บทความล่าสุด
ค้นหาตามประเภทบทความ
Please reload

original_1164948181 copy.jpg

7 คุณสมบัติสำคัญของนักให้คำปรึกษาที่ดี

 

เดี๋ยวนี้ต้องยอมรับว่าในประเทศไทยเริ่มใช้บริการนักจิตวิทยา นักจิตบำบัด และนักให้คำปรึกษากันมากขึ้น เพราะตอนนี้ปัญหาสุขภาพจิตเริ่มเพิ่มจำนวนมาก และทัศนคติที่คนไทยมีต่อการพบจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาก็ค่อยๆ ดีขึ้นตามมา

อย่างไรก็ตาม ไม่จำเป็นที่ต้องจบแพทย์แล้วต่อเฉพาะทางสาขาจิตเวช หรือจบจิตวิทยามาอย่างเดียวถึงจะสามารถเป็นที่ปรึกษาได้ แต่ไม่ว่าใคร ๆ ก็สามารถเป็นที่ปรึกษาให้กับคนใกล้ตัว เป็นการปฐมพยาบาลหรือช่วยอยู่เคียงข้างในเบื้องต้นก่อนนำส่งจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาหากถึงขั้นป่วย

 

>> เส้นทางสู่การนักให้คำปรึกษามืออาชีพ

แต่เงื่อนไขคือคนที่จะเป็นที่ปรึกษาได้นั้น ต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในหลักการของการให้คำปรึกษาก่อน รวมถึงต้องมีทักษะและความสามารถเบื้องต้นอันเป็นคุณสมบัติของนักให้คำปรึกษาที่ดี ซึ่งวันนี้ทีมงานไอ สตรอง ได้นำ 7 คุณสมบัติของนักให้คำปรึกษามาฝากกันค่ะ

 

 

1. ต้องสนใจและใส่ใจผู้อื่นอย่างแท้จริง
คุณสมบัติแรกที่ไม่ใช่ทักษะซะทีเดียว แต่เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งยวดต่อการเป็นนักให้คำปรึกษา คุณไม่สามารถตื่นขึ้นมาทำงานอย่างมีพลังได้หากคุณไม่รักที่จะนั่งอยู่กับคนอื่น ฟังและสนใจเรื่องราวของคนเหล่านั้นอย่างลึกซึ้ง ความสำเร็จของการให้คำปรึกษาในสายสุขภาพจิตคือการเชื่อมโยงและสัมผัสจากคนสู่คน

2. การตระหนักรู้และตกผลึกในตัวเอง
ก่อนที่จะเข้าใจคนอื่น นักให้คำปรึกษาจำเป็นต้องสังเกต เข้าใจ และหยั่งรู้ในความรู้สึกและจิตใจของตัวเองให้ได้ก่อน การเชื่อมโยงประสบการณ์ในอดีตเข้ากับพฤติกรรมปัจจุบัน ความรู้สึกข้างในที่สั่งให้คนแสดงออกแบบนั้น การเรียนหลักการแล้วตกผลึกกับตัวเองจะทำให้นักให้คำปรึกษาเข้าใจหลักการอย่างถ่องแท้มากขึ้น ซึ่งจะทำให้เข้าใจและช่วยเหลือคนอื่นได้ดีขึ้นด้วยนั่นเอง หากตัวเองยังไม่เข้าใจตัวเองก็คงเป็นไปไม่ได้ที่จะเข้าใจและช่วยเหลือคนอื่นได้เช่นกัน

3. ความสามารถในการ “ฟัง” ในหลายระดับ
สิ่งหนึ่งที่แยกระหว่างคนทั่วไปกับนักให้คำปรึกษาที่ดี คือ การฟัง โดยเฉพาะการฟังอย่างไร้ซึ่งการตัดสิน การตีความ หรืออคติใด ๆ ทั้งปวง นักให้คำปรึกษาไม่สามารถด่วนสรุปได้ ซึ่งเป็นความท้าทายของคนส่วนใหญ่ ที่มักรับฟังเรื่องราวของคนอื่นโดยใช้ประสบการณ์และมุมมองของตัวเองเป็นกรอบความคิด ซึ่งจะทำให้การช่วยเหลือคนอื่นนั้นไม่ประสบความสำเร็จ แต่นักให้คำปรึกษาจำเป็นต้องฟังทั้งสิ่งที่คนนั้นพูดและไม่ได้พูดออกมา ความยากอยู่ตรงที่หลายครั้งที่ผู้รับคำปรึกษาไม่ได้พูดออกมาทั้งหมด อาจจะเพราะยังไม่ไว้วางใจ หรือคิดว่านั่นไม่ใช่ประเด็น แต่นักให้คำปรึกษาที่เชี่ยวชาญจะสามารถวิเคราะห์และเข้าใจสิ่งที่ไม่ได้พูดออกมา และเข้าใจตามมุมมองและบริบทของเจ้าของเรื่องได้อย่างแท้จริง ซึ่งทักษะนี้เอาเข้าจริงๆ ต้องใช้เวลาฝึกฝนนานทีเดียว