวเอง เมื่อเรารู้เท่าทัน เราก็สามารถที่จะควบคุมการตอบสนองต่อความรู้สึกนั้นๆ ได้ ซึ่งจะทำให้เราตัดสินใจ หรือทำอะไรลงไปอย่างมีสติ ไม่มารู้สึกเสียใจภายหลัง

1.2. ตัดสินใจด้วยตัวเอง ไม่มีใครจะรู้จักเราดีกว่าตัวเราเอง ดังนั้น การตัดสินใจสิ่งต่างๆ ด้วยตัวเอง จึงเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของ ผู้หญิงแกร่งซึ่งเมื่อพวกเธอตัดสินใจทำอะไรสักอย่างแล้ว พวกเธอก็พร้อมที่จะรับผิดชอบผลที่ตามมาด้วยเช่นกัน ไม่ว่าผลที่เกิดขึ้นนั้นจะดีหรือไม่ดีก็ตาม

1.3. ไม่กดดันตัวเองมากจนเกินไป ผู้หญิงแกร่งต้องการที่จะทำให้งานออกมาดี แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อพวกเธอรู้ตัวว่ากำลังมีความเครียดเกิดขึ้น พวกเธอก็ไม่ลืมที่จะหันมาหยุดพักและดูแลตัวเอง พวกเธอรู้จักปล่อยวางสำหรับสิ่งที่พวกเธอไม่สามารถควบคุมได้ แต่ทำอย่างดีที่สุดกับสิ่งที่พวกเธอสามารถทำได้

1.4. อยู่คนเดียว ทำอะไรคนเดียวได้

ผู้หญิงแกร่งสามารถที่จะไปดูหนัง กินข้าว หรือทำกิจกรรมที่พวกเธอต้องการได้ด้วยตัวเองคนเดียว โดยไม่ต้องรอให้มีคนไปด้วย เพราะพวกเธอรู้ว่าพวกเธอต้องการอะไร และมีความสุขกับสิ่งที่พวกเธอเลือกทำ

1.5. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบตัว

ผู้หญิงแกร่งสามารถอยู่คนเดียวได้อย่างมีความสุข แต่อย่างไรก็ตาม พวกเธอมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบตัว รู้จักที่จะเป็นผู้รับและผู้ให้ในความสัมพันธ์ต่างๆ

ผู้หญิงแกร่ง

2. มีอิสระทางการเงิน

แน่นอนค่ะ เรื่องเงินเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะเป็นปัจจัยหลักในการนำไปแลกเปลี่ยนสิ่งของ และใช้ดำรงชีพ ยิ่งมีอิสระภาพทางการเงินมากเท่าไร ก็ยิ่งสามารถทำในสิ่งที่ชอบอย่างอิสระได้มากขึ้นเท่านั้น ดังนั้น ผู้หญิงแกร่งจึงมักมีอิสระภาพทางการเงิน หรือ มีรายได้ในการเลี้ยงตัวเอง และใช้ชีวิตที่ตนเองชอบได้โดยไม่ต้องให้ผู้ใดช่วยเหลือ ซึ่งวิธีการที่จะมีอิสระภาพทางการเงิน สามารถทำได้ดังต่อไปนี้

2.1. จดบันทึกรายรับ-รายจ่าย : การจดบันทีกรายรับ-รายจ่าย นอกจากจะทำให้เราสามารถรู้ได้ว่า เราใช้เงินไปกับอะไรบ้างแล้ว ยังทำให้เรามีสติในทุกครั้งที่ใช้เงิน เนื่องจากเราจะจดและรับรู้สิ่งที่เราซื้อไปทุกครั้ง ทำให้เราคิดมากขึ้นในทุกๆ ครั้งที่ใช้เงิน

2.2. สร้างแรงจูงใจ : การตั้งเป้าหมายว่าจะเอาเงินไปใช้ทำอะไร และถ้าสิ่งนั้นมีความสำคัญกับเรามาก เราจะมีแรงจูงใจอย่างมากในการที่จะทำให้สิ่งนั้นประสบความสำเร็จจนได้

2.3. ตั้งงบประมาณ : การวางแผนเป็นสิ่งที่สำคัญ โดยเฉพาะการวางแผนการเงิน ในแต่ละเดือน เราควรตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ และมีระเบียบวินัยกับการใช้เงิน

2.4. เรียนรู้เกี่ยวกับการลงทุน : การเรียนรู้การลงทุนเป็นสิ่งที่ ผู้หญิงแกร่งทำกัน เนื่องจากพวกเธอต้องการเรียนรู้ที่จะให้ เงินทำงานให้พวกเธอ ผ่านการลงทุน

2.5. เพิ่มรายได้ : นอกจากจะใช้เงินที่หามาได้อย่างมีระเบียบวินัย เรียนรู้ที่จะลงทุนแล้ว อีกอย่างหนึ่งที่จะต้องทำก็คือ การหาช่องทางอื่นๆ ในการเพิ่มรายได้ เราควรเรียนรู้ที่จะลดความเสี่ยงจากการมีรายได้เพียงช่องทางเดียว ด้วยการหารายได้จากช่องทางอื่นๆ

3. เพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเอง

Strong woman แกร่งทุกคนมีความมั่นใจในตัวเอง พวกเธอรัก และพอใจในความเป็นตัวของตัวเธอเอง รู้อย่างชัดเจนว่า ชีวิตนี้พวกเธอต้องการจะทำอะไร ดังนั้น ความมั่นใจจึงจะสะท้อนออกมาอย่างชัดเจนในตัวของพวกเธอ และการที่จะสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองได้ พวกเธอจะต้องทำสิ่งเหล่านี้

3.1. เป็นตัวของตัวเอง: การที่เราเป็นตัวของตัวเอง เราจะมีความสุขกับตัวเอง ไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใคร และเมื่อเรามีความสุขในการเป็นตัวของตัวเอง เราจะมีความมั่นใจในตัวเอง และพอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็น รวมไปถึงสิ่งที่จะทำ

3.2. เผชิญหน้ากับความกลัว: พวกเธอจะไม่ยอมให้ความกลัวมาหยุดพวกเธอไว้กับที่ พวกเธอจะตรวจสอบตัวเองว่าความกลัวของพวกเธอคืออะไร แล้วค่อยๆ จัดการกับมัน

3.3. ยอมรับความช่วยเหลือ : ถึงแม้ว่า ผู้หญิงมักจะทำอะไรด้วยตัวเอง และสามารถดูแลตัวเองได้ แต่อย่างไรก็ตาม พวกเธอรู้ว่า คนเราไม่สามารถอยู่คนเดียว หรือทำอะไรได้ด้วยตัวเองทั้งหมด ดังนั้นการยอมรับความช่วยเหลือจึงไม่ใช่เรื่องแปลก หรือเป็นสัญญาณของความอ่อนแอแต่อย่างไร

3.4. คิดบวก: การคิดบวกจะทำให้พวกเธอมีความสุขและมีความหวังกับชีวิต

3.5. รับผิดชอบตัวเอง: พวกเธอรู้ดีว่า ไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ ประสบความสำเร็จหรือไม่ ล้วนแล้วแต่เกิดจากตัวเราทั้งสิ้น

นี่แหละค่ะเป็น 3 วิธีในการพัฒนาตัวเองเพื่อเป็น ผู้หญิงแกร่งซึ่งจะทำให้คุณมีความสุขกับตัวเองและชีวิตอย่างยั่งยืน

 

iStrong.co ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตและครอบครัว

บริการให้คำปรึกษาโดยนักจิตวิทยา นักจิตบำบัด นักจิตวิทยาคลินิกที่มีใบรับรอง

สามารถเลือกคุยทางโทรศัพท์หรือการพูดคุยแบบส่วนตัว (Private Counseling)

และคอร์สออนไลน์ | Classroom Workshop

รวมถึงบทความจิตวิทยาอีกมากมาย

Comentários


facebook album post - square (1).png
1.พวกหลีกเลี่ยงความผูกพัน (2).png
บทความล่าสุด
bottom of page