top of page
GDN 980 x 120 psychiatrist.jpg

คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า “เวลา” มีอิทธิพลต่อคนเราอย่างมาก นอกจากการดำเนินเวลาแบบ “วงกลม” ดังที่ปรากฏบนหน้าปัดนาฬิกาแบบเข็มแล้ว รู้ไหมว่าการดำเนินเวลายังดำเนินแบบ “เส้นตรง” ด้วย หากใครยังงง ให้นึกถึงเส้นตรงที่แสดง อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต นั่นไงครับ


ซึ่ง Philip Zimbardo นักจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ได้แบ่งประเภทของคนที่มี “มุมมองต่อเวลา” ที่แตกต่างกัน 5 ประเภทดังนี้

1. คนที่มีมุมมองแง่บวกกับอดีต (Past positive perspective)

เป็นคนที่มีความสุขกับภาพความสำเร็จในอดีต หรือเหตุการณ์ในอดีต รวมถึงบุคคลในอดีตด้วย แต่อาจทำให้เป็นคนที่ยึดติดกับอดีต จนทำให้ไม่มีความสุขในปัจจุบันได้2. คนที่มีมุมมองแง่ลบกับอดีต (Past negative perspective)

เป็นผู้ที่มองภาพอดีตในแง่ร้าย หลายคนมีแนวโน้มที่ทำตัวเองให้เป็นเหมือนเหยื่อ โทษบุคคลหรือเหตุการณ์ในอดีต ว่าเป็นเหตุให้ตนมีความทุกข์ใจ3. คนที่มีมุมมองสุขนิยม (Hedonism perspective)

เป็นคนที่มีความสุขกับปัจจุบัน แต่หากเป็นพวกสุขนิยมมากเกินไป อาจจะทำให้ตนเองหาความสุขแต่ละวัน จนไม่คำนึงว่าควรวางแผนอนาคต หรือหาความสุขจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย หรือไม่สนใจความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้4. คนที่มองปัจจุบันด้วยแนวคิดเรื่องโชคชะตา (Fatalism perspective)

เป็นคนที่คิดว่าชีวิตตนเป็นไปตามโชคชะตา พรหมลิขิต ทำให้ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆ ในแต่ละวัน ไม่มีการวางแผนอนาคต ขาดความมุ่งมั่น หรือไม่รับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง5. คนที่เคยชินกับการมองไปข้างหน้า (Future perspective)

เป็นคนที่มีเป้าหมาย มีการวางแผนอนาคต มีความมุ่งมั่น ตั้งใจทำงาน แต่บางคนก็อาจจะเครียดมากไป บ้างาน หรือมองแต่เรื่องของตนเอง ขาดการเอาใจใส่ผู้คนรอบข้างได้นอกจากคนที่มีมุมมองแง่ลบกับอดีต และคนที่มองปัจจุบันด้วยแนวคิดเรื่องโชคชะตา ที่แทบจะไม่มีข้อดีแล้ว อีกสามประเภทที่เหลือมีข้อดี-ข้อเสียแตกต่างกันไป ซึ่ง Zimbardo ได้แนะนำให้ใช้แนวคิดแบบผสมผสานในการดำเนินชีวิต เช่น มีการวางเป้าหมายสิ่งที่เราต้องการจะทำหรือจะเป็น ในอนาคต โดยที่ไม่ลืมที่จะมีความสุขในปัจจุบัน


ซึ่งการผสมผสานแนวคิดเช่นนี้ เป็นศิลปะการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันไปในแต่ละคน แต่ละคนนั้นมีเส้นเวลาเป็นของตัวเอง ไม่มีใครออกแบบเวลาให้กันได้เลย

____________________________________________________

iStrong ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตและครอบครัว

บริการให้คำปรึกษานักจิตวิทยา นักจิตบำบัด นักจิตวิทยาคลินิกที่มีใบรับรอง สามารถเลือกคุยทางโทรศัพท์หรือการพูดคุยแบบส่วนตัว (Private Counseling) รวมถึงบทความจิตวิทยาอีกมากมาย

Kommentare


facebook album post - square (1).png
1.พวกหลีกเลี่ยงความผูกพัน (2).png
บทความล่าสุด