ติดตามเราบน Facebook
  • Facebook Social Icon
บทความล่าสุด
ค้นหาตามประเภทบทความ

7 วิธีเพิ่มความสุขและประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อลดอัตราการลาออกของพนักงาน

January 16, 2020

 

 

คนจำนวนมากลาออกเนื่องจากไม่มีความสุขในการทำงาน  และไม่เห็นโอกาสในการเติบโตในงานของตัวเอง ทำให้แรงจูงใจในการทำงานต่ำ ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานนอกจากนี้ งานวิจัยล่าสุดของ CEB บริษัทในวอชิงตัน ได้เผยข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในทุกๆรอบปีของการทำงาน พนักงานจะทบทวนการทำงานที่ผ่านมาของตัวเอง และเริ่มหางานใหม่ เมื่อพวกเขารู้สึกว่างานที่ทำอยู่ไม่ทำให้พวกเขามีความสุข และไม่ได้ตอบโจทย์ชีวิตของพวกเขา 

 

บริษัทจำนวนมาก ได้รับผลกระทบจากการสูญเสียพนักงานที่มีทักษะและความสามารถ วันนี้แพรมีบทความจิตวิทยาจาก entreprenuer.com ถึง 7 วิธีการในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน และทำให้พนักงานรู้สึกมีความสุขในการทำงานมากยิ่งขึ้น ซึ่งมาจากการศึกษาของนักเศรษฐศาตร์เชิงพฤติกรรม และนักจิตวิทยา มาฝากกันค่ะ 

 

 

 

 

1. ศึกษา Demographic ของพนักงาน 

 

ฝ่ายบุคคลควรมีความเข้าใจถึงช่วงอายุของพนักงานของบริษัท เนื่องจากคนแต่ละวัยตอบสนองต่อวิธีการจูงใจที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น หากบริษัทมีจำนวนพนักงานที่เป็นกลุ่ม Millennials จำนวนมาก ก็อาจจะใช้เทคโนโลยีมาช่วยเป็นเครื่องมือให้กับพวกเขาในการทำงาน หรือให้พวกเขาได้ทำงานจากที่บ้านได้บ้าง เป็นต้น 

 

 

 

2. ชื่นชมผลงานของพนักงาน 

 

มีการสำรวจในปี 2013 พบว่า 83% ของกลุ่มตัวอย่าง คิดว่า การได้รับคำชมเชยจากผลงานที่เกิดขึ้นมีคุณค่ามากกว่ารางวัลใดๆ Gallup ยังเปิดเผยข้อมูลอีกว่า พนักงานมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีขึ้น เมื่อพวกเขาได้รับการชมเชยต่อผลงานของพวกเขาสม่ำเสมอ และยังช่วยให้ประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีมดีขึ้นอีกด้วย ไม่เพียงเท่านี้ การชื่นชมผลงาน ยังมีผลให้พนักงานลาออกน้อยลง และเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าอีกด้วย