top of page
GDN 980 x 120 psychiatrist.jpg

จิตบำบัดสัมพันธภาพในครอบครัว ทางเลือกในการรักษาโรคซึมเศร้าโดยไม่ต้องพึ่งยา


หลายท่านคงทราบถึงวิธียอดฮิตในการรักษาโรคซึมเศร้าให้หายขาดอย่างได้ผล ก็คือการใช้ยานั่นเอง ซึ่งวิธีนี้อาจผลข้างเคียงมากมาย แต่หลายคนอาจยังไม่ทราบว่ามีอีกหนึ่งทางเลือกที่เรียกว่า “จิตบำบัดสัมพันธภาพในครอบครัว” ซึ่งเป็นวิธีการรักษาแบบบำบัดการรักษาทางใจ ให้ผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามีกำลังใจในการต่อสู้จนหายป่วยค่ะ

โรคซึมเศร้ากับการรักษาโดยใช้ยารักษา


ถึงแม้ว่าโรคซึมเศร้าจะมีสาเหตุหลักมาจากสารเคมีในสมอง ที่ชื่อว่า ซีโรโทนิน (serotonin) และนอร์เอพิเนฟริน (norepinephrine) หลั่งออกมาน้อยผิดปกติ ทำให้เกิดความเครียด วิตกกังวล อยู่ไม่สุข โกรธง่าย หงุดหงิด บางครั้งก็แสดงพฤติกรรมที่ก้าวร้าวรุนแรง รวมไปถึงมีความคิดที่ผิดปกติ


พร้อมจมดิ่งในความรู้สึกทางลบตลอดเวลา ทำให้วิธีฮอตฮิตที่นิยมใช้ในการรักษาโรคซึมเศร้าก็คือการใช้ยาเพื่อปรับสมดุลของสารสื่อประสาททั้ง 2 ชนิด แต่การใช้ยานี้ละค่ะ อาจทำให้ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าบางท่าน ต้องเป็นทุกข์มากกว่าเดิมเพราะยามีผลข้างเคียง


เช่น ทำให้เกิดคลื่นไส้ อาหารไม่ย่อย และท้องไส้ปั่นป่วน น้ำหนักเพิ่ม ไม่มีความรู้สึกทางเพศ ปากแห้ง คอแห้ง วิงเวียนศีรษะ หน้ามืด มองเห็นภาพไม่ชัด วิตกกังวล กระวนกระวาย นอนไม่หลับ ปวดท้อง ท้องเสีย อุณหภูมิร่างกายขึ้นสูง อ่อนเพลีย สับสน ตัวสั่น ประสาทหลอน เหงื่อออกมาก กล้ามเนื้อกระตุก เป็นไข้ ความดันโลหิตขึ้น ๆ ลง ๆ และที่หนักที่สุด คือ เกิดความคิดที่จะฆ่าตัวตายค่ะ ซึ่งอาการข้างเคียงนี้ไม่ได้เกิดทุกอย่างกับทุกคน แต่ละคนก็มีอาการแตกต่างกันไปค่ะ


โรคซึมเศร้า vs จิตบำบัดสัมพันธภาพในครอบครัว


จากผลข้างเคียงของยาต้านอาการโรคซึมเศร้ามากมายสารพัดที่พูดถึงกันไปนั้น ทำให้นักจิตวิทยาและผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยาเกิดความเป็นห่วงและเห็นใจผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ที่ต้องทนอยู่กับความทรมานกายใจที่ว่ามา เลยทำให้เกิดวิธีบำบัดที่ไม่ต้องใช้ยาขึ้นมา ชื่อว่า “จิตบำบัดสัมพันธภาพในครอบครัว” หรือชื่อในวงการว่า “จิตบำบัดสัมพันธภาพระหว่างบุคคล (Interpersonal Psychotherapy : IPT)”


เจ้าจิตบำบัดตัวนี้เป็นการทำจิตบำบัดระยะสั้นค่ะ มีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาสัมพันธภาพในครอบครัวและสัมพันธภาพระหว่างบุคคลในด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน ต่อไปนี้


1.ความรู้สึกเศร้าเสียใจจากการสูญเสียบุคคลที่รัก

2.ความขัดแย้งกับบุคคลสำคัญ

3.การเปลี่ยนแปลงบทบาททางสังคม เช่น ถูกไล่ออก เกษียณ ถูกลดขั้น เป็นต้น

4.การขาดสัมพันธภาพกับบุคลอื่น


ซึ่งทุกด้านที่ว่ามาล้วนเกี่ยวข้องกับบุคคลในครอบครัวของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า แล้วการใช้ชีวิตของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าส่วนใหญ่ก็อยู่กับคนในครอบครัว ดังนั้น การทำจิตบำบัดสัมพันธภาพในครอบครัว เลยมีผลบวก ๆ อย่างมากต่อการรักษาโรคซึมเศร้าให้หายวับไม่กลับมาเลยละค่ะ


แถมยังมีผลวิจัยทางจิตวิทยาออกมารับรองว่าการทำจิตบำบัดสัมพันธภาพในครอบครัว สามารถรักษาโรคซึมเศร้าทั้งแบบรุนแรงและแบบเรื้อรังได้ผลชะงักเลยทีเดียว นั่นก็เพราะจิตบำบัดสัมพันธภาพในครอบครัว มีจุดเด่นสำคัญ 5 ข้อ ก็คือ


1.จิตบำบัดสัมพันธภาพ เน้นแก้ไขปัญหาสัมพันธภาพระหว่างผู้ป่วยโรคซึมเศร้า กับบุคคลในครอบครัว รวมถึงบุคคลอื่น ๆ ที่เป็นคนสำคัญของผู้ป่วย ซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีกับคนที่ผู้ป่วยรักนี่แหละที่จะเป็นกุญแจสำคัญในการฟื้นฟูจิตใจ ปรับเปลี่ยนความคิด และช่วยให้ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเข้มแข็งค่ะ


2.ใช้ระยะเวลาสั้น เพียง 3 – 4 เดือนก็จบคอร์สการรักษาแล้ว


3.นักจิตวิทยาและผู้เชี่ยวชาญทางจิตวิทยาที่เป็นผู้บำบัด สามารถให้คำปรึกษาในเชิงรุกได้ทำให้ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า และบุคคลในครอบครัวได้รับแนวทางในการปรับตัว และสามารถแก้ไขปัญหาสัมพันธภาพได้อย่างถูกจุด


​4.จิตบำบัดสัมพันธภาพในครอบครัวไม่ได้เปลี่ยนตัวตนหรือบุคลิกภาพของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า แต่ช่วยเพิ่มทักษะทางสังคม และช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสารให้แก่ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า


5.จิตบำบัดสัมพันธภาพเน้นการช่วยเหลือให้ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าสามารถใช้ชีวิต ในปัจจุบันได้อย่างปกติสุข โดยไม่เปิดแผลในอดีต


ซึ่งจุดเด่นทั้ง 5 ข้อ ทำให้จิตบำบัดสัมพันธภาพในครอบครัวเป็นมิตรกับผู้ป่วยโรคซึมเศร้าอย่างมาก เพราะผู้ป่วยจะรู้สึกสบายใจเวลาเข้ารับการบำบัด และยังเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวได้อย่างถูกจุด ทำให้ครอบครัวเข้าใจและเห็นอกเห็นใจ พร้อมช่วยเหลือผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามากขึ้น


ถึงแม้ว่าจิตบำบัดสัมพันธภาพในครอบครัวจะมีข้อดีมากมายอย่างไรก็ตาม การรักษาโรคซึมเศร้าที่ได้ผลดีที่สุดยังต้องอาศัยการรักษาที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการทำจิตบำบัด การปรับเปลี่ยนความคิด ควบคู่ไปกับใช้ยาร่วมด้วยถึงจะรักษาให้หายขาดได้ค่ะ


และที่สำคัญที่สุดก็คือ ความเข้มแข็งทางจิตใจของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเอง ที่จะมีความอดทนต่อการบำบัด มีความใจสู้เพื่อเอาชนะโรคซึมเศร้าหรือไม่ ไม่ว่าอย่างไรก็ตามผู้เขียนและทีมงาน Istrong เป็นกำลังใจ และยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านเสมอค่ะสำหรับใครที่กำลังเครียด กังวล คิดมาก ทั้งเรื่องของปัญหา Burn Out จากการทำงาน ปัญหาความสัมพันธ์ต่างๆ ในครอบครัว คนรัก ไปจนถึงภาวะต่างๆ เช่น ซึมเศร้า ทุกปํญหาสำคัญและเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเราเสมอ


iSTRONG ยินดีให้บริการ ปรึกษาด้านสุขภาพจิตโดยผู้เชี่ยวชาญ ทั้งจากจิตแพทย์และนักจิตวิทยา ดูรายละเอียดได้ที่นี่


 

iSTRONG Mental Health

ผู้ดูแลสุขภาพใจให้กับบุคคล ครอบครัว และองค์กร


บริการของเรา

สำหรับบุคคลทั่วไป

  • บริการปรึกษา จิตแพทย์และนักจิตวิทยา : http://bit.ly/3lmThUa

  • คอร์สฝึกอบรม การเป็นนักจิตวิทยาให้คำปรึกษา : http://bit.ly/3RQfQwS

สำหรับองค์กร

โทร. 02-0268949 หรือ Line : @istrong

 

อ้างอิง :

1. มาโนช หล่อตระกูล. โรคซึมเศร้าโดยละเอียด. (ออนไลน์).สืบค้นเมื่อ 24 ตุลาคม 2562 จาก https://med.mahidol.ac.th/ramamental/generalknowledge/general/09042014-1017

2. HONESTDOCS. 22 ตุลาคม 2019.8 ผลข้างเคียงจากการรับประทานยาต้านเศร้า. (ออนไลน์).สืบค้นเมื่อ 24 ตุลาคม 2562 จาก https://www.honestdocs.co/8-side-effects-of-taking-antidepressants

3. พีรพนธ์ ลือบุญธวัชชัย. 2006. จิตบำบัดสัมพันธภาพระหว่างบุคคล : ทางเลือกใหม่ของการรักษาโรคซึมเศร้า. วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย. 51(2) : 120.


Commentaires


facebook album post - square (1).png
1.พวกหลีกเลี่ยงความผูกพัน (2).png
บทความล่าสุด
bottom of page