บทความล่าสุด
ค้นหาตามประเภทบทความ
Please reload

original_1164948181 copy.jpg

เลี้ยงลูกอย่างไร ถึงกลายเป็นเด็กที่หลงตัวเอง

March 3, 2020

self-esteem เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมาก เพราะมีผลต่อบุคลิกภาพ และวิธีในการดำเนินชีวิตของคนคนหนึ่ง การเลี้ยงดูของพ่อแม่ ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการที่จะสร้าง self-esteem ให้กับลูก เด็กที่มี self-esteem ต่ำ จะไม่เชื่อมั่นในความสามารถของตัวเอง และมักจะถูกกลั่นแกล้งอยู่เสมอ ๆ แต่ในขณะเดียวกัน เด็กที่มี self-esteem ที่สูงเกินไป ก็จะกลายเป็น คนที่หลงตัวเอง (narcissism) ไม่สนใจความรู้สึกผู้อื่น และมักมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์กับคนรอบตัว

 

 

บทความแนะนำ “4 เทคนิคการเลี้ยงลูกให้มี self-esteem สูง

 

 

นักจิตวิทยาได้ทำการศึกษาวิธีการเลี้ยงลูกที่อาจส่งผลให้เด็กกลายเป็นคนที่หลงตัวเอง (narcissism) ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้

 

Narcissistic Personality Disorder หรือ พฤติกรรมที่คนมีความหลงตัวเอง สนใจแต่เรื่องของตัวเอง ไม่รู้สึกเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ซึ่งเด็กที่มีอาการนี้ มักจะต้องการความรัก ความสนใจ จากพ่อกับแม่เป็นพิเศษ (มากจนผิดปกติ) ซึ่งสามารถเกิดได้จากสิ่งแวดล้อมการเลี้ยงดูลูก ดังต่อไปนี้

 

 

บทความแนะนำ “5 วิธีสอนให้ลูกมี empathy ตามคำแนะนำนักจิตวิทยา

 

 

สิ่งแวดล้อมแบบที่ 1 : ครอบครัวที่มีการแข่งขันสูง

 

เด็กที่ถูกเลี้ยงดูในสิ่งแวดล้อมที่มีการแข่งขันสูง และจะได้รับคำชมเชย ความสนใจ หรือรางวัล ก็ต่อเมื่อเขาได้ทำอะไรบางอย่างสำเร็จ ซึ่งมักพบว่า พ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่งเป็น Narcissist เช่นกัน ครอบครัวนี้ มักจะกระตุ้น ให้ลูก แสดงศักยภาพที่สูงที่สุดของตัวเองออกมา เพื่อให้ได้รับการยอมรับ

 

เด็กเหล่านี้ จะได้รับความสนใจ หรือ ความรัก อย่างมีเงื่อนไข เช่น สอบได้ที่หนึ่ง ได้คะแนนดี ได้รางวัลต่าง ๆ จากโรงเรียน และเมื่อทำได้ พวกเขาก็จะได้รับคำชื่นชมยินดีอย่างมาก แต่เมื่อไรก็ตาม ที่เราไม่ได้รับรางวัลใด ๆ เด็กเหล่านั้นก็จะรู้สึกผิดหวัง และไม่ว่าเขาจะประสบความสำเร็จมากเพียงใด ก็ไม่เคยสิ้นสุด ความกดดัน ที่จะต้องทำให้ดีขึ้นยังคงอยู่

 

สิ่งแวดล้อมทำให้เขารู้สึกว่า เขาจะไม่ได้รับความรัก และ ความสนใจ ถ้าไม่ประสบความสำเร็จ แทนที่พวกเขาจะมีความสุขในสิ่งที่ทำ พวกเขาวิ่งตามหาความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมเรื่อยๆ พ่อกับแม่ของพวกเขา ไม่ได้สนับสนุนในสิ่งที่เขาชอบ โดยไม่มีเงื่อนไข พวกเขาจะได้รับการสนับสนุน หรือ ชื่นชม ก็ต่อเมื่อเป็นความสำเร็จที่ครอบครัวยอมรับ ทำให้ครอบครัวดูดี เพื่อที่พ่อกับแม่ จะได้ไปคุยกับคนอื่น ถึงความสำเร็จของลูกได้

 

เด็กที่โตมาในสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ จะรู้สึกมั่นคง หรือ มีคุณค่า ก็ต่อเมื่อพวกเขา ได้รับคำชื่นชมว่า “ดีที่สุด” ทำให้พวกเขาสับสน ระหว่าง ความสุขที่แท้จริง กับ ความสำเร็จที่พวกเขาตามหา

 

 

สิ่งแวดล้อมแบบที่ 2 : พ่อแม่ที่ชอบเปรียบเทียบ

 

เด็กมักจะโตขึ้นมา โดยการเปรียบเทียบกับคนที่เก่งกว่า ดีกว่า แล้วทำให้พวกเขารู้สึกไม่ดีพออยู่เสมอ ถึงแม้ว่าพวกเขาจะได้รับคำชื่นชมในบางครั้ง แต่ก็จะถูกทำให้รู้สึกไม่มีคุณค่าได้เมื่อใดก็ตามที่ พ่อกับแม่โกรธ หรือ ไม่พอใจ

 

เด็กกลุ่มนี้ มักมีอารมณ์โกรธ อับอาย และ ร