ติดตามเราบน Facebook
  • Facebook Social Icon
บทความล่าสุด
ค้นหาตามประเภทบทความ

6 วิธีเสริมสร้างกำลังใจให้แก่ผู้สูงอายุในบ้าน

คุณผู้อ่านคงทราบกันดีอยู่แล้วว่า ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุ” หรือ Social age society อย่างเต็มรูปแบบ โดยคุณภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) เปิดเผยว่า ปี 2564 ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้จากฐานข้อมูลประชากรของประเทศไทย ปี 2560 พบว่าจากจำนวนประชากรทั้งสิ้น 67.6 ล้านคน เป็นผู้สูงอายุ จำนวน 11.3 ล้านคน คิดเป็น 16.7% ของจำนวนประชากรทั้งหมด ในจำนวนนี้ยังคงทำงานอยู่ราว 3.9 ล้านคน เพื่อหารายได้เสริมและเลี้ยงครอบครัว เพราะผู้สูงอายุบางคนไม่มีคนดูแล

 

 

ทางสสช.ได้ประเมินว่า ในปี 2564 จะมีประชากรผู้สุงวัยสูงถึง 20% และในปี 2574 ประเทศไทยจะมีประชากรผู้สุงวัยสูงถึง 28% นั้นหมายความว่า ผู้สูงอายุจะเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศนั้น ทำให้วัยทำงานอย่างเราต้องเป็นกำลังหลักในการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว ดังนั้น ในบทความนี้จะมาแนะนำวิธีการเสริมสร้างกำลังใจและการดูแลผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ

 

 

การเปลี่ยนแปลงในวัยสูงอายุ  

 

 

ก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนว่าในวัยผู้สูงอายุนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง โดยแบ่งการเปลี่ยนแปลงเป็นด้านต่างๆ ดังนี้

 

 

1.พัฒนาการด้านร่างกาย

 

ในวัยสูงอายุร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกระบบในลักษณะเสื่อมถอย โดยการเปลี่ยนแปลงภายนอก คือ ผมเปลี่ยนเป็นสีขาวมากขึ้น มีรอยเหี่ยวย่นบนใบหน้า หลังโกง กล้ามเนื้อหย่อนสมรรถภาพ เคลื่อนไหวร่างกายช้าลง การทรงตัวไม่ดี การได้ยินเสื่อมลง การเปลี่ยนแปลงภายในร่างกายที่สำคัญ คือ ความยืดหยุ่นตัวของเส้นเลือดลดลง มีการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนในร่างกาย เป็นต้น 

 

 

2.พัฒนาการทางด้านอารมณ์

 

อารมณ์ของผู้สูงอายุยังคงมีอารมณ์รักในบุคคลอันเป็นที่รัก โดยเฉพาะสมาชิกในครอบครัว ได้แก่ คู่สมรส บุตร หลาน และเมื่อเกิดการสูญเสีย ผู้สูงอายุจะมีความเศร้าโศกอย่างมาก จะมีผลกระทบต่อจิตใจ สุขภาพกาย และพฤติกรรมของผู้สูงอายุค่อนข้างมาก มีอารมณ์เหงา ว้าเหว่ บางรายอาจรู้สึกว่าคุณค่าของตนเองลดลงเนื่องจากต้องพึ่งพาบุตรหลานในเรื่องการประกอบกิจวัตรประจำวัน ค่าใช้จ่าย ค่ารักษาพยาบาล รู้สึกว่าตนเองเป็นภาระของคนอื่น มักแสดงอาการหงุดหงิด น้อยใจ ต่อบุตรหลาน 

 

 

3.พัฒนาการทางด้านสังคม

 

ทฤษฎีพัฒนาบุคลิกภาพของอิริคสัน กล่าวว่า ผู้สูงอายุอยู่ในขั้นพัฒนาการขั้นที่ 8 คือ ความมั่นคงและความหมดหวัง ( integrity vs. despair ) เป็นวัยที่สุขุม รอบคอบ ฉลาด ยอมรับความจริง ภูมิใจในการถ่ายทอดประสบการณ์ให้บุตรหลานและคนรุ่นหลัง มีความมั่นคงในชีวิต ตรงข้ามกับผู้สูงอายุที่ล้มเหลวจะไม่พอใจในชีวิตที่ผ่านมา ไม่ยอมรับสภาพที่เปลี่ยนไป รู้สึกคับข้องใจท้อแท้ในชีวิต 

 

 

4.สังคมของผู้สูงอายุ